17
Jesupa jarateeda p'ek'au k'achiade baainaadamerã
(Mt 18.6-7, 21-22; Mr 9.42)
Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Na p'ek'au eujãde ichita p'ek'au k'achia paraait'ee. ¡Mamĩda Tachi Ak'õrepa k'achiadee pëiit'eepɨ chi eperãpa p'ek'au k'achia oopi bɨ awaraarãmaa! Piara bak'aji k'ũruma iru otaude jɨ̃ atadap'eda, p'usa jãde bat'at'aadait'ee, ichia na warrarãmaa p'ek'au k'achia oopii k'ãyaara. ¡K'ĩrak'aupai parãpa mãga oodai!
’Awaraa ijãaparipa p'ek'au k'achia ooru pɨrã, ɨtrɨ́atɨ. Mamĩda irua p'ek'au k'achia oo amaa bɨ pɨrã, chupɨria k'awáatɨ mãik'aapa ma k'achia ooda perdonáatɨ. Ewari abaade pɨmaa ne-inaa k'achia ooda siete ooru pɨjida, jarada siete irua jara cheru pɨrã mãga waa oo-e, ichita chupɨria k'awáaji mãik'aapa ma k'achia ooda perdonáaji.
Ijãapataarãpa wãara ijãadak'ãri
Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa Jesumaa iidijida:
—Taimaa waapɨara ijãapíji Tachi Ak'õrede.
Jesupa p'anauji:
—Mostaza tau p'isi k'edee mĩda, waibɨadaipari pak'uruk'a. Mãga pɨk'a ɨ̃rá parãpa wãara ijãaruta pɨrã, ma-ãri pida, ne-inaa oodai Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Waapɨara ijãadak'ãri, ne-inaa waibɨara oodai iru-it'ee. Mãga p'anadak'ãri, na nejõ bɨɨrɨmaa jaradai: “Jãmãik'aapa ãyaa wã́ji mãik'aapa p'usa jãde baaináji.” Mãgá wãara ijãarutara, ma nejõ bɨɨrɨpa ooi parãpa jararutak'a.
Ichita oodaipia bɨ Ak'õrepa oopi bɨk'a
—Parãdepemapa chok'apari aba iru bɨ ne-uu k'ãide mimia bap'eda maa-e pɨrã oveja ak'ɨdeepa cheru pɨrã, ¿nãga jarak'ajik'ã? “Su-ak'ɨ béeji mãik'aapa nek'óji.” Mãga-e. Ma k'ãyaara nãga jarai: “Mɨ-it'ee nejóoji mãik'aapa mɨa iidiruta anéeji, mɨ nek'omaa, ne-inaa tomaa bɨ misa. T'ẽepai pɨ nek'oi mãik'aapa ne-inaa toi.” Ma awara pɨa gracias jara-e pait'ee ma chok'aparipa ooda pari pɨa jaradak'a. 10 Mãga pɨk'a parãpa oodap'eda jõmaweda Ak'õrepa jaradak'a, irumaa nãga jaradaipia bɨ: “Pɨata tai chok'apari. Jĩp'a oojida pɨa jaradak'a.”
Jesupa leprapa k'ayaa beerã diez jɨpada
11 Jesús ode wãde Jerusalendee, wãyaaji Samaria eujãde mãik'aapa Galilea eujãde. 12 Panaji p'uuru chak'ede. Mama irumaa chejida diez ɨmɨk'ĩraarã leprapa k'ayaa p'anɨ. Mamĩda t'ɨmɨ́ p'aneejida mãgá k'ayaa p'anadap'edaa perã. 13 Mãga nɨde biajida:
—Jesús, Tachi Jarateepari, ¡tai chupɨria k'awáaji!
14 Jesupa ãchi unuk'ãri, mãgaji:
—P'aareerãmaa wã́tɨ jarade Tachi Ak'õre juapa pãchi k'ap'ɨa jɨpak'ooda.
Mãgá wãrutade, jɨpa p'aneejida. 15 Ma diezdepema abaapa unuk'ãri ichi k'ap'ɨa jɨpada, ãpɨtee o-ĩa cheji. Tachi Ak'õremaa golpe pedee pia jara cheji. 16 Mãpai Jesús k'ĩrapite bedabaidachi ichi tau bɨɨrɨ eujãde t'õbairumaa. Mãga ooji gracias jarait'ee ichi jɨpada perã. Ma eperã judio-e paji. Samaria eujãdepema paji. 17 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¿Diez paji-ek'ã aji, jɨpa p'aneedap'edaarã ãchi k'ayaadeepa? ¿Sãma p'anɨma apemaarã nueve? 18 ¿Na k'ĩra tewaraa aupaita chejik'ã aji, gracias jarade Tachi Ak'õremaa?
19 Mãpai Jesupa mãgaji ma eperãmaa:
—P'irabáiji mãik'aapa wã́ji. Pɨa wãara ijãada perã, jɨpa beejida aji.
Sãga pait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã ichideerã papik'ãri
(Mt 24.23-28, 36-41)
20 Fariseorãpa Jesumaa iidijida:
—¿Sãapaita Tachi Ak'õrepa ichia pëida rey papiit'ee na eujãde?
Jesupa p'anauji:
—Tachi Ak'õrepa pëida rey papi-e pait'ee eperãarã taide. 21 Eperãarãpa jarada-e pait'ee: “Iru nama bɨ” maa-e pɨrã “iru jãma bɨ”. Mãga p'oyaa jarada-e iru parã ome bapari perã, unuda-e p'anɨ mĩda.
22 Mãpai Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa mãgaji:
—Ewari cherude parãpa mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, audú unu k'inia jõnadait'ee. Mamĩda unuda-e pait'ee. 23 Eperãarã ũk'uruurãpa jaradait'ee: “Iru nama bɨ” maa-e pɨrã “iru jãma bɨ”. Mamĩda wãnáatɨ ãchia jara p'anɨmaa mãik'aapa ijãanáatɨ ãchi pedee. 24 Atu p'anɨde pa tau p'orep'orek'ãri pajã jõmaweda ɨ̃daa ataparik'a, mãga pɨk'a atu p'anɨde mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, waya cheit'ee. 25 Mamĩda mãga pai naaweda ɨ̃rapemaarãpa mɨ chupɨria papidait'ee mãik'aapa yiaraa iru p'anadait'ee. 26 Noé bada ewaride p'asadak'a, mãga pɨk'a p'asait'ee mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema waya chek'ãri. 27 Maapai eperãarã nek'opachida, ne-inaa topachida mãik'aapa miak'ãipachida Noé ichi barcode bataurumaa. Mãpai k'oi che nɨ̃beeji, na p'ek'au eujã ũudachi mãik'aapa eperãarã jõmaweda k'iniidachida. 28 Mãga paji ichiaba Lot bapariik'ãri. Eperãarã nek'o para bapachi, to para bapachi, ne-inaa neto para bapachi, ne-uu para bapachi mãik'aapa te oo para bapachi. 29 Mamĩda Lot Sodoma p'uurudeepa uchiak'ãri, ma ewate ɨt'ariipa k'oi tau baaiparik'a, azufre mãuk'a baaiji t'ɨpɨtau ome ma p'uuru ɨ̃rɨ. Mapa ma p'uurudepemaarã jõmaweda k'iniidachida. 30 Mãga pɨk'a pait'ee Eperã Ak'õre Truadepema waya chek'ãri. Eperãarãpa Tachi Ak'õrede k'ĩsiada-e p'anadait'ee.
31 ’Ma ewate eperã terrazade bɨ pɨrã, mamãik'aapa ɨrabaik'ãri, teedaa t'ĩuk'araa bɨ ichi net'aa p'e atade. Ma awara eperã ichi ne-uu k'ãide ni pɨrã, teedaa cheik'araa bɨ ichi net'aa atade. 32 K'irãpátɨ Lot wẽra p'asada. 33 Eperã piuamaa bɨ pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ piuk'ãri atuait'ee. Mamĩda eperã piuru pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ eperã piuk'ãri, ɨt'aa wãit'ee.
34 ’Mɨa jara bɨ: Ma ewate p'ãrik'ua mɨ waya cheit'ee. Omé araa p'aru abaade k'ãi p'anɨde angeleerãpa aba ɨt'aa ateedait'ee; chi apema atabëidait'ee. 35 Ichiaba wẽraarã omé trigo bamaa p'anadait'ee k'ũrumade. Aba ɨt'aa ateedait'ee; chi apema atabëidait'ee. 36 [Ichiaba ɨmɨk'ĩraarã omé ne-uu k'ãide mimiamaa p'anadait'ee. Aba ɨt'aa ateedait'ee; chi apema atabëidait'ee.]
37 Mãpai Jesús k'õp'ãyoorãpa iidijida:
—Tachi Waibɨa, ¿sãma mãga p'asait'eema? ajida.
P'anauji:
—Piuda k'ap'ɨa bɨmãi, ãkoso seedaipatada aji.