18
Jesupa p'ẽtrãade mãik'aapa charrade nepɨrɨda
Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee ichita sẽda-ee ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã. Mãgaji:
—P'uuru abaade charra bapachi. Mãgɨpa Tachi Ak'õre, eperãarã paara waaweek'aa paji. Ma p'uurude ichiaba bapachi p'ẽtrãa. Mãgɨ́ nepɨra iru baji awaraa eperã ome. Mapa wãpachi ma charramaa irua ma nepɨra ak'ɨmerã. Ewari chaa ma charrapa iru pedee ũripachi mĩda, k'aripa k'iniak'aa paji. Mamĩda t'ẽepai k'ĩsiaji: “Mɨa Tachi Ak'õre waaweek'aa, eperãarã jida. Mamĩda na p'ẽtrãapa mɨ itu bɨ-e bairã, mɨ t'ãri k'achiadai naaweda, k'aripait'ee waa chenaamerã.”
Mãpai Jesupa ichiaba mãgaji:
—Ma charra k'achia bɨpa mãga ooji pɨrã ma p'ẽtrãa ome, audupɨara Tachi Ak'õrepa ichia jɨrɨt'eradaarã k'aripait'eeda aji, ãrapa ɨt'aa iidipata perã ãstaawa, p'ãrik'ua pida. ¿Ãramaa taarã nɨpiik'ã? Mɨa jara bɨ: Taarã-e weda ãra k'aripait'ee. Mamĩda mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema waya chek'ãri, ¿unu cheik'ã aji, na p'ek'au eujãde p'anɨ ijãapataarã at'ãri mɨde wãara ijãapata?
Jesupa nepɨrɨda fariseode mãik'aapa impuesto p'eparide
Jesupa awaraa nepɨrɨji jarateeit'ee chi awaraarã ek'ariara ak'ɨ p'anɨɨrãmaa, ãchi t'ãri piara p'anɨ jĩak'aapa:
10 —Ɨmɨk'ĩraarã omé wãjida Tachi Ak'õre te waibɨadee ɨt'aa t'ɨ̃de. Aba fariseo paji. Jõdee chi apemapa Cesar-it'ee impuesto p'epachi. 11 Ma fariseo ak'ɨnɨ̃ beep'eda, nãga ɨt'aa t'ɨ̃pachi: “Aai, Ak'õre, pɨmaa gracias jarapari, mɨ apemaarãk'a bak'aa perã. Mɨ nechɨayaa bak'aa; k'achia ooyaa bak'aa; chĩara wẽra ome k'ãik'aa mãik'aapa ook'aa jã impuesto Cesar-it'ee p'eparipa ooparik'a. 12 Tomia chaa k'ãima omé nek'ok'aa ɨt'aa t'ɨ̃it'ee mãik'aapa mɨa jitaru ne-inaa diezdepema chaa aba pɨmaa teepari.” 13 Mamĩda ma Cesar-it'ee impuesto p'epari t'ɨmɨ́ bainɨ̃ baji, audú p'ek'au k'achia ooyaa bɨ jĩak'aapa. Mapa ɨt'aa pida ak'ɨk'aa paji. Jĩp'a t'ũa t'aap'e nɨ̃bapachi mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃pachi: “Aai, Ak'õre, mɨ chupɨria k'awáaji p'ek'au k'achia ooyaa bairã.” 14 Mɨa jara bɨ: Ma impuesto p'epari k'ãiwee wãji ichi temaa, Tachi Ak'õrepa irua p'ek'au k'achia oopata wẽpapida perã. Jõdee mãga-e paji ma fariseo ome. Tachi Ak'õrepa irua p'ek'au k'achia oopata wẽpapi-e paji. Chi awaraarã k'ãyaara waibɨara pa k'inia bɨ ek'ariara bait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Jõdee chi audua-ee bɨ awaraarã k'ãyaara waibɨara pait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite.
Jesupa warrarã bendiciada
(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)
15 Ichiaba eperãarãpa warra chak'eerã aneejida Jesumaa iru jua bɨmerã ãra ɨ̃rɨ mãik'aapa bendiciamerã. Mamĩda chi k'õp'ãyoorãpa mãga unudak'ãri, ma warrarã aneedap'edaarã ɨtrɨajida. 16 Mãpai Jesupa chi k'õp'ãyoorã t'ɨ̃ p'eji mãik'aapa mãgaji:
—Ichiak'au mɨmaa warrarã chepítɨ, Tachi Ak'õrepa ãra jĩak'aarã bɨit'ee perã ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã. 17 Mɨa wãarata jararu. Warra chaipa t'ãripa wãara ijãapari. Eperãpa mãgá Tachi Ak'õrede ijãa-e pɨrã, p'oyaa ba-e pai iru jua ek'ari ichideerã ome.
Eperã p'arat'ara bada Jesús ome pedeeda
(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)
18 Eperãarã poro waibɨapa iidiji Jesumaa:
—Tachi Jarateepari t'ãri pia, ¿k'ãata mɨa ooipia bɨma aji, ɨt'aa wãit'ee?
19 Jesupa p'anauji:
—¿Sãap'eda mɨmaa t'ãri pia bɨda a bɨma? aji. T'ãri pia apaita bɨ: mãgɨ́ Tachi Ak'õre. 20 Pɨa k'awa bɨ Tachi Ak'õrepa Moisemaa ũraa p'ãpida:
‘Eperã peenáaji; miak'ãi bɨ pɨrã, awaraarã ome k'ãináaji; nechɨanáaji; seewa jaranáaji chĩara k'achiade baaipiit'ee; pɨchi ak'õre mãik'aapa pɨchi nawe k'inia iru baparíiji mãik'aapa ãra pedee ũriparíiji.’ (Ex 20.12-16)
21 Mãpai ma eperãpa mãgaji:
—Mɨa ma jõma ooparida aji, k'ũtrãa weda.
22 Mãga ũrik'ãri, Jesupa p'anauji:
—Ne-inaa aba waide oo-e bɨ. Pɨchi net'aa jõmaweda netok'oonáji mãik'aapa chupɨria beerãmaa ma p'arat'a téeji. Mãga ooru pɨrã, ne-inaa pipɨara iru bait'ee Tachi Ak'õre eujãde. Mãga oop'eda, mɨ ome nipa chéji.
23 Mamĩda mãga ũrik'ãri, ma eperã k'ĩra pia-ee wãji, p'arat'a audú k'inia bada perã. 24 Mãga unuk'ãri, Jesupa mãgaji:
—¡Chaaree bɨ p'arat'ara beerã p'aneedait'ee Tachi Ak'õre jua ek'ari ichideerã ome! 25 Chaareera bɨda aji, p'arat'ara bɨ beeit'ee Tachi Ak'õre jua ek'ari, camello aguja taude wãyaai k'ãyaara.
26 Mãpai chi ũri p'anadap'edaarãpa iidijida:
—Mãgara, ¿k'aita p'oyaa ɨt'aa wãyama? ajida.
27 Jesupa p'anauji:
—Eperãarã p'oyaa ɨt'aa wãda-eda aji, ãchi k'ĩradoopa, audú chaaree bairã. Mamĩda Tachi Ak'õre-it'ee ne-inaa chaaree wẽ-eda aji.
28 Mãpai Pedropa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, tai net'aa jõmaweda atabëijida pɨ ome nipapataadait'ee.
29 Jesupa p'anauji:
—Mɨa wãarata jararu. Eperã mɨde ijãa bɨ k'aurepa atabëiru pɨrã ichi te, wẽra, ɨ̃pemaarã, ak'õreerã maa-e pɨrã warrarã, 30 mãgɨ́ eperãpa waapɨara atait'ee na p'ek'au eujãde bɨ misa, mãik'aapa piuk'ãri, ichita chok'ai bapariit'ee Tachi Ak'õre ome.
Jesupa jarada õpee jarada k'achia beerãpa ichi peedait'ee
(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)
31 T'ẽepai Jesupa chi k'õp'ãyoorã doce awara ãi t'ɨ̃ p'e ataji mãik'aapa mãgaji:
—Ɨ̃rá tachi Jerusalendee wãdait'ee. Mama jõmaweda chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaak'a p'asait'ee mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema ome. 32 K'achia beerãpa mɨ k'ĩra tewaraarãmaa teedait'ee. Mãgɨɨrãpa mɨ oo iru p'anadait'ee, ik'achia jaradait'ee mɨmaa mãik'aapa k'ĩramaa idudait'ee. 33 Maap'eda mɨ wɨdait'ee mãik'aapa peet'aadait'ee. Mamĩda ewari õpeemaa mɨ waya chok'ai p'irabaiit'eeda aji.
34 Jesús k'õp'ãyoorãpa maarepida k'awada-e paji irua jarada. Ichiaba k'awada-e paji k'ãaredeta pedee baji. Irua jara k'inia bada p'oyaa k'awadak'aa paji.
Jesupa tau p'ãriu bɨ jɨpada Jericó p'uurude
(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)
35 Jesús Jericó p'uuru k'ait'a pak'ãri, unuji tau p'ãriu bɨ o bi ik'aawa su-ak'ɨ bɨ. Mãgɨ́ chupɨria chɨpa chi wãyaarutaarãmaa p'arat'a iidimaa baji. 36 Ũrik'ãri eperãarã chok'ara wãyaa wãruta ichi ik'aawa, iidiji:
—¿K'aita nama wãyaa wãdama? aji.
37 P'anaujida:
—Jesús Nazaret p'uurudepemata wãyaa wãda ajida.
38 Mãga ũrik'ãri, ma tau p'ãriu bɨpa biaji:
—¡Jesús, Rey David Warra, mɨ chupɨria k'awáaji!
39 Chi naa wãdap'edaarãpa ɨtrɨat'aapachida k'ĩup'ee beemerã. Mamĩda waapɨara biapachi:
—Rey David Warra, mɨ chupɨria k'awáaji.
40 Mãpai Jesús ak'ɨnɨ̃ beeji mãik'aapa jaraji aneedamerã. K'ait'a pachek'ãri, Jesupa iidiji:
41 —¿K'ãata k'inia bɨma aji, mɨa pɨ ome oomerã?
Tau p'ãriu bɨpa p'anauji:
—Tachi Waibɨa, mɨchi taupa pia unu k'inia bɨda aji.
42 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡Unúji! Pɨa ijãada perã, jɨpa beejida aji.
43 Aramãgá ma tau p'ãriu badapa pia unu beeji mãik'aapa Jesús t'ẽe wãji. O-ĩapa pia pedeeji Tachi Ak'õremaa. Ichiaba Jesupa ooda unudap'edaarãpa o-ĩapa pia pedee p'aneejida Tachi Ak'õremaa.