19
Jesús Zaqueo ome
Jesús Jericó p'uurude panak'ãri, nipaji calle jãde. Mama bapachi eperã p'arat'ara bɨ, t'ɨ̃jarapatap'edaa Zaqueo. Mãgɨ́ Cesar-it'ee impuesto p'epataarã poro waibɨa paji. Ma eperãpa Jesús k'awa k'inia baji. Mamĩda p'oyaa unuk'aa paji, eperãarã audú chok'ara nipadap'edaa perã iru ome. Ma awara ichi audú jep'eda baji. Mapa Jesús naa p'iraji mãik'aapa ɨt'ɨ́ padachi pak'uru o bi ik'aawa badade Jesús wãyaait'eemãi. Mãpai Jesús Zaqueo badamãi wãyaa wãk'ãri, ɨt'aa ak'ɨji mãik'aapa mãgaji:
—Zaqueo, isapai ɨrabáiji jãmãik'aapa, idi mɨ pɨ tede beeit'ee perã.
Aramãgá Zaqueo ɨrabaidachi mãik'aapa t'ãri o-ĩa Jesús ateeji ichi temaa. Mãga unudak'ãri, arii p'anadap'edaarã jõmaarãpa ik'achia pedee p'aneejida Jesús ãpɨte, iru wãda perã p'ek'au k'achia ooyaa bɨda apata tede. T'ẽepai teeda p'anadak'ãri, Zaqueo bainɨ̃ beeji mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, mɨa net'aa p'e iru bɨdepema esa-auk'a chupɨria beerãmaa teeit'eeda aji. Ichiaba chĩara p'arat'a chɨadoo pɨrã, ma chɨada aba chaachaa pari k'ĩmari teeit'eeda aji.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Idi Tachi Ak'õrepa na te chipari k'aripa ataji iru o k'achiade wãdadeepa, auk'a Tachi Ak'õrede ijãapari perã, ichi chonaarãwedapema ak'õchona Abrahampa ijãadak'a. 10 Ma-it'eepɨ mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema cheji; atua beerã jɨrɨit'ee mãik'aapa o k'achiadeepa k'aripa atait'ee.
Jesupa p'arat'ade nepɨrɨda
(Mt 25.14-30)
11 Eperãarãpa ũrimaa p'anajida Jesupa mãga jarak'ãri. Jerusalén k'ait'a bada perã, ãchia k'ĩsiajida taarã-ee Tachi Ak'õrepa iru rey papiit'ee. Mapa Jesupa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee.
12 —P'arat'ara beerãdepema aba bapachi. Mãgɨ́ t'ɨmɨ́ wãji awaraa eujãdee, Cesarpa ichi rey bɨmerã mãik'aapa t'ẽepai ichi ãpɨtee chemerã ichi eujã ak'ɨde. 13 Mamĩda wãi naaweda, t'ɨ̃ p'eji ichi mimiapataarã diez mãik'aapa p'arat'a waibɨa teeji ãchi chaachaa. Mãpai mãgaji: “Na p'arat'apa net'aa neto p'e atátɨ mãik'aapa netótɨ awaraarãmaa waapɨara eepadamerã, mɨ cheru misa.” 14 Mamĩda ichi eujãdepemaarãpa iru k'ĩra unuamaa iru p'anapachida. Mapa iru t'ẽe eperãarã pëijida jaradamerã: “K'iniada-e jã eperã tai rey pamerã.”
15 ’Mãga jara pëijida mĩda, Cesarpa iru rey bɨji. Ma t'ẽepai waya cheji ichi eujãdee. Pachek'ãri, t'ɨ̃ pëiji ichi mimiapataarã, mãgɨ́ p'arat'a teedaarãmaa, k'awaa k'inia bada perã jõmasaa eepa iru p'anɨ ãchi chaachaa. 16 Chi naa chedapa mãgaji: “Señor, pɨa p'arat'a teeda mɨmaa, ma p'arat'a tau chaa waa diez eepa wãjida” aji. 17 Reypa mãgaji: “¡Pɨ pia bɨda aji, pia mimiapari perã! Mɨa atabëida pia ak'ɨji mãik'aapa aɨ ɨ̃rɨ waapɨara uchiapiji. Mãga ooda perã ɨ̃rá mɨa pɨ eperãarã poro waibɨa papiit'ee p'uuru diez ak'ɨpariimerã.” 18 Araarepema mimiaparipa ichiaba jara cheji: “Señor, pɨa p'arat'a teeda mɨmaa, ma p'arat'a tau chaa waa joisomaa eepa wãjida” aji. 19 Ichiaba mãgɨmaa reypa mãgaji: “Mãgara pɨa p'uuru joisomaa ak'ɨpariit'eeda” aji.
20 ’Mamĩda awaraa mimiapari chedapa mãgaji: “Señor, acha bɨda aji, pɨa p'arat'a mɨmaa teeda. P'arude pia jɨ̃ bɨp'eda, ɨa iru bajida aji. 21 Mɨa pɨ waawee bapari, k'awa bairã pɨa eperãarã pia chupɨria k'awak'aa. K'awa bɨ pɨchia ne-inaa jõma p'e atapari awaraarã mimiadap'edaa pari.” 22 Mãpai ma reypa mãgaji: “¡Mimiapari k'achia! Pɨa jaradak'a ooit'eeda aji, pɨ ome. K'awa bɨda a bɨ, mɨa pia chupɨria k'awak'aa mãik'aapa mɨa ne-inaa jõma p'e atapari awaraarã mimiadap'edaa pari. 23 Mãgara ¿sãap'eda pɨa mɨ p'arat'a ɨana-e pajima aji, p'arat'a ɨapata tede, mɨ chek'ãri, mãpemaarãpa mɨmaa waya teedamerã aɨ ɨ̃rɨ eepadap'edaa ome?” 24 Mãpai ma reypa mãgaji arii p'anadap'edaarãmaa: “Jãri atátɨ mɨa p'arat'a teeda irumaa mãik'aapa téetɨ ma p'arat'a tau chaa waa diez eepadamaa.” 25 Mãpai ãchia mãgajida: “Mamĩda tachi poro waibɨa, ¡irua ma tau chaa waa diez eepada iru bɨda!” ajida. 26 Mãpai ma reypa mãgaji: “Mɨa jara bɨ: Chi iru bɨmaa waapɨara teeit'ee. Mamĩda chi mak'ɨara wẽe bɨpa ma-ãri iru bɨ paara jãri atait'eeda aji. 27 Ma awara jɨrɨnátɨ mɨ k'iniada-ee p'anadap'edaarã ãchi rey pamerã. Anéetɨ mɨ k'ĩrapite mãik'aapa peek'óotɨ.”
Jesús Jerusalén p'uurudee wãda
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19)
28 Ma pedee jara aupap'eda, Jesús wãji Jerusalén ode. 29 Olivo Eede, Betfagé mãik'aapa Betania p'uuru k'ait'a panadak'ãri, chi k'õp'ãyoorã omé naa pëiji. 30 Ãramaa mãgaji:
—Wã́tɨ ara bɨ p'uuru tachi k'ĩrapite bɨmaa. Panadak'ãri, ununadait'ee burro jɨ̃ bainɨ̃ bɨ, waide apida batauda-e p'anɨ iru ɨ̃rɨ. Ẽra atátɨ mãik'aapa anéetɨ. 31 Apidaapa iidiruta pɨrã k'ãare-it'ee ẽramaa p'anɨ, jarátɨ: “Tachi Waibɨapa arak'atɨa atee k'inia bɨ.”
32 Mãpai Jesús k'õp'ãyoorã wãjida mãik'aapa ununajida jõma irua jaradak'a. 33 Ma burro ẽramaa p'anɨ misa, chipariirãpa iidijida:
—¿K'ãare-it'ee ẽramaa p'anɨma? ajida.
34 P'anaujida:
—Tachi Waibɨapa arak'atɨa atee k'inia bɨda ajida.
35 Mãpai ma burro Jesumaa ateedap'eda, ãchi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃patap'edaa ata bɨjida aɨ ɨ̃rɨ mãik'aapa bataupijida. 36 Wãruta misa, eperãarãpa ãchi ɨ̃rɨpema p'aru t'õ jẽra bɨjida o jãde, ãchi rey pai jĩak'aapa. 37 Mãpai Olivo Eedeepa ɨrabaipata o k'ait'a pa wãdak'ãri, jõmaweda iru ome nipapataarã o-ĩapa biuk'a para beeji, taarã-ee ãchi rey pai jĩak'aapa. O-ĩapa Tachi Ak'õremaa pedee pia pedeepachida, ãchia unudap'edaa perã Jesupa oo bɨ; ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. 38 Mãgapachida:
—‘¡K'ĩra wãree Ak'õre eujãde, Tachi K'aripapari reyk'a cheru perã! ¡Ɨ̃rá Tachi Ak'õre k'ãiwee bapariit'ee ichi eperãarã ome! ¡Iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ!’ (Sal 118.26)
39 Mãpai ũk'uru fariseorã ma eperãarã t'ãide p'anadap'edaarãpa Jesumaa mãgajida:
—Tachi Jarateepari, pɨ ome nipapataarã ɨtrɨapáde ajida, mãga jaranaadamerã.
40 Mamĩda Jesupa p'anauji:
—Na eperãarã k'ĩup'ee p'aneeruta pɨrã, mãu paara mãga biadait'eeda aji.
Jesús Jerusalen-it'ee jẽeda
41 Jerusalén p'uuru k'ait'a parutade Jesupa araa ak'ɨk'ãri, jẽedachi. 42 Mãpai mãgaji:
—¡Pɨdepemaarãpa mɨde ijãadap'edaa paara, idi weda mɨa parã k'ãiwee p'aneepik'aji! Mamĩda mãga k'awada-e p'anadairã, parã-it'ee mera pɨk'a bɨ. Mapa p'oyaa unuda-e Tachi Ak'õrepa oo bɨ. 43 Jerusalén, ewari cherude pɨmaa ne-inaa k'achia p'asait'ee. Pɨ k'ĩra unuamaa iru p'anapataarãpa muralla yoorodee oodait'ee pɨ ik'aawa. Pɨ wap'ɨra atadait'ee mãik'aapa ma muralladeepa pɨ k'idaa chaa wawadait'ee. 44 Pɨ muralla jõma t'eet'aadait'ee, edajãdepema te jẽra bɨ paara. Aɨde p'anɨɨrã chok'ara peedait'ee. Mãu apida bee-e pait'ee awaraa mãu ɨ̃rɨ, pɨdepemaarãpa ũridaamaa p'anadap'edaa perã mɨa parã k'aripa chek'ãri.
Jesupa ne-inaa netopataarã jërek'ooda Ak'õre te waibɨadeepa
(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)
45 Jerusalén p'uurude panadak'ãri, Jesús Tachi Ak'õre te waibɨade t'ĩuji mãik'aapa jëremaa beeji aɨde ne-inaa netomaa p'anadap'edaarã. 46 Mãgaji:
—Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde jara bɨ:
‘Mɨ te ɨt'aa t'ɨ̃pata teda apatadait'ee.’ (Is 56.7)
‘Mamĩda parãpa nechɨapataarã ték'ata oo iru p'anɨ.’ (Jer 7.11)
47 Ewari chaa Jesupa jarateepachi Tachi Ak'õre te waibɨade. Maapai p'aareerã poroorã, Moisepa p'ãda jarateepataarã mãik'aapa Jerusalén p'uuru pidaarã poro waibɨarãpa jɨrɨpachida Jesús peepit'aadait'ee. 48 Mamĩda p'oyaadak'aa paji, eperãarãpa iru pedee audú ũri k'inia p'anadap'edaa perã.