Këyítfii fukanakfii
Saŋ
bínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fukanakfii Saŋ bínɗa fërí fii. Ya bínfa ɓuwaa ya teek fodii «ɓeti na towutaagari». Ɓuwaama mínin kiꞌen ɓiɓoꞌ ɓaa ya ɗaak teekcaagaɓa. Mínin kiꞌen ɓan woꞌeen waa mandarga «Jaangaa na ɓuwaa bok gaɗa».
Ya woꞌꞌaɓa daa kerceencaa jom kiwaarohɗa, ya nakkaɓa kiꞌam bi yëgís ga ngëmaa na ɓan kiwatuk ɓuwaa en na kijëgíroh iñaa taabohhii na Hewhewii winéwí’wii.
Këyítfii fukanakfii Saŋ bínɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1-3)
2 - Kayohfii na kiwaaroh yaa en ɓéeɓ na mooroomci (4-11)
3 - Taŋkoh (12-13)
1
Këñɗoh
Ɓii mi, yaakii ga jaangiiɗa, ee mi bínndaa këyítfii fii, fu ɓetifii* 1: 1 Ɓetifaa woꞌu faama mín kiꞌen jaangaa ee towutaa en kerceencaa enu daamaɗa Kooh tanuk, yíppafaɗa, fu na towutumgaraa mi keeñuk kayoh-kayohɗa. Enndii mi haŋngoo doŋ mi waaꞌtúu, wayee ɓan ɓéeɓ ɓuwii ínoh kayohfiiɗa waaruununndúu. Ɗí keeñukinndúu ndaga kayohfii dëk ga keeñciigaruu ee fa ƴah naruu kiꞌen bi taaꞌɗa. Kooh, Paamudii na Yéesu Kiristaa Kowukii Paamudii, ɓa barkeelattuu, ɓa yërëmmbuu, ɓa yóoskíꞌ jam garuu, fodaama ɗu pes ga kayoh na kiwaaroh.
Iñii nakohu kitumɗa
Ga wii mi hot an ga towutumgaraa laakin taa taabuk kayohfii, fodii dii Paamudii nakkuukaɗa, keeñnjoo soossa ga lool. Diima nak, fu ɓetifii, mi dígallaa iñii yii: ɗu waarohat ga díkaantiruu. En kiꞌenaa, iñii mi dígallaa yii enndii enaama yiꞌas yaa nakohu, wayee en enaama ya ɗu laasee ga dalaaraa. Kiwaaroh kërí en kipes ga iñaa Kooh nakoh. Ee iñii ya nakkúu, aboh ga dalaaraaɗa, wërí en ɗú dëk ga kiwaaroh ga díkaantirúu.
Mi woꞌꞌúu iñuma, ndaga ɓoꞌ ɓiyewin tasaarukohuunun ga ëldúna, ee ɓa ɓii ɗúk ɓuwii, ɓa sagin kitook an Yéesu Kiristaa hayin ëldúna kayoh-kayohɗa ga faan ɓoꞌ-súusúus. Ɓaa manɗa, yërí en ɗúkoh-ɓoꞌii, yii heñoh Kiristaaniiɗa. Kon watukat haffúu dijófíꞌ, en ɗanaa ɗú ñakoo neehalaa ɗú jom kilaas ga lëgëyiigaruu, wayee ɗú laas neehal wimëtíꞌ. Ínohat nak an, ɓéeɓ ɓaa eemmbii ga iñii Kiristaanii jëgírohɗa, ya ɓaat yen ganaa, ɓaama laakkii Kooh. Wayee nak ɓéeɓ ɓaa taabuk iñii Kiristaanii jëgírohɗa, laakin Paamudii, laakin ɓan Kowukii. 10 Binaa ɓoꞌ hay garúu ee haydohiꞌtúu jëgíroh wiliisaa, kaa tookatti ga kaanndúu, ee sah, kaa këñɗohat nari.
11 En kiꞌenaa, ɓaa fu këñɗoh nari ɓéeɓ, fu amɗohinndi ga tumeencaagari cibóníꞌcaa.
Taŋkoh
12 En kiꞌenaa, mi yewinin iñcaa mi waaꞌtúu kiwoꞌ, wayee mi waaréeríica kibín ga këyít fodii dii. Mi yaakaarin kihay kaanndúu, mi yuŋ kisaawal narúu, mi na kihaffoo, en ɗanaa ɗu ɓéeɓpuu, keeñnjuu soos seɓ. 13 Mbokiigaraa en dii Kooh tanukɗa, towutiigari tii këñíꞌtaa ga.

*1:1 1: 1 Ɓetifaa woꞌu faama mín kiꞌen jaangaa ee towutaa en kerceencaa enu daamaɗa