Këyítfii fukaahayfii
Saŋ
bínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí en fukaahayfii Saŋ bínɗa. Ya bínfa kerceen yaa teeku Gayus. Laakee ɓiɓoꞌ ɓaa Saŋ wosee ga gohcaa kijangat ɓuwaa loo Yéesu Kiristaa. Wayee, ga wa ɓa leꞌ teeraa Gayus dëkohɗa, laakka ɓoꞌ daama yaa teeku Yoteref, ya saŋnga kitook ɓuwaa Saŋ woseeɗa ga kaanci. Kerceencaa dëlíꞌ ɓuwaamaɗa ya kaallaɓa jaangaa. Iñaama tah Saŋ bínnda Gayus kidaassi ya am bi yëgís ɓuwaa Kooh hay daama kijangat Hewhewii winéwíꞌwiiɗa ya dëlí’ɓa bi jof. Iñaama yërí mandarga kibokohkaa ɓuwaa enu wíinoo na Yéesu Kiristaaɗa.
Këyítfii fii Saŋ bínɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1-4)
2 - Kerceen jom kiꞌamɗoh mooroomci hen (5-12)
3 - Taŋkoh (13-15)
1
Këñɗoh
Ɓii mi, yaakii ga jaangiiɗa, ee mi bínndaa këyítfii fii, fiiliiroo Gayus. Mi keeñukinndaa kayoh-kayohɗa. Fiilii, mi yii kíim Kooh ya onndaa kiꞌaaw fíkíi ga tóoh, ee faanfu soos fodii dii helumgaraa en weceŋɗa. Laakin mbok-kerceencaa haysee duma, ɓa hayin dii ee ɓa seediꞌin kayohfii fu enukohɗa, an fu yum taabuk kayohfii dijófíꞌ ee fu dëk ga. En kiꞌenaa, keeñnjoo soossa ga seɓ. Mi keloh an oomaaciigoo taabu ga kayohfiinaa, laakkii iñaa hínndoo ɗa kisoos ga keeñ.
Kijúɓkii Gayus
Fiilii, fu taam na ngëm ga dii fu tookin kison ga mbok-kerceencii, luu enee sah an ɓa ɓisagac. Ɓuwaa fu dímaleeɗa, ɓa seediꞌin kijofkiigaraa ga fíkíi ɓéeɓ mbok-kerceencii enu diiɗa. Jofin, fu amɗohi ɓuwaa manɗa, bi ɓa mín kiɗíidoh ɓaawaagaɓa fodaa daa Kooh waarohkaɗa. En kiꞌenaa, kiyéegaloh teekii Kiristaanii tahɓa kikoluk ee ɓa tookkii kiteꞌ dara iñaa meyoh ga ɓuwii enussii kerceenɗa. Kon ɗu jomin kidímal ɓuwaama, en ɗanaa, ɗu ek yahhuu ga lëgëyaa ɓa en na kitum en kiyéegaloh kayohfiiɗa.
Kibonkaa Yoteref na kijofkaa Dímitiriyus enukoheeɗa
Mi bídin mbok-kerceencum enu dumaɗa këyít, wayee Yoteref na kihafci tookkii iñaa ɗí woꞌɗa. Ya waaꞌ rek kikuliyuk ga iñaa en tóoh. 10 Kon, binaa mi hay dumanaa, mi hay kiwoꞌ ga fíkíi ɓéeɓ iñcum ya tumiɗa: ya pokɗinndíi woꞌee cibóníꞌ. Ee ya eemmbii ga iñaama: binaa laak mbok-kerceencaa hayu daamanaa, ya saŋɓa kiꞌek kaanci. Ee ɓaatta ga, ɓuwaa tookɓa kiꞌek ga kaancaagaɓaɗa, ya hoonohɓaka ee ɓa sagaa ya kaalɓa ɓan jaangaa.
11 Fiilii, kaa taabuk yibóníꞌ, taabukaa yijófíꞌ. Ɓaa tumi iñaa jofin yuu Kooh, ee ɓaa tumi yibóníꞌ ínohoo dara ga Kooh.
12 Dímitiriyus nak, ɓéeɓ ɓuwii woꞌ yijófíꞌ gari, ee kayohfii sah ya taabukɗa seediꞌinndika. Ɗí ɓan, ɗí seediꞌin iñaama gari, ee fu ínohin an iñii ɗí seediꞌɗa kayoh.
Taŋkoh
13 Mi yewinin iñcaa mi waaꞌtaa kiwoꞌ, wayee mi waaꞌtiica kibín ga këyít fodii dii. 14 Mi yaakaarinndaa kihot ga iñaa maañoo, ɗu yuŋ kisaawal ɗu ɓanak. [ 15 Kon jam taabat naraa. Ɓéeɓ fiiliimuncii en diiɗa ɓii këñíꞌtaa ga. Fiiliimuncumgaríi en dumaɗa, këñíraaɓa ga, yaa en ɓéeɓ ga teekaagari.]