3
Peeꞌ na Saŋ wëkɗussa ɓaa lafañ hen
Laakka bes Peeꞌ na Saŋ ɓaa ƴah Kaanfaa Kooh, kikíim Kooh; enee ga wahtu kigoonaluk, wahtaa ɓuwaa kíimi Koohɗa. Laakeera ɓoꞌ yaa límdohu na kilafañ, besaa en ɓéeɓ ya haydohu ga kúuw-halkaa Kaanfaa Kooh, woꞌsi “halaa wimóríꞌwaa”, ya yuŋ daama, ya sarahtuki ga ɓuwaa aasi Kaanfaa Koohɗa. Daa ya hotee Peeꞌ na Saŋ ɓaa ƴah kiꞌaas Kaanfaa Kooh, ya lëríssaɓa yah, ɓa sarahhi. Ɓa yíppari has, lëehíꞌta Peeꞌ woꞌꞌari an:
- Malkaaríi!
Lafañaa yaa malakɓa dijófíꞌ, ndaga ya foogee an ɓaama ƴahhi kisarah yen. Peeꞌ nak woꞌꞌari an:
- Mi laakoo hëelís, mi laakoo wúrúus, wayee mi hayyaa kiꞌeꞌ iñii mi laakɗa: Ga teekii Yéesu KiristaaNasareet, koluka fu tíin!
Lëehíꞌta Peeꞌ ammbari ga yahaa ñaabaa ɓëwíꞌtari. Ga saasi kotcaa yëgíssa gík, puuguluƴcaa hatinndari. Ya ennda bërít tuukka, aawwa kitíin. Ya aassa na apotaaꞌcaa Kaanfaa Kooh, ya yaa tíin, ya yaa koltuk, ya yaa kañ Kooh. Ɓéeɓ ɓuwaa hottari ya yaa tíin, ya yaa kañ Kooh. 10 Ga waa ɓa ínohsohha an yërí enee na kisarahtuk ga halaa Kaanfaa Kooh, ɓa waaruꞌꞌa ga lool.
Jangataa Peeꞌ ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh
11 Ɓaa lafañeeɗa tagohissii ga fenoo Peeꞌ na Saŋ. Ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa ga lool, ɓa ɓaa fool kilaakneeɓa ga ɗekataa teeku «Tíidískaaraa Salomonɗa». 12 Daa Peeꞌ hotee iñaama, ya woꞌꞌa mbooloomaa an:
- Ɗú ɓu-Isarayeel, iñii han kilaak yii jaahallúu ga ya? Ɗú malkohhíi ya en fan dooliríi wala kiniik Kooh onndíi kitíinlukoh ɓii yii? 13 Kooh yaa Abaraham, yaa Ísaak, yaa Yakoop, yaa caasamuncaarúu teewohin ndamaa Yéesu, súrgaagari. Ee ɗú ga kihaffúu ɗú ɓërí tooneeri, ɗú taasukkari ga fíkíi Pílaat ee lak sah yaama ɓeɓkinndi kiꞌíis. 14 Ɓaa yiselaꞌíꞌyaa ee yijúwíꞌyaa ɗú taasukkari, ɗú nammba kikíim Pílaat ya meƴdohiꞌtúu ga kasaa ɓaa lagi kumuun ɓoꞌ. 15 Fodaama, ɗú aplukka ɓaa laak kipesɗa, wayee Kooh mílísiꞌtari ga leeloo ɓuwaa kaaninɗa ee iñaama ɗí enin seedi ga. 16 Doolaa teekaa Yéesu na gëmii ɗí gëm gariɗa wërí on ɓii yii ɗú hot ee ɗú ínohsohinɗa, dooli kituuk. Kigëm ga Yéesu onndi kiwak peleŋ fodii dii ɗú ɓéeɓpúu ɗú hotkaɗa.
17 Diimaɗa mbokcii, mi ínohin an iñaa ɗú tum yaama, ɗú na ɓuwaa kuliyuk garúuɗa, kiꞌínohoo tah ɗú tummbi. 18 Kooh nak mëtíꞌta fodaama iñaa ya yéegalohee kooroh ga kúuw sëldíigacaagariɗa. Ya woꞌee an Kiristaanaagari hay kikooꞌ ga coonu. 19 Kon súpítat kipeskiigarúu, ɗú ɓoƴkidoh haffúu ga Kooh doonaa Kooh sétíꞌtúu ga baakaaꞌcumgarúu. 20 En ɗanaa, Haꞌmudii hay kihaydoh jamaanu kiꞌíikaruk, ya wosoh Yéesu, Kiristaanii ɗú díŋsee kumëeñíꞌɗa. 21 Wayee diimaɗa, Yéesu jom kites ga asamaan bi ga daa Kooh hëwíꞌsan tóoh en yiꞌas, fodaa ya yéegaloheeka kumëeñíꞌ koorohha ga túuwtaa sëldíigacaagari ɓiselaꞌíꞌɓaaɗa. 22 Ee Móyíis woꞌꞌeera an:
«Haꞌmudii Koohyiigarúu hay kiwosoh garúu sëldíiga-Kooh, fodiigoo, yaa bok narúu heet. Iñaa ya woꞌꞌúu tóoh, leenaa súkúrukatti. 23 Ɓéeɓ ɓaa fu tookkii kisúkúruk sëldíiga-Koohaamanaa fu hay kimeƴdohu ga ɓuwaa Kooh, fu apu.»
24 Ɓéeɓ sëldíiga-Koohcaa woꞌsee ga iñaamaɗa, aboh ga Samiyeel bi ga ɓíinooɓaa tík gariɗa, ɓa yéegalohee iñii hew yii diimaɗa.
25 Iñaa Kooh dígohee koorohha ga sëldíigacaagariɗa enee wuurúu ee ɗú laakin ɓak ga kifiiliimunkaa Kooh pokee na caasamuncaagarúuɗa, ga waa ya woꞌ Abaraham an:
«Mi hay kibarkeel heetcii ga ëldúnaɗa tóoh ee koorohan ga tucaasamuntaagaraa.»
26 Fodaama Kooh ɓeɓpa súrgaagari, wossari kibarkeellúu, ya foñlukoh ɓaa en ɓéeɓ tumeencaagari cibóníꞌcaa ya tumiɗa ee Kooh ɗeɓka garúu.