14
Pool na Barnabaas karussa Íkoñom
Pool na Barnabaas tumissa ga Íkoñom fodaa ɓa tumee ga Añcoos Písídíiɗa. Laakka bes, ɓa aassa jaangu-yaawúuraa en daamaɗa, ɓa ɓaa jangat bi ɓoꞌ ɓiyewin ga yaawúuꞌcaa na ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa gëmussa ga Yéesu. Wayee yaawúuꞌcaa sagu kigëm ga Yéesuɗa yasohussa helcaa ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa bi ɓa ekkaɓa ga kisaŋ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa. Hoonohhii bi Pool na Barnabaas maañussa ga Íkoñom, ɓa ɓaa jangat na fít wiyëgísíꞌ ndaga ɓa óolukeera Haꞌmudii. Ee Haꞌmudii nak onndaɓa kimín kitum kíntaan na enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ. Fodaama, ya yaa teewoh an iñaa apotaaꞌcaa jangat aaw ga kijofkaagariɗa kayoh. Ɓu-teeraa Íkoñom júwohsissii, ɓa hëgískohha: ɓii faꞌta na yaawúuꞌcaa, ɓíinoo farussa na apotaaꞌcaa.
Yaawúuꞌcaa na ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa, na ɓuwaa kuliyuk gaɓaɗa tuukussa ga kisodal Pool na Barnabaas, na kitapisohɓa atoh bi ɓa kaan. Wayee daa ɓa yéegeeka, ɓa kaꞌta kisomuknee ga teerucaa ga gohaa Líkawooníiɗa, ennda Lístaꞌ, Derbe na iñaa wíil daamaɗa. Daama ɓan, ɓa aawwa kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesuɗa.
Pool na Barnabaas ga teeraa Lístaꞌ
Laakeera ga Lísta, ɓoꞌ yiƴaal yaa yugee daa díinoo rek mínoo kituuk, ya límdohu na kilafañ ee mosoo kitíin na kotci. Laakka bes, ya enee na kisúkúruk jangataa Pool. Pool yíppari has, hotta an ngëmaa ɓaa laak ga Yéesuɗa míninndi kimúsal, 10 ya woꞌꞌari didóolíꞌ an:
- Kolka, fu tuuk tek ga kotciigaraa! Ɓaa dalla kiꞌen bërít, tuukka, yaa tíin. 11 Daa mbooloomaa hotee iñaa Pool tum yaama, ɓa ɓaa woꞌ didóolí ga lakaa ɓu-Líkawooníi an:
- Koohcii súpítukuunun ɓoꞌ, yoosukuunun garuu.
12 Ɓa teekka Barnabaas Sës, ɓa teekka Pool Ermes* 14: 12 Sës na Ermes teek koohcaa Gerekcaa ndaga Pool yërí laakee woꞌeenaa. 13 Laakeera ga yahaa halaa teeraa kaanfaa ɓa jaamukohi Sës, Koohyaagaɓa. Ɓaa tumɗi Sës sarah ga kaanfaaɗa haydohha, ga kúuw-halcaa, naal-kuuy, yaa líkuunun enaama cimóríꞌ caa taam na sapuus. Ya na mbooloomaa, naalcaama ɓa waareeɓa kiꞌap kitumiꞌ Barnabaas na Pool sarah.
14 Daa Barnabaas na Pool yéegee iñaama, ɓa ɗaꞌsohha kúltícaagaɓa kiteewoh an ɓa faꞌtii ga, ɓa íisukka ga mbooloomaa ɓaa fiipɓa an:
15 - Héey, ɓiƴaay, ɗú ƴah ya kitum yuma? Ɗí ga kihaffíi, ɗí ɓiɓoꞌ doŋ fodii garúu. Ɗí hay dii kiyéegallúu Hewhewii winéwíꞌwii, ɗú foñ iñcii cii laakoo jeriñɗa, ɗú mëeñsuk, ɗú ëewdoh haffúu ga Koohyii en na kipesɗa, yii sak asamaanii, kakayfii, giiyii na ɓéeɓ iñcii en gaɗa. 16 Kuɗewaa, ya íisee heetcii, waa en tóoh waa taabuk waasaagari. 17 Moona déy, ya dëk ga kitum enaama cijófíꞌ, kiteewoh ɓaa ya enɗa: yërí onirúu towii meyohi asamaanɗa, ɗú laak gëñ iñaa ɗú ñaman, ya sóosíꞌ keeñnjúu.
18 Hídaa ga iñaa ɓa woꞌɓa yaama tóoh, apotaaꞌcaa laakussa coonu fiyaak kinís mbooloomaa ga kitumiꞌɓa sarah.
19 Waa ennda ɗa, laakka yaawúuꞌcaa meyohu teeraa Añcoos Písídíi na waa Íkoñom, nookussa ɓuwaa ga hafɓa, lëehíꞌta ɓa tapisohha Pool na atoh kiꞌappi, ɓa fassari bi meyussa nari teeraa, ɓa foogee an ya kaanin. 20 Wayee, ga waa ɓuwaa gëm ga Yéesu hayu, gíwussariɗa, ya kolukka, ya aassa teeraa. Ga kooh-wíisfaa, ya taammba na Barnabaas, ɓa kaꞌta teeraa Derbe.
Pool na Barnabaas ɓoƴkussa teeraa Añcoos Písídíi
21 Pool na Barnabaas yéegalohussa Hewhewii winéwíꞌwii ga teeraa Derbe. Ɓa laakka tëelíbée Yéesu ɓiyewin daama. Lëehíꞌta, ɓa ɓoyukka teeraa Lístaꞌ, waa Íkoñom na waa Añcoos Písídíi. 22 Ɓa ɓaa yëgísíꞌ keeñcaa ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, ɓa ɓaa daasɓa ɓa yëgís ga ngëmaa. Ɓa woꞌee an: «Ɗu jomin kikooroh ga coonu ciyewin paaƴ, ɗu han kiꞌaas ga Nguuraa Kooh.»
23 Ga jaangaa en ɓéeɓ, ɓa tannda ga ɓiɓoꞌ ɓaa kuliyukan ga ɓuwaa. Lëehíꞌta, ɓa kíimmba Kooh, ɓa ooꞌta, ɓa díŋkaanndaɓa Haꞌmudii, yii ɓa gëm gariɗa. 24 Ga waa ɓa meyoh daamaɗa, ɓa koorohha gohaa Písídíi, ɓa kaꞌta waa Pamfílíi. 25 Ɓa yéegalohha woꞌeenii Kooh ga teeraa Persi, lëehíꞌta ɓa hayya teeraa Atalíi ga daa gaal-giiƴcaa teeriɗa. 26 Ɓa aassa gaal-giiƴ daama, ɓa ɓaa ɓoyuk teeraa Añcoos Síríi, daa ɓa díŋkaanohsee ga kijofkaa Kooh ɓa tum lëgëyaa ɓa meyoh kimëtíꞌɗa.
27 Ga waa ɓa leꞌɗa, ɓa hídírohha ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, ɓa ɓéestíꞌtaɓa tóoh iñcaa Kooh tum koorohha gaɓaɗa. Ɓa ɓéestíꞌtaɓa ɓan daa ɓuwaa enussii yaawúuꞌ aasu ga ngëmaaɗa. 28 Ɓa tessa na ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa bi sammba kimaañ.

*14:12 14: 12 Sës na Ermes teek koohcaa Gerekcaa