15
Saawal laakka ga Yéerúsaleem ga loo kerceencaa enussii yaawúuꞌɗa
Laakka ɓiɓoꞌ ɓaa meyoh gohaa Yúudée hayussa Añcoos Síríi. Ɓa aawwa kijëgíꞌ ɓuwaa gëmin ga Yéesuɗa an: «Binaa ɗú gúrukkii fodaa daa Waasaa Móyíis nakohkaɗanaa, ɗú mínoo kimúc.» Pool na Barnabaas leŋkohussa naɓa, laakussa naɓa ñaroh witamóhíꞌ ga iñaama. Waa ennda ɗa, ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa abussa an Pool na Barnabaas na ɓiɓoꞌ ɓaa bok gaɓa jomuunun kikaꞌ Yéerúsaleem ga apotaaꞌcaa na ɓuwaa kuliyuk ga jaangaa Yéesu en daamaɗa, ɓa woꞌ ga iñaama.
Ɓu-jaangaa Añcoos erussaɓa iñaa ɓa sooluk ga ɓaawaagaɓaɗa, ɓa ɓaa ƴah. Ɓa kooꞌta gohaa Fenísíi na waa Samaríi, ɓa ɓaa ɓéestíꞌ daa ɓuwaa enussii yaawúuꞌ aasu ga kigëm ga Yéesuɗa. Iñaa laak yaama, soossa keeñ ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa. Ga waa ɓa leꞌ Yéerúsaleemɗa, ɓu-jaangaa na apotaaꞌcaa na ɓuwaa kuliyuk ga jaangaaɗa teerukkaɓa. Lëehíꞌta, ɓa ɓéestíꞌtaɓa tóoh iñcaa Kooh tum kooroh gaɓaɗa. Wayee, laakka ɓiɓoꞌ ga Fërísiyeeŋcaa ee gëmuunun ga Yéesu, ɓaa koluk, woꞌussa an:
- Ɓuwaa enussii yaawúuꞌ ɓaama ee gëmu ga Yéesuɗa jomuunun kigúruk, ee ɓa woꞌu kitaabuk iñaa Waasii Móyíis nakoh kitumɗa. Apotaaꞌcaa na ɓuwaa kuliyuk ga jaangaaɗa hídírukohussa kimalak iñaama. Ga waa ɓa nookohha ga iñaama bi maañnja, Peeꞌ dalla kikoluk, woꞌꞌa an:
- Mbokcii, fodii ɗú ínohkaɗa iñaa Kooh tanukeeroo ga díkaantirúu maañin. Ya tanukeeroo kiyéegal ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa Hewhewii winéwíꞌwii, doonaa ɓa kelohwa ee ɓa gëm gari. Ee Kooh yii ínohin iñaa en ga keeñ ɓaa en ɓéeɓɗa, teewohin an ya tookinɓa ga waa ya onɓa Helii yiselaꞌíꞌyii fodaa ya oneeruuriɗa. Ee laakkii kitansoh kíinoo kaa Kooh tum ga díkaantiruu naɓa. Ee ɓa setɗin keeñcaagaɓa ndaga ngëmaa ɓa laak gariɗa. 10 Kon iñii tah ya ɗú waaꞌ Kooh kitooñ ga kikooꞌ ɓuwii enussii yaawúuꞌ gëmu gariɗa ɗofcaa, ennda ɗu, ennda ɓicaasammbuu, ɗu mosooca kimín kikooruk. 11 Ee sah, ɗu yaawúuꞌcii ɗu gëmin an ɗu múcin ndaga yërmaandaa Yéesu, ee ɓa ɓan, ɓa gëm iñaama.
12 Waa ennda ɗa, mbooloomaa ennda cel. Buwaa ɓaa súkúruk Pool na Barnabaas, ɓaama ɓaa ɓéestíꞌɓa kíntaancaa na enaamacaa cidóoyíꞌ-waaꞌcaa Kooh tumee, kooroh gaɓa ga leeloo ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa. 13 Ga waa ɓa lëehíꞌ kiwoꞌɗa, Saak tíkka ga an:
- Súkúrukat mbokcii! 14 Simoŋ ɓéestírinndúu daa ga dalaaraa, Kooh hayya ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa, ya tanukka ga ɗuuƴɓa heetaa enan wuuci. 15 Ee iñii ya woꞌɗa taabohin na iñaa sëldíiga-Koohcaa woꞌeeɗa ndaga bíduunun ga këyítfaa an:
16 «Iñii yii paafaa, mi hay kihayis ee mi hay kitawahis kaanfii Dëwít, fii ɓúreeɗa, mi hay kihëwíris iñii lís ga kitesɗa, mi tuukirisfa. 17 Fodaama, iñii tes ɓoꞌ ga ëldúnaɗa aaw kiraas Haꞌmudii ee ɓan bi ga ɓéeɓ heetcii mi tanuk ca en cuurooɗa aawsan kiraas Haꞌmudii. 18 Iñaama yërí Haꞌmudii woꞌ, ee ya mëtíꞌsi iñaa ya waayukee kitum ee ínohukin kumëeñíꞌɗa.»
19 Saak tíkka ga an:
- Tahin bi mi ga kihaffoo, mi am an ɗu hanat kisodal ɓuwaa enussii yaawúuꞌ ɓaama mëeñsukuunun ɓa ɓii gëm ga Koohɗa. 20 Wayee hoonohoo ɗu bínɓa ɓan, ɗu woꞌɓa an: ɓa hanat kiñam koynohkaa sarahohu ga koofcaa, ɓa abuk ga kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ, ɓa abuk ɓan ga kiñam koynoh júuraa apu ee ñífaa aamussii, wala kiꞌan ñíf. 21 En kiꞌenaa, daloh ga cosaan bi ga wati, laakin ga teeraa en ɓéeɓ ɓiɓoꞌ, ɓaa jëgírohi iñaa Waasii Móyíis nakoh kitumɗa, bes Sabataa en ɓéeɓ ga jaangu-yaawúuꞌcii.
Këyít bídussa wosohussa Añcoos ga kerceencaa enussii yaawúuꞌɗa
22 Waa ennda ɗa, apotaaꞌcaa na ɓuwaa kuliyuk ga jaangaa Yéerúsaleemɗa na ɓéeɓ kerceencaa daamaɗa júwohussa an ɓa hay kitan ɓiɓoꞌ ga ɗuuƴɓa, ɓa wosɓa Añcoos, ɓa taam na Pool na Barnabaas. Ɓa tannda Yúdaa ee ɓaysi Barsabaas, na Sílaas. Ɓa ɓanak ɓéeɓɓa, ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa oneeraɓa ceeꞌ. 23 Ɓa eꞌtaɓa këyít, ee iñii yii yërí bídu ga an: «Ɗú mbokciigaríi dëku Añcoos, Síríi na Sílísíiɗa, ɗú ɓii ɗú enndii yaawúuꞌɗa, ɗí ɓii këñíꞌtúu ɗí apotaaꞌcii na ɓuwii kuliyuk ga jaangii Yéerúsaleemɗa. 24 Ɗí kelohin an laakin ɓuwaa meyohu dii, hayuunun garúu. Ɓa ɓum jaahallúu, ɓa ɓum hícoh helcumgarúu na woꞌeencumgaɓa ee ɗí nakkiiɓa ka. 25 Kërí tah ɗí ɓéeɓpíi ɗí júwohin, ɗí tanin ɓiɓoꞌ ɓaa ɗí wos garúu. Ɗí akitohinɓa na Pool na Barnabaas, fiiliimunciigaríi, 26 ɓii erohin kumuunɓa ndaga teekii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruuɗa. 27 Kon ɗí ɓii wosoh garúu Yúdaa na Sílaas, ɓa woꞌꞌúu iñii ɗí bín ga këyítfiiɗa. 28 En kiꞌenaa, Helii yiselaꞌíꞌyii yii naríi, ɗí waaꞌtiirúu dara kitík yiɓítíꞌ, enndii iñcii ɓoꞌ mínoo kifoñ ciinaa: 29 kaa ñamat koynohkaa tumu sarah ga koofcaa, kaa anat ɓan ñíf wala kiñam koynoh júuraa apu hen ee ñífaa aamussii, ee kaa faanukat na ɓaa en ɓéeɓ. Binaa ɗú watuk iñcaamanaa, ɗú hay kitum yijófíꞌ. Kijaammu-jaammu!»
30 Waa ennda ɗa, ɓuwaa tansee wosussaɗa ɓaa ƴah Añcoos. Ga waa ɓa leꞌɗa, ɓa hídírohha ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, lëehíꞌta, ɓa eꞌtaɓa këyítfaa. 31 Fa jagussa ee ɓuwaa ɓéeɓɓa keeñɓa soossa ga iñaa bídu ga këhítfaa yaama ee daasinɓa ga ngëmɗa. 32 Yúdaa na Sílaas ga kihafɓa, ensee ɓisëldíiga-Kooh. Ɓa saawalla na ɓuwaa bi maañnja, kidaasɓa na kiɓaatɓa dooli ga ngëmaagaɓa. 33 Ɓa tessa daama bi sammba kimaañ, lëehíꞌta, Ɓuwaa íisussaɓa ɓa ɓoyuk na jam ga ɓuwaa woseeɓaɗa. 34 [Wayee Sílaas nak ɓoyukkii, ya tessa ga Añcoos.]
35 Pool na Barnabaas ɓan tesussa ga Añcoos, ee ɓa ɓanak taabussa na ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis, ɓaa jëgíroh, ɓaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii en woꞌeenii Haꞌmudiiɗa.
Pool na Barnabaas hëgískohussa kitaam
36 Ga besaa tík gaɗa, Pool woꞌꞌa Barnabaas an:
- Ɗu kaꞌsat, ɗu wíil tóoh teerucaa ɗu yéegalohee woꞌeenii Haꞌmudii gacaɗa, ɗu waaknee mbokcaa gëmuunun ga Yéesu enu daɗa.
37 Barnabaas nak, waaꞌta kiɓaydoh Saŋ yaa ɓaysi Markaɗa, 38 wayee Pool tookkii Marka taam naɓa ndaga daa yaama foñeeɓa ga teeraa Pamfílíi, taabissii naɓa ga lëgëyaa ɓa enee na kitumɗa. 39 Ɓa nookohha ga iñaama bi faf ɓa hëgískohha. Barnabaas taammba na Marka, ɓa aassa gaal-giiƴ, ɓaa ƴah kúlkaa Sipaꞌ. 40 Pool nak tanukka kitaam na Sílaas. Mbok-kerceencaa díŋkaanohhaɓa ga kijofkaa Haꞌmudii, ɓa ɓaa ƴah. 41 Ya wíilla gohaa Síríi na waa Sílísíi, ya yaa daas ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, ɓa yëgís ga ngëmaa.