2
Sëgílookfaa enee ga Kanaaɗa
Bes kanak tíkka ga hewhewcaama, sëgílook laakka ga teeraa Kanaa, ga gohaa Gëlílée. Eew Yéesu enee daama. Yéesu ɓan nakseera sëgílookfaa, ya na tëelíbéecaagari. Ga ɗuuƴ hewaa, biiñaa leehha, eeci woꞌꞌari an:
- Ɓa laakissii biiñ!
Yéesu taassari an:
- Yaꞌɓu, mi naraa ga ya, ee wahtiigoo leꞌꞌii duum?
Eew Yéesu woꞌꞌa súrgacaa ga kaanfaaɗa an:
- Iñaa ya woꞌꞌúunaa, tumatti!
Laakeera daama tataa-atoh tiyitniinoo tiyaak, taa yaawúuꞌcaa tumee músú ga, kisétíꞌsirukoh* 2: 6 «Kisétíꞌsirukoh ga fíkíi Kooh» waaꞌ kiwoꞌ: ɓu-Isarayeel tíssee kotcaa na yahcaagaɓa hen balaa ɓa ñam wala ɓa lëehíꞌ kiñamaa. Malkaa Mëccëe 15: 2 ga fíkíi Kooh. Ee kaa en ɓéeɓ míneera kitum iñaa leꞌ líitaꞌ citéeméeꞌ ga músú. Yéesu woꞌꞌa súrgacaa an:
- Neꞌat músú ga tataatii bi ta líif!
Ɓa neꞌꞌata bi ta líiffa muut. Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Diimaɗa, hafat ɗú ɓayiꞌ ɓaa tuukuk sëgílookfiiɗa.
Ɓa ɓayiꞌtari ga. Ɓaa tuukuk sëgílookfaaɗa ƴoohha músúmaa súpítu biiñɗa. Ya ínohéeríi daa biiñaa meyohɗa, wayee súrgacaa hafee músúmaaɗa ínohseera iñaa laakɗa. Ɓaa tuukuk sëgílookfaaɗa ɓayya haꞌ-sëgílookfaa, 10 woꞌꞌari an:
- Ɓuwii ɗewi kihafoh biiñii wineɓlaatwii, binaa ɓuwaa an bi faancaa tamohaa, ɓa mëeñdoh kihafoh waa tesohin kineɓɗa. Fu nak, fu ɗaakin biiñii wëñ kineɓɗa bi ga wahtii wii.
11 Kíntaanaama wërí Yéesu ɗeɓ kitum, ee enee ga Kanaa ga gohaa Gëlílée. Fodaama ya teewohha ndamaagari ee tëelíbéecaa gëmussa gari.
12 Waa ennda ɗa, Yéesu kaꞌta teeraa Kafarnawom, ya na eeci na këmëeŋkímuncaagari ɓiƴaalɓaa na tëelíbéecaagari. Ɓa tessa daama bi sammba kimaañ.
Yéesu ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh
(Mëccëe 21: 12-13; Marka 11: 15-17; Lúkkaa 19: 45-46)
13 Lakanaa Paakaa yaawúuꞌcaa deeyin, Yéesu kaꞌta Yéerúsaleem. 14 Ya laakka ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh ɓuwaa enu na kitoon enoh, kitoon baal na kitoon hoꞌ. Ya laakka weciꞌoh-kopaꞌcaa daama ɓan, laruunun. 15 Ya ɓeɓpa níꞌ, ya hëwíꞌta leraw ga, ya kaallaɓa ɓéeɓɓa ɓa meƴ Kaanfaa Kooh, ɓa na baalcaagaɓa na enohcaagaɓa. Ya tasarsohha koparaa weciꞌohcaa, ya petisohha laꞌcaagaɓa. 16 Ya woꞌꞌa toonoh hoꞌcaa an:
- Meƴdohat iñcii cii dii! Kaa tumat kaanfii Paammboo ditoonaaꞌ!
17 Tëelíbéecaagari dalla kiníindísuku iñaa bídu ga Këyítfaaɗa an: «Éeƴ Kooh, waarii mi waaꞌ kaanfiigaraaɗa. Ee kiwaaꞌkiima kii ëbíꞌtoo fodii kiwii.» 2: 17 Kañcaa 69: 10.
18 Waa ennda ɗa, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa woꞌussari an:
- Tumaa Kíntaan, fu teeɓpíi an fu ga kayoh ga iñii fu tum yii!
19 Yéesu loffaɓa an:
- Ɓúrat Kaanfii Kooh, tík ga bes kaahayaa mi ɓëwíꞌfa.
20 Yaawúuꞌcaa woꞌussari an:
- Kitawah Kaanfii Kooh fii tumin tíkíis tidaaŋkaah-nikiis na tiyitniinoo ee fu, an fu ƴahfa kiɓëwíris ga bes kaahaye?
21 Wayee nak Kaanfaa Kooh Yéesu woꞌeeɗa, faanfaagari fërí. 22 Kërí tah ga waa Yéesu mílíssa ga ɓuwaa kaanɗa, tëelíbéecaagari níindísukussa an ya woꞌeera iñaa yaama. Ɓa gëmmba kon iñaa bídu ga Këyítfaaɗa na woꞌeencaa Yéesu woꞌeeɓaɗa.
Yéesu ínohin ɓéeɓ iñaa en ga keeñ ɓoꞌɗa
23 Ga feetaa Paakaa Yaawúuꞌcaa, Yéesu enee ga Yéerúsaleem. Daa ɓiɓoꞌ ɓiyewin hotsee kíntaancaa ya tumeeɗa, ɓa gëmmba gari. 24 Wayee Yéesu, ya ga kihafci, óolukéeríiɓa ndaga ɓéeɓɓa ya ínoheeraɓa dijófíꞌ. 25 En kiꞌenaa, Yéesu soolukéeríi ɓoꞌ woꞌꞌi yen ga ɓoꞌ-súusúus, ndaga ya ga kihafci, ya ínohin iñaa en ga keeñ ɓaa en ɓéeɓ.

*2:6 2: 6 «Kisétíꞌsirukoh ga fíkíi Kooh» waaꞌ kiwoꞌ: ɓu-Isarayeel tíssee kotcaa na yahcaagaɓa hen balaa ɓa ñam wala ɓa lëehíꞌ kiñamaa. Malkaa Mëccëe 15: 2

2:17 2: 17 Kañcaa 69: 10.