3
Jangataa Saŋ-Bëtís
(Mëccëe 1: 2-8; Lúkkaa 3: 1-18; Tumeen 19: 4; Saŋ 1: 6-8,15-37)
Ga jamaanaama, Saŋ-Bëtís hayya ga, ya yaa jangat ga ɗuuƴ ëgíꞌ-dúndagaa kúlkaa Yúudée an:
- Súpítat kipeskiigarúu, ndaga Nguurii ga ɗookɗa deeyin!
Saŋ yërí en ɓaa Ísayíisëldíiga-Koohaa woꞌee gari an:
«Laakin koonaa-ɓoꞌ, kaa en na kiwoꞌ didóolíꞌ ga ëgíꞌ-dúndagaa an:
“Waayukɗat Haꞌmudii waasii, júwíꞌɗatti tuwaas-waastii!”»
Saŋ ekukee kúltífaa terohu na fënúf geeleem, ya pëkírukka liiɓ-on ga kenohkaa. Ya daanee kiñam paƴ na kúum. Ɓuwaa ɓaa meyoh Yéerúsaleem, na ɓéeɓ kúlkaa Yúudée na ɓéeɓ dëkcaa deeƴ húlúwaa Yúrdeŋɗa, ɓaa hay gari. Ɓa ɓaa récuk baakaaꞌcaagaɓa ga fíkíi ɓéeɓ ee Saŋ yaa bëtísiꞌɓa ga húlúwaa Yúrdeŋ. Daa Saŋ hotee ɓiFërísiyeeŋ na ɓiSaduseyeeŋ ɓiyewin ɓaa hay gari kibëtísiꞌuk, ya woꞌꞌaɓa an:
- Heet goŋ-saamaancii, ɓii lëdíꞌtúu ɓa iñaa tahanndúu kirëc ga aylukaa Kooh ƴah kihayɗa? Kon tumat iñcaa teewohin an ɗú récukin baakaaꞌciigarúu. Ee kaa abat ga hellúu an: “Abaraham en caasammbíi”. Ndaga mi woꞌꞌúu man Kooh mínin kiɓeɓ atohcii cii, ya meƴdoh ga tucaasamun Abaraham! 10 Diima deŋ këkúsaa tíimin boscaa tediktaa, kigúꞌ níilcaa. Kon kedikkaa límmbii towu tijófíꞌ tóoh, gúru, jafu ga kiwii. 11 Mi, mi bëtísiꞌꞌúu ga músú kiteewoh an ɗú súpítin kipeskiigarúu. Wayee ɓaa en na kihay ga fenoorooɗa ƴahhúu kibëtísiꞌ na Helaa yiselaꞌíꞌyaa na ga kiwii. Yërí wëñnjoo kimat: mi jutuutin ga kiɗol ñafaꞌcaagari. 12 Kankaa kaa ga yahci ee ya ƴah kifaaꞌ yoonaagari, ya ek tohootaagari ga dapaa; wayee fekiꞌfaa, ya hayfa kitëkíꞌ ga kiwiikaa ƴímoo taaꞌɗa.
Bëtísaa Yéesu
13 Waa ennda ɗa, Yéesu kúlkohha Gëlílée hayya kibëtísiꞌuknee ga Saŋ ga húlúwaa Yúrdeŋ. 14 Wayee Saŋ tookkii, ya woꞌꞌa Yéesu an:
- Mi yërí sooluk kihay garaa fu bëtísiꞌꞌoo, fu nammba garoo kihay!
15 Wayee Yéesu loffari an:
- Tookaa hen rek, ndaga ɗu jomin kimëtíꞌ iñaa Kooh waaꞌɗa.
Waa ennda ɗa, Saŋ tookka. 16 Daa Yéesu bëtísiꞌsee bi lëehíꞌta, ya meƴca músúmaa. Ga saasi asamaanaa lëgísukka, ya hotta Helaa Kooh yaa yoosuk ga ɗookci en fan hoꞌ. 17 Laakka koonaakaa meyoh ɗook woꞌꞌa an:
- Ɓii yii yërí en Kowukiigoo mi keeñukɗa, keeñnjoo soosin gari!