4
Seytaani fíꞌta Yéesu
Waa ennda ɗa, Helaa yiselaꞌíꞌyaa woocca Yéesu, ɓayyari ga ɗekat, ëgíꞌ-dúndaŋ doonaa Seytaani fíꞌti. Ga waa Yéesu ooꞌta noh-noh cidaaŋkaah-nikiis na wekcaagaca, faf kiyaaɓ ammbari. Waa ennda ɗa, Seytaani deeƴca Yéesu kifíꞌti. Ya woꞌꞌari an:
- En lak fu yërí en Kowukii Koohaa, nakaa atohcii ca súpítuk mbúurú.
Wayee Yéesu loffari an:
- Këyítfaa woꞌ an: «Ɓoꞌ pesohanndii na mbúurú doŋ, wayee ɓan, na tóoh woꞌeenaa meyohin ga kúuw Kooh.»
Waa ennda ɗa, Seytaani ɓayyari Yéerúsaleem, teeraa wiselaꞌíꞌwaa, yíppari ga ɗook Kaanfaa Kooh, woꞌꞌari an:
- En lak fu yërí en Kowukii Koohaa, yípukaa kakay, ndaga Këyítfaa woꞌ an:
«Kooh hayyaa kinakiꞌ malaakacaagari,
ɓa teeŋngaa ga yahcaagaɓa, doonaa kotfu këftukoo ga atoh.» 4: 6 Malkat Kañcaa 91: 11-12.
Yéesu loffari an:
- Bíduunun ɓan an: «Kaa jéematuk Haꞌmudii, Koohyiigaraa.»
Waa ennda ɗa, Seytaani ɓayissa Yéesu ga ɗook jaŋjaŋ wihóoríꞌ, ya teeɓpari dëkcii ga ëldúnaɗa tóoh na ndamaa nguuraagaca, woꞌꞌari an:
- Mi hayyaa kiꞌon iñcuma tóohca binaa fu ƴíꞌ ga fíkíiroo, fu jaamukkoonaa.
10 Wayee Yéesu woꞌꞌari an:
- Nískaa dii Seytaani! Ndaga Këyítfaa woꞌ an:
«Fu ƴíꞌɗan Haꞌmudii, Koohyiigaraa
ee fu jaamukanndi ya doŋ.»
11 Waa ennda ɗa, Seytaani hannda Yéesu kiꞌíis kimma, laakka malaakacaa Kooh hayu ga Yéesu ɓa ɓaa toputuꞌꞌi.
Yéesu dalla lëgëyaagari ga gohaa Gëlílée
(Marka 1: 14-15; Lúkkaa 4: 14-15)
12 Ga waa Yéesu kelohha an Saŋ-Bëtís abuunun ga kasu, ya kaꞌta gohaa Gëlílée. 13 Ya yuŋngii ga Nasareet, ya kaꞌta kidëknee ga teeraa Kafarnawom en ga gohaa Sabulon na Neftalíi. Teeraama en ga yahaa giiyaa Gëlílée. 14 Iñaama laakka fodaama doonaa iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa mat. Ya woꞌee an:
15 «Ɗú ɓu-Sabulon, ɗú ɓu-Neftalíi;
Gohcii deeƴ ga giiyii bi ga ɓakaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa;
Fu Gëlílée, kúlkii ɓuwii enussii yaawúuꞌ dëkohɗa!
16 Heetii dëkee ga ñúusɗa, hotin leeꞌlaat wiyaak,
ɓuwaa dëk ga kúlkaa kiñúusíꞌkaa kikaan enohɗa, leeꞌlaat hayin gaɓa!»
17 Waa ennda ɗa, Yéesu aawwa kijangat an:
- Súpítat kipeskiigarúu, ndaga Nguurii ga ɗookɗa deeyin!
Yéesu ɓayya tëelíbée ɓinikiis
(Marka 1: 16-20; Lúkkaa 5: 1-11)
18 Yéesu enee na kitíidisuk ga seereenaa giiyaa Gëlílée. Ya hotta ɓoꞌ ɓanak ɓaa bokoh. Enee Simoŋ yaa teeku Peeꞌɗa na Andari këmëeŋkíci. Ɓa ɓaa wees mbaal ga giiyaa Gëlílée. Ɓa enee ɓimbaaloh jën. 19 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Taabukattoo, mi hayyúu kitum ɓimbaaloh ɓoꞌ! 20 Ga saasi ɓa foñnja mbaalcaagaɓa, ɓaa taabukki. 21 Ga waa Yéesu kaꞌta bi ga fíkíi, ya hotta ɓoꞌ ɓanak ɓiliis ɓaa bokoh. Enee towutaa Sebedee: Saak na këmëeŋkíci Saŋ. Ɓa enee ga ɗuuƴ gaal-loocaa na Sebedee paamɓa, ɓaa hëwíraat mbaalcaagaɓa. 22 Yéesu ɓayyaɓa; ga saasi, ɓa foñnja paamɓa na gaal-loocaa, ɓaa taabukki.
Yéesu yaa jëgíroh ee ya wëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa
23 Yéesu yaa wíil gohaa Gëlílée ɓéeɓwa, yaa jëgíroh ga jaangu-yaawúuꞌcaa, yaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguuraa ga ɗookɗa, ee ya yaa wëkíꞌ ɗúukoolcaa ɓuwaa ɓéeɓca na ɓéeɓ iñcaa mesik ɓuwaaɗa. 24 Teekaagari síwwa ga ɓéeɓ kúlkaa Síríi. Ya yaa komu ɓéeɓ ɓuwaa ɗúukool, ee ɗúukoolcaagaɓa na mesiklaatcaagaɓa bokkii. Ennda ɓuwaa raɓ abee na ɓaa laakee cikeen-keen, na lafañcaa, ya yaa wëkíꞌɓa. 25 Mbooloo wiyaak waa taabukki: ɓuwaa meyohee gohaa Gëlílée na gohaa Teerucaa Cidaaŋkaahcaa, na teeraa Yéerúsaleem, na gohaa Yúudée, na gohaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa.

4:6 4: 6 Malkat Kañcaa 91: 11-12.