28
Yéesu mílíssa ga kikaankaa
(Marka 16: 1-10; Lúkkaa 24: 1-12; Saŋ 20: 1-10)
Teel ga kímaa dímaasaa, lak besaa Sabat paafin, Mërí yaa dëk Makdalaaɗa na Mërí yaa yíinooyaa, karussa kimalaknee loyaa Yéesu. Kakayfaa dalla kiyëngëluk didóolíꞌ, laakka malaakaa Kooh yoosukoh asamaan, ya pírgínnda atohaa wiyaakwaa lagohsee loyaaɗa, ya yuŋnga ga ɗook gaa. Ya mannda na melic kileeꞌ, kúltífaagari yaanaawwa ɗer fan perkaal. Ɓuwaa watukee loyaaɗa, tíitussa bi ɓaa kaanan. Wayee malaakaa woꞌꞌa ɓeticaa an:
- Kaa tíitat, mi ínohin an ɗú raas Yéesu yaa daaƴsee ga kuraanaaɗa. Ya enissii dii. Ya mílísin fodaa ya woꞌeekaɗa. Hayat gii, ɗú malak dii ya faanseeɗa. Gaawat kikaꞌ, ɗú woꞌnee tëelíbéecaagari an: Yéesu mílísin ga ɓuwaa kaaninɗa. Ya ɗëwírukinndúu Gëlílée, ɗú hotohnanndi daama. Kon iñuma yërí mi ƴaheerúu kiwoꞌ.
Ɓeticaa gaawussa kimeƴ loyaa. Ɓa tíiteera wayee keeñɓa sooseera lool ɓan. Ɓa ɓaa fool kiyéegal tëelíbéecaa Yéesu iñaa hewɗa. Balaa ɓa leꞌanaa, Yéesu hídohha naɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Mi yii këñíꞌtúu.
Ɓeticaa deeyussa gari, ŋuluucukussa ga kotcaa, ɓaa jaamukki. 10 Waa ennda ɗa Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Kaa tíitat! Karat, ɗú woꞌnee tëelíbéecaagoo an ɓa karat Gëlílée: ɓa hotohnanndoo daama.
Ɓéestíraa soldaaꞌcaa
11 Ga wii ɓeticaa en na kiƴahuɗa, ga soldaaꞌcaa naksee kiwatuk loyaa Yéesu acohseeɗa, laakka gaɓa ɓaa ɓoyuk teeraa, ɓa ɓéestíꞌta sarahohcaa ɓiyaakɓaa tóoh iñcaa laakeeɗa. 12 Sarahohcaa ɓiyaakɓaa dalla kihídírukohu na yaakcaa yaawúuꞌcaa, ɓa júwohha ga kiꞌeꞌ soldaaꞌcaama hëelís wiyewin, 13 ɓa woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú karaa, woꞌat an tëelíbéecaa ɓaa yaama ɓërí hay ga wek, ɓa lokka faraaffaagari lak ɗí ɓaa neeh. 14 En ɗanaa gúwernëerii yéeŋkanaa ɗí hay nari kimín kiwoꞌ bi dara hokoorúu ga.
15 Soldaaꞌcaa ɓewussa koparaa, ɓa tummba fodaa daa ɓa woꞌseeɗa. Fodaama, ɓéestíraama síwwa ga ɗuuƴ yaawúuꞌcaa ee bi wati ka kii lís kiwoꞌu.
Yéesu wossa tëelíbéecaagari ga heetcii ga ëldúnaɗa tóoh
(Marka 16: 14-18; Lúkkaa 24: 36-49; Saŋ 20: 19-23; Tumeen 1: 6-8)
16 Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa Yéesu ɓidaaŋkaahɓaa na yíinooyaa karussa Gëlílée, ga jaŋjagaa Yéesu ebileeɓaɗa. 17 Daa ɓa hotee Yéesu, ɓa ƴíꞌꞌa, ɓa ɓaa jaamukki. Wayee laakka gaɓa ɓuwaa laak hel kanak ga iñaa ɓa hotɗa. 18 Yéesu deeƴca gaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Ga ɗook na dii ga kakay, Paammboo erinndoo dooli ga tóoh. 19 Kon karat ga ɓéeɓ heetcii ga ëldúnaɗa, ɗú tumɓa ɓitëelíbéeroo. Bëtísiꞌatɓa ga teekii Paamudii, wii Kowukii na wii Helii yiselaꞌíꞌyii. 20 Yëedíratɓa kitaabuk ɓéeɓ iñcii mi nakkúu kitumɗa. Ee mi, mi yii narúu besaa en ɓéeɓ, bi ga daa ëldúna túkiꞌan.