2
Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin
(Mëccëe 9: 1-8; Lúkkaa 5: 17-26; Saŋ 10: 31-38)
Bes cera tíkka ga, Yéesu sooffa Kafarnawom. Ɓuwaa yéeŋnga an ya yaa ga kaanfaa* 2: 1 Mín kiꞌen kaan ɓiSimoŋ na Andari, malkat 1: 29.. Ɓoꞌ ɓiyewin nëgírukohussa ga ɗuuƴ kaanfaa, bi laakissii daa ɓoꞌ tuukan, enndii sah ga fíkíi hal-kaadaa. Ya yaa yéegalɓa woꞌeenaa Kooh. Ɓiɓoꞌ hayussa gari, haydohɗussi ɓaa lafañin. Ƴaal ɓinikiis ɓërí teembeelussi. Ga daa ɓa mínndii gari kideeƴ ndaga mbooloomaa, ɓa nammba kiheel gúl ga cakaraa 2: 4 Cakaraa túuƴcaa ɓu-Paleestíin hëwrohsee na kakay-ban, ee ɓoꞌ mín kiyuŋ ga ɗookgaa. túuyaa, tíimmba Yéesu ga daa ya eneeɗa. Ɓa yóoskíꞌta gatanaa lafañaa faankohɗa ga gúlaama. Daa Yéesu hotee ngëmaagaɓa waama, woꞌꞌa lafañaa an:
- Ƴaal, baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaa.
Wiima lak laakin jëgíroh-waascaa yuŋ daama. Ɓaa halaat an: «Iñii tah ɓii yii kiwoꞌ iñaama ya? Ɓasin Kooh! Ɓii mín kibayal baakaaꞌ ɓa, enndii Kooh dogaa?» 2: 7 Kiɓas KoohMëdírohat na Léwítík 24: 16.
Yéesu ínohha haat ga helaagari iñaa ɓuwaama halaatɗa. Ya woꞌꞌaɓa an:
- Iñii tah ya ɗú halaat iñuma ga helciigarúu? Kon iñii yiida wëñ kiyooɓ kiwoꞌ lafañii: kiwoꞌꞌi an «Baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaanoo», kiwoꞌꞌi an «Koluka fu tíin»? 10 Wayee bi ɗú ínoh an ga ëldúna, Kowukii ɓii onuunun kibayal baakaaraa, malkat!
Ya woꞌꞌa lafañaa an:
11 - Mi woꞌꞌaaka, kolka, ɓewaa gataniigaraa, fu ƴee kaanfu!
12 Daama lafañaa dalla kikoluk, ɓeɓpa gatanaagari, yaa meƴ ga fíkíi ɓéeɓ. Fodaama ɓuwaa tóoh jaahliꞌussa ga iñaama, ɓa ɓaa ndam Kooh anee:
- Iñaa man na iñii yii, ɗí mosoori kihot!
Yéesu ɓayya Léwí
(Mëccëe 9: 9-13; Lúkkaa 5: 27-32; Kañcaa 25: 8-9)
13 Yéesu meyissa ga ɓak giiyaa Gëlílée, ɓoꞌ ɓiyewin ɓaa hay gari, ya yaa jëgíꞌɓa. 14 Ya enee na kipaaf, ya hotta Léwí, kowu Alfee, yugin ga ɗekataa fayukohsi juutiɗa. Yéesu woꞌꞌari an:
- Taabukaaroo!
Léwí kolukka, yaa taabukki.
15 Lëehíꞌta, Yéesu enee na kiñam ga kaan Léwí, ee juuti ɓiyewin, na ɓuwaa júwussii boksee nari kiñam ɓan, ya na tëelíbéecaagari. Ga ɓuwaa taabukussiɗa, yewneera ɓuwaa man ɗa. 16 Ga daa jëgíroh-waascaa faꞌ na Fërísiyeeŋcaa hotussi yaa bok kiñam na juuticaa na ɓuwaa júwussiiɗa ɓan, ɓa meekissa tëelíbéecaagari an:
- Iñii tah ya, ya bok kiñam na juuticii na ɓuwii júwussiiɗa? 2: 16 Mëdírohat na 2: 15-16; Lúkkaa 15: 1-2.
17 Daa Yéesu kelohee iñaama, ya woꞌꞌaɓa an:
- Ɓuwaa dara gaa naɓa laakussii sooli ga payoh, wayee ɗúukoolíꞌcii ɓërí laak sooli ga. Mi hayyii ëldúna kiɓay ɓuwii júwinɗa, wayee mi hay kiɓay haꞌ-baakaaꞌcii.
Yéesu woꞌꞌa ga loo kiꞌooꞌ
(Mëccëe 9: 14-17; Lúkkaa 5: 33-39)
18 Laakka bes, tëelíbéecaa Saŋ 2: 18 Saŋ-Bëtís yaa bëtísiꞌee ɓuwaaɗa. Malkat Mëccëe 6: 16 na ɓaa Fërísiyeeŋcaa ɓaa ooꞌ. Ɓiɓoꞌ hayya ga Yéesu kimeekissi an:
- Iñii tah ya tëelíbéecii Saŋ na ɓii Fërísiyeeŋcii ɓii ooꞌ, ee tëelíbéeciigaraa ooꞌsoo?
19 Yéesu taassaɓa an:
- Ɓedohcaa haꞌ-kílookkaa mínin kiꞌooru ee lak haꞌ-kílookkaa yaa naɓane? En lakanaa haꞌ-kílookkaa kaa lís naɓa kiꞌen, ɓa mínoo kiꞌooꞌ. 20 Wayee bes waa hay, waa haꞌ-kílookkaa hay kiɓewohu ga leelooɓa, bëríinaama nak, ɓa hay kiꞌooꞌ. 21 Ken ɓewoo píis wiꞌas daafwa ga líil-kúltí. Enndiikanaa píisaa wiꞌaswaa hay kiɓaydoh yen ga líil-kúltaa, wa tum ɗaraa wëñ kiyak. 22 Fodaama, ken tumoo biiñ wiꞌas ga mbúus-oncaa maañin. Enndiikanaa biiñaa lúudaa, pook mbúuscaa: biiñaa aamuk mbúuscaa yasukoh. Kon biiñ wiꞌas jom kiꞌeku ga mbúus-on ciꞌas!
Yéesu yërí laak bes Sabat
(Mëccëe 12: 1-8; Lúkkaa 6: 1-5)
23 Enee ga bes Sabat, bëríi Yéesu kooree ga ɗuuƴ yooncaa lúudin§ 2: 23 Yoonaa enee yoon-beli: boŋcaagaca waaꞌ kiman na boŋ píim, kuuncaagari cërí hëwrohsi mbúurú.. Ga daa ɓa kooroheeɗa tëelíbéecaagari dalussa kiweel ga boŋcaa 2: 23 Malkat Dëteronom 23: 26. . 24 Laakka Fërísiyeeŋcaa woꞌu Yéesu an:
- Malka! Iñii tahɓa kitum ya iñaa Waasii kokohin kitum ga bes Sabatɗa? 2: 24 Malkat Eksoot 34: 21.
25 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Hanaa ɗú jaŋngii iñaa buuꞌ Dëwít tumee bëríi lak ya yaawin ee ya laakoo iñaa ya ñaman, ya na ɓuwaa taabee nariɗa? 26 Ya aassa taalaa Kooh, waama lak Abíyataaꞌ yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa, ya ñammba mbúurúcaa meƴdohɗusee Koohɗa, ya eꞌta ɓuwaa taamsee nariɗa ga ɓan. Ee mbúurúcaama, sarahohcaa doŋ onuca kiñam* 2: 26 Ñammba mbúurúcaa malkat 1 Samiyeel 21: 2-7, Abíyataaꞌ: malkat 2 Samiyeel 15: 35, Sarahohcaa doŋ onuca kiñam: malkat Léwítík 24: 9..
27 Yéesu tíkiꞌtaɓa ga an:
- Ɓoꞌ yërí tah bes Sabat kitumu, enndii bes Sabat tah ɓoꞌ kisaku. 28 Iñaama tah kon, bi Kowukii ɓii kërí laak bes Sabat ɓan.

*2:1 2: 1 Mín kiꞌen kaan ɓiSimoŋ na Andari, malkat 1: 29.

2:4 2: 4 Cakaraa túuƴcaa ɓu-Paleestíin hëwrohsee na kakay-ban, ee ɓoꞌ mín kiyuŋ ga ɗookgaa.

2:7 2: 7 Kiɓas KoohMëdírohat na Léwítík 24: 16.

2:16 2: 16 Mëdírohat na 2: 15-16; Lúkkaa 15: 1-2.

2:18 2: 18 Saŋ-Bëtís yaa bëtísiꞌee ɓuwaaɗa. Malkat Mëccëe 6: 16

§2:23 2: 23 Yoonaa enee yoon-beli: boŋcaagaca waaꞌ kiman na boŋ píim, kuuncaagari cërí hëwrohsi mbúurú.

2:23 2: 23 Malkat Dëteronom 23: 26.

2:24 2: 24 Malkat Eksoot 34: 21.

*2:26 2: 26 Ñammba mbúurúcaa malkat 1 Samiyeel 21: 2-7, Abíyataaꞌ: malkat 2 Samiyeel 15: 35, Sarahohcaa doŋ onuca kiñam: malkat Léwítík 24: 9.