10
“Judayɨ́ nápɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo yeáyɨ́ uyimɨxemeaŋɨ́manɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Gorɨxo gɨ́ Isɨrerɨyo yeáyɨ́ uyimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ omɨ rɨxɨŋɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ wurɨyarɨŋárɨnɨ. E nerɨ aí ayɨ́ yeáyɨ́ mɨyimɨxemeánɨŋoɨ. Nionɨ ayɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ nánɨ áwaŋɨ́ rarɨŋɨnɨ. Ayɨ́ Gorɨxomɨ oxɨ́daneyɨnɨro sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨro nero aí píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ neŋwɨpémáná mɨyarɨŋoɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayɨ́ “Ámá e yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxo ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.’ urarárɨŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ́ná xeŋwɨ́ yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. Xeŋwɨ́ dɨŋɨ́ re nɨyaiwiro, “Negɨ́ píránɨŋɨ́ yarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.’ nearɨnɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwiro apɨnɨ nɨxɨ́dɨro nánɨ Gorɨxomɨ yeáyɨ́ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ mɨwurɨ́nɨpa ero “Apɨ neróná wé rónɨgɨ́áyɨ́né imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” rárɨnɨŋɨ́pimɨ mɨxɨ́dɨpa ero egɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gɨ́ Judayɨ́ dɨŋɨ́ re moarɨgɨ́ápɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́yo dánɨ wé rónɨŋwaéne imónanɨ́wárɨnɨ.” Dɨŋɨ́ e moarɨgɨ́ápimɨ Kiraiso pɨ́rɨ́ wiaíkímoŋɨ́rɨnɨ. E eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ nánɨ Gorɨxo “Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárɨnɨ́árɨnɨ. Moseso ámá wé rónɨgɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ nánɨ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ́ná rénɨŋɨ́ rɨŋɨ́rɨnɨ, “Ámá wé rónɨgɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́ rɨpɨ nɨpɨnɨ yarɨgɨ́áyɨ́ xɨxenɨ e nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́á imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” Wé rónɨŋɨ́ ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́ápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ Moseso e rɨŋɨ́ eŋagɨ aiwɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rówápimɨ dánɨ “Ámá wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárɨnɨŋene Kiraiso yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ rɨxa nɨweapɨrɨ nɨpémáná ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ Bɨkwɨ́yo dánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa re rarɨŋwárɨnɨ, “Re mɨyaiwinɨpanɨ, ‘Aŋɨ́namɨ nánɨ gene peyanɨ́wárɨ́anɨ?’ mɨyaiwinɨpanɨ. Ayɨ́ xwɨyɨ́á ‘Apimɨ dánɨ Gorɨxo ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́árɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́pɨ arɨ́á wianɨ́wá nánɨ Kiraisomɨ aŋɨ́namɨ dánɨ gene nɨpeyirane nipemeámɨ weapanɨ́wá nánɨ rarɨŋɨnɨ. Rɨpɨ enɨ mɨyaiwinɨpanɨ, ‘Sirɨrɨkɨ́ sɨ́rɨ́wɨ́ mayɨ́ imónɨŋɨ́mɨ nánɨ gene weanɨ́wárɨ́anɨ?’ mɨyaiwinɨpanɨ. Ayɨ́ Kiraisomɨ amɨ dánɨ gene nɨwepɨ́nɨrane nipemeámɨ yapanɨ́wá nánɨ rarɨŋɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ nánɨ píoɨ rɨnɨnɨ? Rɨpɨ re rɨnɨnɨ, “Xwɨyɨ́á apɨ ná jɨ́amɨ mimónɨnɨ. Aŋwɨ e segɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ e imónɨŋagɨ nánɨ apɨ ananɨ xwɨyɨ́á rɨro dɨŋɨ́ moro epaxɨ́ imónɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo e rɨnɨnɨ. Xwɨyɨ́á ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨrɨ none wáɨ́ rarɨŋwápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Ámáyɨ́né ayá mé Jisaso nánɨ “Ámɨnáorɨnɨ.” nɨrɨrɨ woákɨ́kɨ́ erɨ “O Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rorɨ nerɨ́náyɨ́, Gorɨxo yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́árɨnɨ. 10 Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ, “Gorɨxo ámá wo Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ rárɨrɨ maŋɨ́yo dánɨ woákɨ́kɨ́ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná yeáyɨ́ uyimɨxemearɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 11 Nionɨ seararɨŋápɨ Jisaso nánɨ Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ seararɨŋɨnɨ, “Ámá omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́náyɨ́, xɨ́o rɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wiinɨ́á eŋagɨ nánɨ ayá wí winɨnɨ́a menɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ rarɨŋɨnɨ. 12 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámɨná dɨŋɨ́ nɨnenenɨ wɨkwɨ́roarɨŋwáo —O ámá arɨrá neaíwɨnɨgɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ wiarɨgɨ́á nɨyonɨ wá bɨ onɨmiápɨ mɨwianɨ́ ayá wí wianarɨŋorɨnɨ. O ná wonɨ eŋagɨ nánɨ Judayo xegɨ́ bɨ wiirɨ émáyo xegɨ́ bɨ wiirɨ yarɨŋɨ́manɨ. 13 Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ “Gɨyɨ́ gɨyɨ́ Ámɨnáo yeáyɨ́ onɨyimɨxemeanɨrɨ yarɨŋɨ́ wíɨ́áyo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ axɨ́pɨ rɨnɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 14 Ámá wo gɨ́ Judayɨ́ nánɨ re nɨránáyɨ́, “Kiraisomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á eŋagɨ nánɨ arɨge nero yeáyɨ́ oneayimɨxemeanɨrɨ yarɨŋɨ́ wipɨ́ráoɨ? O nánɨ arɨ́á mɨwigɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ arɨge nero dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropɨ́ráoɨ? Ámá wo o nánɨ wáɨ́ murɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ arɨge nero arɨ́á wipɨ́ráoɨ? 15 Gorɨxo ámá wa wáɨ́ urɨpɨ́rɨ́a nánɨ murowárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ arɨge nero wáɨ́ urɨpɨ́ráoɨ?” Ámá wo Poronɨ rarɨŋápɨ pɨ́rɨ́ nɨrakímɨnɨrɨ nánɨ e nɨránáyɨ́, re urɨmɨ́ɨnɨ, “Bɨkwɨ́yo dánɨ ‘Ámá xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urɨmearɨgɨ́áyɨ́ nurémearɨ́ná ayɨ́ awiaxɨ́rɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ wáɨ́ urɨpɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxo rɨxa murowárɨpa reŋɨnigɨnɨ? 16 Wáɨ́ ourɨmépoyɨnɨrɨ urowárɨ́agɨ aí Judayɨ́ nɨ́nɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ píránɨŋɨ́ xɨxenɨ arɨ́á nɨwiro mɨxɨ́dɨgɨ́awixɨnɨ. Wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiao Bɨkwɨ́yo re nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, none áwaŋɨ́ urarɨŋwápɨ gɨyɨ́ arɨ́á nɨneairɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́roarɨŋoɨ? Oweoɨ, wí e mɨyarɨŋoɨ.’ Nɨrɨrɨ eaŋɨ́ apɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 17 Ayɨnánɨ nene nɨjɨ́á rɨpɨ imónɨŋwɨnɨ. Ámá xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ arɨ́á nɨwirɨŋɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá wí xwɨyɨ́á apɨ wáɨ́ urarɨgɨ́ápimɨ dánɨ arɨ́á wiarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨmɨ́ɨnɨ. 18 Ámá wo “Xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ wáɨ́ rarɨgɨ́ápɨ Judayɨ́ nepa arɨ́á rɨ́a wigɨ́awixɨnɨ?” nɨránáyɨ́, re urɨmɨ́ɨnɨ, “Aga rɨxa arɨ́á wigɨ́awixɨnɨ. Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweagɨ́áyɨ́ wigɨ́ maŋɨ́ rɨxa arɨ́á wigɨ́awixɨnɨ. Ámá aŋɨ́ nɨmɨnɨ ŋweagɨ́áyɨ́ wigɨ́ xwɨyɨ́ápɨ rɨxa arɨ́á wigɨ́awixɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ‘Judayɨ́ rɨxa arɨ́á wigɨ́awixɨnɨ.’ rarɨŋɨnɨ.” urɨmɨ́ɨnɨ. 19 Ámɨ ámá wo “Xwɨyɨ́á wáɨ́ uragɨ́ápɨ nánɨ Judayɨ́ majɨ́á imónagɨ́árɨ́anɨ?” nɨránáyɨ́, re urɨmɨ́ɨnɨ, “Oweoɨ, émáyɨ́ aí nɨjɨ́á imónɨŋánáyɨ́, ‘Judayɨ́ nɨjɨ́á mimónagɨ́árɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ menɨnɨ.” urɨmɨ́ɨnɨ. Moseso Gorɨxo nánɨ re nɨwurɨyirɨ eaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Judayɨ́né Gorɨxonɨ ámá xeŋwɨ́ wíyo píránɨŋɨ́ mearɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨnanɨrɨ́ná sɨpí dɨŋɨ́ wiaiwipɨ́rɨ́árɨnɨ. Ámá seyɨ́né ‘Majɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ wiaiwiarɨgɨ́áyo píránɨŋɨ́ mearɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨnanɨrɨ́ná wikɨ́ wónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” Moseso e nɨwurɨyirɨ eaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 20 Judayɨ́ “Gorɨxo émáyo marɨ́áɨ, nenenɨ neamímɨnɨnɨ́árɨnɨ.” yaiwiarɨŋagɨ́a aí wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiao enɨ xwɨyɨ́á Gorɨxo nánɨ nɨwurɨyirɨ́ná ayá igigɨ́ mé nerɨ re nɨwurɨyirɨ eaŋɨ́rɨnɨ, “Ámá omɨ ge dánɨ wɨnɨmeanɨréwɨnɨrɨ mɨyarɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxonɨ rɨxa sɨŋwɨ́ nanɨmeagɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámá Gorɨxonɨ nánɨ yarɨŋɨ́ mɨwipa egɨ́áyo niɨwanɨŋonɨ xámɨ piaumɨmɨ́ winɨŋárɨnɨ.” Émáyɨ́ nánɨ Aisaiao e nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ aiwɨ 21 gɨ́ Isɨrerɨyɨ́ nánɨ Gorɨxo rɨŋɨ́ rɨpɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eaŋɨ́rɨnɨ, “Ayɨ́ Gorɨxonɨ tɨ́ámɨnɨ obɨ́poyɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ wé awiá nɨwiaxɨ́dɨrɨ́ná ná mé ámá maŋɨ́ nɨwiaíkirɨ rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á yirɨ yarɨgɨ́áyo wé awiá wiaxɨ́dɨŋárɨnɨ.” nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ.