9
“Gɨ́ Judayɨ́ obaxɨ́ Jisasomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á eŋagɨ nánɨ gɨ́ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨxearɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Nionɨ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ agwɨ nionɨ searɨmɨ́pɨ nepa searɨmɨ́ɨnɨ. Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ neaíwapɨyarɨŋɨ́pimɨ nɨxɨdɨrɨ́ná dɨŋɨ́ nɨyaikirorɨ “Ayɨ́ ananɨrɨ́anɨ? Sɨpírɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ pɨkínarɨŋápɨ nionɨ yapɨ́ mɨseararɨŋagɨ nánɨ sopɨŋɨ́ nɨwarɨnɨ. “Gɨ́ Isɨrerɨyɨ́ Jisasomɨ rɨ́wɨ́ numoro ‘Yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ urowárénapɨnɨ́o, ayɨ́ omanɨ.’ yaiwiarɨŋagɨ́a nánɨ íníná nionɨ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨxerɨ íkɨ́nɨŋɨ́ nuyimɨnɨrɨ erɨ niarɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo Poronɨ sɨnɨ Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ mikárɨnɨpa oenɨrɨ peá nɨnɨmorɨ emɨ nɨmoarɨŋɨ́pimɨ dánɨ nionɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́ —Ayɨ́ gɨ́ ámá gwɨ́ axɨ́rí imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayɨ́ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropɨ́rɨ nánɨ arɨrá wipaxɨ́ eŋánáyɨ́, “Xe peá onɨmonɨ.” nimónɨpaxɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ gɨ́ Isɨrerɨyɨ́ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo xegɨ́ piaxɨ́ meŋɨ́ wimɨxɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Moseso tɨ́nɨ ámá dɨŋɨ́ meaŋɨ́ e nemerɨ́ná Gorɨxoyá apákɨ́kɨ́ inarɨŋɨ́pɨ sɨŋwɨ́ wɨnagɨ́áyɨ́rɨnɨ. Gorɨxo “E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” réroárɨŋɨ́pɨ arɨ́á wiagɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso eaŋɨ́pɨ meagɨ́áyɨ́rɨnɨ. Omɨ yayɨ́ wianɨro nánɨ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ Gorɨxo “E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Xiáwo írɨŋɨ́ xámɨ imónɨgɨ́áwa, ayɨ́ ayɨ́yárɨnɨ. Ayɨ́yá xiáwɨ́yo dánɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ imónɨŋo ámá imónɨŋɨ́rɨnɨ. Amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. O Gorɨxo, anɨŋɨ́ íníná nene yayɨ́ umepaxɨ́ imónɨŋorɨnɨ. “E éwanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.
Ámá Gorɨxo ɨ́á yamɨxárɨŋɨ́yɨ́ nánɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Gɨ́ Judayɨ́ nápɨ Jisasomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á eŋagɨ aí “Xwɨyɨ́á Gorɨxo ayo ‘E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ urɨŋɨ́pɨ pɨsɨ́í weárɨnɨ.” rɨpaxɨ́manɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Negɨ́ arɨ́o Jekopoyá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ nɨ́nɨ omɨ dánɨ nemeága nuro nánɨ Isɨrerɨyɨ́ aiwɨ wí Gorɨxoyá mimónɨŋagɨ́a nánɨ nɨ́nɨ nepa Isɨrerɨyɨ́ imónɨgɨ́ámanɨ. Ebɨrɨ́amoyá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ nɨ́nɨ enɨ xɨ́oyá eŋagɨ aí nɨ́nɨ Gorɨxoyá niaíwɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́ámanɨ. Oweoɨ, eŋíná Gorɨxo Ebɨrɨ́amomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxɨ́ rárɨ́awé nepaxɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ segɨ́ niaíwɨ́ wamɨ dánɨ marɨ́áɨ, Aisakomɨ dánɨnɨ nemeága upɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo niaíwɨ́ Ebɨrɨ́amo emeaŋɨ́yɨ́ nɨ́nɨ nánɨ “Ayɨ́ niaíwɨ́ nepaxɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨ́anɨ?” mɨyaiwí sa niaíwɨ́ xɨ́o Ebɨrɨ́amomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́pimɨ dánɨ emeaŋɨ́yɨ́ nánɨ “Ayɨ́ nepaxɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ rɨŋɨ́rɨnɨ. Ebɨrɨ́amomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ re urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ, “Xwiogwɨ́ wɨ́omɨ rínánɨŋɨ́ imónáná Seraí niaíwɨ́ wo rɨxa xɨrɨŋáná ámɨ bɨmɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 10 “Gorɨxo apɨnɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.” marɨ́áɨ, Rebekaí ámá ná wonɨ, negɨ́ arɨ́o Aisakoyá niaíwɨ́ ayáɨ́ agwɨ́ eŋáná eŋɨ́pimɨ dánɨ enɨ axɨ́pɨ sɨwá rénɨŋɨ́ neaiarɨnɨ. Ámá nepa xɨ́oyá imónɨgɨ́áyɨ́ ámá emeánarɨgɨ́ápimɨ dánɨ imónarɨgɨ́ámanɨ. 11 Niaíwɨ́ ayáɨ́ Iso tɨ́nɨ Jekopo tɨ́nɨ sɨnɨ mɨxɨrɨ́ agwɨ́yo neríná sɨnɨ naŋɨ́ bɨ eri sɨpí bɨ eri mepa eŋáná Gorɨxo ámá xɨ́o yarɨŋɨ́pɨ nánɨ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “O ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ ɨ́á nɨyamɨxárɨrɨ́náyɨ́, wiwanɨŋɨ́yɨ́ wigɨ́ naŋɨ́ epɨ́rɨ́ápɨranɨ, sɨpí epɨ́rɨ́ápɨranɨ, apɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ ɨ́á yamɨxárɨŋɨ́manɨ. Sa xewanɨŋo e emɨ́ánɨrɨ eŋwɨpeáragɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ ámáyo ɨ́á yamɨxárɨŋɨ́rɨnɨ.” Dɨŋɨ́ e oyaiwípoyɨnɨrɨ 12 Rebekaímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xɨráo xogwáomɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨnɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 13 Bɨkwɨ́yo dánɨ re rɨnɨŋɨ́pɨ, “Gorɨxonɨ xogwáo Jekopo nánɨ nɨnimónɨrɨ aí xɨráo Iso nánɨ mɨnimónarɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ nionɨ “Gorɨxo xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨnɨ yárarɨŋɨ́rɨnɨ.” seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ rɨnɨnɨ.
14 Ayɨnánɨ píoɨ ranɨréwɨnɨ? “Gorɨxo ámáyo ɨ́á nɨyamɨxárɨrɨ́ná eŋɨ́pɨ nɨpɨkwɨnɨ meŋɨ́rɨnɨ.” ranɨréwɨnɨ? Oweoɨ, wí e rɨpaxɨ́ mimónɨnɨ. 15 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Moseso Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ uráná Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa Gorɨxo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ wá owianɨmɨnɨrɨ́ná ananɨ wá wianɨmɨ́ɨnɨ. Ámá nionɨ ayá urɨmɨxɨmɨnɨrɨ́ná ananɨ ayá urɨmɨxɨmɨ́ɨnɨ.” 16 Gorɨxo e urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ayɨ́ ámá wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ “E oimónaneyɨ.” yaiwiarɨŋagɨ́a nánɨ ɨ́á yamɨxárɨnɨŋɨ́yɨ́ imónarɨgɨ́ámanɨ. E i oimónaneyɨnɨro anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋagɨ́a nánɨ ɨ́á yamɨxárɨnɨŋɨ́yɨ́ imónarɨgɨ́ámanɨ. Sa Gorɨxo wá wianarɨŋɨ́pimɨ dánɨ ɨ́á yamɨxárɨnɨŋɨ́yɨ́ imónarɨgɨ́árɨnɨ. 17 Bɨkwɨ́yo dánɨ Moseso tɨ́ŋíná Gorɨxo Isipɨyɨ́ mɨxɨ́ ináyomɨ re urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nene ananɨ dɨŋɨ́ axɨ́pɨ mopaxɨ́rɨnɨ, “Nionɨ xopɨrárɨ́ síápimɨ dánɨ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ nionɨyá sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ inɨrɨ yoɨ́ nionɨyá xwɨ́á nɨrímɨnɨ yanɨ́ niwéa urɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ nionɨyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ joxɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ nimónɨrɨ meŋweaŋoxɨrɨnɨ.” 18 Gorɨxo e urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nene re nɨyaiwirane nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ, “Ámá ‘Wá owianɨmɨnɨ.’ wimónɨŋɨ́yo wá wianarɨŋɨ́rɨnɨ. Ámá ‘Dɨŋɨ́ wakɨsɨ́ oinɨ́poyɨnɨrɨ owimɨxɨmɨnɨ.’ wimónɨŋɨ́yo dɨŋɨ́ wakɨsɨ́ inɨpɨ́rɨ nánɨ wimɨxarɨŋɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwirane nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ.
“ ‘Gorɨxo nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ mimónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
19 Seyɨ́né re nɨrɨpɨ́ráoɨ, “Joxɨ neararɨŋɨ́pɨ nepa eŋánáyɨ́, Gorɨxo pí nánɨ ámá wigɨ́ sɨpí egɨ́ápɨ nánɨ sɨnɨ ayairɨrɨ́ wiarɨŋɨ́rɨnɨ? O ‘Ámá xe apɨ apɨ oimónɨ́poyɨ.’ yaiwiárɨŋɨ́pɨ ámá go pɨ́rɨ́ urakipaxɨ́ imónɨnɨ? Oweoɨ, wí e mimónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋwɨnɨ.” E nɨráná 20 re searɨmɨ́ɨnɨ, “Seyɨ́né pí ámáyɨ́né nimónɨmáná Gorɨxomɨ xɨxewiámɨ́ wiarɨŋoɨ? ‘Xwárɨ́á sɨxɨ́ xwɨ́á tɨ́nɨ imɨxɨ́ɨ́wá imɨxarɨŋomɨ “Niɨwánɨ imónɨŋápɨ pí nánɨ e nimɨxɨ́ɨnɨ?” urɨnɨŋoɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? 21  ‘Xwárɨ́á sɨxɨ́ imɨxarɨŋo xwɨ́á axɨ́ xéɨ́pimɨ dánɨ xwárɨ́á sɨxɨ́ wɨ́xaú nimɨxɨrɨ́ná wɨ́wá ayɨ́ aiwá rɨ́á nánɨ imɨxɨrɨ wɨ́wá ráɨ́ sɨxɨ́ yinɨnɨ́a nánɨ imɨxɨrɨ epaxɨ́ mimónɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” searɨmɨ́ɨnɨ. 22 Gorɨxo “Ámá ɨ́wɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ wikɨ́ nónɨŋɨ́pɨ owíwapɨyimɨnɨ.” wimónɨrɨ “Pɨrɨ́ umamómɨ nánɨ gɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́pɨ sɨwá owíwapɨyimɨnɨ.” wimónɨrɨ nerɨ aí ámá xwárɨ́á sɨxɨ́ xwɨrɨ́á ikɨxenɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ ipɨmoárɨnɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyo apaxɨ́ mé pɨrɨ́ mumamó kikiɨ́á nerɨ sa sɨŋwɨ́ nɨwɨga warɨŋagɨ nánɨ ámá go xɨxewiámɨ́ nɨwirɨ “Joxɨ nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋɨnɨ.” urɨpaxɨ́ imónɨnɨ? 23 O ámá xwárɨ́á sɨxɨ́ wá wianɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ ipɨmoárɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyo —Ayɨ́ enɨ seáyɨ e xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ bɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋíná dánɨ ipɨmoárɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Ayo wá wianarɨ́ná ámá nɨ́nɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro re yaiwíɨ́rɨxɨnɨrɨ, “Seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ apɨrɨ́anɨ?” yaiwíɨ́rɨxɨnɨrɨ wínɨyo apaxɨ́ mé pɨrɨ́ mumamó kikiɨ́á néra uŋɨ́rɨnɨ. 24 Ámá xwárɨ́á sɨxɨ́ wá wianɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ ipɨmoárɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ nenenɨrɨnɨ. Nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á neaumɨrɨŋenerɨnɨ. Gɨ́ Judayɨ́ wienenɨ ɨ́á neaumɨrɨŋɨ́manɨ. Émá wíyo enɨ ɨ́á umɨrɨŋɨ́rɨnɨ. 25 Nionɨ “Gorɨxo émáyɨ́ enɨ nionɨyáyɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨrɨŋɨ́rɨnɨ.” seararɨŋápɨ eŋíná xwɨyɨ́á wɨ́á rókiamoagɨ́ Xoseao Bɨkwɨ́yo nɨrɨrɨ eaŋɨ́ rɨpɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ rɨnɨnɨ, “Ámá Gorɨxonɨyá mimónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ ‘Gɨ́ ámárɨnɨ.’ rɨrɨ ámá dɨŋɨ́ sɨxɨ́ muyipa eŋáyɨ́ nánɨ ‘Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋáyɨ́rɨnɨ.’ rɨrɨ emɨ́árɨnɨ. 26 Aŋɨ́ nionɨ ‘Ámá nɨgɨ́yɨ́némanɨ.’ urɨŋápɨ nánɨ re rɨpɨ́rɨ́árɨnɨ, ‘Niaíwɨ́ Ŋwɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋoyáyɨ́rɨnɨ.’ rɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” Xoseao e nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ. 27 Eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo Isɨrerɨyɨ́yá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ nánɨ nɨrɨrɨ́ná re rɨŋɨ́rɨnɨ, “Isɨrerɨyɨ́yá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ ámá obaxɨ́ inɨkí rawɨrawápámɨ eŋɨ́yɨ́ imónɨŋɨ́pa imónɨŋagɨ aiwɨ Gorɨxo árɨ́nɨ́pimɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́árɨnɨ. 28 Ámɨná Gorɨxo ‘Xwɨ́á tɨ́yo ŋweagɨ́áyo pɨrɨ́ umamóɨmɨgɨnɨ.’ rɨŋɨ́pɨ nɨyárɨrɨ́ná sɨnɨ mé pɨrɨ́ umamoárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” Aisaiao e nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ. 29 “Gorɨxo xegɨ́ Judayo wá mɨwianɨpa nerɨ́náyɨ́, wí yeáyɨ́ uyimɨxemeaŋɨ́yɨ́ imónɨpaxɨ́ menɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nánɨ Aisaiao ámɨ rɨpɨ enɨ rɨŋɨ́rɨnɨ, “Ámɨnáo —O aŋɨ́najɨ́ nɨ́nɨ sɨmɨŋɨ́ wínarɨgɨ́orɨnɨ. O Isɨrerene negɨ́ ámá bɨ xe oŋweápoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨneanɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, ámá aŋɨ́ Sodomɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ Gomorayɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ nɨ́nɨ anɨ́á imónagɨ́ápa nene enɨ imónanɨrɨ eŋwárɨnɨ.” nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ.
“Judayɨ́ xeŋwɨ́ xɨ́darɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ wé rónɨgɨ́áyɨ́ mimónɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
30 Ayɨnánɨ nene píoɨ ranɨréwɨnɨ? Sa rɨpɨ ranɨ́wɨnɨ. Émáyɨ́ wí “Gorɨxo ámá nánɨ ‘Gɨ́ wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ nɨrárɨrɨ́ná ayɨ́ apimɨ dánɨ rárarɨŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwiro “Wé rónɨŋwáyɨ́” oimónaneyɨnɨro anɨŋɨ́ minɨ́ mepa nero aí apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨgɨ́awixɨnɨ. Wé rónɨŋɨ́ Gorɨxo ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná rárarɨŋɨ́pɨ apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨgɨ́awixɨnɨ. 31 E imónɨŋagɨ́a aí Isɨrerɨyɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wé rónɨŋɨ́ oimónaneyɨnɨro anɨŋɨ́ minɨ́ neróná wé rónɨŋɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́yo rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨgɨ́awixɨnɨ. 32 Ayɨ́ pí nánɨ apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨgɨ́awixɨnɨ? Ayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ oimónaneyɨnɨro mé wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́ rɨpimɨ nɨxɨ́dɨrane oimónaneyɨnɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ wé rónɨŋɨ́ apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨgɨ́awixɨnɨ. Ayɨ́ Jisasomɨ —Judayɨ́ Jisasomɨ nɨpɨkiro aí “Gorɨxomɨ xewaxomɨ wí pɨkipaxenemanɨ. Ayɨnánɨ o Gorɨxomɨ xewaxomanɨ.” rarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ o sɨ́ŋá ámá nikɨrɨpeaánɨrɨ ná eánarɨgɨ́ónɨŋɨ́ imónɨŋorɨnɨ. Omɨ nikɨrɨpeaánɨro nánɨŋɨ́ eánɨgɨ́awixɨnɨ. 33 Bɨkwɨ́yo dánɨ apɨ nánɨ xɨxenɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Arɨ́á époyɨ. Gorɨxonɨ dɨ́wɨ́ Saionɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ —Apɨ Jerusaremɨyo rɨnɨnɨ. Apimɨ ámá nikɨrɨpeaánɨrɨ ná eánɨro sɨ́mirɨrɨ́ wirɨ epɨ́rɨ́a nánɨ sɨ́ŋá wo e tɨ́ɨnɨ. E nerɨ aí omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ xɨ́o rɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wiinɨ́á eŋagɨ nánɨ ayá wí epɨ́rɨ́ámanɨ.” Bɨkwɨ́yo dánɨ xɨxenɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.