8
“Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pimɨ xɨ́danɨ́wá nánɨ oyá kwíyɨ́pɨ neaiapɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ayɨnánɨ Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róáná “Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nimónɨrane nánɨ sɨnɨ xwɨyɨ́á bɨ neameárɨpaxɨ́ mimónɨŋwɨnɨ. Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ —Apɨ Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋwaéne imónanɨ nánɨ neaimɨxarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ dɨŋɨ́ neaxɨxéroarɨŋɨ́pimɨ dánɨ ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá neainarɨŋɨ́ nene neaanɨ́nɨmɨxarɨŋɨ́pɨ neaíkweawárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ “Sɨnɨ xwɨyɨ́á neameárɨpaxɨ́ mimónɨŋwɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ oxɨ́daneyɨnɨrɨ́ná nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ xwioxɨ́yo neaínɨŋɨ́pimɨ dánɨ eŋɨ́ mɨneaeánarɨŋagɨ nánɨ nene mepaxɨ́ imónɨŋwápɨ, ayɨ́ Gorɨxo neaiiŋɨ́rɨnɨ. Xegɨ́ xewaxo —O wará ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá neainarɨŋene inɨŋwápa axɨ́pɨ inɨŋorɨnɨ. O negɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiinɨ nánɨ Gorɨxo rɨdɨyowánɨŋɨ́ oenɨrɨ nɨwɨ́rénapɨrɨ́ná ɨ́eapá neainarɨŋɨ́pɨ nánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neajárɨŋɨ́pimɨ xwɨyɨ́á umeárɨŋɨ́rɨnɨ. Agwɨ nene nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ negɨ́ xwioxɨ́yo neaínɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ marɨ́áɨ, xegɨ́ kwíyɨ́pɨ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨwá neaiarɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ Gorɨxo xɨ́o rɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ xɨ́danɨ nánɨ ɨ́eapá nánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neajárɨŋɨ́pimɨ xwɨyɨ́á umeárɨŋɨ́rɨnɨ.
Ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ wigɨ́ xwioxɨ́yo ínɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ apɨnɨ sɨ́mɨ́ e tɨnarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ sɨwá wiarɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ enɨ apɨ sɨ́mɨ́ e tɨnarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ wigɨ́ xwioxɨ́yo ínɨŋɨ́pɨ sɨ́mɨ́ e tɨnarɨgɨ́áyɨ́ nanɨ́nɨpɨ́rɨ́a aiwɨ ámá Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ sɨwá wiarɨŋɨ́pɨ sɨ́mɨ́ e tɨnarɨgɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨro nɨwayɨrónɨro ŋwearo epɨ́rɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ xwioxɨ́yo ínɨŋɨ́pɨ sɨ́mɨ́ e nɨtɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́ “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ Gorɨxoyápɨ xɨ́dɨpaxenerɨ́anɨ?” mɨyaiwí nero nánɨ omɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ nɨwiro yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. E yarɨgɨ́áyɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ Gorɨxoyá wí epaxɨ́ mimónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ xwioxɨ́yo ínɨŋɨ́pɨ yanɨ nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxo yayɨ́ winɨnɨ́a nánɨ enɨ wí epaxɨ́ menɨnɨ.
Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ xwioxɨ́yo ínɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ e nimónɨro aí seyɨ́né axɨ́pɨ gwɨ́nɨŋɨ́ mɨseajárɨnɨ́ Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨwá seaiarɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Kwíyɨ́ Gorɨxoyá nepa segɨ́ xwioxɨ́yo searoŋánáyɨ́, e imónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Ámá go gomɨ Kiraisoyá kwíyɨ́pɨ mɨroŋánáyɨ́, ayɨ́ oyáo mimónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10 Kiraiso xegɨ́ kwíyɨ́pimɨ dánɨ segɨ́ xwioxɨ́yo searoŋánáyɨ́, ɨ́wɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ segɨ́ wará nɨpepɨ́rɨ́a nánɨ rɨxa imónɨŋagɨ aí Gorɨxo “Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rɨxa rárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ segɨ́ dɨŋɨ́pɨ rɨxa nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨnɨ. 11 Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ —Apɨ Jisaso xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ segɨ́ xwioxɨ́yo searoŋánáyɨ́, Kiraisɨ Jisaso, pɨyɨ́ éáná ámɨ sɨŋɨ́ wimɨxɨŋo seyɨ́né enɨ segɨ́ warápɨ —Apɨ urɨ́ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Segɨ́ warápɨ xegɨ́ kwíyɨ́ seyɨ́né searoŋɨ́pimɨ dánɨ sɨŋɨ́ seaimɨxɨnɨ́árɨnɨ.
“Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ xɨ́oyá niaíwɨ́ imónanɨ nánɨ neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
12 Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Gorɨxo naŋɨ́ bɨ rɨxa e neaiirɨ bɨ sɨnɨ neaiirɨ enɨ́á eŋagɨ nánɨ nene nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ negɨ́ xwioxɨ́yo ínɨŋɨ́pimɨ xɨ́danɨ nánɨ sɨnɨ ɨ́ánɨŋɨ́ mɨneaxeŋwɨrárɨnɨ́ rɨxa xegɨ́ kwíyɨ́pɨ sɨwá neainarɨŋɨ́pimɨ xɨ́danɨ nánɨ ɨ́ánɨŋɨ́ neaxeŋwɨrárɨnɨnɨ.” osearɨmɨnɨ. 13 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ ínɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrónáyɨ́, nanɨ́nɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ seaíwapɨyarɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́yo dánɨ ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pɨ pɨkímoarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ nerɨ́náyɨ́, dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́né imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 14 Ámá Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ xe nɨneaipemeámɨ úwɨnɨgɨnɨrɨ xɨxenɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ Gorɨxoyá niaíwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. 15 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Kwíyɨ́ Gorɨxo sɨxɨ́ seamímoŋɨ́pɨ, ayɨ́ ámɨ xɨ́omɨ wáyɨ́ owípoyɨnɨrɨ gwɨ́ omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́nénɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ seaimɨxɨŋɨ́manɨ. Oweoɨ, kwíyɨ́ o neaiapɨŋɨ́pɨ niaíwɨ́ xɨ́oyá piaxɨ́ mearɨŋɨ́ wínɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. E neaimɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ “Ápoxɨnɨ, Raráoxɨnɨ.” urarɨŋwárɨnɨ. 16 Nene negɨ́ dɨŋɨ́ nɨmorane “Niaíwɨ́ Gorɨxoyaénerɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨranéná oyá kwíyɨ́ xamɨŋɨ́pɨ sopɨŋɨ́ neawarɨŋɨ́rɨnɨ. 17 Nene niaíwɨ́ Gorɨxoyaéne eŋagwɨ nánɨ o mɨnɨ neaiapɨmɨ́ánɨrɨ tɨŋɨ́pɨ meanɨ́wárɨnɨ. Apɨ nɨmearanéná Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ meanɨ́wárɨnɨ. Rɨ́nɨŋɨ́ o meaŋɨ́pa agwɨ́ ríná nene enɨ xe oneaímeáwɨnáyɨ́, rɨ́wéná o tɨ́nɨ neaiapɨmɨ́ánɨrɨ tɨŋɨ́pɨ nɨmearanéná o tɨ́nɨ nawínɨ nikɨ́nɨrane seáyɨ e imónanɨ́wárɨnɨ.
“Rɨ́wéná Gorɨxo tɨ́nɨ nɨŋwearane seáyɨ e imónanɨ́wárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
18 Nionɨ aŋɨ́namɨ dánɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́ nene neaímeanɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná dɨŋɨ́ re yaiwiarɨŋárɨnɨ, “Apɨ aga seáyɨ e imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rɨ́nɨŋɨ́ agwɨ ríná nímeaarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ sɨpípiarɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ paimɨmɨ́ wiarɨŋárɨnɨ. 19 Amɨpí Gorɨxo xwɨ́á tɨ́yo nimɨxɨrɨ tɨŋɨ́ íkɨ́áranɨ, naŋwɨ́ranɨ, ámáranɨ, nɨpɨnɨ xegɨ́ niaíwɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ piaumɨmɨ́ winɨnɨ́ápɨ nánɨ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨro wenɨŋɨ́ nero ŋweaŋoɨ. 20-21 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e nerɨ ŋweaŋoɨ. Amɨpí o imɨxɨŋɨ́pɨ Adamo ɨ́wɨ́ épéáná urɨ́ néra úwɨnɨgɨnɨrɨ ramɨxɨŋɨ́yɨ́ anɨŋɨ́ mɨramɨxárɨnɨpa erɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́ niaíwɨ́ Gorɨxoyaéne gwɨ́nɨŋɨ́ neaíkweaawáráná imónanɨ́wápɨ tɨ́nɨ axɨ́pɨ imónɨrɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ ramɨxárɨŋɨ́rɨnɨ. Amɨpí xɨ́o imɨxɨŋɨ́pɨ xegɨ́pɨ ramɨxárɨnɨŋɨ́manɨ. Rɨ́wéná ámɨ píránɨŋɨ́ imɨxɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ Gorɨxo ramɨxárɨŋɨ́rɨnɨ. 22 Nene nɨjɨ́árɨnɨ. Apɨxɨ́ niaíwɨ́ xɨrɨmɨnɨrɨ nánɨ “yeyɨ” rɨrɨ rɨ́nɨŋɨ́ winɨrɨ yarɨŋɨ́pa amɨpí nɨ́nɨ Gorɨxo imɨxɨŋɨ́yɨ́ enɨ ámɨ mɨramɨxárɨnɨŋɨ́ imónɨmɨ́ánɨrɨ nánɨ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ “yeyɨ” rɨrɨ rɨ́nɨŋɨ́ winɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. 23 “Yeyɨ” rɨrɨ rɨ́nɨŋɨ́ winɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ apɨnɨ marɨ́áɨ, ámaéne Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ —Apɨ amɨpí ná rɨ́wɨ́yo neaiapɨmɨ́ánɨrɨ nɨwákwínɨ́nɨŋɨ́ neaiapɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ tɨ́ŋwaéne enɨ Gorɨxo negɨ́ warápɨ sɨŋɨ́ inanɨ nánɨ nearoayírorɨ xɨ́o xegɨ́ piaxɨ́ neamenɨ nánɨ neaimɨxɨrɨ enɨ́íná nánɨ “yeyɨ” nɨrɨrane xwayɨ́ nanɨrane ŋweaŋwɨnɨ. 24 Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeáagɨ nánɨ amɨpí naŋɨ́ xɨ́o neaiinɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́morɨ ŋweaŋwɨnɨ. E nerɨ aí amɨpí nene dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́móa warɨŋwápɨ rɨxa nɨneaímearɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, sɨnɨ apɨ oneaímeanɨrɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́mopaxɨ́ menɨnɨ. Ámá dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨgɨ́ápɨ rɨxa wímeááná sɨnɨ apɨ nánɨ dɨŋɨ́ mɨwikwɨ́mopa yarɨŋagɨ́a nanɨ rarɨŋɨnɨ. 25 E nerɨ aí nene “Gorɨxo seáyɨ e imónɨŋɨ́ apɨ neaimɨxɨnɨ́árɨnɨ.” yaiwiarɨŋwápɨ sɨnɨ mɨneaímeapa eŋáná dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́moranénáyɨ́, sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrane gínɨ gíná neaímeanɨrɨ́enɨŋoɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaarɨŋwárɨnɨ.
26 Negɨ́ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápimɨ dánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínarɨŋwápa Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ enɨ omɨ dɨŋɨ́ owɨkwɨ́roaneyɨnɨrɨ nerɨ́ná eŋɨ́ meánɨŋwaéne arɨrá neaiarɨŋɨ́rɨnɨ. Omɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨranéná “Apɨ urɨpaxɨ́rɨ́anɨ?” mɨyaiwí majɨ́á yarɨŋagwɨ aí kwíyɨ́ xamɨŋɨ́pɨ xwɨyɨ́á tɨ́nɨ murɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ ararɨxɨ́ nɨrɨrɨ́ná apaxɨ́pánɨŋɨ́ nimónɨrɨ neaurɨyarɨŋɨ́rɨnɨ. 27 Neaurɨyarɨ́ná Gorɨxo —O ananɨ ámáyá xwioxɨ́yo adadɨ́ nɨwirɨ pí pí dɨŋɨ́ moarɨgɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónarɨŋorɨnɨ. O xegɨ́ kwíyɨ́pɨ xɨ́oyá ámaéne nánɨ nɨneaurɨyirɨ́ná gɨ́ ámáyɨ́ e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨnɨ neaurɨyarɨŋagɨ nánɨ pí pí urarɨŋɨ́pɨ nánɨ ananɨ nɨjɨ́á imónɨnɨ. 28 Nene nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Amɨpí nɨ́nɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyarɨgɨ́áyo wímeaarɨŋɨ́pɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, sɨpí imónɨŋɨ́pɨranɨ, oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ naŋɨ́ wimɨxɨnɨ́a nánɨ wímeaarɨŋɨ́rɨnɨ. Ámá xɨ́oyá imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ yaiwiáragɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨrɨŋɨ́yo e wiiarɨŋɨ́rɨnɨ. 29 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá amɨpí nɨ́nɨ sɨnɨ mimónɨŋáná xɨ́o yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ xámɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨ́yɨ́ xewaxo imónɨŋɨ́pa ayɨ́ enɨ axɨ́pɨ nimónɨrɨ́ná Kiraiso xɨráónɨŋɨ́ imónɨrɨ xogweá obaxɨ́nɨŋɨ́ tɨ́ŋo imónɨrɨ enɨ́a nánɨ repeárɨŋɨ́rɨnɨ. 30 Repeárɨŋɨ́yo apɨnɨ nɨwirɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨ́ ámá xɨ́oyá imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨrɨŋɨ́rɨnɨ. Wéyo ɨ́á umɨrɨŋɨ́yo apɨnɨ nɨwirɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨ́ “Gɨ́ íwo upeiŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nánɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárɨŋɨ́rɨnɨ. E rárɨŋɨ́yo apɨnɨ nɨwirɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨ́ seáyɨ e xɨ́o imónɨŋɨ́pa ayɨ́ enɨ axɨ́pɨ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.
“Dɨŋɨ́ sɨpí Gorɨxo nene nánɨ neaiarɨŋɨ́pɨ wí pɨ́rɨ́ rakipaxɨ́ mimónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
31 Gorɨxo apɨ apɨ e neaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ píoɨ ranɨréwɨnɨ? O nene tɨ́nɨ nawínɨ imónɨŋagwɨ nánɨ go sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ neaipaxɨ́ imónɨnɨ? Oweoɨ, wí e mimónɨnɨ. 32 O xegɨ́ xewaxomɨ kíyɨ́ mɨmiaúnɨ́ nene nánɨ xe opɨkípoyɨnɨrɨ urowárénapɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nene re mɨyaiwipaxɨ́ reŋwɨnɨ, “O ayɨ́ enɨ xɨxe oniípoyɨnɨrɨ mɨyaiwí xɨ́oyá xewaxo anɨpá wɨ́rénapɨ́agɨ nánɨ amɨpí xɨ́omɨ píránɨŋɨ́ xɨ́dɨpaxɨ́ imónanɨ nánɨ imónɨŋɨ́pɨ enɨ ananɨ neaiapɨnɨ́árɨnɨ.” mɨyaiwipaxɨ́ reŋwɨnɨ? 33 Gorɨxo ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ neaiŋene go xwɨyɨ́á neaxekwɨ́mopaxɨ́ imónɨnɨ? Oweoɨ, wí e mimónɨnɨ. Nene nánɨ “Wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárɨŋo, sa Gorɨxo eŋagɨ nánɨ 34 ámá go negɨ́ ɨ́wɨ́ eŋwápɨ nánɨ xwɨyɨ́á neameárɨpaxɨ́ imónɨnɨ? Oweoɨ, ayɨ́ rɨpɨ nánɨ wí e mimónɨnɨ. Jisasɨ Kiraiso —O nene nánɨ peŋorɨnɨ. Apɨnɨ mé ámɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ xano tɨ́nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ xegɨ́ wé náúmɨnɨ ŋweaŋorɨnɨ. E nɨŋwearɨ́ná apaxɨ́pánɨŋɨ́ nimónɨrɨ rɨxɨŋɨ́ neaurɨyarɨŋorɨnɨ. O apaxɨ́pánɨŋɨ́ nimónɨrɨ rɨxɨŋɨ́ neaurɨyarɨŋagɨ nánɨ ámá xwɨyɨ́á neameárɨpaxɨ́ wo menɨnɨ. 35 Kiraiso nene nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ neaiiŋɨ́pɨ pí pɨ́rɨ́ rakipaxɨ́ imónɨnɨ? Xeanɨŋɨ́ neaímeáánáranɨ, rɨ́mewá nɨneairɨ́náranɨ, ámá wí xwɨraimɨmɨ́ neaikɨxéánáranɨ, aiwá nánɨ dɨ́wɨ́ nikeamónɨranénáranɨ, íkwauyɨxɨ́ nimónɨranénáranɨ, ámá wí mɨyɨ́ó rárɨ́áyo nene nurɨ́kwínɨrɨ́náranɨ, kirá tɨ́nɨ rɨrómɨ́ neaiarɨ́náranɨ, apɨ nɨpɨnɨ nɨneaímearɨ aiwɨ Kiraiso dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ neaiiŋɨ́pɨ wí pɨ́rɨ́ rakipaxɨ́ mimónɨnɨ. 36 Nionɨ seararɨŋápɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ, “Nene Gorɨxoxɨnɨyaéne imónɨŋagwɨ nánɨ íníná pɨpɨkímɨ́ neaianɨro yarɨgɨ́árɨnɨ. ‘Naŋwɨ́ nɨpɨkianɨ́wá nánɨ rɨ́a imónɨnɨ?’ nɨyaiwiro pɨkiarɨgɨ́ápa neaiapɨkiarɨgɨ́árɨnɨ.” Nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ apɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. 37 Apɨ nɨpɨnɨ neaímeaarɨŋagɨ aiwɨ negɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ neayiŋomɨ dánɨ xopɨrárɨ́nɨŋɨ́ nɨwiranéná mɨgɨ́ nɨwimɨxɨrane xopɨrárɨ́ wiarɨŋwárɨnɨ. 38 Nionɨ rɨpɨ aga nipɨmónɨnɨ, “Nene nɨperɨ́náranɨ, sɨnɨ xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearɨ́náranɨ, aŋɨ́najɨ́ranɨ, imɨ́óranɨ, amɨpí agwɨ ríná imónɨŋɨ́pɨranɨ, amɨpí rɨ́wéná imónɨnɨ́ápɨranɨ, aŋɨ́ pɨrɨ́yo dáŋɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ranɨ, 39 aŋɨ́najɨ́ tɨ́ŋɨ́mɨnɨ imónɨŋɨ́pɨranɨ, xwánajɨ́ tɨ́ŋɨ́mɨnɨ imónɨŋɨ́pɨranɨ, ai amɨpí nɨ́nɨ Gorɨxo imɨxɨŋɨ́yɨ́ wí dɨŋɨ́ sɨpí o nene nánɨ neaiarɨŋɨ́pɨ —Apɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ sɨwá neaiŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ wí pɨ́rɨ́ rakipaxɨ́ menɨnɨ.” nipɨmónɨnɨ.