12
“Rɨdɨyowá Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ inɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Gorɨxo wá neawianayarɨŋagɨ nánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ bɨ osearɨmɨnɨ. Naŋwɨ́ nonɨ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yárarɨgɨ́ápa sewanɨŋɨ́yɨ́né enɨ o nánɨ rɨdɨyowá sɨŋɨ́ sɨyikwɨ́ mínɨŋɨ́ xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ oimónaneyɨnɨróná “Negɨ́ dɨŋɨ́yo oxɨ́dɨnaneyɨ.” mɨyaiwí “Oyá dɨŋɨ́yonɨ oxɨ́daneyɨ.” nɨyaiwiro xamɨŋɨ́yɨ́né mɨnɨ winɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E neróná Gorɨxomɨ yayɨ́ umeanɨro nánɨ epaxɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ. Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ mé “E éɨ́rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ segɨ́ dɨŋɨ́ xámɨ moagɨ́ápɨ xe sɨŋɨ́ bɨ oneaimɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Xe dɨŋɨ́ sɨŋɨ́ bɨ oneaimɨxɨnɨrɨ́ná xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ —Apɨ awiaxɨ́ imónɨrɨ oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ apánɨ imónɨrɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨrɨ eŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ ananɨ nɨjɨ́á imónɨpaxɨ́rɨnɨ. Nionɨ Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ niiŋɨ́pimɨ dánɨ nɨyɨ́nénɨ woxɨnɨ woxɨnɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “ ‘E imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?’ nɨyaiwinɨrɨ́ná dɨxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨmúrorɨ ‘Seáyɨ e imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?’ mɨyaiwinɨpanɨ. ‘E imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?’ nɨyaiwinɨrɨ́ná dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á woxɨnɨ woxɨnɨ Gorɨxo e epaxo e epaxo oimónɨrɨ simɨxɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ dɨxɨ́ nepa imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ ‘E imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?’ yaiwinɨrɨ́ɨnɨ.” osearɨmɨnɨ. Negɨ́ wará ná wɨrímɨ dánɨ wéranɨ, sɨkwɨ́ranɨ, bɨ bɨ inɨŋwɨnɨ. Bɨ bɨ inɨŋwápɨ tɨ́nɨ axɨ́pɨnɨ yarɨŋwámanɨ. Xɨxegɨ́nɨ yarɨŋwárɨnɨ. E imónɨŋɨ́pa axɨ́pɨ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne enɨ re imónɨŋwɨnɨ. Obaxene aiwɨ omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagwɨ nánɨ nɨnenenɨ axɨ́pɨ wará ná bimɨ dánɨ sɨkwɨ́ wé ayɨ́ imónɨŋɨ́pánɨŋɨ́ nimónɨrɨ ɨkwɨ́rónɨŋwɨnɨ. Nɨnenenɨ wá neawianɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨneaiirɨ́ná xɨxegɨ́nɨ e epaxɨ́ e epaxɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ neaimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨxegɨ́nɨ epaxɨ́ imónɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ oyaneyɨ. Gorɨxo xwɨyɨ́á xɨ́oyápɨ wɨ́á urókiamóɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáyɨ́, negɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ e éwanɨgɨnɨ. Negɨ́ wínɨyo arɨrá wíɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáranɨ, wínɨyo wíwapɨyíɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáranɨ, eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáranɨ, xɨxenɨ e éwanɨgɨnɨ. Negɨ́ wínɨyo negɨ́ amɨpí nɨnowiayɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáyɨ́, sɨpɨ́í mɨwí éwanɨgɨnɨ. Negɨ́ wínɨyo oumeŋweápoyɨnɨrɨ neaimɨxánáyɨ́ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrane éwanɨgɨnɨ. Negɨ́ wínɨyo wá wianɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxánáyɨ́, kɨpɨŋɨ́ mɨyí yayɨ́ tɨ́nɨ éwanɨgɨnɨ.
“Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né apɨ apɨ néra úɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Segɨ́ wínɨyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná mimónɨ́ mɨwíwapɨyipa éɨ́rɨxɨnɨ. Sɨpí imónɨŋɨ́pɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamorɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ɨ́á xɨrɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 10 Xexɨ́xexɨrɨ́meáyɨ́ ayá rɨrɨmɨxɨ́ ninɨro píránɨŋɨ́ menarɨgɨ́ápa inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Negɨ́ wínɨyo wéyo umeaneyɨnɨro sɨ́mɨ́ xeadɨ́pénɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 11 Rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á mɨyí nɨrɨ́kwínɨrɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Ámɨnáomɨ nɨxɨ́dɨróná xɨ́oyá kwíyɨ́pɨ e niíɨ́rɨxɨnɨrɨ seaimɨxarɨŋɨ́pimɨ sɨŋwɨrɨ́ánɨŋɨ́ wiaxɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 12 Ámɨnáo seaiinɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ ikwɨ́moarɨgɨ́ápimɨ dánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á seainɨ́wɨnɨgɨnɨ. Xeanɨŋɨ́ seaímeááná xwámámɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urayíɨ́rɨxɨnɨ. 13 Ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́áyɨ́ wí dɨ́wɨ́ ikeamónarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná segɨ́ bɨ mɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Ámá aŋɨ́ mɨdáŋɨ́ wí seaímeááná segɨ́ aŋɨ́yo nánɨ nipemeámɨ úɨ́rɨxɨnɨ. 14 Ámá rɨ́mewá seaiarɨgɨ́áyo Gorɨxo naŋɨ́ wiíwɨnɨgɨnɨrɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ayo uramɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ rɨxɨŋɨ́ murɨ́ naŋɨ́ imɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 15 Ámá yayɨ́ yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná ayɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ yayɨ́ ero ŋwɨ́ eaarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná ayɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ ŋwɨ́ earo éɨ́rɨxɨnɨ. 16 Segɨ́ wínɨyo nánɨ “Wɨ́o sɨpíorɨnɨ. Wɨ́o naŋorɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. Ná bɨnɨ axɨ́pɨnɨ móɨ́rɨxɨnɨ. “Seáyɨ e imónɨŋwaénerɨ́anɨ?” mɨyaiwinɨpa nero ámá yunɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ananɨ gwiaumɨ́ ninɨro eméɨ́rɨxɨnɨ. “Nene dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋwaénerɨ́anɨ?” mɨyaiwinɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 17 Sɨpí seaikáráná seyɨ́né enɨ xɨxe sɨpí mɨwikárɨpanɨ. Ámá nɨ́nɨ “Apɨ nerɨ́ná xɨxenɨ rɨ́a yarɨnɨ?” yaiwiarɨgɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmoro éɨ́rɨxɨnɨ. 18 Dɨŋɨ́ mɨxɨ́mɨnɨ nikwɨ́morɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Ananɨ nepaxɨ́ eŋánáyɨ́, ámá nɨ́nɨ tɨ́nɨ pɨyɨ́á nɨwɨ́rɨnɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. 19 Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, rɨkɨkɨrɨ́ó seaikárɨ́áyo seyɨ́né enɨ “Pɨrɨ́ oumamoaneyɨ.” nɨyaiwiro mé Gorɨxo wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ wónɨŋɨ́pɨ xe ayo wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Bɨkwɨ́yo dánɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “ ‘Rɨkɨkɨrɨ́ó yarɨgɨ́ápɨ nánɨ “Gorɨxonɨ pɨrɨ́ umamóɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Rɨkɨkɨrɨ́ó seaikárɨ́áyɨ́né marɨ́áɨ, niɨwanɨŋonɨ pɨrɨ́ numamorɨ rɨ́nɨŋɨ́ wimɨ́árɨnɨ.’ Ámɨnáo e rɨŋɨ́rɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Sewanɨŋɨ́yɨ́né ‘Pɨrɨ́ oumamoaneyɨ.’ nɨyaiwiro xɨxe mɨwipa éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 20 E mepa nero Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa éɨ́rɨxɨnɨ, “Joxɨ tɨ́nɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inarɨgɨ́áyɨ́ agwɨ́ wiarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná aiwá mɨnɨ wirɨ́ɨnɨ. Gwɨ́nɨ́ yeáyɨ́ wiarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná iniɨgɨ́ niwirɨ wirɨ́ɨnɨ. E nɨwirɨ́ná wigɨ́ sɨpí seaiarɨgɨ́ápɨ nánɨ ayá wimorɨ́ɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa éɨ́rɨxɨnɨ. 21 Rɨkɨkɨrɨ́ó seaikárɨ́áyo xɨxe sɨpí nɨwirónáyɨ́, ayɨ́ seyɨ́né xopɨrárɨ́nɨŋɨ́ seaiarɨŋoɨ. Sewanɨŋɨ́yɨ́né pɨrɨ́ oumamoaneyɨnɨrɨ nerónáyɨ́, sewanɨŋɨ́yɨ́né samɨŋɨ́nɨŋɨ́ imɨxɨnarɨŋoɨ. Seyɨ́né e mepa nero naŋɨ́nɨ nɨwirónáyɨ́, xopɨrárɨ́nɨŋɨ́ wiarɨŋoɨ. Ayɨnánɨ sa apɨnɨ éɨ́rɨxɨnɨ.