13
“Gapɨmanɨ́yo sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá ayɨ́ ayɨ́ gapɨmanɨ́yo sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Gapɨmanɨ́ wí nimónɨróná wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ imónarɨgɨ́ámanɨ. Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ imónarɨgɨ́árɨnɨ. O xe oimónɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨŋɨ́yɨ́nɨ gapɨmanɨ́yɨ́ imónarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ gapɨmanɨ́yo ámá gɨyɨ́ wiaíkianɨro nerɨ́náyɨ́, ayɨ́ Gorɨxo “E oimónɨ́poyɨ.” yaiwiŋɨ́pɨ enɨ pɨ́rɨ́ rakianɨro yarɨŋoɨ. Ámá e éɨ́áyɨ́ rɨ́á meaárɨnanɨro yarɨŋoɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo gapɨmanɨ́ nimónɨro seameŋweagɨ́áyɨ́ naŋɨ́ yarɨgɨ́áyo eŋɨ́ óɨ́ wimɨxɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋɨ́manɨ. Sɨpí yarɨgɨ́áyo eŋɨ́ óɨ́ wimɨxɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. “Neameŋweagɨ́áyɨ́ nánɨ wáyɨ́ mepa oemɨnɨ.” nɨseaimónɨrɨ́náyɨ́, naŋɨ́nɨ erɨ́ɨnɨ. E yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ nɨseanɨrɨ́náyɨ́, yayɨ́ seamepɨ́rɨ́árɨnɨ. Seameŋweagɨ́áyɨ́ Gorɨxo seyɨ́né naŋɨ́ seaiíɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. E nerɨ aiwɨ seyɨ́né sɨpí nerɨ́náyɨ́, eŋɨ́ óɨ́ erɨ́ɨnɨ. Gapɨmanɨ́yɨ́ kikiɨ́á éwanɨgɨnɨrɨ iwaŋɨ́ ɨ́á rɨxɨrɨŋoɨ? Oweoɨ, Gorɨxo sɨpí néra warɨgɨ́áyɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “O nene nánɨ wikɨ́ wónɨŋagɨ nánɨ gapɨmanɨ́yɨ́ pɨrɨ́ e rɨ́a neamamoarɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ seameŋweagɨ́áyɨ́ sɨpí yarɨgɨ́áyo pɨrɨ́ umamóɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ nene ayo sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́wanɨgɨnɨ. “Pɨrɨ́ mɨneamamopa epɨ́rɨ́a nánɨnɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́wanɨgɨnɨ.” marɨ́áɨ, “Nene wonɨ wonɨ negɨ́ yarɨŋwápɨ nánɨ nɨyaiwinɨrɨ́ná ‘Ayo sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ nɨwurɨ́nɨrɨ́ná, apánɨ yarɨŋwɨnɨ.’ yaiwianɨ́wá nánɨ enɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́wanɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. “Apánɨ rɨ́a yarɨŋwɨnɨ?” yaiwianɨ́wá nánɨ enɨ gapɨmanɨ́yo nɨgwɨ́ takisɨ́ nánɨ mɨnɨ wiarɨŋwárɨnɨ. Gorɨxo neameŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋowa píránɨŋɨ́ neameŋweaanɨro nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Seameŋweagɨ́á gɨyo pí pí mɨnɨ wipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ananɨ mɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Takisɨ́ nánɨ pí pí nɨgwɨ́ wipɨ́rɨ́a nánɨ imónɨgɨ́áyo sa ananɨ mɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨpɨ́rɨ́a nánɨ imónɨgɨ́áyo e wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Wé íkwiaŋwɨ́yo umepɨ́rɨ́a nánɨ imónɨgɨ́áyo e uméɨ́rɨxɨnɨ.
“Wínɨyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Seyɨ́né ɨ́wɨ́ éɨ́ápimɨ dánɨ “Nɨgwɨ́ neaiapeɨ.” searɨpaxɨ́yɨ́né mimónɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Apɨ mimónɨ́ “Dɨŋɨ́ sɨpí neaiɨ.” searɨpaxɨ́pɨnɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Pí nánɨ marɨ́áɨ, ámá wo wíyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Bɨkwɨ́yo dánɨ rɨpɨ rɨpɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́, “Meánɨgɨ́áyɨ́né wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ minɨpanɨ. Nɨwiápɨ́nɨmearɨ ámá mɨpɨkipanɨ. Ɨ́wɨ́ mɨmeapanɨ. Amɨpí wayá nánɨ sɨŋwɨ́ ɨ́wɨ́ mɨwɨnɨpanɨ.” apɨ apɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ sekaxɨ́ ámɨ bɨ enɨ rɨnɨŋɨ́ eŋánáyɨ́, nɨ́nɨ nawínɨ nɨkwierorɨ́ná sekaxɨ́ ná bimɨnɨ, Jisaso “Jɨwanɨŋoxɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí inarɨŋɨ́pa ámá wíyo nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wíɨrɨxɨnɨ.” rɨŋɨ́pimɨ ɨkwɨkwɨ́rɨ́ inɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10 Ámá wo womɨ nepa dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná sɨpí bɨ wiarɨŋɨ́manɨ. Ayɨnánɨ “Ámá wigɨ́ wínɨyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́náyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” seararɨŋɨnɨ.
“Jisaso weapɨnɨ́áyi aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ píránɨŋɨ́ éwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
11 Rɨpɨ enɨ osearɨmɨnɨ. Agwɨ ríná nene ŋweaŋwáíná nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. Sɨ́á Kiraiso nɨweapɨrɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́áyi nene dɨŋɨ́ iwamɨ́ó wɨkwɨ́róáná ná jɨ́amɨ imónɨŋɨ́pa sɨnɨ e mimónɨŋagɨ nánɨ sá wegɨ́áyɨ́né wiápɨ́nɨmeapaxíná rɨxa rínárɨnɨ. 12 Sɨ́á nɨyiga núɨsáná rɨxa wɨ́á nókía warɨŋɨ́pa sɨ́á nene xwɨ́á tɨ́yo ŋweanɨ́wá nánɨ imónɨŋɨ́yɨ́ rɨxa nóra warɨnɨ. Kiraiso weapɨnɨ́a nánɨ aŋwɨ e imónɨŋagɨ nánɨ ámá aikɨ́ nɨrɨ́rɨrɨ tarɨgɨ́ápa amɨpí sɨpí árɨ́wɨyíná yarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárɨrane ámá mɨxɨ́ nánɨ ikɨ́narɨgɨ́ápa amɨpí naŋɨ́ ikwáwɨyíná yarɨgɨ́ápɨ ɨ́á xɨrɨrane oyaneyɨ. 13 Ámá ikwáwɨyíná píránɨŋɨ́ yarɨgɨ́ápa neranéná papɨkɨ́ erane uyɨ́niɨ́ erane mepa éwanɨgɨnɨ. Ámá wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inɨrane iyɨ́ ede dánɨ onarɨgɨ́ápɨ monɨpa éwanɨgɨnɨ. Xeanɨŋɨ́ rɨnɨmerane sɨpí dɨŋɨ́ yaiwinɨrane mepa éwanɨgɨnɨ. 14 E mepa nerane negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wimónarɨŋɨ́pɨ aikɨ́nɨŋɨ́ nɨyínɨrane ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá neainarɨŋɨ́pɨ yanɨ nánɨ wí dɨŋɨ́ mɨmopa éwanɨgɨnɨ.