14
“Sérɨxɨ́meáyo xwɨyɨ́á numearɨro ‘Sɨpí yarɨŋoɨ.’ murɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná wigɨ́ dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ nɨwero ududɨ́ nɨwinɨro “Apɨ nerɨ́náyɨ́, Gorɨxo negɨ́ yarɨŋwápɨ nánɨ yayɨ́ enɨrɨ́enɨŋoɨ?” yaiwinarɨgɨ́áyo seyɨ́né ananɨ umímɨnɨ́poyɨ. Ayɨ́ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ inɨpɨ́rɨ nánɨ umímɨnɨpɨ́rɨ nánɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Ŋaŋɨ́nɨ nero umímɨnɨpɨ́rɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná wigɨ́ dɨŋɨ́ eŋɨ́ neánɨro wí ududɨ́ mɨwinɨpa nero “Apɨ nerɨ́náyɨ́, Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ananɨ yarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́áyɨ́ pí pí reaxɨ́ winɨ́ɨ́pɨ ananɨ narɨgɨ́árɨnɨ. Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná wigɨ́ dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ wearɨgɨ́áyɨ́ naŋwɨ́ mɨnɨ́ aiwánɨ narɨgɨ́árɨnɨ. Ámá “Pí pí reaxɨ́ winɨ́ɨ́pɨ ananɨ nɨpaxɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwiro narɨgɨ́áyɨ́ ámá “Naŋwɨ́ nɨnɨpaxɨ́manɨ.” nɨyaiwiro mɨnarɨgɨ́áyo peayɨ́ mɨwianɨpa oépoyɨ. Ámá naŋwɨ́ mɨnarɨgɨ́áyɨ́ enɨ pí pí reaxɨ́ winɨ́ɨ́pɨ ananɨ narɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á numearɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” murɨpa oépoyɨ. Ayo Gorɨxo rɨxa umímɨnɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Pí pí ananɨ narɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á numearɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” urarɨgɨ́á gɨyɨ́né ámá woyá xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á numearɨranénáyɨ́, “Apánɨ yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, xwɨyɨ́á numearɨrɨ́ná “Sɨpí yarɨŋoɨ.” urɨrɨ numímɨnɨrɨ “Ananɨ yarɨŋoɨ.” urɨrɨ epaxo ná wonɨ wigɨ́ bosɨworɨnɨ. Ayɨ́ naŋwɨ́ nɨnɨrɨ́náranɨ, mɨnɨpa nerɨ́náranɨ, wigɨ́ bosɨwo —O Ámɨná Gorɨxorɨnɨ. Oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xɨ́omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́róa upaxɨ́ eŋagɨ nánɨ o ananɨ umímɨnɨnɨ́árɨnɨ.
Ámá wí “Sɨ́á ayi wí tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ayá tɨ́ŋɨ́yi rɨ́a imónɨnɨ?” yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. Wí “Sɨ́á wɨyi seáyɨ e mimónɨ́ nɨ́nɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ umeanɨ́wá nánɨ apánɨ rɨ́a imónɨnɨ?” yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá ayɨ́ ayɨ́ “Sɨ́á wɨyi seáyɨ e imónɨŋɨ́ranɨ? Nɨ́nɨ axɨ́pɨ imónɨŋɨ́ranɨ?” nɨyaiwirɨ́ná “Nionɨ e rɨyaiwiarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ ipɨmónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ámá “Sɨ́á ayi seáyɨ e imónɨŋɨ́yirɨ́anɨ?” nɨyaiwiro xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ nánɨ e yarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá pí pí reaxɨ́ winɨ́ɨ́pɨ narɨgɨ́áyɨ́ enɨ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ nánɨ narɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ ananɨ nɨnɨróná wigɨ́ narɨgɨ́ápɨ nánɨ Ámɨnáomɨ yayɨ́ wiarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá naŋwɨ́ mɨnarɨgɨ́áyɨ́ enɨ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ nánɨ “Apɨ mɨnɨpa oyaneyɨ.” nɨyaiwiro xɨ́darɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ enɨ wigɨ́ narɨgɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Negɨ́yɨ́ wo xɨ́omɨnɨ yayɨ́ winɨnɨ nánɨ sɨŋɨ́ ŋweapaxɨ́manɨ. Xɨ́omɨnɨ yayɨ́ winɨnɨ nánɨ “Opémɨnɨ.” yaiwipaxɨ́manɨ. Nene sɨnɨ sɨŋɨ́ nɨŋwearɨ́ná ayɨ́ Ámɨnáo nene yarɨŋwápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. Pí pí nerɨ́ná Ámɨnáo yayɨ́ owinɨnɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. Nɨperɨ́ná enɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ pearɨŋwárɨnɨ. Ayɨnánɨ nene nɨperɨ́náranɨ, sɨnɨ sɨŋɨ́ nɨŋwearɨ́náranɨ, newanɨŋene yayɨ́ inanɨ́wanɨrɨ mé sa Ámɨnáo yayɨ́ winɨnɨ́a nánɨ éwanɨgɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso ámá pegɨ́áyo tɨ́nɨ mɨpé sɨnɨ sɨŋɨ́ ŋweagɨ́áyo tɨ́nɨ wigɨ́ Ámɨnáo imónɨmɨ́ánɨrɨ rɨxa nɨperɨ ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10 Kiraiso ámá nɨyɨ́yá Ámɨnáonɨ imónɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ nɨperɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ aí dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ wegɨ́áyɨ́né pí nánɨ segɨ́ sérɨxɨ́meá dɨŋɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyo xwɨyɨ́á numearɨro “Sɨpí yarɨŋoɨ.” urarɨŋoɨ? Dɨŋɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́né enɨ pí nánɨ segɨ́ sérɨxɨ́meá dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ wegɨ́áyo peayɨ́ wianarɨŋoɨ? Gorɨxo ámá nɨyonɨ xwɨrɨxɨ́ umenɨ́áyi nɨnenenɨ neamenɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 11 Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámɨnáo re rɨŋɨ́rɨnɨ, ‘Anɨŋɨ́ nonɨ́ ŋweaŋáonɨ, niɨwanɨŋonɨ imónɨŋápimɨ dánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá nɨ́nɨ Gorɨxonɨ nánɨ xómɨŋɨ́ nɨyɨkwiróná yayɨ́ nɨnɨmero woákɨ́kɨ́ nɨniróná “Nɨyonɨ nánɨ Ámɨnáoxɨ, ayɨ́ joxɨrɨnɨ.” nɨrɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.’ Ámɨnáo e rɨŋɨ́rɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Ámá nɨnenenɨ xwɨrɨxɨ́ neamenɨ́árɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 12 Ayɨnánɨ nene nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Pí pí newanɨŋene eŋwápɨ nánɨ Gorɨxo xwɨrɨxɨ́ neamearɨ́ná “Ayɨ́ apɨ nánɨ e eŋwárɨnɨ. E eŋwárɨnɨ.” nura wanɨ́wárɨnɨ.
“Sérɨxɨ́meáyo óreámioapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mɨwíwapɨyipanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
13 Ámá nɨyonɨ xwɨrɨxɨ́ umenɨ́o, ayɨ́ Gorɨxo eŋagɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne xwɨyɨ́á xɨxe nɨmearɨnɨrane “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” rɨnarɨŋwápɨ sɨnɨ mɨrɨnɨpa nerane dɨŋɨ́ píránɨŋɨ́ re neyírorɨ éwanɨgɨnɨ, “Negɨ́ nɨrɨxɨ́meá sɨpí epɨ́rɨxɨnɨrɨ nikɨrɨpeaánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, nóreámioapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, bɨ mɨwíwapɨyipa éwanɨgɨnɨ.” Dɨŋɨ́ e neyírorɨ éwanɨgɨnɨ. 14 Nionɨ Ámɨná Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋápimɨ dánɨ nɨjɨ́á nimónɨrɨ dɨŋɨ́ re nɨyaiwirɨ nipɨmónɨnɨ, “Pí pí ámá narɨgɨ́ápɨ nɨnɨrɨ́ná bɨ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ menɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nipɨmónɨnɨ. E nerɨŋɨ́ aí ámá “Apɨ nɨnɨrɨ́ná piaxɨ́ neánɨpaxɨ́rɨ́anɨ?” yaiwiarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ ayɨ́nɨ aiwá apɨ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ imónɨnɨ. 15 Segɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ “Apɨ ananɨ nɨpaxɨ́pɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro nɨnɨróná wíwapɨyarɨgɨ́ápimɨ dánɨ sérɨxɨ́meá axɨ́pɨ nemáná “Sɨpí imónɨŋɨ́pɨ nɨ́áonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ xwɨrɨ́á nikɨxénɨrɨ́náyɨ́, “Ayo sɨnɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirane píránɨŋɨ́ umearɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Kiraiso yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨ́ánɨrɨ upeiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ sérɨxɨ́meáyo segɨ́ narɨgɨ́ápimɨ dánɨ xwɨrɨ́á mɨwikɨxepanɨ. 16 Ayɨnánɨ segɨ́ “Ananɨ nɨpaxɨ́pɨrɨnɨ.” nɨyaiwirɨ narɨgɨ́ápimɨ sérɨxɨ́meá wí nɨseaxɨ́dɨro axɨ́pɨ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ piaxɨ́ nɨweánɨrɨ́náyɨ́, ámá wí segɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ “Ayɨ́ sɨpí imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋoɨ.” rɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ apɨ e mepanɨ. 17 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo, xwioxɨ́yo páwianɨ́wáomɨ ínɨmɨ nɨwurɨ́nɨranéná ayɨ́ xwɨyɨ́á iniɨgɨ́ tɨ́nɨ aiwá tɨ́nɨ nánɨ “Apɨ nɨpaxɨ́rɨnɨ. Apɨ mɨnɨpaxɨ́rɨnɨ.” ranɨ́wá nánɨ ínɨmɨ wurɨ́narɨŋwámanɨ. Ayɨ́ wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ xɨ́dɨrane ámá tɨ́nɨ pɨyɨ́á wɨ́rɨnɨrane kwíyɨ́ Gorɨxoyápimɨ dánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á neainɨrɨ yanɨ́wá nánɨ ínɨmɨ wurɨ́narɨŋwárɨnɨ. 18 Ámá e nero Kiraisomɨ xɨ́darɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ Gorɨxo “Ayɨ́ apánɨ yarɨŋoɨ.” yaiwirɨ ámá “Ayɨ́ mɨmɨwiáró xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” rɨro yarɨgɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 19 Ayɨnánɨ “Nene yarɨŋwápimɨ dánɨ ámá nɨwayɨrónɨro ŋwearo wigɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ yóɨ́ imónɨro epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 20 Aiwá segɨ́yɨ́ wí “Ŋwɨ́árɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́ápɨ nɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo emɨnɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ mɨpɨneamónɨŋɨ́ oyaneyɨ. Pí pí ámá narɨgɨ́ápɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ananɨ nɨpaxɨ́ imónɨŋagɨ aí ámá bɨ nɨnɨrɨ wíyo óreámioanɨrɨ wimɨxáná ayɨ́ sɨpí yarɨnɨ. 21 Naŋwɨ́ nɨnɨrɨ́náranɨ, iniɨgɨ́ wainɨ́ nɨnɨrɨ́náranɨ, pí pí nerɨ́ná apimɨ dánɨ segɨ́ sérɨxɨ́meá óreámioapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mepa nerónáyɨ́, ayɨ́ naŋɨ́ yarɨŋoɨ. 22 Seyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ Gorɨxo sɨŋwɨ́ ranɨŋe dánɨ “Iniɨgɨ́ wainɨ́ tɨ́nɨ naŋwɨ́ tɨ́nɨ nánɨ emɨ́ápɨ nánɨ e ipɨ rɨyaiwiŋɨnɨ?” nɨyaiwiro ipɨmónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ámá iniɨgɨ́ wainɨ́ tɨ́nɨ naŋwɨ́ tɨ́nɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨyaikirómáná “E nerɨ́ná ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́ápɨnɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́pɨ “Nionɨ sɨpínɨ yarɨŋɨnɨ.” mɨyaiwinɨpa yarɨŋagɨ́a nánɨ yayɨ́ winarɨŋɨ́rɨnɨ. 23 E nerɨ aiwɨ ámá wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ “Nionɨ apɨ nɨnɨrɨ́ná Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋáná rɨ́a narɨŋɨnɨ?” yaiwinarɨgɨ́ápɨ nɨwiaíkínɨrɨ nerɨ́náyɨ́, wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ “Sɨpí rɨ́a yarɨŋɨnɨ?” yaiwinarɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ “E nerɨ́ná apánɨrɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mé nɨwiaíkínɨrɨ nánɨ wigɨ́ dɨŋɨ́pimɨ dánɨ “Nionɨ sɨpínɨ yarɨŋɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. “Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ayɨ́ e ananɨ epaxenerɨnɨ.” mɨyaiwinɨ́ eŋɨ́pɨ arɨ́kí nerɨ́náyɨ́, ayɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋoɨ.