15
“Negɨ́ neaimónarɨŋɨ́pimɨnɨ mɨxɨ́dɨnɨ́ wínɨyɨ́ wimónarɨŋɨ́pimɨ enɨ xɨdɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Nene Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roranéná dɨŋɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ tɨ́ŋwaéne negɨ́ neaimónarɨŋɨ́pɨ nánɨnɨ mɨxɨ́dɨnɨ́ re yaiwíwanɨgɨnɨ, “Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro aí wigɨ́ dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ wegɨ́áyɨ́ amɨpí Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ananɨ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ ududɨ́ nero ‘Nepa e epaxɨ́manɨ.’ nɨyaiwiro xɨ́darɨgɨ́áyɨ́rɨ́anɨ?” nɨwiaiwimáná nɨyunɨrane éwanɨgɨnɨ. E neranéná nene dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ wegɨ́áyo naŋɨ́ wiiarɨŋwápimɨ dánɨ sɨ́kɨ́kɨ́ oomɨxaneyɨnɨrɨ wigɨ́ yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ xɨ́dɨ́wanɨgɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso aí xegɨ́ wimónarɨŋɨ́pimɨnɨ mɨxɨ́dɨnɨ́ xɨ́o Gorɨxomɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa, “Ámá joxɨ ikayɨ́wɨ́ rɨmeararɨgɨ́ápɨ ayɨ́ nionɨ enɨ nɨrɨ́árɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo dánɨ apɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pa Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pimɨnɨ xɨ́dɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ re seararɨŋɨnɨ, “Negɨ́ neaimónarɨŋɨ́pimɨ mɨxɨ́dɨnɨ́ dɨŋɨ́ samɨŋɨ́ wegɨ́áyɨ́ wimónarɨŋɨ́pimɨ xɨ́dɨ́wanɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Xwɨyɨ́á eŋíná Bɨkwɨ́yo nɨrɨrɨ eagɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ nene ɨ́á nɨroranéná éwapɨ́nɨ́wanɨgɨnɨrɨ eagɨ́árɨnɨ. Ɨ́á nɨroranéná anɨŋɨ́ minɨ́ xɨ́dɨpaxɨ́ imónɨrane dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨrane eŋwápimɨ dánɨ dɨŋɨ́ Gorɨxo neaiinɨ́ápɨ nánɨ ikwɨ́móɨ́rɨxɨnɨrɨ eagɨ́árɨnɨ. “Gorɨxo —O ámá dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨro xɨ́omɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xɨ́dɨro epɨ́rɨ nánɨ ananɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O seyɨ́né ‘Kiraisɨ Jisaso eŋɨ́pa nerane oxɨ́daneyɨ.’ nɨyaiwiróná dɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ xɨrɨro nawínɨ nimónɨmáná píránɨŋɨ́ ŋwearo éɨ́rɨxɨnɨrɨ seaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Seyɨ́né dɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ tɨ́gɨ́áyɨ́né nimónɨro nánɨ maŋɨ́ ná bámɨ dánɨ́nɨŋɨ́ nɨrɨro omɨ —O negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ xanorɨnɨ. Omɨ seáyɨ e uméɨ́rɨxɨnɨrɨ e seaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.
“Kiraiso ‘Émáyo enɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ e eŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ayɨnánɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwaéne yarɨŋwápimɨ dánɨ ámá Gorɨxomɨ seáyɨ e umepɨ́rɨ́a nánɨ “Kiraiso neamímɨnɨŋɨ́pa negɨ́ wínɨyo enɨ oumímɨnaneyɨ.” nɨyaiwirane xɨxe mímɨnɨ́wanɨgɨnɨ. Nionɨ seararɨŋápɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Kiraiso “Gorɨxo dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́ imónɨŋorɨ́anɨ?” yaiwinɨrane “Arɨ́owamɨ Gorɨxo wigɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ ‘Nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ réroárɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ neaiiŋɨ́rɨ́anɨ?” yaiwinɨrane yanɨ́wá nánɨ xɨ́o iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨŋwaéneyá inókínɨŋɨ́ nimónɨrɨ arɨrá neaiŋɨ́rɨnɨ. Judayene arɨrá neaiŋɨ́nɨ marɨ́áɨ, émáyɨ́ enɨ Gorɨxo wá nɨwianɨrɨ wiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨ́omɨ yayɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨrɨ ayo enɨ Kiraiso arɨrá wiŋɨ́rɨnɨ. Émáyɨ́ nánɨ nionɨ seararɨŋápɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ tɨyɨ́ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Wí e ayɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ayɨnánɨ ámá émáyɨ́ arɨ́á egɨ́e dánɨ Gorɨxoxɨ nánɨ woákɨ́kɨ́ wirɨ dɨxɨ́ yoɨ́ nɨrɨrɨ́ná soŋɨ́yo dánɨ rɨrɨ emɨ́árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 10 Ámɨ wí e enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Émáyɨ́né Gorɨxo xegɨ́ Judayɨ́ tɨ́nɨ yayɨ́ éɨ́rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 11 Ámɨ wí e enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Émáyɨ́né nɨyɨ́nénɨ Ámɨnáomɨ yayɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨ. Ámá nɨmɨnɨ ŋweagɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ yayɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 12 Ámɨ wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiao nɨrɨrɨ eaŋɨ́pimɨ enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Xiáwo Jesioyá piaxɨ́yo dánɨ wo niwiarorɨ́ná mɨxɨ́ ináyɨ́ nimónɨrɨ émáyo umeŋweanɨ́árɨnɨ. Émáyɨ́ dɨŋɨ́ ‘Píránɨŋɨ́ neaiinɨ́o, ayɨ́ orɨ́anɨ?’ nɨyaiwiro wikwɨ́mopɨ́rɨ́árɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 13 “Gorɨxo —O ámá dɨŋɨ́ ‘O naŋɨ́ e neaiinɨ́árɨ́anɨ?’ nɨyaiwiro wikwɨ́moarɨgɨ́ápɨ nánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O seyɨ́né xɨ́omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná dɨŋɨ́ niɨ́á seainɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋwearo epɨ́rɨ́a nánɨ xwapɨ́ ayá wí seaiíwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Seyɨ́né eŋɨ́ eánɨŋɨ́ oyá kwíyɨ́pɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ seaeámɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ “Gorɨxo e neaiinɨ́árɨ́anɨ?” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́morɨ́ná ayá wí wikwɨ́móɨ́rɨxɨnɨrɨ “Gorɨxo apɨ seaiíwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.
Poro xɨ́o émáyo wáɨ́ urɨméɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ winɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
14 Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, nionɨ enɨ seyɨ́né nánɨ dɨŋɨ́ re nɨseaiaiwirɨ nipɨmónɨnɨ, “Ayɨ́ wigɨ́ wínɨyo naŋɨ́ wiipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨro wiwɨnɨ xɨxe éwapɨ́nɨpaxɨ́ imónɨro egɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ wínɨyo naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ onɨmiápɨ bɨ mɨwií xwapɨ́ ayá wí nɨwiia warɨgɨ́árɨnɨ.” nɨseaiaiwirɨ nipɨmónɨnɨ. 15 E nɨsearɨrɨ aí seyɨ́né xwɨyɨ́á bɨ bɨ dɨŋɨ́ seaimómɨ nánɨ payɨ́ rɨna neáa nurɨ́ná ayá igigɨ́ mé nɨrɨrɨ eáárɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ 16 Kiraisɨ Jisaso nánɨ émáyo wáɨ́ urɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. Émáyɨ́ xegɨ́ kwíyɨ́ ámá xɨ́oyá wimɨxarɨŋɨ́pimɨ dánɨ aiwá peaxɨ́ tɨnɨŋɨ́ Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ nionɨ ámá apaxɨ́pá nimónɨrɨ yarɨgɨ́ánɨŋɨ́ nerɨ́ná xwɨyɨ́á Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ imónɨŋɨ́ yayɨ́ neainɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urarɨŋárɨnɨ. 17 Ayɨnánɨ Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ Gorɨxomɨ nuxɨ́dɨrɨ́ná yarɨŋápɨ nánɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨpaxɨ́rɨnɨ. 18-19 Nionɨ seáyɨ e nikárɨnɨrɨ amɨpí wí nánɨ mɨrɨ́ sa Kiraiso nionɨ yarɨŋápimɨ dánɨ eŋɨ́pɨ nánɨnɨ orɨmɨnɨ. Nionɨ émáyɨ́ tɨ́ŋɨ́mɨnɨ wáɨ́ urɨrɨ Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ eŋɨ́ nímɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ emɨmɨ́ tɨ́nɨ ayá rɨwamónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ wíwapɨyirɨ yarɨ́ná ayɨ́ arɨ́á nɨniro nánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ iwamɨ́ó Jerusaremɨ dánɨ néra neméɨsáná Iririkamɨ pɨropenɨsɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ amɨ amɨ nemerɨ́ná xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ yayɨ́ neainɨpaxɨ́pɨ nɨmɨnɨ ɨ́á meárɨŋanigɨnɨ. 20 Apɨ e nerɨ́ná “Kiraiso nánɨ nɨjɨ́á imónɨgɨ́ámɨ ourɨmemɨnɨ.” mɨnimónɨ́ “Majɨ́á imónɨgɨ́ámɨ ourɨmemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ e eŋárɨnɨ. “Ámá wo sɨ́ŋá aŋɨ́ nánɨ xámɨ tɨwayɨroŋɨ́yo omɨrɨmɨnɨ.” mɨnimónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ e eŋárɨnɨ. 21 “Majɨ́á imónɨgɨ́ámɨ ourɨmemɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ eŋápɨ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ, “Ámá o nánɨ sɨnɨ murémeánɨŋɨ́yɨ́ sɨŋwɨ́ wɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. O nánɨ xwɨyɨ́á arɨ́á mɨwigɨ́áyɨ́ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ nionɨ eŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ.
“Sɨpenɨ nánɨ nurɨ́ná Romɨyo imanɨ seamúrómɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
22 Ayɨnánɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ obɨmɨnɨrɨ xwapɨ́ ayá wí nɨnimónɨrɨ aí e eŋápɨ áxeŋwarɨ́ nɨniga warɨŋagɨ nánɨ wí nɨbɨpaxɨ́ nimónɨŋɨ́manɨ. 23 E nerɨ aí nionɨ tɨ́á rɨ́mɨnɨ wí e sɨnɨ urɨmepaxɨ́ mimónɨpa erɨ xwiogwɨ́ obaxɨ́ nɨmúroarɨ́ná enɨ ámɨ ámɨ “Romɨyɨ́ tɨ́ámɨnɨ úɨmɨgɨnɨ.” nimónayirɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ 24 nionɨ “Sɨpenɨ pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nurɨ́ná seyɨ́né enɨ sɨŋwɨ́ nɨseaga seamúróɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Seyɨ́né tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨseaŋwaxa seamúroarɨ́ná gɨ́ dɨŋɨ́ bɨ yayɨ́ oninɨnɨrɨ óɨ́ e nánɨ aiwá bɨ niapowárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 25 “E éɨmɨgɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ aí anɨgwɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́á Jerusaremɨ ŋweagɨ́áyo arɨrá wimɨnɨrɨ e nánɨ warɨŋɨnɨ. 26 Ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́á Masedonia pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ Gɨrikɨ pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ ŋweagɨ́áyɨ́, ayɨ́ ámá Gorɨxoyá Jerusaremɨyo ŋweagɨ́á dɨ́wɨ́ ikeamónarɨgɨ́áyo arɨrá wíwanɨgɨnɨrɨ raúroaárɨnɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ nionɨ nɨgwɨ́ apɨ nɨmeámɨ e nánɨ warɨŋɨnɨ. 27 Wiwanɨŋɨ́yɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yayɨ́ nero “E éwanɨgɨnɨ.” rɨnɨgɨ́awixɨnɨ. E nerɨ aí “Émáyɨ́ ayo arɨrá mɨwipaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, Judayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyo dánɨ émáyɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ arɨ́á nɨwiro dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná kwíyɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ nimónɨro nánɨ wiwanɨŋɨ́yɨ́ enɨ ayo wigɨ́ amɨpí bɨ tɨ́nɨ arɨrá wipaxɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 28 Ayɨnánɨ wigɨ́ raúroaárɨnɨgɨ́ápɨ nɨmeáa nurɨ mɨnɨ nɨwirɨ “E nɨrémorɨ́ná éɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ nɨyárɨmonɨ Sɨpenɨ pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nurɨ́ná seyɨ́né tɨ́ŋimanɨ seamúrómɨ́árɨnɨ. 29 Nionɨ re nɨyaiwirɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ, “Seyɨ́né tɨ́ŋɨ́mɨnɨ nɨbɨrɨ seaímeááná Kiraiso naŋɨ́ nɨneaiirɨ́ná bɨ onɨmiápɨ mɨneaiinɨ́ ayá wí neaiinɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ.
30 Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, anɨgwɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ. Seyɨ́né negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nánɨ dɨŋɨ́ moro negɨ́ nɨrɨxɨ́meá nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wianɨ́wá nánɨ kwíyɨ́pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ nánɨ dɨŋɨ́ moro nero Poronɨ tɨ́nɨ nawínɨ gwɨ́ nɨmónɨro nionɨ nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨyíɨ́rɨxɨnɨ. 31-32 Nionɨ Gorɨxo nɨwimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ yayɨ́ tɨ́nɨ nɨbɨrɨ seyɨ́né tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨŋwearɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨmɨ́a nánɨ rɨxɨŋɨ́ re nurɨyíɨ́rɨxɨnɨ, “Judia pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́á xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ arɨ́á mɨwí wiaíkiarɨgɨ́áyɨ́ omɨ wíɨ́ápimɨ dánɨ éɨ́ umíneɨ.” nurɨyíɨ́rɨxɨnɨ. Nionɨ Jerusaremɨ nɨrémorɨ́ná enɨ ámá Gorɨxoyá e ŋweagɨ́áyɨ́ arɨrá nionɨ wimɨ́ápɨ nánɨ yayɨ́ winɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨyíɨ́rɨxɨnɨ.
33 Gorɨxo —O ananɨ ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O seyɨ́né dɨŋɨ́ seakɨkayówɨnɨgɨnɨ. “Apɨ e éwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.