3
Kaqakꞌul ri Ruxlabꞌixel ri Dios ruma xqakoj ri Utzilaj Tzij
¡Toqꞌoꞌ wach alaq aj Galacia! Lik ko ꞌanom che ri kꞌuꞌx alaq. ¿China xsokosoꞌn e alaq chaꞌ na kakoj ta chi alaq ri Qꞌijsaq? Ma lik xqꞌalajisax chiwach alaq saꞌ keꞌelawi rukamik ri Qanimajawal Jesucristo chwa ri cruz. Bꞌiꞌij alaq waꞌ chwe: ¿Xkꞌul alaq ri Ruxlabꞌixel ri Dios ruma xtaqej alaq ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ o ruma xta alaq ri Utzilaj Tzij y xkubꞌiꞌ kꞌuꞌx alaq che? ¿Suꞌchak lik ꞌanom ko che ri kꞌuꞌx alaq? Ma ri bꞌinik silabꞌik alaq chwach ri Dios xjeq lo alaq ruma ruchuqꞌabꞌ ri Ruxlabꞌixel ri Dios, yey woꞌora ¿kaꞌaj kami alaq riꞌ kakꞌisbꞌej alaq waꞌ xa rukꞌ ri chuqꞌabꞌ ralaq? ¿Na jinta kami utiqom riꞌ che alaq janipa taq ri kꞌulum alaq ruma ri Ruxlabꞌixel ri Dios? Na kankoj ta kꞌana riꞌin we waꞌ na jinta utiqom che alaq. Ma echiriꞌ ri Dios kuya ri Ruxlabꞌixel che alaq y rukꞌ ruchuqꞌabꞌ kuꞌan nimaq taq milagros chixoꞌl alaq, ¿suꞌanik kuꞌano? ¿E nawi ruma taqem alaq ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ o e ruma xta alaq ri Utzilaj Tzij y xkubꞌiꞌ kꞌuꞌx alaq che?
Ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx ri Abraham rukꞌ ri Dios
Ri Abraham xkubꞌiꞌ ukꞌuꞌx rukꞌ ri Dios* y ruma kꞌu riꞌ xꞌaniꞌ jusukꞌ che. E uwariꞌche, chirajawaxik ketaꞌmaj alaq waꞌ: E janipa ri lik kubꞌul kikꞌuꞌx rukꞌ ri Dios, riꞌ e ralkꞌoꞌal kan ri Abraham. Ruchꞌaꞌtem ri Dios xex chi ubꞌiꞌim wi lo pakiwi ri na e ta aj Israel, we rike kakubꞌiꞌ kikꞌuꞌx rukꞌ ri Dios, kebꞌuꞌan jusukꞌ. Ma jewaꞌ ri utzilaj tzij xbꞌiꞌx lo ojertan che ri Abraham:
Awuma riꞌat, ri Dios kebꞌuꞌan bendecir konoje taq ri tinamit che ruwachulew. Gn. 12:3
Jekꞌuriꞌlaꞌ, konoje ri kakubꞌiꞌ kikꞌuꞌx rukꞌ ri Dios kakikꞌul na ri utz kape rukꞌ Rire, jelaꞌ pachaꞌ ri xukꞌul ri Abraham ruma xkubꞌiꞌ ukꞌuꞌx rukꞌ.
10 Konoje ri kikubꞌam kikꞌuꞌx kekolobꞌetaj xa ruma kakitaqej uꞌanik ri tzij pixabꞌ, riꞌ e kꞌo chi chuxeꞌ ri qꞌatbꞌal tzij re ri Dios, ma jewaꞌ tzꞌibꞌitalik:
China kꞌu ri na kuꞌan ta janipa ri taqanik
tzꞌibꞌital kan chupa ri Tzij Pixabꞌ,
riꞌ kꞌo chi chuxeꞌ ri qꞌatbꞌal tzij re ri Dios Dt. 27:26
kachaꞌ. 11 Kaqꞌalajin kꞌu riꞌ, na jinta junoq kuꞌan jusukꞌ che ribꞌ chwach ri Dios ruma kutaqej ri Tzij Pixabꞌ, ma jewaꞌ tzꞌibꞌitalik:
Ri e jusukꞌ chwach ri Dios,
kꞌo kikꞌaslemal ruma ri kubꞌulibꞌal kikꞌuꞌx rukꞌ Rire Hab. 2:4
kachaꞌ.
12 E junoq kuchꞌobꞌ raqan kakolobꞌetaj ruma kutaqej ronoje ri Tzij Pixabꞌ, riꞌ na kubꞌul ta ukꞌuꞌx kakolobꞌetaj ruma ri kubꞌulibꞌal ukꞌuꞌx rukꞌ ri Cristo. Yey jenewaꞌ kubꞌiꞌij Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
China ri kaꞌanaw re ronoje ri kubꞌiꞌij ri Tzij Pixabꞌ,
riꞌ kꞌo ukꞌaslemal chwach ri Dios ruma kuꞌan waꞌ Lv. 18:5
kachaꞌ.
13 Ri Cristo xojresaj chuxeꞌ ri qꞌatbꞌal tzij kꞌo paqawiꞌ ruma xqapalajij Rutzij Upixabꞌ ri Dios; xuꞌan kꞌu waꞌ echiriꞌ xuya ribꞌ paqakꞌaxel ri oj aj mak, ma jewaꞌ ri tzꞌibꞌital kan pa Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
Chwach ri Dios, itzel uwach junoq katzayabꞌax chwa juna cheꞌ. Dt. 21:23
14 E xuꞌan waꞌ ri Qanimajawal Jesucristo chaꞌ ri rutzil ukꞌuꞌx ri Dios, ri xbꞌiꞌtisix che ri Abraham, kayaꞌtaj na pakiwi ri na e ta aj Israel ruma ri Cristo; y jekꞌulaꞌ ruma ri kubꞌulibꞌal qakꞌuꞌx, qonoje kaqakꞌul ri Ruxlabꞌixel ri Dios bꞌiꞌtisim chi uloq.
15 Hermanos, ri uꞌanom ri Dios kanjunimaj rukꞌ ri kakiꞌan ri tikawex chaꞌ kamaj alaq usukꞌ: Echiriꞌ kebꞌ achijabꞌ kakiꞌan juna tzij chikiwach y kakijikibꞌaꞌ uwach, lik na utz ta kꞌu riꞌ we jun chike kutzelej uchꞌaꞌtem che ri ubꞌiꞌim chik o kukoj uwiꞌ ri kijikibꞌam chik. 16 Ekꞌu ri Dios xuya rubꞌiꞌtisinik che ri Abraham y che kan ri Jun ralkꞌoꞌal. Rutzij Upixabꞌ ri Dios na jetawaꞌ kubꞌiꞌij «chike kan rawalkꞌoꞌal», pachaꞌ e ukꞌiyal tikawex, ma jewaꞌ kubꞌiꞌij «che kan ri Jun awalkꞌoꞌal»; waꞌ keꞌelawi e ri Cristo.* 17 Wa kintajin che ubꞌiꞌxik e waꞌ: Ri Dios xuꞌan jun tzij rukꞌ ri Abraham. Xikꞌow na kꞌu cuatrocientos treinta junabꞌ kꞌa echiriꞌ ri Moisés xutzꞌibꞌaj kan ri taqanik re ri Tzij Pixabꞌ. Ekꞌu wa taqanik na utz taj kuyoj wa nabꞌe tzij y na kuyoj tane ri xubꞌiꞌtisij lo ri Dios. 18 Ma we ta kaqakꞌul rubꞌiꞌtisim ri Dios ruma kaqataqej ri Tzij Pixabꞌ, riꞌ na e ta ruma ri bꞌiꞌtisinik xuꞌan ri Dios; noꞌj ri xusipaj ri Dios che ri Abraham e ruma ri bꞌiꞌtisinik uꞌanom chi che.
Ruchak ri Tzij Pixabꞌ tzꞌibꞌital kan ruma ri Moisés
19 ¿Saꞌ kꞌu ruchak riꞌ ri Tzij Pixabꞌ tzꞌibꞌital kan ruma ri Moisés? E chaꞌ kuqꞌalajisaj chike ri tikawex saꞌ taq ri kimak chwach ri Dios. Y jelaꞌ uꞌanom loq kꞌa che rukꞌunibꞌal ri Jun Alkꞌoꞌal bꞌiꞌtisim loq, waꞌ e ri Cristo; ma che Rire xꞌan wi waꞌ wa bꞌiꞌtisinik. Ri Tzij Pixabꞌ xtzijox kuma ri ángeles che ri Moisés chaꞌ rire kuqꞌatisaj chikiwach ri tinamit; 20 noꞌj ri Dios echiriꞌ xuꞌan rubꞌiꞌtisinik che ri Abraham, na jinta junoq xqꞌatisan ri tzij chikiwach, ma e Rire xuqꞌatisaj rutzij che ri Abraham y na xajawax ta kꞌu junoq chik. 21 E uwariꞌche, echiriꞌ ri Dios xuya Rutzij Upixabꞌ che ri Moisés, ¿e nawi xujalkꞌatij ri bꞌiꞌtisinik uꞌanom chi che ri Abraham? Na e taj. Ma we ta e riꞌ, e ri Tzij Pixabꞌ kayaꞌw ri qakꞌaslemal chwach ri Dios, y kojuꞌan kꞌu jusukꞌ riꞌ ruma ri kaqataqej ri tzꞌibꞌital kanoq. Noꞌj na e ta uꞌanom riꞌ. 22 Ma chupa ri Tzij Pixabꞌ tzꞌibꞌital kanoq, kaqꞌalajinik qonoje ri oj tikawex oj kꞌo puqꞌabꞌ ri mak; e uwariꞌche lik kajawax ri bꞌiꞌtisinik uꞌanom lo ri Dios chike ri kakubꞌiꞌ kikꞌuꞌx rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo.
23 Echiriꞌ kꞌamajaꞌ kakꞌun ri Jun kakubꞌiꞌ qakꞌuꞌx rukꞌ, e ri Tzij Pixabꞌ xojuchajij y xukꞌam lo qawach chaꞌ kakubꞌiꞌ qakꞌuꞌx rukꞌ ri Cristo echiriꞌ kopon ruqꞌijol kaqꞌalajisax ri Utzilaj Tzij chiqawach. 24 Ekꞌu keꞌelawi, ri Tzij Pixabꞌ tzꞌibꞌital kan ruma ri Moisés xojuchajij y xukꞌut chiqe ri kajawaxik kaqamajo, pachaꞌ chi oj akꞌalabꞌ; xuqꞌalajisaj kꞌu pan rukꞌunibꞌal ri Cristo chaꞌ ruma ri kubꞌulibꞌal qakꞌuꞌx rukꞌ Rire, ri Dios kuꞌan jusukꞌ chiqe. 25 Ekꞌu woꞌora kubꞌul chi qakꞌuꞌx rukꞌ ri Cristo, jekꞌulaꞌ na oj jinta chi chuxeꞌ ri Tzij Pixabꞌ ri xukꞌam lo qawach ojertan. 26 Ma onoje ralaq alaq chi ralkꞌoꞌal ri Dios ruma ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo. 27 Onoje kꞌu ralaq ri xkꞌul alaq ri bautismo chupa rubꞌiꞌ ri Jesús, woꞌora alaq chi re ri Cristo y kakꞌut kꞌu alaq waꞌ rukꞌ ri bꞌinik silabꞌik alaq. 28 Xa jun ꞌanom alaq chwach ri Dios, tobꞌ jujun che alaq e kukꞌil raj judiꞌabꞌ o na e ta kukꞌil, tobꞌ ne jujun che alaq e aj chakibꞌ eloqꞌotalik§ yey jujun chik kechakun pa ke rike, tobꞌ achi o ixoq; ma onoje ralaq, xa jun ꞌanom alaq ruma alaq kꞌo puqꞌabꞌ ri Qanimajawal Jesucristo. 29 Yey we alaq re ri Cristo, riꞌ alaq ralkꞌoꞌal ri Abraham yey kakꞌul kꞌu alaq ri sipanik ubꞌiꞌtisim lo ri Dios.
* 3:6 Ri Abraham xukojo ri Dios e kuꞌana janipa ri xubꞌiꞌtisij che. Gn. 15:6 3:12 Xew ri Qanimajawal Jesucristo xchꞌijow uꞌanikil ronoje Rutzij Upixabꞌ ri Dios. 3:13 Waꞌ e xꞌan ojertan echiriꞌ kaqꞌat tzij puwi juna aj mak, kakamisaxik y katzayabꞌax chwa juna cheꞌ. * 3:16 Gn. 12:7 § 3:28 “E aj chakibꞌ eloqꞌotalik”: Kil “esclavo” pa vocabulario.