4
Kambꞌiꞌij kꞌu waꞌ che alaq: Echiriꞌ kꞌa chꞌutiꞌn rukꞌajol juna bꞌeyom, e junam rukꞌ pachaꞌ juna aj chak pa ja. Tobꞌ ne e rire ri rajaw ronoje ri bꞌeyomalil, pero waꞌ kꞌamajaꞌ kakꞌojiꞌ puqꞌabꞌ ma kꞌa kꞌo pakiqꞌabꞌ ri e chajal re y ri kakichakuj rubꞌitaq re, kopon na ruqꞌijol bꞌiꞌtal kan ruma ruqaw echiriꞌ kel chuxeꞌ ri taqanik ke rike. Jekꞌulaꞌ qakꞌulumam riꞌoj ojertan, e pachaꞌ oj akꞌalabꞌ kꞌa oj kꞌo puqꞌabꞌ ri taqanik kojotal che ruwachulew. Noꞌj echiriꞌ xopon ruqꞌijol chaꞌtal chi lo ruma ri Dios, Rire xutaq lo Rukꞌajol, ri xalax ruma jun ixoq y xalax chuxeꞌ ri taqanik re ri Tzij Pixabꞌ tzꞌibꞌital kan ruma ri Moisés. Rire xkꞌunik chaꞌ kojukolobꞌej ri oj kꞌo chuxeꞌ wa taqanik, y jekꞌulaꞌ kojuꞌana oj ralkꞌoꞌal ri Dios. E uwariꞌche, ruma oj chi ralkꞌoꞌal ri Dios, Rire xutaq lo ri Ruxlabꞌixel Rukꞌajol chupa ri qanimaꞌ; y ruma kꞌu ri Ruxlabꞌixel, utz kaqabꞌiꞌij che ri Dios: «¡Tat, Lal Nuqaw!» kojchaꞌ. E uwariꞌche na lal ta chi pachaꞌ jun aj chak kꞌo puqꞌabꞌ juna patrón, ma woꞌora lal ralkꞌoꞌal ri Dios. Y ruma lal ralkꞌoꞌal, Rire kuya na cheꞌla janipa ri ubꞌiꞌtisim chike ri ralkꞌoꞌal.
Pixabꞌanik chike ri ketzelej tanchi chuxeꞌ ri taqanik na re ta ri Dios
Paqatzij wi, rojertan echiriꞌ na etaꞌam ta alaq uwach ri Dios, ralaq e keloqꞌnimaj alaq taq ri tiox, ri lik kewi na e ta dios. Ekꞌu woꞌora etaꞌam chi alaq uwach ri Dios, o ri más jusukꞌ ubꞌiꞌxikil e “ralaq etaꞌmatal chi wach alaq ruma ri Dios”. ¿Saꞌ kꞌu ubꞌe riꞌ kaya tanchi ibꞌ alaq chuxeꞌ taq ri taqanik na il ta uwach y na jinta uchak? 10 Ma lik kaloqꞌnimaj alaq taq ri nimaqꞌij re ri jujun qꞌij, ri jujun ikꞌ, ri jujun junabꞌ yey ruqꞌijol ri jachbꞌal upa taq ri junabꞌ. 11 Lik kubꞌisoj nukꞌuꞌx ma kꞌaxtaj ri chak nuꞌanom chixoꞌl alaq na jinta kutiqoj.
12 Hermanos, lik kantzꞌonoj che alaq ꞌana e alaq jelaꞌ pachaꞌ ri nuꞌanom riꞌin, ma riꞌin jelaꞌ xinꞌano pachaꞌ ralaq.* Yey echiriꞌ xinkꞌojiꞌ ukꞌ alaq na jinta juna kꞌax xꞌan alaq chwe. 13 Ma etaꞌam chi alaq, echiriꞌ xintzijoj ri Utzilaj Tzij che alaq ri nabꞌe laj, xinkanaj kan ukꞌ alaq ruma jun yabꞌil in kꞌo wi. 14 Yey na tzel ta xinil alaq, na xkꞌaq tane bꞌi alaq nuqꞌij tobꞌ e laꞌ kꞌo wa yabꞌil chwe. Ma ri xꞌan alaq e xinkꞌul alaq, xꞌan alaq chwe pachaꞌ in jun ángel re ri Dios, pachaꞌ chi e xkꞌul alaq ri Qanimajawal Jesucristo. 15 ¿Pa kꞌu xkanaj kan wi riꞌ ri kiꞌkotemal kꞌo ukꞌ alaq echiriꞌ xinopon chilaꞌ? Ma ri xinwil che alaq e kaya ne animaꞌ alaq kesaj ri wach ralaq chaꞌ kaya alaq chwe riꞌin. 16 ¿Ruma kami ximbꞌiꞌij ri lik qatzij che alaq, e tzel kinil wi alaq riꞌ woꞌora?
17 Taq laꞌ la tikawex lik chakojoꞌ lik kꞌax kakinaꞌ alaq tobꞌ na e ta kakitzukuj ri utz che alaq, ma ri kakaj rike e na kojtaqej ta chi alaq chaꞌ xew e ketaqej alaq rike. 18 Paqatzij wi lik utz we ralaq ketaqej alaq jujun chik, xew tane we rike e kakitzukuj ri lik utz che ralaq. Jekꞌulaꞌ kuaj kaꞌan ralaq wukꞌ riꞌin y na xew ta echiriꞌ in kꞌo ukꞌ alaq.
19 Ralaq pachaꞌ alaq walkꞌoꞌal, riꞌin kantij tanchi kꞌax uma ralaq jelaꞌ pachaꞌ juna ixoq echiriꞌ kutzir uwach. Y kantij kꞌu wa kꞌax kꞌa echiriꞌ ri bꞌinik silabꞌik alaq kuꞌana pachaꞌ ri re ri Cristo. 20 Lik ne kuaj ta e laꞌ in kꞌo chilaꞌ ukꞌ alaq woꞌora yey na lik ta kꞌax kinchꞌaw pawiꞌ alaq, ma lik uchapom wanimaꞌ ri ꞌanom alaq.
Ri kꞌambꞌal naꞌoj chwi rixoq Agar y rixoq Sara
21 Ralaq ri kaꞌaj alaq kakꞌojiꞌ alaq chuxeꞌ ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ, kantzꞌonoj che alaq: ¿Na tom ta nebꞌa alaq ri ubꞌiꞌim kan ri Moisés chupa ri Tzij Pixabꞌ? 22 Ma tzꞌibꞌital kanoq ri Abraham xekꞌojiꞌ kaꞌibꞌ ukꞌajol. Jun chike xalax rukꞌ rixoq aj chak pa ja; ri jun chik ukꞌajol xalax rukꞌ ri rixoqil.* 23 E rukꞌajol xalax rukꞌ rixoq aj chak pa ja, xalaxik xa ruma kinoꞌjibꞌal rike; noꞌj rukꞌajol xalax rukꞌ ri rixoqil, e ubꞌiꞌtisim riꞌ ri Dios che ri Abraham. 24 Ekꞌu waꞌ e jun kꞌambꞌal naꞌoj. Ri kebꞌ ixoqibꞌ e keꞌelawi kebꞌ tzij; jun e ri petinaq che ri juyubꞌ Sinaí pa xuya wi ri Dios ri taqanik re ri Tzij Pixabꞌ. Waꞌ wiꞌxoq e Agar, yey ri e ralkꞌoꞌal rire e ri kakiya kibꞌ chuxeꞌ ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ. 25 Ekꞌu ri Agar e kajunimax rukꞌ ri juyubꞌ Sinaí kꞌo chilaꞌ pa ri luwar re Arabia; yey waqꞌij ora waꞌ e ri e aj Jerusalem, ma waꞌ wa tinamit e kꞌo chuxeꞌ taq ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ. 26 Noꞌj ri “Jerusalem” re chilaꞌ chikaj elinaq chi chuxeꞌ ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ yey riꞌoj oj ralkꞌoꞌal waꞌ wa tinamit. 27 Ma jewaꞌ tzꞌibꞌital kan pa Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
¡Chatkiꞌkot riꞌat ixoq ri na katalan taj, ri na jinta awalkꞌoꞌal!
¡Chatsikꞌin ruma rakiꞌkotemal, riꞌat ri na at ikꞌowinaq ta pa ri kꞌax re juna ixoq echiriꞌ kutzir uwach!
Ma ri e ralkꞌoꞌal rixoq xoqꞌotax kanoq, más kekꞌiyar chikiwach ri e ralkꞌoꞌal rixoq kꞌo rachijil Is. 54:1
kachaꞌ.
28 Hermanos, riꞌoj oj jelaꞌ pachaꞌ ri Isaac, ma oj saqil ralkꞌoꞌal ri Dios ruma ri bꞌiꞌtisinik xuꞌan Rire. 29 Yey pachaꞌ ri xuꞌan rojertan, ri xalax xa ruma rurayibꞌal rachi e xuternabꞌej rukꞌ kꞌax ri xalax e chirij ri xraj ri Ruxlabꞌixel ri Dios; jekꞌulaꞌ uꞌanom woꞌora. 30 Pero ¿saꞌ ri kubꞌiꞌij Ruchꞌaꞌtem ri Dios tzꞌibꞌital kanoq? Jewaꞌ kubꞌiꞌij:
E chesaj bꞌi la rixoq aj chak pa ja junam rukꞌ ri ralabꞌ. Ma che ri ralabꞌ wiꞌxoq na kayaꞌiꞌ ta ri taqal che kukꞌul ri ralabꞌ ri rixoqil ri rajaw ja Gn. 21:10
kachaꞌ. 31 E uwariꞌche hermanos, riꞌoj na oj ta ralkꞌoꞌal rixoq aj chak pa ja, ma oj ralkꞌoꞌal ri rixoqil ri rajaw ja.
* 4:12 Ri Pablo echiriꞌ xukoj rubꞌiꞌ ri Cristo, na xutaqej ta chi ri kojobꞌal ke raj judiꞌabꞌ. Yey echiriꞌ rire xopon kukꞌ ri e kꞌo Galacia, rike na kakitaqej ta ri kojobꞌal ke raj judiꞌabꞌ, ma na e ta aj judiꞌabꞌ. Pero xebꞌopon jujun kꞌutunel e petinaq Judea y xkikꞌut chike chirajawaxik kakikoj ri kojobꞌal ke raj judiꞌabꞌ; y jekꞌulaꞌ ri e kꞌo Galacia xkijeq kakitaqej waꞌ. * 4:22 Gn. 16:15; 21:1-3