5
Ri Cristo ojresam chi chuxeꞌ ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ
E chuqꞌubꞌej ibꞌ alaq che ri kolobꞌetajik xyaꞌiꞌ chiqe ruma ri Cristo echiriꞌ xojresaj lo chuxeꞌ ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ; maya tanchi kꞌu ibꞌ alaq chuxeꞌ rukꞌayewal waꞌ wa taqanik. Chinta na pe alaq. Riꞌin Pablo, kambꞌiꞌij che alaq: We kaya ibꞌ alaq che ukojik ri retalil re circuncisión chaꞌ kakꞌojiꞌ alaq jusukꞌ chwach ri Dios, riꞌ na jinta uchak ri Cristo che alaq. Kuaj kambꞌiꞌij tanchi waꞌ: We juna achi kukoj ri retalil re circuncisión,* riꞌ chirajawaxik che e kuꞌan ronoje ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ. Ekꞌu ralaq, ri kachꞌobꞌ alaq e kuꞌan alaq jusukꞌ chwach ri Dios ruma ri kataqej alaq wa taqanik, riꞌ che ri Cristo xesaj wi ibꞌ alaq y e xya kan alaq ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios. Noꞌj riꞌoj, ruma ri Ruxlabꞌixel ri Dios pa qanimaꞌ, qoyeꞌem ri qꞌij echiriꞌ ri Dios kojukꞌulu ma oj chi jusukꞌ chwach ruma ri kubꞌulibꞌal qakꞌuꞌx rukꞌ ri Cristo. Yey we oj re ri Qanimajawal Jesucristo, na jinta chi keꞌelawi we kaqakoj ri retalil re circuncisión o we na kaqakoj taj. Ma ri lik chirajawaxik e ri kubꞌulibꞌal qakꞌuꞌx rukꞌ ri Cristo, yey waꞌ e kaqakꞌut ruma ri rutzil qakꞌuꞌx.
Ri bꞌinik silabꞌik alaq rukꞌ ri Cristo xjeq lo alaq chi utz. ¿China xqꞌaten e alaq chaꞌ na kabꞌin ta chi alaq chupa ri Qꞌijsaq? Ri Dios, ri xusikꞌij alaq, na e ta xukꞌut waꞌ che alaq. Masach chikꞌuꞌx alaq waꞌ: «Echiriꞌ keꞌek jubꞌiqꞌ levadura chupa ri qꞌor re pam, waꞌ kusipowirisaj upa ronoje.» Waꞌ e keꞌeloq: E junoq na saqil ta runaꞌoj, kusachisaj ri kinaꞌoj ri jujun chik. 10 Ruma kꞌu qayaꞌom qibꞌ ralaq y riꞌin puqꞌabꞌ ri Cristo, e lik kubꞌul nukꞌuꞌx na jinta juna chik naꞌoj alaq puwi waꞌ chwa ri kanchꞌobꞌ riꞌin. Yey we kꞌo junoq kusachisaj naꞌoj alaq, kꞌo chi riꞌ ri qꞌatbꞌal tzij re ri Dios puwiꞌ, xa tobꞌ chinoq.
11 Ekꞌu riꞌin hermanos, we ta e laꞌ kambꞌiꞌij chirajawaxik kakoj ri retalil re circuncisión che junoq chaꞌ kakolobꞌetajik, riꞌ raj judiꞌabꞌ na kechꞌoꞌjin ta chi wukꞌ y na tzel tane kakita ri tzijonik kanꞌan puwi rukamik ri Qanimajawal Jesucristo chwa ri cruz. Noꞌj na je ta laꞌ uꞌanom. 12 Ekꞌu chike ri kakisachisaj naꞌoj alaq, ¡ta ne asu kiqꞌata bꞌi ri kulewal!
13 Ma ralaq hermanos, xsikꞌix alaq chaꞌ na kakꞌojiꞌ ta alaq chuxeꞌ ri taqanik ke raj judiꞌabꞌ; xew kꞌu matzꞌilaꞌ ri bꞌinik silabꞌik alaq rukꞌ taq ri rayibꞌal re ri tiꞌjil alaq. E nimaj ibꞌ alaq chiwach alaq rukꞌ rutzil kꞌuꞌxaj. 14 Ma ronoje ri taqanik re ri Moisés katzꞌaqat uwach rukꞌ wa chꞌaꞌtem: «Kꞌax chanaꞌa rawatz-achaqꞌ jelaꞌ pachaꞌ ri kꞌax kanaꞌ awibꞌ riꞌat»* kachaꞌ. 15 Noꞌj we ralaq kapurij ibꞌ alaq y katij ne ibꞌ alaq chiwach alaq, chajij kꞌu ibꞌ alaq riꞌ ma kꞌaxtaj asu kasach ne wach alaq chiwach alaq.
Taq ri rayibꞌal na utz ta uwach ke ri tikawex
16 Kambꞌiꞌij kꞌu waꞌ che alaq: E taqej alaq janipa ri karaj ri Ruxlabꞌixel ri Dios che alaq chaꞌ jelaꞌ na kaya ta ibꞌ alaq che taq ri rayibꞌal re ri tiꞌjil alaq. 17 Ma e rurayibꞌal ri tiꞌjil alaq na kukꞌulaj ta ribꞌ rukꞌ ri karaj ri Ruxlabꞌixel ri Dios, yey e ri Ruxlabꞌixel ri Dios na kukꞌulaj ta ribꞌ rukꞌ rurayibꞌal ri tiꞌjil alaq. Kikabꞌichal kꞌu riꞌ kechꞌoꞌjin chikiwach; ruma kꞌu laꞌ, ri tiꞌjil alaq kuqꞌatej ri utz kaꞌaj alaq kaꞌan alaq. 18 Noꞌj we e ri Ruxlabꞌixel ri Dios ri kakꞌamaw wach alaq, riꞌ na jinta alaq chuxeꞌ ri taqanik re ri Tzij Pixabꞌ.
19 Lik kaqꞌalajin uwach taq ri na utz taj kakiꞌan ri winaq ri kakitaqej taq ri rayibꞌal re ri kitiꞌjil. Rike e kemakun chirij ri kꞌulanikil, kaketzꞌabꞌej uwa kiqꞌij kukꞌ jujun chik na kikꞌulel taj, kakiꞌan ri chꞌulilaj mak y kakimaj uwach taq ri rayibꞌal re ri kitiꞌjil, 20 kakiloqꞌnimaj uqꞌij tiox, kakiꞌan itz, tzel kekil jujun chik, e aj chꞌaꞌoj, kꞌax kikꞌuꞌx chikij jujun chik; e aj oyowal, e aj chapanel che chꞌaꞌoj, e aj jachal kipa jujun chik, e aj kꞌutunel re taq naꞌoj na utz taj 21 tzel kakil jun chik ruma kakirayij ri kꞌo rukꞌ, e kamisanel, e qꞌabꞌaꞌrelabꞌ, kakimol kibꞌ re kakiꞌan chꞌulilaj mak y kakiꞌan jujun chik mak pachaꞌ taq waꞌ. Kambꞌiꞌij kꞌu jumul chik che alaq: Konoje waꞌ na jinta ke kukꞌ ri yaꞌtal chike kebꞌok pa rutaqanik ri Dios.
Ri kibꞌinik kisilabꞌik ri kitaqem janipa ri karaj ri Ruxlabꞌixel ri Dios
22 Noꞌj rujiqꞌobꞌalil ri Ruxlabꞌixel ri Dios rukꞌ junoq e waꞌ: pa ranimaꞌ kꞌo rutzil kꞌuꞌxaj, kꞌo kiꞌkotemal y kꞌo utzil chomal; kꞌo unimal ukꞌuꞌx, utz ukꞌuꞌx, kꞌo relej ukꞌuꞌx; ri jujun chik kakubꞌiꞌ kikꞌuꞌx rukꞌ, ma janipa ri kubꞌiꞌij, e kuꞌanaꞌ; 23 na kuꞌan ta nim che ribꞌ y kuchꞌij uchuqꞌabꞌ taq ri rayibꞌal re rutiꞌjil. We jekꞌuriꞌlaꞌ uꞌanom junoq, na kajawax tane riꞌ kꞌo junoq kapixabꞌan re chaꞌ kuꞌan ri utz. 24 Janipa ri e re ri Qanimajawal Jesucristo, na kakitaqej ta chi§ ri rayibꞌal re ri kitiꞌjil. 25 We ri Ruxlabꞌixel ri Dios uyaꞌom ri kꞌakꞌ qakꞌaslemal, qayaꞌa kꞌu ri qabꞌinik qasilabꞌik puqꞌabꞌ Rire. 26 Maqatzukuj ri yakbꞌal qaqꞌij, maqapetisaj qoyowal chiqawach y matzel meqil jujun chik ruma kaqarayij ri kꞌo kukꞌ.
* 5:3 Waꞌ e kachꞌaꞌt pakiwi ri na e ta aj judiꞌabꞌ, ri xkikoj ri retalil re circuncisión ma e xkichꞌobꞌo rukꞌ waꞌ kakiriq ri kolobꞌetajik. * 5:14 Lv. 19:18 5:18 Waꞌ na e ta keꞌelawi utz kojmakunik. E keꞌelawi ri Ruxlabꞌixel ri Dios kojutoꞌo chaꞌ kaqaꞌan ronoje ri karaj ri Dios. Ro. 6:15 5:20 “E aj kꞌutunel re taq naꞌoj na utz taj”: Pa ri chꞌaꞌtem griego waꞌ también keꞌelawi “ri xew kakimol kibꞌ kukꞌ ri junam kinaꞌoj kukꞌ rike”. § 5:24 “Na kakitaqej ta chi”: Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “kikamisam chwa cruz”.