6
Qatoꞌo qibꞌ chiqawach
Hermanos, we xnaꞌbꞌej alaq kꞌo junoq tzaqinaq pa mak, e ralaq ri kꞌamom wach alaq ruma ri Ruxlabꞌixel ri Dios, toꞌo alaq chaꞌ kayaktajik. Yey chajij ibꞌ alaq ma kꞌaxtaj katzaq ralaq chupa waꞌ wa xuꞌan rire. Toꞌo ibꞌ alaq chiwach alaq we kꞌo junoq che alaq kꞌo pa kꞌaxkꞌobꞌik, ma jekꞌuriꞌlaꞌ katajin alaq che uꞌanik ri tzij xukꞌut kan ri Cristo. Ma we kꞌo junoq kuchꞌobꞌo lik kꞌo uwach ruma ri kuꞌano yey na e ta kꞌu uꞌanom, riꞌ utukel kusok ribꞌ. E uwariꞌche chirajawaxik wi chiqajujunal kaqachꞌobꞌ chi utz puwi ri qaꞌanom. Y we utz ri qaꞌanom chwach ri Dios, chojkiꞌkot kꞌu riꞌ, pero maqaꞌan kꞌu nim che qibꞌ xa ruma qaꞌanom más chikiwa ri jujun chik. Ma ri chirajawaxik wi e chiqajujunal kaqakꞌam bꞌi ri kꞌo chiqaqul kaqaꞌano.
We kꞌo junoq kukꞌut Rutzij Upixabꞌ ri Dios che alaq, chirajawaxik wi katoꞌ alaq rire rukꞌ ri bꞌitaq e alaq.
Masokosaꞌ ibꞌ alaq: Na jinta junoq kasokow re ri Dios. E chirij ri kutik junoq, e jelaꞌ ri kumolo. Ma we junoq e kuya ribꞌ che taq ri rayibꞌal re rutiꞌjil, riꞌ e kukꞌam lo ri kamik puwiꞌ. Noꞌj we junoq e kuya ribꞌ che uꞌanik ri karaj ri Ruxlabꞌixel ri Dios, riꞌ che ri Ruxlabꞌixel kukꞌul ri kꞌaslemal na jinta utaqexik. Mojkos che uꞌanik ri utz y maqoqꞌotaj ne uꞌanik waꞌ, ma kopon na ruqꞌijol keꞌqila uwach rujiqꞌobꞌalil ri qaꞌanom. 10 E uwariꞌche, we kꞌo paqaqꞌabꞌ kaqaꞌan ri utz, e qaꞌana kꞌu riꞌ waꞌ chike konoje, y más e qaꞌana riꞌ chike konoje ri kikojom rubꞌiꞌ ri Cristo.
Kꞌisbꞌal uchꞌaꞌtem ri Pablo che riglesia kꞌo Galacia
11 Chilape alaq, rukꞌ nimaq taq letras kintzꞌibꞌan pan che alaq. 12 Ri jujun kakibꞌiꞌij che alaq e lik chirajawaxik wi kakoj alaq ri retalil re circuncisión, kakiꞌan waꞌ xa e chaꞌ na kakijal ta uchiꞌ chikiwach jujun chik y chaꞌ na kape ta kꞌax pakiwiꞌ ruma kakitzijoj rukamik ri Cristo chwa ri cruz. 13 Ma ri jujun kakimin alaq chupa che ukojik ri retalil re circuncisión, rike na kakiꞌan tane ronoje ri Tzij Pixabꞌ; xew kakaj kakitakꞌabꞌaꞌ kiqꞌij ruma xkoj alaq kitzij. 14 Noꞌj riꞌin na kuaj ta kꞌana kantakꞌabꞌaꞌ nuqꞌij, xew lik kanyak uqꞌij ri Qanimajawal Jesucristo ruma ri xuꞌan Rire chwa ri cruz. Ruma kꞌu riꞌ, na kacha ta chi nukꞌuꞌx che taq ri xa re ruwachulew; ronoje waꞌ e pachaꞌ kaminaq chi chinuwach riꞌin; yey riꞌin e pachaꞌ in chi kaminaq chwach taq ri xa re ruwachulew. 15 Ma we oj re ri Qanimajawal Jesucristo, na jinta chi keꞌelawi we kaqakoj ri retalil re circuncisión o we na kaqakoj taj; ma ri lik karaj Rire, e kuꞌan kꞌakꞌ ri qabꞌinik qasilabꞌik. 16 Onoje kꞌu ralaq ri taqem alaq waꞌ wa kꞌutunik puwi ri kꞌakꞌ qabꞌinik, kꞌulu alaq ri utzil chomal y ri rutzil ukꞌuꞌx ri Dios, junam kukꞌ rutinamit Israel, ri paqatzij wi e re Rire.
17 Chwi kꞌu woꞌora, na kuaj taj kꞌo juna latzꞌanel chwe puwi ri nukꞌutunik, ma che ri nucuerpo qꞌalaj taq ri kꞌutubꞌal re ri kꞌaxkꞌobꞌik xinikꞌow wi ruma in jun aj chak re ri Qanimajawal Jesucristo. 18 Hermanos, kꞌola kꞌu pa animaꞌ alaq ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Qanimajawal Jesucristo. Amén.