2
Ruchak ri Pablo chupa ri tinamit Tesalónica
Hermanos, etaꞌam alaq lik kꞌo xutiqoj janipa qꞌij xojkꞌojiꞌ chilaꞌ ukꞌ alaq. Yey etaꞌam ne alaq ri xqikꞌowibꞌej echiriꞌ kꞌamajaꞌ kojopon ukꞌ alaq; lik xkꞌaq bꞌi qaqꞌij rukꞌ kꞌaxlaj chꞌaꞌtem y lik xꞌan kꞌax chiqe chupa ri tinamit Filipos.* Ekꞌuchiriꞌ xojopon ukꞌ alaq, ri Dios lik xuya qachuqꞌabꞌ che utzijoxik ri Utzilaj Tzij chixoꞌl alaq, tobꞌ e kꞌo ri lik xkaj kojkiqꞌatej. Ekꞌu ri tzijonik xqaꞌan chiwach alaq na xqaꞌan ta rukꞌ sachibꞌal naꞌoj, na xqaꞌan ta rukꞌ rayibꞌal na ubꞌe taj yey na xqaꞌan tane re kaqasok alaq. Ma ri tzijonik xqaꞌano e chirij ri karaj ri Dios, ri xchaꞌw qeꞌoj y xuya paqaqꞌabꞌ rutzijoxik ri Utzilaj Tzij. Na e ta kꞌu kaqaꞌan janipa ri kakaj rachijabꞌ, ma e kaqaꞌan janipa ri karaj ri Dios, ri karilo we utz o na utz taj saꞌ ri kꞌo chupa ri qanimaꞌ.
Etaꞌam alaq hermanos, riꞌoj na xqayak ta qꞌij alaq xa ruma kꞌo kaqaj che alaq y na jinta xqaꞌano xa re kaqesaj puaq che alaq. Ri Dios retaꞌam lik qatzij wa kaqabꞌiꞌij. Yey na e ta kaqatzukuj kayak qaqꞌij uma ralaq o kuma jujun chik. Tobꞌ ne paqaqꞌabꞌ kꞌo wi kojtaqan pawiꞌ alaq ruma oj utaqoꞌn ri Cristo, pero na xqaꞌan ta waꞌ. Ri xqaꞌan ukꞌ alaq e pachaꞌ kuꞌan juna ixoq kukꞌ ri ralkꞌoꞌal echiriꞌ kebꞌukꞌiyisaj y kebꞌuchajij rukꞌ chꞌuꞌchꞌuj ukꞌuꞌx. Ruma kꞌu ri kꞌaxnaꞌbꞌal qakꞌuꞌx che alaq, na xew ta lik xqaj kaqatzijoj ri Utzilaj Tzij re ri Dios che alaq, ma lik ne xqaya qanimaꞌ che toꞌik alaq, tobꞌ ne rukꞌ waꞌ kojkamik, ma lik kꞌax kaqanaꞌ alaq.
Hermanos, kakꞌun chikꞌuꞌx alaq ri qachak y ri qakosik xqikꞌowibꞌej chilaꞌ ukꞌ alaq; ma riꞌoj xojchakun chipaqꞌij chichaqꞌabꞌ chaꞌ jelaꞌ na xqaꞌan ta oj eqaꞌn chuqul junoq che alaq* echiriꞌ xqatzijoj ri Utzilaj Tzij re ri Dios chixoꞌl alaq. 10 Ilom kꞌu ralaq y rilom ne ri Dios saꞌ ri qabꞌinik qasilabꞌik chixoꞌl alaq ri kojom alaq rubꞌiꞌ ri Cristo. Ma ri qabꞌinik lik chom, lik jusukꞌ y na jinta kꞌo kachꞌaꞌtibꞌen re.
11 Lik etaꞌam kꞌu alaq, ri xqaꞌano e pachaꞌ kuꞌan juna achi kukꞌ ri ralkꞌoꞌal. Ma xqapixabꞌaj alaq, xqanimarisaj kꞌuꞌx alaq chijujunal alaq 12 y lik xqatzꞌonoj che alaq chaꞌ kabꞌin alaq jusukꞌ jelaꞌ pachaꞌ ri lik taqal che alaq ri alaq re ri Dios, ri kusikꞌij alaq chaꞌ kakꞌojiꞌ alaq chupa ri chomilaj utaqanik.
13 E uwariꞌche, riꞌoj xaqi kojtioxin chwach ri Dios, ma echiriꞌ xqatzijoj ri Utzilaj Tzij re ri Dios che alaq, na xkꞌul ta alaq waꞌ xa pachaꞌ uchꞌaꞌtem tikawex; ma xmaj alaq usukꞌ paqatzij wi waꞌ e Uchꞌaꞌtem ri Dios yey waꞌ e ri kujalkꞌatij ri bꞌinik silabꞌik alaq, ri kojom alaq rubꞌiꞌ ri Cristo.
14 Ralaq hermanos, xtij alaq kꞌax pakiqꞌabꞌ ri e re ri tinamit alaq, jelaꞌ pachaꞌ ri xkikꞌulumaj rutinamit ri Dios, ri kikojom rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo pa taq ri luwar re Judea, ma rike xeternabꞌex rukꞌ kꞌax kuma ri kach e aj judiꞌabꞌ. 15 Yey waꞌ wa aj judiꞌabꞌ e xekamisan re ri Qanimajawal Jesucristo y e xekamisan ke ri qꞌalajisanelabꞌ xetaq lo kukꞌ, yey xojkesaj lo riꞌoj chupa taq ri kitinamit. Rike na kakiꞌan ta ri kukꞌul ukꞌuꞌx ri Dios y na kakiya tane luwar chike jujun chik kakiꞌan ri utz chwach ri Dios. 16 Ma echiriꞌ kaqatzijoj ri Utzilaj Tzij chikiwach ri na e ta aj judiꞌabꞌ chaꞌ kekolobꞌetajik, rike kakitij uqꞌij kojkiqꞌatej. Rukꞌ waꞌ lik katajin ukꞌiyarik ri kimak y jekꞌulaꞌ riꞌ ri nimalaj qꞌatbꞌal tzij re ri Dios kꞌo chi pakiwiꞌ.
Ri Pablo karaj kopon tanchi kukꞌ ri hermanos e kꞌo Tesalónica
17 Ekꞌu riꞌoj hermanos, tobꞌ naj oj kꞌo wi che alaq yey kꞌo tan qꞌij na qilom ta wach alaq; na rukꞌ ta kꞌu riꞌ xaqi kꞌo alaq pa qanimaꞌ y lik kurayij pan qakꞌuꞌx keꞌqila tanchi wach alaq. 18 Lik kꞌu xqarayij kojeꞌbꞌina ukꞌ alaq. Riꞌin, in Pablo, na xa ta julaj lik xintij uqꞌij kiꞌnwila alaq, pero e ri Satanás xukoj qꞌatbꞌal chiqawach.
19 ¿China ri kuya kiꞌkotemal chiqe riꞌoj? E ralaq, ma lik kubꞌul pan qakꞌuꞌx ukꞌ alaq yey e ralaq ri tojbꞌal re ri qachak. Yey echiriꞌ kakꞌun lo ri Qanimajawal Jesucristo, lik kojkiꞌkot kꞌu riꞌ ma lik kꞌo xutiqoj ri chak qaꞌanom ukꞌ alaq. 20 Uma kꞌu riꞌ ralaq, riꞌoj kaqanaꞌo lik kꞌo xeꞌela wi ri chak qaꞌanom y lik kojkiꞌkot che.
* 2:2 Hch. 16:19-24 * 2:9 Ri Pablo kukꞌ ri rachbꞌiꞌil kakiꞌan carpa y rukꞌ waꞌ kakichꞌak kirajil. Hch. 18:3