3
Ruma kꞌu lik kaqaj chik kaqata rason alaq,* xqachꞌobꞌ kꞌu riꞌ kojkanaj kan qatukel riꞌoj chupa ri tinamit Atenas y xqataq kꞌu bꞌi ri qa hermano Timoteo, ri raj chak ri Dios y toꞌbꞌel qe che utzijoxik ri Utzilaj Tzij re ri Cristo, chaꞌ rire kuꞌnimarisaj kꞌuꞌx alaq y kuꞌpixabꞌaj alaq chaꞌ na kasach ta ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq, y jelaꞌ na jinta junoq che alaq kok chukꞌuꞌx waꞌ wa kꞌaxkꞌobꞌik kꞌo wi alaq. Ma etaꞌam alaq lik rewi kojikꞌow chupa taq waꞌ. Ma echiriꞌ kꞌa oj kꞌo chilaꞌ ukꞌ alaq, xqabꞌiꞌij che alaq kape kꞌaxkꞌobꞌik paqawiꞌ; yey lik etaꞌam chi kꞌu alaq e xuꞌana waꞌ. Ruma kꞌu lik xuaj kanta rason alaq, xintaq bꞌi ri Timoteo ukꞌ alaq chaꞌ karetaꞌmaj saꞌ uꞌanom ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq; ma uxiꞌim ribꞌ nukꞌuꞌx kꞌaxtaj ritzel winaq xusok alaq chaꞌ kaya kan alaq ri Cristo y jekꞌulaꞌ riꞌ na jinta xutiqoj ri qachak ukꞌ alaq.
Pero echiriꞌ xtzelej lo ri Timoteo che rilik alaq, xuya chomilaj rason chiqe puwi ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq y ri rutzil kꞌuꞌx alaq. Yey xubꞌiꞌij chiqe lik oj kꞌo chikꞌuꞌx alaq y lik kaꞌaj alaq kil alaq qawach, jelaꞌ pachaꞌ riꞌoj lik kaqaj kaqil wach ralaq. E uwariꞌche hermanos, chupa ronoje ri kojtajin che rikꞌowibꞌexik y ri kꞌaxkꞌobꞌik oj kꞌo wi, xkubꞌiꞌ ri qanimaꞌ ruma ri xqata puwi ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq. Echiriꞌ xqato lik tikil alaq chi utz chwach ri Qaqaw, waꞌ xunimarisaj qakꞌuꞌx. Ruma kꞌu riꞌ, na kaqariq taj suꞌanik kaqatioxij che ri Dios ri unimal kiꞌkotemal kaqanaꞌ uma ralaq. 10 Ma chipaqꞌij chichaqꞌabꞌ na kojuxlan ta che utzꞌonoxik che ri Dios kuya chiqe keꞌqila wach alaq, y jekꞌulaꞌ kaqatoꞌ alaq chaꞌ katzꞌaqat uwach ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Cristo. 11 Ekꞌu ri Qaqaw Dios y ri Qanimajawal Jesucristo chuyaꞌa chiqe kojopon ukꞌ alaq. 12 Ri Qanimajawal chunimarisaj ri rutzil kꞌuꞌx alaq chaꞌ lik kꞌax kanaꞌ ibꞌ alaq chiwach alaq y kꞌax kenaꞌ alaq konoje ri tikawex, jelaꞌ pachaꞌ kaqaꞌan riꞌoj che alaq. 13 Yey chujikibꞌaꞌ kꞌuꞌx alaq y chutoꞌo alaq chaꞌ ri bꞌinik silabꞌik alaq kuꞌan lik jusukꞌ y na jinta kꞌana mak kariqitaj che alaq chwach ri Qaqaw Dios echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Qanimajawal Jesucristo kukꞌ konoje ri santowilaj utinamit.
* 3:1 Echiriꞌ ri Pablo xumaj rason lik eternabꞌem rukꞌ kꞌaxkꞌobꞌik ri hermanos e kꞌo Tesalónica, rire lik xraj keꞌek che kitoꞌik, pero kꞌo xqꞌaten re chaꞌ na keꞌek taj. 1 Ts. 2:14,17-18