4
Ri saqil bꞌinik silabꞌik karaj ri Dios chiqe
Woꞌora hermanos, lik kaqatzꞌonoj che alaq y kaqapixabꞌaj alaq chupa rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo: Bꞌina alaq jelaꞌ pachaꞌ ri lik taqal che ri bꞌinik silabꞌik alaq e chirij ri xmaj alaq chiqe, ma e waꞌ ri lik kukꞌul ukꞌuꞌx ri Dios; ekꞌu lik xaqi tijoj ibꞌ alaq riꞌ che waꞌ. Lik etaꞌam chi alaq saꞌ taq ri pixabꞌanik xqaya chiwach alaq pa rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo, ma ri rajawal ukꞌuꞌx ri Dios e ri santowilaj bꞌinik silabꞌik alaq. Metzꞌabꞌej kꞌu uwa qꞌij alaq rukꞌ junoq na kꞌulel ta alaq. Chijujunal alaq kꞌola alaq pa saqil wi rukꞌ ri ixoqil* alaq y jekꞌulaꞌ loqꞌoj alaq uqꞌij. Maya kꞌu ibꞌ alaq che rayibꞌal na chom ta uwach pachaꞌ ri kakiꞌan ri winaq na ketaꞌam ta uwach ri Dios. Muꞌana ri kꞌo junoq che alaq kuꞌan ri na utz taj o kusokosaꞌ juna ratz-uchaqꞌ puwi taq waꞌ, ma ri Qanimajawal kuqꞌat tzij puwi ri kaꞌanaw waꞌ, jelaꞌ pachaꞌ ri qabꞌiꞌim y qaqꞌalajisam chi che alaq. Ma ri Dios na xojusikꞌij taj re kaqachꞌulaj ri qabꞌinik, e xojusikꞌij re kojkꞌojiꞌ che jun santowilaj bꞌinik. China kꞌu ri kakꞌaqaw bꞌi uqꞌij wa pixabꞌanik, na e ta kukꞌaq bꞌi uqꞌij juna achi, e kukꞌaq bꞌi uqꞌij ri Dios, ma wa pixabꞌanik petinaq rukꞌ Rire, ri uyaꞌom ri Santowilaj Ruxlabꞌixel chiqe.
Chwi kꞌu ri rutzil kꞌuꞌxaj chiwach alaq, na chirajawaxik taj kꞌo kantzꞌibꞌaj pana che alaq puwi waꞌ, ma ri Dios ukꞌutum che alaq chirajawaxik kꞌax kanaꞌ ibꞌ alaq chiwach alaq, 10 y jelaꞌ katajin alaq che uꞌanik kukꞌ konoje ri hermanos e kꞌo chilaꞌ pa ronoje taq ri luwar re Macedonia. Lik kꞌu kantzꞌonoj che alaq hermanos, e xaqi tijoj ibꞌ alaq che waꞌ. 11 Yey chok alaq il che ri kakꞌojiꞌ utzil chomal chiwach alaq; mamin ibꞌ alaq chupa taq ri na e ta alaq. Yey chakuna kꞌu alaq rukꞌ ri qꞌabꞌ alaq jelaꞌ pachaꞌ ri pixabꞌanik qaꞌanom kan che alaq, 12 chaꞌ jelaꞌ na koyꞌej ta alaq chike jujun chik janipa ri kajawax che alaq y jekꞌulaꞌ chom kilitaj ri bꞌinik silabꞌik alaq chikiwach ri kꞌamajaꞌ kakikoj rubꞌiꞌ ri Cristo.
Rukꞌunibꞌal ri Qanimajawal Jesucristo
13 Hermanos, e kaqaj riꞌoj lik kamaj alaq usukꞌ chi utz pakiwi ri qa hermanos ekaminaq chik, chaꞌ na kabꞌison ta alaq jelaꞌ pachaꞌ kakiꞌan ri tikawex na kubꞌul ta pan kikꞌuꞌx che rilik tanchi kiwach ri ekaminaq chik. 14 Ma we kaqakojo ri Qanimajawal Jesucristo xkamik yey xkꞌastaj lo chikixoꞌl ri ekaminaq; jelaꞌ kꞌu riꞌ kaqakojo, ri Dios kebꞌukꞌam lo rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo janipa ri xekamik kikojom bꞌi rubꞌiꞌ Rire.
15 Wa kaqabꞌiꞌij che alaq woꞌora e chirij ri xukꞌut kan ri Qanimajawal: E riꞌoj janipa ri kꞌa oj kꞌaslik echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Qanimajawal, na kojnabꞌej tubꞌi chikiwach ri qa hermanos, ri xekam nabꞌe chiqawa riꞌoj. 16 Ma echiriꞌ ri Qanimajawal kape chilaꞌ chikaj, katataj jun kowilaj qulaj re taqanik, ri qulaj re jun ángel lik kꞌo uwach y ruchꞌawibꞌal ri trompeta re ri Dios. Ekꞌuchiriꞌ, ri hermanos ekaminaq chik, kekꞌastaj lo nabꞌe. 17 Tekꞌuchiriꞌ riꞌoj, ri kꞌa oj kꞌas wara che ruwachulew, kojkꞌam bꞌi junam kukꞌ rike pa sutzꞌ re keꞌqakꞌulu ri Qanimajawal punikꞌajal kaj. Y kojeꞌkꞌola kꞌu rukꞌ ri Qanimajawal na jinta chi utaqexik. 18 E uwariꞌche, nimarisaj kꞌuꞌx alaq chiwach alaq rukꞌ wa ximbꞌiꞌij loq.
* 4:4 “Ixoqil”: Pa ri chꞌaꞌtem griego kubꞌiꞌij “kꞌolibꞌal” o “chapabꞌal”. Yey chupa waꞌ wa versículo keꞌelawi “esposa” o “cuerpo”.