5
Hermanos, na chirajawaxik taj kantzꞌibꞌaj pan riꞌin che alaq puwi ruqꞌijol kuꞌana ronoje waꞌ. Ma ralaq lik etaꞌam alaq chi utz, rukꞌunibꞌal ri Qanimajawal jelaꞌ kuꞌanaꞌ pachaꞌ ri okibꞌal re juna eleqꞌom pa juna ja chaqꞌabꞌ, ma ri eleqꞌom na kubꞌiꞌij ta apanoq jampalaꞌ koponik. Echiriꞌ ri winaq kakibꞌiꞌij: «Woꞌora lik kꞌo utzil chomal ma na jinta chi chꞌaꞌoj y na jinta chi kꞌo kaqakꞌulumaj,» xaqikꞌateꞌt kꞌu riꞌ kape ri kꞌaxkꞌobꞌik pakiwiꞌ jelaꞌ pachaꞌ ri kꞌax kujeq che juna ixoq echiriꞌ kalax uchꞌutiꞌn. Yey taq waꞌ wa winaq na jinta kꞌo kesan ke chwach ri kꞌaxkꞌobꞌik kape pakiwiꞌ.
Noꞌj ralaq hermanos, na jinta chi alaq pa qꞌequꞌmalil, ma etaꞌam chi alaq puwi ri katajin loq; ruma riꞌ echiriꞌ ri Qanimajawal kakꞌun tanchik, na kakam ta animaꞌ alaq che ma oyeꞌem chi alaq rukꞌunibꞌal. Na kakꞌulumaj ta kꞌu alaq riꞌ pachaꞌ ri kukꞌulumaj junoq echiriꞌ xaqikꞌateꞌt kok juna eleqꞌom pa rocho. Ma onoje ralaq kabꞌin alaq chupa ri Qꞌijsaq y alaq re ri paqꞌij. Ralaq y riꞌoj na oj ta re ri chaqꞌabꞌ, ma na oj jinta chi pa ri qꞌequꞌmalil. Ruma kꞌu riꞌ, mawar qawach pachaꞌ ri kakiꞌan ri jujun chik; ri qaꞌanaꞌ e qachajij ri qabꞌinik qasilabꞌik y lik qachꞌobꞌo chi utz saꞌ ri kaqaꞌano. Ma e ri kewarik, chaqꞌabꞌ kewarik; yey e ri keqꞌabꞌarik, chaqꞌabꞌ keqꞌabꞌarik.
Noꞌj riꞌoj, ri oj kꞌo chupa ri Qꞌijsaq, lik qachajij qibꞌ. Rukꞌ ri kubꞌulibꞌal qakꞌuꞌx y ri rutzil qakꞌuꞌx qaꞌana jelaꞌ pachaꞌ ri kuꞌan juna soldado rukꞌ ri chꞌichꞌ chꞌuqubꞌal ruwa ukꞌuꞌx. Yey qakubꞌaꞌ pan qakꞌuꞌx che ukꞌulik ri kolobꞌetajik qoyeꞌem che ri Qaqaw jelaꞌ pachaꞌ ri kuꞌan juna soldado rukꞌ ri casco chꞌuqubꞌal re rujolom. Ma ri Dios na xojuchaꞌ taj chaꞌ e kaqakꞌul ruqꞌatbꞌal tzij paqawiꞌ; ma e xojuchaꞌo re kaqakꞌul ri kolobꞌetajik ruma ri Qanimajawal Jesucristo, 10 ri xkam quma riꞌoj chaꞌ tobꞌ we oj kꞌaslik o we oj kaminaq chik echiriꞌ kakꞌun Rire, koj-jeqiꞌ kꞌu riꞌ junam rukꞌ. 11 Ruma kꞌu riꞌ, bꞌochiꞌij kꞌuꞌx alaq y nimarisaj kꞌuꞌx alaq chiwach alaq, jelaꞌ pachaꞌ ri katajin alaq che uꞌanik.
Kꞌisbꞌal pixabꞌanik re ri Pablo che riglesia kꞌo Tesalónica
12 Hermanos, kaqatzꞌonoj che alaq kojo alaq kitzij ri e kꞌamal wach alaq chupa rubꞌiꞌ ri Qanimajawal, y ꞌana kꞌu alaq janipa ri taqal chike ri kechakun chixoꞌlibꞌal alaq y kekipixabꞌaj alaq. 13 Loqꞌoj alaq kiqꞌij y kꞌax chenaꞌa alaq ruma ri chak kakiꞌano. Kꞌola alaq chi utzil chomal chiwach alaq.
14 Kaqatzꞌonoj che alaq hermanos, chepixabꞌaj alaq ri na jinta kꞌo kakaj kakiꞌano. Nimarisaj alaq kikꞌuꞌx ri na jinta ukowil kikꞌuꞌx. Chetoꞌo alaq ri na jinta kichuqꞌabꞌ chwach ri Dios. Kꞌola unimal kꞌuꞌx alaq kukꞌ konoje ri e kꞌo ukꞌ alaq.
15 We kꞌo junoq uꞌanom ri na utz taj che alaq, maꞌan alaq ukꞌaxel che. E tijoj ibꞌ alaq che uꞌanik ri utz chiwach alaq y chikiwach konoje.
16 E lik xaqi kiꞌkota alaq. 17 Chipaqꞌij chichaqꞌabꞌ ꞌana alaq orar. 18 Tioxin kꞌu alaq che ri Dios chupa taq ronoje ri kikꞌowibꞌej alaq, ma e karaj riꞌ ri Dios che onoje alaq ri kojom alaq rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo.
19 Maqꞌatej alaq janipa ri karaj kuꞌan ri Ruxlabꞌixel ri Dios ukꞌ alaq. 20 Makꞌaq kꞌu bꞌi alaq uqꞌij taq ri qꞌalajisanik kuꞌan junoq ruma ri Ruxlabꞌixel ri Dios; 21 lik chꞌobꞌo alaq raqan we waꞌ rukꞌ ri Dios petinaq wi. E lik taqej alaq janipa ri utz 22 yey jekꞌa kꞌu ibꞌ alaq che ronoje ri na utz taj.
23 Ekꞌu ri Dios ri aj yaꞌl utzil chomal, lik chuchomaj ri bꞌinik silabꞌik alaq chaꞌ ronoje ri kꞌaslemal alaq rukꞌ ri kꞌuꞌx alaq y ri cuerpo alaq chajital chi utz che ronoje ri na utz taj, chaꞌ jelaꞌ na jinta kꞌana mak alaq echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Qanimajawal Jesucristo. 24 E ri Dios sikꞌiyom e alaq che jun santowilaj bꞌinik silabꞌik; yey Rire lik jusukꞌ, ma kuya na ronoje ri toꞌbꞌal ubꞌiꞌtisim che alaq chaꞌ kabꞌin alaq jusukꞌ.
25 Hermanos, ꞌana alaq orar paqawi riꞌoj.
26 Yaꞌa alaq rutzil wach alaq chiwach onoje alaq rukꞌ jun saqil tzꞌubꞌuj chiꞌaj chwach ri Dios.*
27 Chupa rubꞌiꞌ ri Qanimajawal kambꞌiꞌij che alaq: Chajilaj alaq waꞌ wa carta chikiwach konoje ri hermanos.
28 Kꞌulu kꞌu alaq ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Qanimajawal Jesucristo. Amén.
* 5:26 Ri Pablo jewaꞌ xubꞌiꞌij ma rike e kakiꞌan waꞌ chikiwach echiriꞌ kakiya rutzil kiwach.