2
Pↄl ↄb Krist a eke wɛl ɛw olikŋ af a ecʼamani
Agŋ lisijimɛl, lɛgŋ a eke ɛm obi mʼow ↄny ogŋ a eke mi kʼↄb ↄny Nyam e low a eke lↄl es ecʼamani a, ow elm sodad ebl amamn mʼotm oglog agŋ e “sɛwr” a mʼocm. Tasi ɛm a, ↄny ecʼaraŋn eke mʼanŋ a, low nyam cɛ mʼɛgŋ mʼeb eke mi kʼↄb ow ecʼamani: Jesu Krist lel in ecʼolikŋ af e luw ab ab. Ɛtŋ eke mʼow yogŋ a, mʼↄnym sos, erŋn am ↄnyʼm ɛtŋ ɛrm mij am okʼm. Ɛm ecʼodad a lele low yɛgm ab ab ↄnym low kaka agŋ e “sɛwr” a e sodad ebl amamn ab ab. Gbɛkↄ Abŋ Lala ecʼabusu ɛm anake irir yecʼa eke mi dad a ayl ↄny sos ɛm a. Nɛnɛ a, ↄny ecʼↄmn a kʼↄtum anm agŋ e “sɛwr” ab af, kↄ tasi a, Nyam ecʼabusu ↄny ab af.
Nyam ɛcr in ecʼAbŋ Lala ab ɛm ↄŋ ɛy in e sɛwr a
Sica ɛy, sɛwr tasi nyam sʼam yɛgm agŋ a eke iy nɛny ↄmn ɛm a, gbɛkↄ sɛwr na elm wus na ecʼa; ow elm wus na ecʼes ɛw ɛsɛl e “sɛwr” a eke wɛl bʼow ŋuŋn a. Ɛy, sʼam yɛgm agŋ sɛwr a eke am dad Nyam e low a e lↄl es agŋ ecʼany af a e low. Gbɛkↄ gbuŋ ke wus ánŋ a, ke Nyam kok sɛwr na ŋ̂, yecʼɛtŋ ke si cɛ́c in ecʼanygbɛl a in ab. Wus na ecʼes ɛw ɛsɛl ab ɛm e kaka uwm sɛwr ikŋ na any, aŋke blel -lʼuwr ow any ana, blel -nʼↄↄm wɛl ɛwm Ɛs Kↄtↄkↄ a eke anygbɛl fɛŋ el in ecʼa olikŋ af. Tasi ɛm a, Nyam Lɛl dad ninɛ: Ów anŋ ekʼɛgŋ ɛknm ke irim lɛgŋ kaka, ów eke nʼↄnym ow e tutr kaka; ów amua tasi anake Nyam bɛbm ok agŋ a ekʼↄny in ecʼerur ab es a. 10 Ɛtŋ ɛy anake Nyam ɛcr in ecʼAbŋ Lala ab ɛm yɛgm ɛy ów amua a. Tasi ɛm a, Abŋ Lala uw fɛŋ any, toŋ yecʼeke lↄl es Nyam e tutr ɛm a yɛji, lʼuw any. 11 Kↄ ɛgŋ e lokm e tutr e lↄl es a, bwo bʼuw any ekʼow elm ɛgŋ a in obi ecʼabŋ a cɛ ee? Ɛbɛn nyam coco, Nyam e tutr e bʼↄny a yɛji, ow bʼel Abŋ Lala cɛ bʼuw any. 12 Gbɛkↄ ɛy, Nyam ↄŋ ɛy in ecʼAbŋ a. Na sosiɛm anake sʼam tutrm ów ɛsɛ wus ecʼagŋ ecʼab af a. Ɛtŋ na sosiɛm yɛji anake sʼↄtu eke si kʼuw sob ap a eke Nyam ↄŋ ɛy ab any a. 13 Ɛtŋ sʼam dadm sob ap amua e low agŋ e “sɛwr” e sodad ebl eke sʼuw any ab ɛm; si bi dad ɛl e low sodad ebl eke Nyam ecʼAbŋ a bi yɛgm ɛy ab ɛm. Nɛnɛ a, si bʼotar Nyam ecʼAbŋ a ecʼów akr sodad ebl eke bʼanŋ Abŋ ikŋ na ɛm cɛ ow a.
14 Ɛgŋ eke bʼus in ecʼów eke bʼawʼr a cɛ jam a, ɛ́gŋm yecʼa eke bʼanŋ Nyam ecʼAbŋ a ogŋ ow a ebm. In ecʼa, na nuŋ ɛm ŋuŋ owi, ɛtŋ li kʼↄtum lʼirim kaka. Tasi ɛm a, Abŋ Lala cɛ bʼↄŋ ɛgŋ uw ów amua e jɛj ok owi any. 15 Ɛtŋ ɛgŋ yecʼeke Abŋ Lala anŋ ɛm a, ↄtu eke ki jɛj ów fɛŋ ok, kↄ in, ɛgŋ kaka kʼↄtum jɛjm in e low okm. 16 Nyam Lɛl dad ninɛ: Bwo uw Ɛs Kↄtↄkↄ eci tutr ab any ee? Bwo ↄtu eke kʼↄmʼn ów ee? Gbɛkↄ ɛy, sʼↄny Krist e tutr a anŋ ɛy ɛm.
2:1 eke mi kʼↄb ↄny Nyam e low a eke lↄl es ecʼamani a:odad na Grɛk ɛm a, wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ: eke mi kʼↄb Nyam e daŋku ij a ecʼamani a; ow e nyandrɛ el, odad tasi a eke Nyam ↄŋ ɛy eke si ki dad a. Nyam e low e lↄl es: Ɛ̀kn Rom 16.25-26; Efɛs 3.4-5; 1 Timote 3.16. 2:6 wus na ecʼes ɛw ɛsɛl e “sɛwr” a:aŋa, oglog ke ow él es ɛw ɛsɛl eŋuŋ a lele ɛl e lɛc eŋuŋ a eke wɛl ɛ́knm ke bʼitr ɛl -li kok ów eŋuŋ a e low Pↄl am dad. 2:9 Esayi 64.3; Jeremi 3.16. 2:13 si bʼotar Nyam ecʼAbŋ a ecʼów akr sodad ebl eke bʼanŋ Abŋ ikŋ na ɛm cɛ ow a:odad na Grɛk ɛm a, wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ: si bʼotar Nyam ecʼAbŋ a ecʼów akr sʼok agŋ a eke ↄny Abŋ ikŋ na anŋ ɛl ɛm a. 2:16 Esayi 40.13, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc.