14
Por Barnabas ai Aikoniamɨhü aboedɨ hoafɨ hoafɨmefanɨ
Aikoniamɨhü Por weimbo Barnabas ai asükai mamɨ rasüŋgu-marɨneandɨ. Ai Suda-yafe rotu worambe hafanɨ kefoene hoafɨ dɨboadorɨne wataporɨmbo-marɨnandɨ ranɨ süŋgu asu Suda-yafe ndɨfo afɨndɨ ai anɨhondümbo-marɨhindɨ. Ŋga Suda bɨdɨfɨrɨ anɨhondümbo-fekoate-yeimbɨ ai nɨmorehɨ nindowenihɨ Suda-yafe ndɨfo bɨdɨfɨrɨ-yafe ŋgusüfoambe botɨmarɨhi-ndüramboyei anɨhondümbo-rɨhindeimbɨmbo yiboaruko-marɨhindürɨ. Ai gedühɨ Aikoniamɨhü nɨmbafanɨmbo Adükarɨmbo-hündambo yɨhɨmbokoate hoafɨyafanɨ marɨnandɨ. Ranɨyo Adükarɨ ai ahafanɨmbo ŋgɨnɨndɨ masagapɨra hepünɨfeimbɨ asu ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ ramarɨneanda ai ahafandɨ hoafɨ ranai Adükarɨndɨ hɨpoambo ra anɨhond-ane yaho nafuimeyondürɨ. Ŋga nɨmorehɨ nindouwenihɨ adükarɨ ŋgoafɨhündɨ ai yikürübümehindɨ. Bɨdɨfɨrɨ ai Suda-babɨdɨmbo-yahindɨ asu bɨdɨfɨrɨ ai Kraisɨndɨ hoafɨ sowandɨfanɨ hafanɨ-rɨnandeimbɨ babɨdɨmbo-yahindɨ. Süŋgunambo Suda-yafe ndɨfo asu Suda ahei bogorɨ-babɨdɨmbo sübabɨ hoafɨrundühɨ yahomoya, “Sɨhɨrɨ ahafanɨmbo moaruwaimbo-ndɨhupɨrühɨ nɨmoeinambo hɨfokoandɨhu-pɨrɨmboane,” mehomo. Ranɨyo ai ra fɨfɨrɨne hena fefoene hena Rikonia-yafeambe yimbu adükarɨ ŋgoafɨ Ristra asu Debi ŋgoafɨhü tüküyafɨne mburɨna ranɨ hɨfɨkɨmɨ mahafanɨ. Ranɨhü amboanɨ nɨmbafanɨmbo aboedɨ hoafɨ wataporɨmbo-marɨnandɨ.
Por Barnabas ai Ristrahü asu Debihü aboedɨ hoafɨ hoafɨmefanɨ
Ristrahü nindou mamɨ tɨŋarɨ moaruwaimbü mamaru. Ahandɨ hondɨ ai rahurai wakɨmarɨmɨndo-ane, ŋga ŋgɨrɨ hoahoaŋgu ndandɨ. Asu ai Porɨndɨ hoafɨ hɨmborɨ-mayua, ahambo hɨmboarɨ parirɨ nüŋgumbo hoeirira ahandɨ anɨhondümbofe ranɨnambo God ai waŋgei aboedɨndirɨmbui. 10 Ranɨmboyu Por ai puküna hoafɨyuhü yahuya, “Sɨhafɨ tɨŋarɨnambo botɨyafo nɨmbafɨ,” mehundowamboyu horɨpɨrɨhoei piyu mburambo hoahoaŋgu wakɨre marandɨ.
11 Nindou afɨndɨ ai Por ramareandɨ ra hoeirɨhi hehi Rikonia-yei hoafɨnambo puküna hoafɨyeihɨ seiya, “God bɨdɨfɨrɨ nindoumbo-yafɨne henambo sɨhefɨmbo sowana makosafanɨ,” masei.* 12 Asu Barnabasɨmbo ndürɨ Sus dükamarɨhorɨ. Asu Por ai hoafɨ wataporɨmbora randeimbɨ-mayua ranɨyo asu ahambo Hemis-ani masahündo. 13 Susɨndɨ adükarɨ rotu worɨ adükarɨ ŋgoafɨ hɨmboranɨkɨmɨ mafondaro. Ranɨyo Susɨmbo sesɨ sɨhai-randeimbɨ ai burmakau anamɨndɨ bɨdɨfɨrɨ asu nɨmɨ ahurɨ wofɨ amboa sifimbɨ semündü haya adükarɨ ŋgoafɨ yipurɨ nafɨtambekɨmɨ sünü tükümefiyu. Nindou afɨndɨ ai-babɨdɨ Por Barnabasɨmbo, “Ai yɨhoefɨ god-anafanɨ,” sei hehi burmakau hɨfokoefe segopɨmbo masei.
14 Ŋga Kraisɨndɨ hoafɨ sowandɨfanɨ hafanɨ-rɨnandeimbɨ ai ranɨ hoafɨ hɨmborɨyafanɨ hena yowanɨmbo hohoanɨmo-yafandühɨ ahafandɨ hoearɨ hɨrɨne hena pɨpɨyafanɨ hafanɨ nindou afɨndɨ-yafe mbusümo puküna hoafɨyafandühɨ safanɨya, 15 “Wandafɨ mamɨ se, nɨmboe ramarɨhinda? Ro-ana nindou yaŋgɨrɨ se nahurai-anehɨ. Ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ wataporɨmbo-rɨhoanda se nɨmɨndɨkoate-moatükunɨ ra hɨnɨŋgɨndɨhi hehi God Yaŋgɨrɨ Nüŋgumbü sowana ŋgei. Ai sünü, hɨfɨ, sɨrɨwara asu muŋgu-moatükunɨ ranambe eŋgoro ra nafɨmarandɨ. 16 Horombo God ai nindou muŋguambo hɨfɨhü hɨnɨŋgɨreandüra, ahei hohoanɨmo süŋgu hei marɨhündɨ. 17 Ŋga ai anüŋgu ra nafuimbohünda sɨhefɨmbo aboedɨreamunɨ arandɨ. Ai sɨheimbo sünambeahɨndɨ hoe koafoare nümbür-ambeahɨndɨ sesɨ yimuŋgu-remɨndambe sagadürɨ arandɨ. Ai sesɨ afɨndɨ asu ŋgusüfoambe hɨhɨf-hɨhɨfɨ sagadürɨ arandɨ,” masafanɨ. 18 Ai ranɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-marɨnandɨ, ŋga nindou ai ahafanɨmbo burmakau hɨfɨkoefe sɨhefembo hohoanɨmo-mayei hei, ŋga ai kɨkɨfoefe-ndürɨmbohünda tɨŋɨrɨfomefanɨ.
Ai Porɨmbo nɨmoei pimarundɨ
19 Ranɨyo Andiokɨhündɨ-yomo asu Aikoniamɨhündɨ-yomo Suda bɨdɨrɨfɨ ai sɨnɨmo nindou-yei ŋgusüfoambe botɨmarundüra ai Porɨmbo yɨfɨmbiyuwa yahomo houmbo nɨmoeinamborurü mburu asu ŋgoafɨ bɨdɨfɨranɨ kiafu hüründümo mahomo. 20 Ŋga Sisasɨmbo süŋgurɨhorɨ-rɨhündeimbɨ ai sɨnei wakɨrɨhorɨ manɨmboeia ai botɨfi haya, asükai adükarɨ ŋgoafɨna mahu. Ranɨyu asu ŋgorü sina Barnabas dɨbombo Debinambo mahafanɨ. 21-22 Ranɨ ŋgoafɨhü aboedɨ hoafɨ ra bokarɨmarɨ-heneanda asu nindou afɨndɨ ai Sisasɨmbo süŋgurɨhorɨ-rɨhündei-mbɨmboyahi tükümehindɨ. Ranɨyo asu ai hɨhɨrɨyafɨne Ristra, Aikoniam, asu Andiok ranɨnambo hafanɨ süŋgurɨhorɨ-rɨhündeimbɨ ŋgɨnandɨfɨ-nandürühɨ safanɨya, “Se Godɨmbo ndondɨhi anɨhondümbo-ndɨhorɨ ndühündɨ. Tɨŋɨrɨfo afɨndɨ sɨhefɨmbo tükündɨfemboe sɨhɨrɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe hombohünda,” masafanɨ. 23 Asu mamamɨ ŋgoafɨhü anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranaheimbo nindou hɨfandɨ-yondürɨ rambo kafoarɨneapurɨ hena asu sesɨ wehɨyafandühɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨ-mefɨneandɨ. Asu ai Adükarɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ ahandɨ warɨwamɨ aheimbo hɨnɨŋgɨ-marɨneandürɨ.
Ai hɨhɨrɨyafɨne Siria-yafe-ambe Andiokɨnambo mahafanɨ
24-25 Ranɨyo ai Pisidia-yafe mbusümo hafanɨmbo Pamfiria-yafeambe tüküyafɨne Pergahü hoafɨ-wataporɨmbo-rɨnɨrü mburɨna asu Atarianambo mahafanɨ. 26 Ateriahü ai sipambe farɨyafɨne hena Andiokɨnambo sepɨmɨndɨ maho. Ranɨhü horombo Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai ahafanɨmbo Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbohünda hɨnɨŋgɨ-rɨhipɨrühɨ seiya, “God ai sɨhafanɨmbo hɨpoambo-ndeapɨrühɨ mbɨfarɨhepɨr-amboane,” masei. Asu ai ratüpurɨ ra ratüpurɨyafanɨ moendɨ-marɨneandɨ. 27 Ai Andiokɨhü tüküyafɨne hena, anɨhondümbo-rɨhindeimbɨmbo gugurɨ-marɨneandürɨ. Asu muŋgu-moatükunɨ God ai ahafandɨ warɨ süŋgu ratüpurɨ-mayu ranahambo hoafɨmefanɨ. Ai hoafɨyafandühɨ safanɨya, “God ai ŋgorü nafɨ nafɨmaranda Suda-yafe ndɨfo ai-amboanɨ Godɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ,” masafanɨ. 28 Asu ai afɨndɨ si Sisasɨmbo süŋgurɨhorɨ-rɨhündeimbɨ-babɨdɨmbo mamarɨfanɨ.
* 14:11 Ai rarɨhi hohoanɨmoyeihɨ Sus ai ahei adükarɨ bogorɨ god-ani asu Hemis ai Susɨndɨ yasɨmondɨhündɨ hoafɨ semündü hu hoafɨyu-randeimb-ani masei.