15
Serusaremɨhü Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yafe bogorɨ ai gugurɨ-mefundɨ
Ranɨyo asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sudianɨpoedɨ Andiokɨna kosɨmo Suda-yafe ndɨfo Sisasɨmbo anɨhondümbo-rüwureimbɨmbo yamundɨrüpurühɨ yahomoya, “Se Mosesɨndɨ hohoanɨmo süŋgufekoate-ndɨmondühɨ sɨhamundɨ fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate-ndɨmondanɨ asu ŋgɨrɨ aboedambo-ndafundɨ,” mehomo. Asu Por Barnabas ai Sudiahündɨ-babɨdɨmbo hoafɨna sɨmborɨ sɨmborɨ-memo. Ranɨmboemo anɨhondümbo-rundeimbɨ ai hoafɨ fɨründümondühɨ yahomoya, “Por, Barnabas asu nindou bɨdɨfɨr-amboanɨ ai Serusaremɨnambo mbɨhomo-ndamboane. Asu ai hoafɨ ra Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ asu hɨfandɨ-rundeimbɨ-babɨdɨmbo dɨdɨboado-mbɨrundamboane,” mehomo. Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai koamarɨ-hehipura mahomo. Ai Finisia asu Samaria-yafeambe mbusümondühɨ homo hoafɨyomondürühɨ yahomoya, “Asu sɨhefɨ ndɨfo amboanɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ,” mehomonda asu anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ muŋguambo ai afɨndɨ hɨhɨf-hɨhɨfɨ-mayei.
Ai homo Serusaremɨhü tükümefunda anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ asu hɨfandɨ-rundeimbɨ ai ahamumbo hɨhɨfɨ-marɨhüpurɨ. Asu Por Barnabas ai muŋgua-moatükunɨ God ai ahafandɨ warɨ süŋgu ratüpurɨmayu ranahambo hoafɨmefɨnandürɨ. Ŋga asu anɨhondümbo-rundeimbɨ Farisihündɨ bɨdɨfɨrɨ ai botɨyafu hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhefɨ ndɨfo ai ahamundɨ fihoearɨ karu tɨrɨmbɨhou-ndamboane asu ai Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgu-mbɨrɨhind-amboane,” mehomo.
Ranɨmboemo Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ asu hɨfandɨ-rundeimbɨ ai hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ wataporɨyo dɨdɨboado-fembohünda gugurɨmefundɨ. Ai wataporɨyomo homo muŋgumayoa asu Pita ai nüŋgumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Wandafɨ mamɨ, se fɨfɨrundɨ horombo hondü God ai seambeahɨndɨ wambo kafoare hɨnɨŋgɨmareandɨrɨ sɨhefɨ ndɨfo ranaheimbo wandɨ yasɨmondɨnambo aboedɨ hoafɨ hoafɨyowanɨ hɨmborɨyohü anɨhondümbo-fembohünda. God ai muŋguambo nindou-yafe hohoanɨmo ra fɨfɨreandɨ. Ai sɨhefɨ ndɨfo ranaheimbo yɨnɨ mehu ra nafuimbohünda Yifiafɨ Aboedɨ masagadürɨ sɨhefɨmbo masemunɨ nou. Ai moai sɨhefɨmbo ŋgorü süŋgureandühɨ aheimbo ŋgorü süŋgurearü, ŋga wanɨ. Ai anɨhondümbo-marɨhinda asu God ai ahei ŋgusüfoambe ramareandüra sürühehindeimbɨ tükümehindɨ. 10 Ŋga nɨmboe asu se Godɨmbo randɨhu hoeindɨhurü yahomo houmboa? Se ŋgɨrɨ sɨhefɨ ndɨfoambo sɨhamundɨ fihoearɨ karu tɨmbɨrɨhound-amboane mbɨsɨmondühɨ aheiwamɨ nɨmboreimbɨ moatükunɨ nandundɨ. Ŋga horombo sɨhefɨ amoao asu sɨhɨr-amboanɨ nɨmboreimbɨ moatükunɨ ra ŋgɨrɨ ndahumɨndefɨ. 11 Suda sɨhɨrɨ ndarɨhu anɨhondümbo-arɨhundɨ ana, Sisasɨndɨ hɨpoambonambo aboedambo-ndahumboyefɨ, ŋga asu sɨhefɨ ndɨfo ai-amboanɨ ranɨnambo aboedambo-ndahimboyei,” mehu. 12 Barnabas Por ai Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ nafuimbo moatükunɨ asu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ra God ai Suda-yafe ndɨfombo ahafandɨ warɨsüŋgu ramareandɨ ranahambo ndorɨne wataporɨmbo-marɨnandɨ. Asu muŋgu ai wataporɨ ra hɨhɨmborɨ-yomondühɨ hɨmbo yaŋgɨrɨ kümarundɨ.
13 Hoafɨ moendɨmayowa asu Sems ai hoafɨyuhü yahuya, “Wandafɨ mamɨ. Se wandɨ hoafɨ hɨmborɨyomo. 14 Saimon ai haponda ndore korɨfoare hoafɨyuhü yahuya, God ai ahandɨ hɨpoambofe hohoanɨmo nafuiyuhü sɨhefɨ ndɨfo bɨdɨfɨrambo weaŋgurühɨ wand-anei mehu. 15 Asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ hoafɨ-amboa mamɨ yahurai-ane. Ai yaru hoafɨ nda sürü papɨmaründɨ: 16 Adükarɨ ai hoafɨyuhü yahuya,
‘Defitɨndɨ mamɨsɨrɨ ai worɨ nahurai bɨrɨmefoendɨ,
ŋga süŋgunambo ro hɨhɨndahe koda
asu ahandɨ mamɨsɨrɨ ra asükainda botɨndɨhe-amboyahɨ
nindou ai worɨ bɨrɨfoare mbura sɨmborɨ worɨmbo-arandɨ nou.
17-18 Rananɨmbo asu nindou amurɨ ai randɨhi Adükarɨmbo kokondɨ-horɨmboyei.
Asu muŋguambo Suda-yafe ndɨfo ro wand-anei masahɨ ranai-amboa kokondɨ-horɨmboyei. Hoafɨ nda horombo hondü ndanɨ-moatükunɨ tükündɨfemboe mehu-ane.
Adükarɨ ai yare hoafɨmayu ai ranɨ-moatükunɨ raremarandɨ,
asu horombo hondü nindou ai ra fɨfɨrɨmarɨhindɨ,’ mehu.” Amos 9:11-12
19 Ranɨmboyo asu Sems ai hoafɨyuhü yahuya, “Ro rarɨhe hohoanɨmoayahɨ sɨhefɨ ndɨfo ai hɨhɨrɨyahi Godɨmbo sowana mahei ranaheimbo sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ tɨŋɨrɨfo ndahundürɨ. 20 Wanɨ, ŋga sɨhɨrɨ aheimbo pasambe ndandɨhu hoafɨnde-fomboane. Kabomombo sesɨ dɨdɨbafɨfe sɨhefeimbɨ sesɨpoanɨ, nɨmorehɨ sɨsɨhɨmopoanɨ asu anamɨndɨhoandɨ bɨrabɨrɨyopoanɨ, nɨnɨhondɨ amɨnda-wofɨfeimbɨ asu horɨ sesɨpoanɨ. 21 Ai ŋgɨrɨ randɨhindɨ ra nɨmboe horombo peyomo houmbo haponda muŋguambo ŋgoafɨ adükarambe nindou ai Mosesɨndɨ hoafɨ bokarɨhoemo arundɨ. Asu muŋguambo ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ranambe Suda-yei rotu worambe ritimɨru arundɨ,” mehu.
Suda-yafe ndɨfo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ahei pas-ane nda
22 Ranɨmboane asu Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomo hɨfandɨru-ndeimbɨ-yomo asu anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yei ai hoafɨ fɨrɨhümündihɨ seiya, “Sɨhɨrɨ-hündɨ bɨdɨfɨrɨ ai Por Barnabas babɨdɨmbo Andiokɨnambo hombohünda koandɨhehu-purɨmboane,” masei. Ai Sudas, ahandɨ ndürɨ ŋgorü Barsabas, asu Sairas ahafanɨmbo ŋgafanɨ sei hɨnɨŋgɨ-marɨhipɨrɨ. Yimbu ai anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yei bogorɨ-yafanɨ. 23 Ahafandɨ warɨhü ai pas mamɨ koarɨhoe-mondühɨ hoafɨyo-mondühɨ yahomoya:
“Ro Kraisɨndɨ hoafɨ sahumɨndefɨ hefɨ rɨhundeimb-anefɨ asu hɨfandɨrɨhu-hundeimb-anefɨ. Suda-yafe ndɨfo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ Andiokɨhü, Siriahü, Sirisiahü anɨboadei, se karɨhasɨ-handürɨ.
24 Ro hɨmborɨ-yeifɨmboanefɨ rohündɨ bɨdɨfɨrɨ ai homo wataporɨ-memondamboyo sɨhei hohoanɨmo mamɨkarɨ-marandürɨ, ŋga asu ro moai ahamumbo randundɨ sefɨ. 25 Ranɨmboane asu ro hoafɨ fɨrɨhumɨndefɨ mburɨhu sefɨya ro nindou sɨheimbo sowana koandɨhe-hupurɨmboyefɨ. Ro nindou ra yɨhoefɨ ŋgunindɨ Barnabas asu Por-babɨdɨ koamarɨhehupɨrɨ. 26 Ai moai ahafandɨ fimbo hohoanɨmo-yafanɨ, ŋga ai sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ahambo-hündambo ahandɨ ratüpurɨ ratüpurɨ-mayafanɨ. 27 Ranɨmboyefɨ ro Sudas asu Sairasɨmbo koandɨhehupɨra ŋgafanɨ hoafɨ ro sürü paparɨhundɨ rahurai randɨne ahafandɨ yafambenambo hoafɨndamboyafanɨ. 28 Yifiafɨ Aboedɨ ai yɨhoefɨ mbusümo nɨmarɨmbo asu ro mamɨ mamamberɨhu hohoanɨmo-yefühɨ sefɨya, ‘Ro ŋgɨrɨ ŋgorü tɨŋümbɨ hohoanɨmo sɨhei wamɨ nandɨhundɨ,’ masefɨ, ŋga se ndanɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ anɨmbo randɨhimboyei. 29 Se kabomombo sesɨ dɨdɨbafɨfe sɨhefeimbɨ sesɨpoanɨ, horɨ sesɨpoanɨ, nɨnɨhondɨ amɨnda-wofɨfeimbɨ sesɨpoan, nɨmorehɨ sɨsɨhɨmopoanɨ asu anɨmɨndɨhoandɨ bɨrabɨrɨ-yopoanɨ. Se ranɨ hohoanɨmo süŋgufepoanɨ. Se ranɨ-moatükunɨ ra hɨnɨŋgarɨhindɨ ana, aboedɨndeimboyei. Yɨhoefɨ hoafɨ ndear-ane, ŋga se aboedɨ nɨboadei,”
mehomo.
30 Ranɨyo asu Serusaremɨhündɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai nindou yimbuyimbu ra koamarɨ-hehipura Andiokɨnambo mahanɨmo. Asu ai anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ gugurundürɨ mburu pas ra masabudürɨ. 31 Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai pas ranambeahɨndɨ aheimbo ŋgɨnemɨndɨndürɨmbo hoafɨ hoeirɨhi hehimbo hɨhɨf-hɨhɨfɨ-mayei. 32 Sudas asu Sairas ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyafanɨ rɨnandeimb-anafanɨ. Ranɨyo asu yimbu ai aheimbo afɨndɨ ŋgɨnemɨndɨmbo hoafɨ hoafɨyafɨnandürɨ marɨnandɨ. 33-34 Yimbu ai Andiokɨhü nɨŋgo-nɨŋgo-yafɨne mburɨna anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai ahafanɨmboya, “God ai aboedɨ-aboedɨ mbɨreapɨr-amboane asu ŋgusüfoambe afurɨnde kündeambui,” sei hehi nindou koamarɨ-houpɨrɨ ranahamumbo sowana koamarɨhehipɨra hɨhɨrɨyafɨne mahafanɨ. 35 Ŋga Por asu Barnabas ai Andiokɨhü manɨmbafanɨ. Ranɨhü yimbu ai nindou bodɨmondɨ-babɨdɨ Adükarɨndɨ hoafɨ bokarɨhe-neandühɨ yamundɨ-marɨneandürɨ.
Por Barnabas ai yükürübɨ-mefɨneandɨ
36 Süŋgunambo Por ai Barnabasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Sɨhɨrɨ muŋgu ŋgoafɨ adükarɨ sapo Godɨndɨ hoafɨ horombo bokamarɨ-hehoandɨ ranɨ ŋgoafɨnambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai nüŋgumbayahi ranɨ ndüfosimbo gagimboane,” mehu. 37 Barnabas ai Sonɨmboyu Makɨmboyu randeimbɨ-mayu ranahambo ai-babɨdɨ semündü hombo mehu. 38 Horombo Son Mak ai Pamfiria ŋgoafɨhü ahafanɨmbo hɨnɨŋgɨmareapɨrɨ, ŋga moai ai-babɨdɨ Adükarɨndɨ ratüpurɨ, ratüpurɨyu hu. Ŋga asu Por ai ahambo moai semündü-hombo yifirɨyu. 39 Yimbu ai sɨmborɨ hoafɨyafɨne hena yükürübɨ-mefɨneandɨ. Barnabas ai Mak serümündü haya sipambe farɨyafɨne hena Saiprusɨnambo mahafanɨ. 40 Ŋga Por ai Sairas serümündü mahafanɨ. Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai ahafanɨmbo hoafɨyeihɨ seiya, “Adükarɨ ai sɨhafanɨmbo moanɨ hɨpoambo-ndeapɨrühɨ mbɨfarɨhepɨr-amboane,” masei. 41 Yimbu ai Siria, Sirisia-yafeambe hahabodɨfanɨ wakɨrɨneandühɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨmbo ŋgɨnɨmarɨ-nandɨfɨnandürɨ.