16
Timoti ai Por-dɨbo mahu
Por ai Derbe ŋgoafɨ hu ŋgasünde haya Ristra ŋgoafɨna mahu. Sisasɨmbo süŋgurürɨ-randeimbɨ mamɨ, ahandɨ ndürɨ Timoti ai ranɨhü mamaru. Ahandɨ hondɨ ai Sudahündɨ anɨhondümbo-reandeimbɨyo, ŋga asu ahandɨ afɨndɨ anɨmbo Grikɨhündɨyu. Ristrahündɨ asu Aikoniamɨhündɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai Timotimbo ahɨnɨyeihɨ seiya ai nindou aboed-ani masei. Asu Por ai Timotimbo ahandɨ süŋgu semündü-hombo yahu haya hohoanɨmo-mayu. Ai Sudahündɨ ranɨ hɨfɨhü manɨŋgomo ranahamumbo hohoanɨmoyuhü ahambo serümündü haya ahandɨ fi hoearɨ ra karirɨ tɨmarɨherü. Sapo muŋguambo ai fɨfɨrundɨ Timotindɨ afɨndɨ ra Grikɨhündɨ-mayuwambo. Ai ŋgoafɨ adükarɨnambo homo tüküyafu, homo tüküyafu rundühɨyo asu horombo Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ asu hɨfandɨ-rundeimbɨ Serusaremɨhü hoafɨ ranɨ süŋguru masɨhoemo ra anɨhondümbo-rɨhindeimbɨmbo masabudürɨ. Asu ranɨmboyo Kraisɨndɨ nendɨ ranai hoafɨ ranɨnambo ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-rɨhindühɨ muŋguambo si aho ra nindou ai afɨndɨ tüküyahi marɨhündɨ.
Por nindou mamɨ Masedoniahündɨ hoeimarirɨ
Ŋgɨmɨ ai Frigia, Garesia-yafeambe homondane, Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahamumbo nindou Esia hɨfambe ranaheimbo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyo-ndürɨpoanɨ meho. Ranɨyomo ai Bitinia hɨfɨnambo hombo yahomo houmbo Misia-yafe yüpupuikɨmɨ tüküyafundane, asu Sisasɨndɨ Yifiafɨ ranai ahamumbo ranafɨ hombo yowanɨ mehopurɨ. Ranɨyomo asu ai Misia nafɨyafu hou Troas ŋgoafɨnambo mahanɨmo. Ranɨyu asu ranɨ nɨmbokoanɨ Por ai yafogoadɨnambo nahurai ranɨpoanɨmbo moatükunɨ hoeireandane, nindou mamɨ Masedoniahündɨ ai botɨfi nüŋgumbo hüti-hütirürühɨ yahuya, “Se ndanafɨ kosafɨ yɨhoefombo farɨhawamunɨ,” mehu. 10 Por ai ranɨ-moatükunɨ hoeire hayamboyu ro hohoanɨmo-yefomboanefɨ God ai ranaheimbo ahandɨmayo hoafɨ ra hoafɨmbohünda koamarɨhemunɨ. Ranɨmboane asu nɨmehünou ro Masedonia hɨfɨnambo hombo naporɨhundühɨ nafɨ kokomarɨhundɨ.
Ridia ai Godɨndɨ hoafɨ süŋgumareandɨ
11 Sipambe farɨyahu Troas ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨrɨhu hohu asu Samotres airanɨnambo hefɨ asu ŋgorü sihü Neaporis ŋgoafɨhü tükümehundɨ. 12 Ranɨyefɨ asu ranɨhü hɨnɨŋgɨrɨhu hohu hefɨ, Firipai ŋgoafɨhü tükümehundɨ. Masedonia-yafe hɨfambe Firipai ŋgoafɨ adükarɨ Rom ai hɨfandɨ-marundɨ. Ranɨhü tüküyahu yahunümbɨ nɨmbɨ manɨmboefɨ. 13 Ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si tüküfeyoane, asu ro hefɨ ginɨrümbɨ ŋgoafɨ tebünanɨ tüküyahu mburɨhu, hoekɨmɨ mahefɨ. Hoe ranɨ fikɨmɨ ranɨpoanɨmbo fondɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨ-fembohünda fondɨ mbanɨŋgoyo sefɨ hoahumboyefɨ mahefɨ. Ranɨhü nɨmorehɨ bɨdɨfɨrɨ ai gugurɨyahi nɨmarei-ane asu ro ai-babɨdɨ wataporɨmayefɨ. 14 Nɨmorehɨ mamɨ adükarɨ ŋgoafɨ Taiatairahündɨ, ahandɨ ndürɨ Ridia, ai hoafɨ ro hoafɨmayefɨ ra hɨmborɨmayo. Ranai ana Godɨmbo dɨdɨbafɨfe hoafɨyorandeimbɨ asu ai hamburɨ hoearɨfihɨ kakɨ semɨndɨ-randeimb-ane. Adükarɨ ai ahandɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo botɨmare-andamboyo Por ai hoafɨ, hoafɨmayu ra anɨhondümbo-mareandɨ. 15 Ai ahandɨ worambeahɨndɨ-babɨdɨmbo hɨmonɨ hundürümayei. Ai hɨmonɨ hundürüyo mbura yɨhoefɨmbo hoafɨyohü yahoya, “Se ro Godɨmbo anɨhondümbo-marɨhinɨ ra fɨfɨrɨndundühɨ ana, se wandɨ worambe dɨfomo nɨmandomo,” meho. Ai yɨhoefɨmbo hüti-hüti-maramuna-mboyefɨ, asu ro ahandɨ hoafɨ süŋgu mahefɨ.
Por ai Sairas-dɨbo Firipai ŋgoafɨhü karabusɨ-mefɨneandɨ
16 Mamɨmbo ro Godɨmbo dɨdɨbafɨfembo fondühɨ hefane, moanɨ ratüpurɨyo-randeimbɨ nɨmorehɨ mamɨ yɨhoefɨmbo nafɨnɨ hoeimareamunɨ. Ŋga moaruwai nendɨ ahandɨ fiambe nɨmarɨmbo nɨnɨ-moatükunɨ süŋgunambo tüküfemboayo ra hoafɨyo-marandɨ. Ranɨmboyo asu nindou ai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmbo ranahambo hɨfandɨru-rundeimbɨ ahamumbo kakɨ adükarɨ sahüpurɨ marɨhündɨ. 17 Ranɨyo nɨmorehɨ ranai Por-babɨdɨmbo yɨhoefɨ süŋgu hohüyo asu ai yare puküna hoafɨyowohü yahoya, “Nindou ndanai ana God Nɨmoamo Hondü amaru ranahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimb-anemo. Rananemo asu God ai sɨheimbo aboedambo-fendürɨmboayu hoafɨ ra hoafɨyomo rundühanemo,” yaho marandɨ. 18 Muŋguambo si ai rapomayo hoamboyu asu Por ai ranahambo yɨboaruko-yɨboarukofi haya, asu ai hɨhɨrɨfi nüŋgumbo moaruwai nendɨ amaro ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Ro Sisasɨndɨ ndürɨnambo hoafayahɨ se nɨmorehɨ ranahambo hɨnɨŋgɨndo hawa ŋgafɨ,” mehundo. Ranɨyo asu moaruwai nendɨ ranai mamɨ ranɨ sɨmboanɨ hɨnɨŋgɨre haya maho.
19 Ahambo hɨfandɨru-rundeimbɨ ranai ahamundɨ kakɨ semɨndɨ nafɨ awarɨmarɨhoayo ra fɨfɨrɨmarundɨ sapo nɨmorehɨ ra ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ tüküfemboayo ra asükai hoafɨndo. Ranɨmbo-anemo ai Sairas asu Por ahafanɨmbo kɨkɨhɨrüpɨndümo mburümbo kiafu hürüpündɨmo nindou adükarɨ ahamundɨ koadürü guguru nɨmarɨmo rundühɨ mahomo. 20 Ai ahafanɨmbo sowapündümo nindou hoafɨ hɨmborɨyomo-rundeimbɨ ahamumbo soana homo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou yimbu ndanana Sudahünd-anafanɨ, ŋga aiyafanɨ nindou sɨhefɨ adükarɨ ŋgoafɨhü amarei ranaheimbo moaruwai hohoanɨmo botɨmarɨneandɨ. 21 Ran-anafanɨ nindou Romɨhündɨ sɨhɨrɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgukoatembo-mayo ranahambo yamundarɨneandɨ,” mehomo. 22 Ranɨyei asu nindou afɨndɨ ranai ahafanɨmbo ranɨmbohünda papɨ-hoafɨ-marɨhüpɨrɨ. Ranɨyomo asu hoafɨ hɨmborɨyomo-rundeimbɨ ai ahafandɨ hoearɨ yümündühaupürɨ mburu hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ahafanɨmbo wofɨ bogorɨnambo harɨmbemopɨra-mboane,” mehomo. 23 Ranɨyomo asu ahafanɨmbo wofɨ bogorɨ-mayo ranambo puküna buburüpɨrɨ mburu, asu karabusɨ-marupɨrɨ. Ranɨyomo nindou karabus worɨ hɨfandɨ-randeimbɨ ahambo hoafɨyomondowohü yahomoya, “Se ahafanɨmbo wudɨpoapondo hɨbadapɨrɨ,” mehomo. 24 Ranɨyu nindou ranai hoafɨ ranahambo hɨmborɨyu mbura ahafanɨmbo karabus worɨ safambe ragu nɨmɨ ahi yɨrɨfoneimbɨnambo yitɨŋarɨhü hüputüpu-rapürɨmündɨ hɨnɨŋgɨmareapɨrɨ.
25 Ranɨyafanɨ Por Sairas ai nɨmbɨ mbusümondühɨ nɨmarɨfanɨmbo herüyafandühɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨ-mefɨneando. Asu nindou bɨdɨfɨrɨ karabusɨyafu mamarɨmo ranai ahafanɨmbo hɨmborɨ-memopɨrɨ. 26 Asu nɨmehünou hɨfɨhe afɨndɨ tüküfehüyo karabus worɨ kambohoanɨ ranai fɨfɨmɨmayo. Ranɨyo nɨmai yipurɨ ranai sübüdɨhoehüyo nindou karabus worambe mamarɨmo ahamundɨ fihɨndɨ sen makiaro ra fufurɨmarɨhoayo. 27 Ranɨyu asu karabus hɨfandarandeimbɨ ranai botɨfi yipurɨ sübüdɨhoai meŋgorowa hoeire haya nindou ai mbafefou yahu haya yɨhɨmboyuhü penau hoandarɨ semündü haya wandɨhoarɨ hɨfokoandɨhea yahu haya ramefiyu. 28 Ŋga Por ai heiyuhü yahuya, “E! Se sɨhafɨ fi yimbündamboyafɨ! Ro-ana muŋgu amarefɨ,” mehuamboyu. 29 Ranɨyu karabus hɨfandɨ-randeimbɨ ai nindoumbo hai sowandümo sɨnɨmo yahu mɨŋgɨyu hoafɨyu mbura nɨmai worɨ safambe pɨpɨyu hu Por Sairas yafandɨ yirɨkɨmɨ hɨhamɨndarɨyuhü piyu meŋguru. 30 Ranɨyu ai ahafanɨmbo sepɨrɨmündɨ weindanɨ hüfu nɨmarümbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Rɨtɨfo yimbu, ro nɨnɨ nünüŋgundɨheanda God ai wambo aboedambo-mandeandɨra?” mehuamboyafanɨ.
31 Asu ai sɨmborɨ safanɨya, “Se Sisas Adükarɨ ranahambo anɨhondümbo-ndɨworanɨ anɨmbo asu God ai sɨhambo, sɨhafɨ worambeahɨndɨ-babɨdɨ aboedambo-ndeandürümbui,” masafanɨ. 32 Asu ranɨyo Por Sairas ai karabus hɨfandɨ-randeimbɨ-mayu ranahambo nindou mamɨ ranɨ worambe manɨmboei aheimbo kameihɨ parɨnerɨ hena Adükarɨndɨ hoafɨ hoafɨmefɨnandürɨ. 33 Ranɨyo asu ranɨ nɨmbokoanɨ karabus hɨfandɨ-randeimbɨ-mayu ranai ahafanɨmbo sepɨrɨmündɨ mbura ahafandɨ masɨmei ra popoaimarandɨ. Ranɨyo asu ai ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ-babɨdɨmbo muŋgu hundürümayei. 34 Ranɨyu ai ahafanɨmbo sepɨrɨmündɨ hafu ahandɨ worambe nɨmarümbo sesɨ sagapɨra masowasɨfanɨ. Asu ai ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ-babɨdɨ haponda Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨyei mburɨhü anɨhondümbo-marɨhindɨ ranɨmbohünda hɨhɨf-hɨhɨfɨmayei.
35 Ranɨyomo siambe hoafɨ hɨmborɨyomo-rundeimbɨ ai prisman bɨdɨfɨrɨ koarɨhoupurühɨ yahomoya, “Hapoana se nindou yimbu ranahafanɨmbo hɨnɨŋgɨndowapɨra mbɨhafanda-mboane,” mehomo. 36 Ranɨyu nindou karabusɨmbo hɨfandɨ-randeimbɨ ai Porɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Hoafɨ hɨmborɨyomo-rundeimbɨ ai ‘hɨnɨŋgɨndowapɨra mbɨhafanda-mboane,’ mehomonda-mboanahɨ sɨnɨ hoafayahapɨrɨ, ŋga hapoana se aboeda ŋgafanɨ,” mehupɨrɨ. 37 Asu Por ai prisɨmanɨmbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro-ana Romɨhünd-anehɨ, ŋga ai yɨhoehɨmbo nɨnɨhümboyo hoafɨ hɨmborambe nindou hɨmboahü buburümunɨ mburu, karabus worambe koamafoarümunɨ. Asu ran-anemo haponda ŋgoafɨna yɨhoehɨmbo dɨbo semɨndɨmunɨ koehefembo hohoanɨmoemo. Refeana wanɨ! Ŋga ahamundɨhoarɨ anɨmbo sɨfomo sowandümomunɨ koarɨhoumuna ŋgemboyehɨ,” masafandamboemo.
38 Asu prisman ranai ahafandɨmayo hoafɨ ra hoafɨ hɨmborɨyomo-rundeimbɨmbo hoafɨmemo-puramboemo. Ranɨyomo asu Por Sairas ai Romɨhünd-anafanɨ hoafɨ ra hɨmborɨyomo mburu yɨhɨmbo-memo. 39 Ranɨyomo asu ai homombo ahafanɨmboya, “Karɨhapɨsɨ, ro hütiyefɨ,” yahomo mburu moanambühɨ sowapündümo mahomo. Asu ranɨyomo ahafanɨmbo hoafɨyomopɨrühɨ yahomoya, “Se ŋgoafɨ nda hɨnɨŋgɨndɨne hena ŋgorü goanɨnɨ ŋgafanɨ?” mehomo. 40 Ranɨyafanɨ ai karabus worɨ ra hɨnɨŋgɨrɨne hena Ridiandɨ worɨna mahafanɨ. Ranɨhü anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai mafandɨ-hindamboyo asu aheimbo ŋgusüfoambe kɨkɨmɨ-foarɨneirɨ hena mahafanɨ.