17
Tesaronaika-hündɨ ai Por Sairasɨmbo hürütümarɨhüpɨrɨ
Ranɨyafanɨ Por Sairas ai hafanɨ Amfiporis Aporonia ŋgoafɨ kefoene hena hafanɨ Tesaronaika ŋgoafɨhü tükümefɨneandɨ. Ranɨhü Suda-yafe rotu worɨ mamɨ mafondaro. Ranɨyu asu Por ai yaremarandɨ süŋgu Suda-yafe rotu worambe kefuai hüfu nɨmarümbo ŋgɨmɨmbo moanɨ nɨmarɨmbo si ra ai-babɨdɨmbo Baibor-ambeahɨndɨ hoafɨ ranahambo ndorɨhi wataporɨmbo-marɨhündɨ. Ai aheimbo Godɨndɨmayo hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra wataporɨmbo-randühɨ yahuya, “Nindou God ai ahambo nɨmorehɨ nindowenihɨmbo aboedambo-fendürɨmbo kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ ra Krais-ani asu ai asübusɨ afɨndɨ semündü haya yɨfɨyu mbura asükaiyu botɨmefiyu,” mehu. Asükaiyu hoafɨyuhü yahuya, “Sisas ndanahambo ro sɨheimbo hoafayahɨ ai Krais-ani,” mehu. Nindou bɨdɨfɨrɨ ranɨhündambo ai hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-rɨhi mburɨhü, Por Sairasɨ-yafandɨ süŋgu mahei. Nindou bɨdɨfɨrɨ Grikɨhündɨ Godɨmbo hohoanɨmo parɨhoreimbɨ asu nɨmorehɨ afɨndɨ bogorɨmbo-yahindeimbɨ ai-amboa ahafandɨ süŋgu mahei.
Ranɨmboyo asu Sudahündɨ bɨdɨfɨrɨ ai ŋgusüfoambe moaruwai-marapura nindou bɨdɨfɨrɨ funɨru wakɨrundeimbɨ maketambe manɨŋgomo ranahamumbo gugurɨmarüpura ai homo nindou afɨndɨ gugurɨpurɨ mburümbo hohoanɨmo botɨmarɨpura ŋgoafambe ŋgɨnɨndɨ hoafemo wakɨmarundɨ. Ranɨyomo asu ai Por Sairas kɨkɨhepɨmɨndɨ nindou afɨndɨ burɨmemo ranahamumbo sowana sepɨmɨndɨ hombohünda ahafanɨmbo kokorupɨrühɨ Sesonɨndɨ worɨna pɨpɨna mahomo. Ŋga ranɨyomo ahafanɨmbo hoeifepɨrɨkoate-yomondühɨ-yomo, ai Sesonɨyu asu anɨhondümbo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ-yomo ahamumbo nindou bogorɨmboyafu mamarɨmo ahamumbo sowana kiafu hürüpundümo mahomo. Ai homo puküna hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou ndanai ana muŋguambo hɨfɨ ranɨhü moaruwai hohoanɨmoyomo marundɨ ran-anemo asükai haponda ndanɨhü tüküyafu anɨŋgomo. Asu Seson ai ahafanɨmbo worɨnɨmareapɨrɨ. Ŋga nindou muŋgu ndanai ana adükarɨ bogorɨ hondü Sisarɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo gogonɨmbo-rɨheneandühɨ safanɨya, ‘Awi nindou adükarɨ bogorɨ ŋgorü manüŋgu, ŋga ahandɨ ndürɨ Sisas-ani,’ safanɨ marɨnandɨ,” mehomo. Ranɨyomo ŋgoafɨhündɨ bogorɨ-yomo asu nindou afɨndɨ-yei ranai hoafɨ ranahambo hɨmborɨyei hehi afɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ ŋgusüfoambe moaruwai-marandürɨ. Ranɨmboemo nindou bogorɨ ai Sesonɨyu bodɨmondɨ-yomo ahamumbo kot pemɨndomo mehomonda asu ai kakɨ masabupura hɨnɨŋgɨmarɨpura mahomo.
Por Sairas ai Beria ŋgoafɨhü mamarɨfanɨ
10 Mamɨ ranɨ nɨmbokoanɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai Beria ŋgoafɨnambo Por Sairas koamarɨhehipɨra mahafanɨ. Ai hafanɨ Beria ŋgoafɨhü tüküyafɨne mburɨna Suda-yafe rotu worɨ mafeŋgoro ranambe kefoene mahüfanɨ. 11 Beria ŋgoafɨhü Suda mamarei ahei hohoanɨmo ra Tesaronaikahündɨ-yafe hohoanɨmo ŋgasündɨmareandɨ. Beriahündɨ ai Por Sairas-yafandɨ hoafɨ hɨmborɨyei mburɨhü, asu hoafɨ ranahambo masahümündi. Ranɨyo ai muŋguambo si maho Bukambeahɨ hoafɨ ra hoeirɨhi marɨhündɨ ahafandɨ hoafɨ ra anɨhondümbayo sei hehi. 12 Ranɨyei asu Sudahündɨ afɨndɨ ranai hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-marɨhindɨ. Asu Grikɨhündɨ nɨmorehɨ ndüreimbɨ bogorɨmbo-yahindeimbɨ afɨndɨ asu nindouwenihɨ afɨndɨ ai hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-marɨhindɨ.
13 Por ai Beriahündambo Godɨndɨ hoafɨ bokarɨ-marɨhendürɨ ranahambo Tesaronaikahündɨ Suda ai hɨmborɨyei hehi Beria ŋgoafɨhü amboa hei tükümehindɨ. Ranɨyo asu Tesaronaikahündɨ ai nindou Beriahündɨ-mayei ahei ŋgusüfoambe moaruwai hohoanɨmo botɨmarɨhindürɨ. 14 Ranɨyei asu anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai hohoanɨmoyeihɨ seiya Porɨmbo moaruwaimbo ndɨhorɨmboyei sei hehi ahambo hoekɨmɨ koamarɨhehora mahanu, ŋga Sairas Timoti ai Beriahü mamarɨfanɨ. 15 Ranɨyomo nindou bɨdɨfɨrɨ ai Por sowaründümo hou ai-babɨdɨ Atens ŋgoafɨna mahomo. Asu Por ai yahuya, “Sairas Timoti ai nɨmai wambo-sowana mbɨsɨnɨ-fandamboane,” mehuamboemo asu hoafɨ ra sowandümo hou hɨhɨrɨyafu Berianambo mahomo.
Porɨ ai Atens ŋgoafɨhü Godɨndɨ hoafɨ hoafɨmayu
16 Por ai Atens ŋgoafɨhü Sairas asu Timoti ahafanɨmbo hɨfandapɨrühɨ nɨmarümbo hoeireandane, ŋgoafɨ ranɨhü tɨkai god sɨsamɨ afɨndɨ burɨmayo ranɨmbo ŋgusüfoambe nɨmbɨmayu. 17 Ranɨyu Por ai Suda-yafe rotu worambe Grikɨhündɨ bɨdɨfɨrɨ asu Suda bɨdɨfɨrɨ anɨhondümbo Godɨmbo hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ ahamumbo wataporɨmbo-marapurɨ. Ranɨyu muŋguambo si maho ra nɨmorehɨ nindowenihɨ maketambe gugureyahi nɨmareiane, hu ai-babɨdɨ nɨmarümbo wataporɨyu marandɨ. 18 Ranɨyomo Epikurian asu Stoik fɨfɨrundeimbɨ nindou ranai Por-babɨdɨ hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨ-memo. Ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou hoafɨ afɨndeimbɨ ndanai nɨnɨ hoafɨ, hoafɨnda yahumboyuwa?” mehomo. Asu bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Awi, ai ndɨfo-yafe sɨsamɨ god mamɨ ranahambo hoafɨmbo yahumboani,” mehomo. Ŋga Por ai Sisas yɨfɨhündɨ botɨmefiyu hoafɨ ra hoafɨmayuwambo ranɨmboemo asu ai rahurai yaru hoafɨmemo. 19 Ranɨyomo ai kansɨr Areopagus wafuwamɨ mafandundɨ ahamumbo sowana Porɨmbo sowaründümo mahafomo. Ai homo ahambo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ro sɨmborɨ hoafɨ nda se nindou aheimbo hoafɨyafɨ arandɨ ra hɨmborɨmbo sefomboanefɨ. 20 Asu ro sɨhafɨ hoafɨ ra hɨmborɨyefɨ hohu hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra fɨfɨrɨndɨhu sefomboanefɨ,” mehomo. 21 Ŋga nindou Atens ŋgoafɨhü amarei anei asu ŋgorü ŋgoafɨhündɨ sühüsi Atens ŋgoafɨhü amarei anei ranai moai amurɨ hohoanɨmoyei rɨhündɨ, ŋga wanɨ. Ai ana hoafɨ sɨmborɨ eŋgoro ranahamboane hoafɨyo asu hɨmborɨyo ranɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoayei.
22 Ranɨyu asu Por ai Areopagus wafuwamɨ kansɨr-yomondɨ mbusümo nüŋgumbo hoafɨyuhü yahuya, “Nindou Atensɨhündɨ, ro hoeirɨheandane se-ana muŋguambo god ranaheimbo süŋgufe hohoanɨmo-ane hohoanɨmo-memo. 23 Ŋga ro nafɨna habodɨhühɨ sɨhei sɨsamɨ god hoeimarɨheandürɨ. Asu sɨsamɨ godɨmbo sesɨ sɨhefe randeimbɨ fondɨ mamɨ hoeimarɨheandɨ ranɨfihɨ se sürü papɨmarɨhündɨ ra yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Ndanana sɨsamɨ god ro fɨfɨrɨfekoate-mayefɨ ran-ane,’ meho. Ŋga asu se moai ranɨ god ra ahambo fɨfɨrɨhorɨ, ŋga se ahambo moanɨ hohoanɨmoyei marɨhündɨ God ranahambo haponda ro hoafɨndahandürɨ samboanahɨ.
24 God ai hɨfɨ nafɨra mbura asu muŋguambo moatükunɨ ranɨfihɨ nafɨra hɨnɨŋgɨmareanda anɨŋgo ranai Adükar-ani sünambeahɨ asu hɨfɨnɨ. Ranɨmboani aiana ŋgɨrɨ nindou ai ahei warɨnambo worɨmbo-rɨhündeimbɨ worɨ ranambe ana nɨmandu, ŋga wanɨ. 25 Ai moai rananɨ moatükunɨ mbonɨmboramündɨ randɨ ranɨmboane asu ŋgɨrɨ nindou ahei warɨna ahambo raranɨ-moatükunɨ fandɨhehurɨ. Sapo ai-ani nindoumbo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo, yafui asu muŋguambo ranɨ-moatükunɨ ra saimunɨ arandɨ. 26 Amoao mamɨ ranahandambo-hündɨyo God ai nindou muŋgua sɨrɨ nafɨmarandɨ muŋguambo hɨfɨhü nɨŋgombohünda. Asu ai ahandɨhoarɨ horombo nindou ranɨhü nɨŋgombo asu hɨfɨ yüpupui kɨkɨre hɨnɨŋgɨmareandɨ. 27 God ai yare hɨnɨŋgɨre hayambo hohoanɨmoyuhü yahuya, ‘Ranɨhü dɨboadimbo anɨmbo asu ai wambo ro anɨmboahɨ ra koko-mbɨrɨhündɨr-amboane,’ mehu. Ranɨmbo-hündambo anɨmbo nindou ai God nahi anüŋgu ranahambo kokondɨhorɨ hoeindohorɨ-mboyei. Ŋga God ai mamamɨ sɨhefɨmbo sowahɨ anŋgunɨyupoanɨ. 28 Sɨhɨrɨ ai-dɨbo yaŋgɨrɨ anɨmboefɨ, ai-dɨbo ahahabodefɨ asu ai-dɨbo-anefɨ anɨboadefɨ. Rahurai-ane sɨhei herü fɨfɨrundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, ‘Sɨhɨr-amboanɨ Godɨndɨ nɨmor-anefɨ anɨmboefɨ,’ mehomo. 29 Sɨhɨrɨ Godɨndɨ nɨmor-anefɨ asu ŋgɨrɨ sɨhɨrɨ randɨhu hohoanɨmondefühɨya, God ai gor, sirfa kapa, nɨmoei ranɨ sɨsamɨyu mbɨsefɨ. Asu ŋgɨrɨ hohoanɨmo-ndefühɨya, God moanɨ sɨhefɨhoarɨ hohoanɨmoyefɨ hohu sɨhefɨ warɨnambo nafɨmarɨhur-ane mbɨsefɨ, ŋga yowanɨ. God ai-ana gor, sirfa kapa, nɨmoei ranɨ sɨsamɨyupoanɨ.
30 Horombo nindou ai Godɨmbo fɨfɨrɨfikoate-mayeiamboyu rasɨmboanɨ ai moai aheimbo ŋgɨnɨndɨrandürɨ. Ŋga hapondanambe ai muŋguambo nindou muŋguambo hɨfɨhü ranaheimbo yahuya, ‘Se sɨhei hohoanɨmo moaruwai daboadanambo-ndɨhi hehi wandɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ,’ mehu. 31 Ŋga asu ai mamɨ sihɨ dɨbonɨyu hɨnɨŋgɨmareandɨ si ranambe ai mbumundɨ hohoanɨmo süŋgundeandühɨ ahei hohoanɨmo ranɨ sɨmogodühɨ muŋguambo nindou yɨbobo-ndeandürɨmbui. Ŋga ai nindou mamɨ ranɨ-moatükunɨ ra hɨfandɨmbohünda hɨnɨŋgɨrirɨmboani. Nindou ra yɨfɨmayuwa God ai hoŋguambeahɨndɨ botɨmarirɨ ranani, ŋga ranahambo anɨmbo sɨhɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhurɨmboane,” mehu.
32 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai nindou yɨfɨhündɨ yaŋgɨrɨfembo hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo-yomo asu ai ahambo sɨsɨndɨ hoafɨmarurɨ. Ŋga bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Asükaindefɨ ranɨ-moatükunɨ ranahambo sɨhafɨ hoafɨ hɨmborɨndefo,” mehomondo. 33 Asu Por ai kansɨrɨ-yomondɨ wataporɨ yare hɨnɨŋgɨreapurɨ haya mahu. 34 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai ahambo süŋgurɨhorühɨ hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-marɨhindɨ. Nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Dionisius Areopagusɨhündɨ ai kansɨrɨmbofi mamaru. Asu nɨmorehɨ ahandɨ ndürɨ Damaris ai-amboanɨ anɨhondümbo-mareanda asu nindou bɨdɨfɨrɨyei hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-marɨhindɨ.