2
Yifiafɨ Aboedɨ makoso
Nümbür-ambeahɨnd sesɨ yimuŋgu-remɨndɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ si Pendikos sei arɨhündɨ ranai tüküfeyoambe Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai mamɨ worambe gugurɨmehindɨ. Ranɨyo nɨmehünou ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ werɨ nahurai sünambeahɨndɨ kosɨ worɨ ai gugurɨyahi nɨmareimbɨ ranahambo sɨmoŋgoramɨndɨ haya meŋgoro. Asu ranɨhü hai imami teifɨ dɨdɨŋarɨyohü ahoro nahurai tüküfe haya muŋguambo mamamɨ aheiwamɨ nɨnouyo wakɨmareandɨ. Ranɨyo Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahei fiambe farɨfehü ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo ŋgorü-poanɨmbo ŋgorü-poanɨmbo hoafɨnambo wataporɨmayei.
Asu Serusarem ŋgoafɨhü muŋguambo hɨfɨ adaburo ranɨhündɨ Suda bɨdɨfɨrɨ Godɨmbo hohoanɨmoyei-rɨhündeimbɨ ai tüküyahi mamarei. Werɨ nahurai tükümefeyo ra hɨmborɨyei hehi nindou afɨndɨ ranai gugurɨmehindɨ. Ranɨyo asu hɨmborɨyeianɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai wataporɨmayei ra ahei hoafɨnambo wataporɨmayeia hɨmborɨyei hehi mahepünehindɨ. Asu Sudahündɨ-mayei ranai hoafɨ wataporɨmbo-marɨhündɨ ranahambo hepünehi hehimbo hoafɨyeihɨ seiya, “Awi nindou ranana muŋguambo Garirihündɨ-mbayeiyo? Sɨhɨrɨ ana mamɨ ŋgoafɨhündɨ-yefɨpoanɨ, ŋga nüŋgurɨhi hehimboyo asu muŋguambo mamamɨ sɨhefɨ hoafɨnambo wataporɨmayeia ahei hoafɨ ra hɨmborayefa? 9-10 Sɨhɨrɨ ana Partia, Midia, Eram, Mesopotemia, Sudia, Kapadosia, Pondus, Esia, Frigia, Pamfiria, Isip asu Sairini ŋgoafɨkɨmɨ Ribia distrik ranambe ŋgoafɨ adaburo asu Rom, hɨfɨ ranɨhündambo nindou-anefɨ nda fandɨhu anɨmboefɨ. 11 Suda sɨhɨr-anefɨ asu nindou amurɨ sɨhefɨ Godɨmbo hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ anei, Kritɨhündɨ asu Arebiahündɨ muŋguambo hɨmborɨyefanɨ God ai ŋgɨnɨndɨ-moatükunɨ ramareandɨ ranahambo sɨhefɨ hoafɨnambo wataporɨmbo-arɨhündɨ,” masei. 12 Asu nindou muŋguambo ranai hepünahi afɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ aheihoarɨ sɨmborɨ hoafürɨyeihɨ seiya, “Nɨne-moatükunɨyo hapondanɨ nda yahurai tükefeyoa?” masei. 13 Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai tɨrɨfoefe hoafɨ-yahündürühɨ seia, “Awi aiana wain hoe afɨndɨ hamɨndɨ sɨmɨndei hehi mamɨkarɨ hohoanɨmo-yeihɨmbayei,” masahündürɨ.
Pita ai hoafɨ bokamarɨhendɨ
14 Asu Pita ai Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ 11 ranɨ babɨdɨmbo nɨŋgomombo puküna hoafɨyuhü yahuya, “Wandɨ wandafɨ mamɨ, Suda anei asu nindou bɨdɨfɨrɨ haponda Serusaremɨhü amarei, se ro ndanɨ-moatükunɨ tükefeyo ranahambo hoafayahɨ nda hɨmboyaŋgɨrɨ kündɨhi nɨmandimbo hɨmborɨndei. 15 Se hohoanɨmoyeihɨya, nindou nda wain hoe sɨmɨndei hehi mamɨkarɨ hohoanɨmoyeihanei asei, ŋga awi hapondanɨ ana 9 kirok siambeahanefɨ. 16 Ŋga ndanɨ-moatükunɨ tükefeyo ranana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ Soer hoafɨmayu süŋgu-ane tükefeyo.
17 God ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Bɨdɨfɨranambo si ranai akɨmɨ tüküfemboyoambe
ro wandɨ Yifiafɨ muŋguambo nindou-yeiwamɨ koandɨhe-heamboyahɨ.
Sɨhei nindowenihɨ nɨmorɨ asu nɨmorehɨ nɨmorɨ ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nahurai wataporɨmbo-ndühümboyei.
Sɨhei nindowenihɨ nɨmorɨ hoarɨfamborɨ ai ranɨ-poanɨmbo moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai hoeindumboemo
asu boagɨrɨ nindou ai yafogoadɨ-ndɨmboemo.
18 Asu ranɨ-sɨmboanɨ ana ro wandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ,
nɨmorehɨ nindowenihɨ yɨboboambo, aheiwamɨ Yifiafɨ koandɨ-heheanda
Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nahurai hoafɨndeimboyei.
19 Bɨdɨfɨranambo si ra nafuimbohünda
ro hepünɨfeimbɨ moatükunɨ sünambe asu hɨfɨhü nafuindamboyahɨ.
Horɨ, hai asu hasɨheimɨ afɨndɨ tükündɨfemboe.
20 Adükarɨ ai ahandɨ adükarɨ hɨmboa-mupuimbo-randeimbɨ si ra tüküfekoate-yoambe anɨmbo
hüfɨhamɨndɨ ai nɨmbɨndɨrɨ-mɨndowohü
asu amoamo ai horɨ nahurai hamburɨ tükündɨfimbui.
21 Ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo muŋguambo nindou ai aheimbo fehefendürɨmbo hünda
Adükarɨmbo dɨdɨbafehindɨ ranaheimbo aboedambo-ndeandürümbui,’ mehu.” Joeɨ 2:28-32
22 Pita yahuya, “Israerɨhündɨ nindou se wandɨ hoafɨ nda hɨmborɨndei. Sisas Nasaretɨhündɨ aiana ranɨpoanɨmbo nindouyu. God ai sɨhei mbusümo ahandɨ warɨsüŋgu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareandɨ ra se fɨfɨrɨhindɨ. 23 God ai horombo hondü hoafɨ fɨramündü sɨhai mburamboyu Sisasɨmbo sɨhei warɨhümarirɨ, ŋga hürütümbɨ nindou ai nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨ tɨkoründümo pamarüwura yɨfɨmayu. 24 Ŋga God ai ahambo yɨfɨndɨ asübusɨ ŋgɨnɨndɨkoate-yoweimbɨ ranambeahɨndɨ botɨmarirɨ. Nɨmboe sapo yɨfɨ ai ŋgɨrɨ ahambo bobohɨndɨrɨmɨndo. 25 Horombo Defit amboanɨ ahambo yare hoafɨyuhü yahuya,
‘Ro hoeirɨhinanɨ Adükarɨ ai muŋguambo si wandɨ-fikɨmɨ anüŋgu.
Ai wandɨ fikɨmɨ nüŋgumbo wambo ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ amboanɨ asübusɨ ndendɨrɨ.
26 Ranɨmboane ro ŋgusüfoambe aboedɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyahühɨ
God ai wambo aboedɨ moatükunɨ refemboayu ranahambo hɨmboayahɨ.
27 Asu se ŋgɨrɨ wambo yɨfɨ ambe-ambe rando hɨnɨŋgɨndowandɨrɨ.
Sapo se ŋgɨrɨ sürühoeimbɨ nindou kafoaro hɨnɨŋgɨmarɨworɨ ra hɨnɨŋgɨ-ndowora yɨfɨ ambe-ambe sümburɨndu.
28 Rananɨmbo se yaŋgɨrɨ aboedɨ nɨŋgombo nafɨ ra yamundo-wandɨrɨmboyafɨ.
Asu se yɨnɨ mbɨsafanɨ ro se-dɨbo nɨmboambo afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndamboyahɨ,’ Buk Song 16:8-11
mehu. 29 “Amoŋgo mam-anemo asu rehɨ mam-anei, ro sɨheimbo anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ, sɨhefɨ amoao Defit ai yɨfɨmayuwambo masamboarɨhurɨ. Asu ahandɨ yɨfɨ ambe ranai haponda sɨhefɨmbo sowahɨ anɨŋgo ho. 30 Defit ai-ana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ wambo fɨfɨreandɨ God ai ahambo hoafɨyundowohüya, ‘Süŋgunambo sɨhafɨ sɨrambeahɨndɨ mamɨ sɨhafɨ fondɨ semɨndɨmbohünda ahambo bogorɨmbondɨhinɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨhinɨmboyahɨ,’ mehu. 31 Defit ai nɨnɨ-moatükunɨ tükündɨfembo ra fɨfɨreandühɨ wataporɨmbo-randühɨya, ‘God ai ŋgɨrɨ ahambo yɨfɨyeimbɨyei ŋgoafɨhü hɨnɨŋgɨndirɨ, asu ŋgɨrɨ yɨfɨ ambe-ambe sümburɨndu,’ mehu. God ai ahandɨ nendambo aboedambo-fendürɨmbo Krais yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranahamboyu wataporɨmbo-marandɨ. 32 Sisasɨmboyo God ai yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ. Muŋguambo ro hoeirɨhu hohu ranahamboane wataporɨmbo-arɨhundɨ. 33 Sisasɨmbo God ai sünambe serümündü hafu hɨnɨŋgɨriranɨ ahandɨ warɨhondü waranɨ mbamarü. God ai horombo hoafɨmayu süŋgu Sisasɨmbo Yifiafɨ Aboedɨ masagado, ranɨyo asu Sisas ai sɨhefɨwamɨ koamafoareandɨ, ran-ane haponda se hoafɨ hɨmborɨyei asu hoeirɨhi arɨhündɨ. 34-35 Defit ai moai sünambe hafu Sisas ramefiyu nou, ŋga ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Adükarɨ ai wandɨ Adükarɨmbo hoafɨyundowohü yahuya,
“Se wandɨ warɨ hondünɨ nɨmandɨfɨ ŋgafɨmbo
asu sɨhafɨ hürütümbɨ ra sɨhafɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨheapuranɨ se hɨbadapurɨ-mboyafɨ,” ’ mehu. Buk Song 110:1
36 Ranɨmboane Israer nindou muŋguambo se nda ndondɨhi fɨfɨrɨndɨhindɨ. God ai Sisas se nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ tɨkorɨhomondei pamarɨhorɨ ranahambo Adükarɨmborirɨ asu ahandɨ nendambo aboedambofembo nindoumborirɨ kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ,” mehu. 37 Pita ai ranɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-maranda nindou afɨndɨ ranaheimbo ŋgusüfoambe horɨmareandüra bɨdɨfɨrɨ amurɨ Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-babɨdɨmbo ahamumbo düdurɨhipurühɨ seiya, “Asu nɨnɨ nünüŋgu-mandɨhunda?” maseiamboyu. 38 Asu Pita ai sɨmborɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Muŋguambo mamamɨ se sɨhei moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndɨhi hehi sɨmborɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindühɨ Sisasɨndɨ ndürɨnambo hundüründeianɨ anɨmbo God ai sɨhei moaruwai hohoanɨmo ra amboawi mbüsümbui. Ranɨ-süŋgundɨhindanɨ anɨmbo God ai sɨheimbo Yifiafɨ Aboedɨ dagadürümbui. 39 God ai Yifiafɨ Aboedɨ saimbo hoafɨ fɨramündü masɨhendɨ ranana se, sɨhei nɨmorɨ asu süŋgudɨdɨ nɨmorɨ hondü sɨheimbo muŋguamboyo. Ranɨ-moatükunɨ ranana nindou muŋguambo God ai wand-anei yahundüreimbɨ aheimbo hoafɨyu masɨhend-ane,” mehu.
40 Pita ai amurɨ bɨdɨfɨrɨ hoafɨ ranɨfihɨ pare haya wataporɨmbo-marandɨ. Ai hütihoafɨ-yupurühɨ yahuya, “Se hɨbadɨhümbo, ŋga nindou moaruwai hohoanɨmoyei-rɨhündeimbɨ ranɨ-babɨdɨmbo moaruwaimbo-ndahimboyei.” 41 Pita hoafɨ wataporɨmbo-marandɨ ranai nindou afɨndɨ ranaheimbo ŋgusüfoambe botɨmareandüra hundürümayei. Ranɨ-sɨmboanɨ 3,000 nindou-yei Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ horɨmbodɨdɨ ranɨfihɨ pamareandɨ. 42 Nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai ranɨhü Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ yamundɨfe hoafɨ hɨmborɨyeihɨ bɨdɨfɨrɨ wandafɨ ranaheimbo fehefendürɨmbohünda sesɨ mamɨ sahüsihɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨyahi marɨhündɨ.
Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai mamɨ hohoanɨmo süŋgumarɨhindɨ
43 Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ warɨsüŋgu God ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareanda nindou afɨndɨ ranai yɨhɨmboyeihɨ ahɨnɨmarɨhorɨ. 44 Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai mamühɨyahi nɨmareimbo mamamɨ ahei napo ra ahei mamühɨ nahuraimayo. 45 Ai ahei hɨfɨ asu napo ra nindou ŋgorümbo sehindühɨ ranɨfihɨndɨ kakɨ sahümündi hehi kakɨ ra nindou napokoate-yeimbɨmbo sehi marɨhündɨ. 46 Muŋguambo si Godɨndɨ worambe gugureahi marɨhündɨ. Asu ai ahei worambe gugureahi nɨmareimbo sahüsi rɨhündühɨ aheimayo napo ra nindou ŋgorümbo ŋgusüfoambe hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ kapeihü sehi marɨhündɨ. 47 Nindou ranai muŋguambo si Godɨmbo aboed-ani sei hohoanɨmoyeia asu muŋguambo nindou ranai aheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-yahündürɨ marɨhündɨ. Muŋguambo si Adükarɨ ai nindou bɨdɨfɨrɨ semündündüra asu Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai afɨndɨ safɨ tüküfe marandɨ.