3
Pita ai nindou mamɨ tɨŋarɨ moaruwaimbü aboedɨmarirɨ
Mamɨ nɨmbambeahɨ Pita ai Son-dɨbombo dɨdɨbafɨfembohünda Godɨndɨ worɨna mahüfanɨ. Ranɨyo ginɨrɨ yipurɨ Aboedɨ Yipurɨ sei arɨhünd ranɨkɨmɨ nindou tɨŋarɨ moaruwaimbü mamaruwa hoeimarɨnerɨ. Ahandɨ tɨŋarɨ ra hondɨ ai yahurai wakɨrɨmɨndɨ hayamboyo muŋguambo si ginɨrɨ nafɨtambe ranɨkɨmɨ sahorɨmɨndei hei hɨnɨŋgɨrɨhoranɨ nɨmarümbo nɨmorehɨ nindowenihɨ Godɨndɨ worɨna heianɨ kakɨ moako-moakoyu-marandɨ. Nindou ranai hoeireandane, Pita ai Son-dɨbombo Godɨnɨdɨ worɨna mahüfandamboyu kakɨ moakomayu. Pita weimbo Son ai ahambo hɨmboarɨ parɨnerɨ nɨmbafanɨmbo safanɨya, “Yɨhoehɨmbo sowana hɨmboyafɨ,” masafandamboyu. Nindou ranai ahafanɨmboya wambo kakɨ saimbo-mbayafanɨ yahu haya hɨmbomayu.
Ŋga Pita ai hoafɨyundowohü yahuya, “Ro moai kakɨ sɨhambo saimbo sahamɨndɨhɨ, ŋga ro sɨhambo mamɨ-moatükunɨ ndahanɨnɨmboyahɨ. Sisas Krais Nasaretɨhündɨ ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo botɨyafo hawa hafɨ,” mehundo. Ranɨyu Pita ai ahandɨ warɨhondü watɨŋarɨ kɨkɨhɨramündü mbura botɨmarira nɨmehünou ahandɨ tɨŋarɨ asu yimɨndɨho ranai ŋgɨnɨramɨndɨwohü botɨmefiyu. Ai horɨpɨrɨhoei piyu nüŋgu mbura mahu. Ai Pita weimbo-babɨdɨmbo Godɨndɨ worambe hu nüŋgu wakɨreandühɨ hohorɨpɨ-hohorɨpɨyu randühɨ Godɨmbo adükar-ani mehu. 9-10 Muŋguambo nindou ranai fɨfɨrɨhindɨ sapo nindou ranaiyu Godɨndɨ worɨ ginɨrɨ yipurɨ Aboedɨ Yipurɨ sei arɨhündɨ ranɨkɨmɨ nɨmarümbo kakɨ moako-moakoyu-marandɨ. Asu hapondanɨ hoeirɨhoranɨ nindou-mayu ranai hoahoaŋguhü Godɨmbo aboed-ani yahu hoafɨmayua nindou ranai nüŋgure-hayamboyo ranɨ-moatükunɨ ra tükümefeyo sei hehi mahepünahindɨ.
Pita ai Godɨndɨ worambe hoafɨ bokamarɨhendɨ
11 Nindou-mayu ranai Pita weimbo Sonɨmbo kɨkɨhɨrapümündɨ nüŋguambe nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai hepünahi hehi Soromonɨndɨ yibadɨ sei arɨhündɨ Godɨndɨ worambe ranɨnambo pɨpɨmayei hei. 12 Pita ai nindou afɨndɨ mahüsi ra hoeireandürɨ haya hoafɨyundürühɨ yahuya, “Israerɨhündɨ nindou se nɨmboe hepünehinda? Se nɨmboe yɨhoefɨmbo hɨmboapoayei ahafandɨ ŋgɨnɨndɨ asu ai-ana mbumundɨ nindouwambo mbayafandɨ nindou ra aboedɨmarɨnerɨ sei hehimboa? 13 Abraham, Aisak, Sekop asu sɨhefɨ amoao-yei God ai ahandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ Sisas ahambo ŋgɨnɨndɨ masagado, ŋga se hɨfokoe-fimbohünda hürütümbɨ nindou-yei warɨhümarɨhorɨ. Pairat ai aboedambo koarɨhefimbo hohoanɨmoyuwane, asu se Pairatɨmbo seiya, ‘Ro moai Sisasɨmbo aboedambo koarɨhefimbo hohoanɨmoyefɨ,’ masei. 14 Se moai aboedɨ sürühoeimbɨ ranahambo hohoanɨmoyei, ŋga ahambo semündümbo hündɨ-mayo ranɨyo asu yifiarɨyu nindou hɨfokoare randeimbɨ-mayu ra masahorɨmɨndei. 15 Se nindoumbo koadürümbo-koadürümbo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nafɨ semɨndɨndürɨ hombo-mayu ra hɨfokoamarɨhorɨ ranahamboane wataporɨmbo-rɨhu arɨhundɨ. 16 Sapo se nindou hoeiarɨhorɨ nda se fɨfɨrɨhorɨ, ro Sisasɨmbo anɨhondümbo-arɨhoandɨ ranɨmboyo nindou tɨŋarɨ moaruwai nda aboedɨmefiyu. Se muŋguambo aboedɨ hamɨndɨ tükümefiyuwa hoeiarɨhindɨ ra Sisasɨmbo anɨhondümbofe ranɨnamboyo.
17 Amoŋgo-mamɨ asu rehɨ-mamɨ, ro fɨfɨrɨheandɨ se Sisasɨmbo ramarɨhorɨ ra moai sɨhei boboagorɨ nindou ranɨ-babɨdɨmbo nɨnɨ-moatükunɨyo ramarɨhindɨ ra fɨfɨrɨhindɨ. 18 God ai ahandɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ yasɨmondɨ süŋgure hoafɨyuhüya, ‘Krais ai asübusɨ ndemündü haya yɨfɨndümbui,’ mehu. Ranɨyo asu God ai haponda anɨhondü ndanɨsüŋgure hɨnɨŋgɨmareanda tükümefeyo.
19 Ranɨmbo-anɨmbo se sɨhei ŋgusüfoambe hohoanɨmo ŋgorü süŋgundɨhindühɨ God sowana hɨhɨrɨndahi dɨdeiyanɨ anɨmbo asu sɨhei moaruwai hohoanɨmo ra amboawi mbeyahuamboane. Rananɨmbo Adükarɨ ai fi hefe nɨmarɨmbo si ra koandɨhembui. 20 Rawehindɨ anɨmbo God ai nindou sɨheimbo fehefendürɨmbo kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ Krais Sisas ra, koandɨherümbui. 21 Sapo horombo ahandɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ yasɨmondɨ süŋgu hoafɨmayu süŋgu. Sisas ai sünambe nüŋgu ŋgumbo God ai muŋgu-moatükunɨ sɨmborɨ tüküfembo hoafɨmayu ranambe tükündüfimbui. 22 Horombo Moses yahuya, ‘Nindou mamɨ ro nahurai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyorambo Adükarɨ God ai seambeahɨndɨ kaboadirɨ hɨnɨgŋɨndirümbui. Asu muŋgu-moatükunɨ ai hoafɨyuweimbɨ ra süŋgundɨhindɨ,’ mehu. 23 Nindou Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyo süŋgufekoate-ayei ana, God ai hɨfokoandeira yɨfɨndeimboyei asu ŋgɨrɨ Israerɨyei sɨrambeahɨndɨndei.
24 Nindou Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ Samuer nüŋguambe peyo haya sɨnɨmbo ahandɨ wagabe ra muŋguambo mamɨ ranɨ hoafɨyo wataporɨmboru homombo asu hapondanambe tükefeyo. 25 Se-ana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ahamundɨ ahuirɨ mam-anei. Asu God ai sɨhei amoao mamɨ-babɨdɨmbo hoafɨ fɨramündü masɨhendɨ ra sɨheimbo-hündamboane. Ai sɨhei ape Abrahamɨmbo hoafɨyundowohü yahuya, ‘Sɨhafɨ ahuirɨ ranahambo süŋgunambo anɨmbo muŋguambo nindou ndanɨ hɨfɨhü anɨboadei ranaheimbo aboedɨ-aboedɨ-ndɨheandürɨ-mboyahɨ,’ mehu. 26 Sɨheimbo aboedɨ-aboedɨfendüra sɨhei moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨfembohünda God ai weaŋgurühɨ ahandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ Sisas sɨheimbo sowahɨ koamarɨherü,” mehu.