4
Pita weimbo Sonɨmbo kansɨrɨndɨ hɨmboahü papɨ-hoafɨmarupɨrɨ
Pita ai Son-dɨbo nɨmorehɨ nindowenihɨmbo wataporɨmbo-rɨnandürühɨ nɨmbafandambe, Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ-yomo, ami Godɨndɨ worɨ hɨfandɨrundeimbɨ-yomondɨ bogorɨ-yomo asu Sadyusi-yomo ai aheimbo sowahɨ hafomo tükümefundɨ. Ahamumbo ŋgusüfoambe moaruwai marapurɨ ra sapo Kraisɨndɨ hoafɨ sowandɨfanɨ hafanɨ-rɨnandeimbɨ ranai nindoumboya, Sisasɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo yɨfɨhündɨ botɨndahimboyei hoafɨ ra yamundɨ-marɨneanda ranɨmboyo ahafanɨmbo ŋgusüfoambe ŋgɨnɨndɨ-marupɨrɨ. Suda-yafe bogorɨ nindou ranai Pita weimbo Sonɨmbo kɨkɨhɨrupɨndümo houmbo papɨ-hoafɨyopɨrɨmbo mehomo. Ŋga asu nɨmbɨfembo yaŋgɨrɨ-mayoamboyo sümbo papɨ-hoafɨyopɨrɨmboane yahomo houmbo karabusambe hɨnɨŋgɨmarupɨrɨ. Pita, Son ai wataporɨmbo-marɨnanda nindou afɨndɨ ranai hoafɨ wataporɨmbo-marɨnandɨ ra hɨmborɨyei hehi Sisasɨmbo anɨhondümbo-marɨhindɨ. Nindou ahafandɨ hoafɨ hɨmborɨyei hehi anɨhondümbo-marɨhindɨ ranana 5,000-yei.
Süŋgunambo ŋgorü sinambo Suda-yei hɨfandɨrundüreimbɨ, bogorɨ nindou asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ ai Serusarem ŋgoafɨhü mafandundɨ. Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ, Anas, Kaiafas, Son, Areksander asu muŋguambo Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ-yomondɨ fikɨmɨnɨndɨ ai-amboanɨ ranɨhü mafandɨhindɨ. Ai Pita weimbombo sowapündümo ahamundɨ hɨmboahü hɨnɨŋgɨrupɨrɨ houmbo düdurɨpɨrühɨ yahomoya, “Se nɨnɨ-ŋgɨnɨndɨnamboyo ranɨ-moatükunɨ ra ramarɨneanda?” mehomondamboyu.
8-9 Pitandɨ fiambe Yifiafɨ Aboedɨ ranai tüküfehüyo sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Hɨfandɨ-rundeimbɨ asu bogorɨ nindou, se nindou tɨŋarɨ moaruwaimbü ranahambo aboedɨ moatükunɨ ramarɨhoandɨ ranɨmboyo yɨhoehɨmbo düduwefundɨ? Asu düdi aboedɨmarirɨ yahomomboemo yɨhoehɨmbo düduwefundɨ? 10 Refe ana ro hohoanɨmoyehanɨ muŋguambo se-anemo asu Sudahünd-anei nda fɨfɨrɨndɨhindɨ, nindou ranai ana Sisas Nasaretɨhündɨ ahandɨ ndürɨnamboyu aboedɨ tükümefiyu. Se nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨ tɨkorɨhorɨmɨndei pamarɨhorɨ, ŋga asu God ai yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ. Nindou ndanai tɨŋarɨ moaruwaiyusɨ, ŋga Sisasɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo aboedɨfi haya haponda sɨhei wagabe ndanüŋgu. 11 Sisas ai ana,
‘Kambohoanɨ worɨmboru-rundeimbɨ nindou ai ambe mehomoyosɨ,
ŋga asu worɨ ŋgɨnemɨndɨmbohünda bogɨmondɨ kambohoanɨ noumbofi tükümefiyu.’ Buk Song 118:22
12 Sisasɨmbo yaŋgɨrɨyo hɨfɨ ndanɨhü God ai nindou aboedambofembo ŋgɨnɨndɨ masagado. Ahandɨ süŋgu anɨmbo sɨhɨrɨ aboedambo-ndahumboyefɨ asu ai yaŋgɨrɨ anɨmbo nindou aboedambo-ndeamunɨmbui,” mehu.
13 Suda-yafe bogorɨ nindou ranai fɨfɨrundɨ Pita weimbo Son ai moai skurɨ-yafanɨ, ŋga moanɨndɨ nindou-yafanɨ yɨhɨmbokoate-wataporɨ-mayafandamboyo nindou ranai mahepünafundɨ. Ranɨyo horombo Sisas babɨdɨmbo hoahoaŋgomo marundɨ ra ai fɨfɨrɨmarundɨ. 14 Nɨmboe sapo nindou aboedɨmarɨnerɨ ranai ahafandɨ fikɨmɨ manüŋguwamboyo asu ahafanɨmbo nɨnɨ akɨdou-amboanɨ hoafɨkoate-memo. 15 Suda-yei bogorɨ nindou ranai hoafɨmemonda Pita ai Son-dɨbo tüküyafɨne hena mahafanɨ. Ai hafandanɨyo bogorɨ nindou ranai nɨmarɨmombo ahamundɨhoarɨ bogo sɨmborɨ ndüwurɨmefundɨ. 16 Ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou ndanahafanɨmbo nɨnɨ nünüŋgu-mandɨhupɨra? Muŋguambo nindou Serusarem ŋgoafɨhündɨ ai fɨfɨrɨhindɨ sapo ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramarɨneandɨ ra. Ŋga ranɨ wambo asu sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ dɨdɨmondefühɨ wanɨ mbɨsefɨ. 17 Ŋga ranɨ hoafɨ ra muŋguambo nindoumbo goago wakɨnde-amboembohünda yowanɨ mbɨsefomboane. Yowanɨ mbɨsefanɨ anɨmbo nindoumbo Sisasɨndɨ ndürɨ ranahambo wataporɨmbo-yondürɨkoate-mbeyafandamboane,” mehomo.
18 Ai asükaiyomo mɨŋgɨyomo hürɨhaupɨrɨ houmbo yahomopɨrɨya, “Se yowanɨ Sisasɨndɨ ndürɨ ranahambo nindoumbo wataporɨmbo-yondürɨ asu yamundɨfendürɨ-rapoanɨ,” mehomo. 19 Ŋga asu Pita ai Son-dɨbo sɨmborɨ hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Nɨne-hohoanɨmo God ai yifirayu ra se türüboadundɨ. Ro sɨhamundɨ hoafɨ süŋgu-mandɨhoyo asu Godɨndɨ hoafɨ süŋgu-mandɨhoyo? 20 Sapo ro nɨne-moatükunɨ hoeirɨho asu hoafɨ hɨmborɨye marɨhoandɨ ranahambo wataporɨmbo-hündambo ŋgɨrɨ ro yafambe kɨkɨhɨ-ndɨhoamɨndehɨ,” mehu.
21 Ai moai ahafanɨmbo karabusɨ-fepɨrɨmbo nafɨ fɨfɨrundɨ, sapo nindou muŋguambo ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramarɨneandɨ ranɨmbo Godɨmbo adükar-ani seihü wambo. Ranɨyo Suda-yei bogorɨ nindou ranai Sisasɨndɨ ndürɨ ranahambo wataporɨmboyo asu nindou yamundɨferambo ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ yowanɨ yahomo mburumbo asükai aboedambo koamarɨhaupɨrɨ. 22 Nindou hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rarɨneandühɨ aboedɨmarɨnerɨ ranana 40 hɨmbanɨ ŋgasünde-andeimbɨyu.
Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨyei dɨdɨbafɨfe hoafɨ
23 Suda-yafe boboagorɨ ranai Pita weimbo-babɨdɨmbo hoafɨ dɨdɨboado-marundɨ. Ranɨyafanɨ ranɨhündambo ai mamɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ aheimbo-so hɨhɨreafɨne hafanɨ Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ asu Suda-yafe boboagorɨ wataporɨmbo-marundɨ ra wataporɨmbo-marɨnandɨ. 24 Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi muŋguambo Godɨmbo dɨdɨbafɨyeihɨ seiya, “Adükarɨ serandɨ hɨfɨ, sünü, sɨrɨwara asu muŋgu-moatükunɨ ranambe eŋgoro ra nafɨmarandɨ. 25 Horombo yɨhoefɨ amoao Defit sɨhafɨ ratüpurɨyu randeimbɨmbo Yifiafɨ Aboedɨndɨ süŋgu se hoafɨyafühɨ safɨya,
‘Nɨmboe muŋguambo hɨfɨhündɨ nindou ra ŋgɨnɨndayei?
Asu nɨmboe nindou ranai ŋgusüfo hohoanɨmo-koate hoafɨ fɨrarɨhümündi?
26 Hɨfɨnɨndɨ adükarɨ boboagorɨ nindou ranai
yifiarɨmbo yahomo houmbo gugurɨyafu hoafɨ fɨrarɨndümo.
Ran-ane hɨfandɨ-rundeimbɨ boboagorɨ ranai
Adükarɨ asu Krais nindou aboedambofembo kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ
ahafanɨmbo hɨfɨnambo-fepɨrɨmbo hoafɨ fɨrarɨndümo,’ masafɨ. Buk Song 2:1-2
27 Herot, Pondius Pairat, Suda-yafe ndɨfo asu Suda ai Serusarem ŋgoafɨhü mamühɨyahi Sisas Krais sɨhafɨ ratüpurɨ, ratüpurɨyu-randeimbɨ se nindoumbo aboedambofembo kafoarɨworɨ hɨnɨŋgɨmarɨworɨ ranahambo hoafɨ fɨmarɨhümündi. 28 Nindou ndanai ndanɨ-moatükunɨ ramarɨhindɨ ra sɨhafɨ yifirɨ süŋguyo, sapo se horombo sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨnambo hoafɨ fɨrandɨfühɨ ndanɨ-moatükunɨ nda tükümbɨfeyo-wamboane safɨ masɨhawandɨ süŋguyo. 29 Asu haponda Adükarɨ se yɨhoefɨmbo yɨhɨmbombɨyeia sei hehi hoafɨ wataporɨmbo-marɨhündɨ ra hɨmborɨndafɨ. Sɨhafɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimbɨ yɨhoefɨmbo fandɨhawamunanɨ anɨmbo yɨhɨmbokoate-sɨhafɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-ndɨhumboane. 30 Asu se sɨhafɨ warɨ aŋgünümbɨ nendɨyei-wamɨ nandowandüranɨ aboedɨndahindühɨ Sisas sɨhafɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ahandɨ ndürɨ süŋgu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ratüpurɨndafɨ.”
31 Ai rarɨhi Godɨmbo dɨdɨbafɨyei kɨkɨrɨhümündianɨyo, worɨ gugurɨyahi nɨmareimbɨmayo ranai yabadɨmarandɨ. Ranɨyo Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahei fiambe tüküfehüyo yɨhɨmbokoate Godɨndɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-marɨhündɨ.
Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨyafe fehefe hohoanɨmo
32 Muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranai hohoanɨmo mamamberɨhi hehi mamɨ hohoanɨmo süŋgumarɨhindɨ. Ranɨyo asu ahei napo ra moai yɨhoefɨ yaŋgɨr-ane sei, ŋga nindou mamamɨ ahei napo ra muŋguambo aheimayo. 33 Hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai God Sisasɨmbo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ hoafɨ wataporɨmbo-marundɨ ra ŋgɨnɨndɨyo. Ranɨyo asu God ai nindou ranaheimbo fehefendürɨmbo hohoanɨmo-yundürühɨ afɨndɨ aboedɨ-aboedɨ-mareandürɨ. 34-35 Nindou afɨndɨ ranambeahɨndɨ moai mamɨ ai-amboanɨ nɨnɨ-moatükunɨ mbonɨmboramündu. Nindou hɨfɨ asu woreimbɨ-mayei ranai kakɨfihɨ koarɨhehi mburɨhü kakɨ ra sahümündi hei hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨmbo sehinda ai nindou napokoate-yeimbɨ mbonɨmbo-rɨhümündianɨ yimburundürɨ marundɨ.
36 Nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Sosep ranɨhü manüŋgu asu ranɨyo hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai ahambo ŋgorü ndürɨ Barnabas kamafoarüwurɨ. Ndürɨ Barnabas ranana ahandɨ nɨmɨndɨ ra ŋgusüfoambe ŋgɨnɨramɨndɨ randeimb-ane. Asu aiana Rifai sɨrambeahɨndɨ Saiprusɨhündɨyu. 37 Ai hɨfembüyu hayamboyu hɨfɨ ra kakɨfihɨ sai mbura kakɨ ra semündü hu hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨmbo masagapurɨ.