8
tɨŋɨrɨfo segupurɨpoanɨ,” yahu mbura yɨfɨmayu. Stifenɨmbo hɨfokoamarüwurɨ ra Sor ai aboed-ane, mehu.
Sor ai Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨmbo moaruwaimbo mareandürɨ
Ranɨ-sɨmboanɨ muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ Serusaremɨhü manɨboadei ranaheimbo pɨyei hehi moaruwaimbo marɨhindüra Sudia asu Samaria-yafe hɨfɨna bukürümayei. Ŋga hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai yaŋgɨrɨ Serusaremɨhü manɨŋgomo. Anɨhondümbo-rundeimbɨ nindou bɨdɨfɨrɨ Godɨndɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgurundeimbɨ ai Stifenɨmbo pukünambo aranɨhoafɨrurɨ mburu hɨfɨ-kamarüwurɨ. Ranɨyo asu Sor ai anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yafe hohoanɨmo moaruwaimbo-reandürühɨ hu worɨnɨ-worɨnɨyuhü worambeahɨndɨ nɨmorehɨ nindouwenihɨ kifi hüramündɨndürɨ hu karabusambe hɨnɨŋgɨreandürɨ marandɨ.
Firip ai Sameria ŋgoafɨhü aboedɨ hoafɨ bokamarɨhendɨ
Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai muŋguambo ŋgoafɨ bukürümayei ranɨhü aboedɨ hoafɨ bokarɨhoemo marundɨ. Ranɨyo asu Firip ai Sameria-yafe adükarɨ ŋgoafɨna hanü Sisasɨmbo ai Krais-ani yahu wataporɨmbo-marandɨ. Ranɨyo asu nindou afɨndɨ ranai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyeihɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareanda hoeirɨhindühɨ ahandɨ hoafɨ wudɨpoaporɨhi hɨmborɨmayei. Nindou ranahei fiambe moaruwai nendɨ mamarondürɨyosɨ, ŋga Firip ai hemafoareandüra wurünɨyombo gorefoendühɨ nindou ranaheimbo hɨnɨŋgɨmarɨhindürɨ. Asu nindou afɨndɨ yirɨ warɨ nɨmokoyeimbɨ tɨŋarɨ moaruwaimbü ranai-amboanɨ aboedɨmayei. Ranɨyo asu nindou afɨndɨ ranai ranɨ ŋgoafɨhü afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-mayei.
9-10 Ŋga nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Saimon ranɨ ŋgoafɨhü manüŋgu. Ai hɨmoarokora randeimbɨyu, ranɨyo asu Samariahündɨ ai hepünɨmehindɨ. Saimon ai hoafɨyu randühɨya, “Ro adükar-anahɨ,” yahu marandamboyei, amoŋgohoandɨ asu akohoandɨ muŋguambo ahandɨ hoafɨ wudɨpoaporɨhi hɨmborɨmayei. Nindou ranai hoafɨyeihɨ seiya, “Nindou ra ŋgɨnɨndeimb-ani asu ŋgɨnɨndɨ ra Godɨndɨ nahurai adükar-ane,” sei marɨhündɨ. 11 Asu Saimon ai afɨndɨmbo ŋgoŋgoanɨ hoafɨ yare maranda hepünahindühɨ ahandɨ süŋguyahi marɨhündɨ. 12 Ŋga Firip ai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ asu Sisas Kraisɨndɨ aboedɨ hoafɨ ra wataporɨmbo maranda nɨmorehɨ nindouwenihɨ ranai Firipɨndɨ hoafɨ hɨmborɨyeihɨ hundürümayei. 13 Saimon amboa Godɨndɨ hoafɨ anɨhondümbo-mareanda ahambo hundürümarüra asu Firip-dɨbo manüŋgu. Ai hoeireandane, Firip ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareanda, asu ai afɨndɨ hohoanɨmo-mayu.
14 Ŋga asu ranɨyomo hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ Serusaremɨhü manɨŋgomo ai hoafɨ hɨmborɨyomondane, Sameriahündɨ ai Godɨndɨ hoafɨ anɨhondümbo-marɨhindɨ. Ranɨyo Pita asu Son aheimbo sowana koamarɨ-haupɨra mahanɨfanɨ. 15 Ai tüküyafɨne anɨhondümbo-rɨhindembɨ-mayei, ranaheimbo-hündambo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-yafɨneandühɨ safanɨya, “Sɨhafɨ Yifiafɨ Aboedɨ aheimbo dabadürɨ,” masafanɨ. 16 Nindou ranai Sisasɨndɨ ndürɨnambo yaŋgɨrɨyei hundürümayei. Ŋga awi moai ranɨ sɨmbonɨ Yifiafɨ Aboedɨ ai aheiwamɨ koso. 17 Ŋga asu süŋgunambo hoafɨ sowandɨfanɨ hafanɨ-rɨnandeimbɨ ai ahafandɨ warɨ aheiwamɨ nandɨne mburɨnambo, dɨdɨbafɨ-mefɨneanda, Yifiafɨ Aboedɨ ranai aheiwamɨ makoso.
18 Saimon ai hoeireapɨrane hoafɨ sowandɨfanɨ hafanɨ-rɨnandeimbɨ ai ahafandɨ warɨ aheiwamɨ manandɨneanda, Yifiafɨ Aboedɨ ahei wamɨ makoso. Ranɨyu asu Saimon ai kakɨ semündü-haya, ahafanɨmbo sowana hu hoafɨyupɨrɨhü yahuya, 19 “Ŋgɨnɨndɨ ra wambo amboa seneandɨrɨ, rananɨmbo asu ro-amboa wandɨ warɨ nindou ranaheiwamɨ nandɨheandanɨ, Yifiafɨ Aboedɨ aheiwamɨ mbɨkoso-amboane,” mehu. 20 Ŋga Pita ai sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Ranɨ-moatükunɨ God ai moanɨ asendɨ ra, asu se nɨmboe kakɨnambo pemɨmbo hohoanɨmoayafa? Ranana se sɨhafɨ kakɨ ranɨ bɨtapɨndo yɨfɨndamboyafɨ. 21 Se ŋgɨrɨ Godɨndɨ-mayo ratüpurɨ ndanambe keboawandɨ. Nɨmboe sapo sɨhafɨ hohoanɨmo ra Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨyopoanɨ, ŋga moaruwai-ane. 22 Ŋga ranɨmboane se dɨdɨboadɨndo hohoanɨmondafühɨ anɨmbo, sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo randühɨndo hɨnɨŋgɨndowandɨ. Asu se Adükarɨmbo dɨdɨbafɨndafoando rananɨmbo ai sɨhafɨ ŋgusüfoambe moaruwai hohoanɨmo ra amboawi mbüsümbui. 23 Ro fɨfɨrɨheandɨ, se-ana hohoaŋɨ afɨndeimbanafɨ asu sɨhafɨ ŋgusüfoambe moaruwai ranɨ hohoanɨmo ran-ane nɨmarɨrɨnɨmbo hɨfandaranɨnɨ,” mehu. 24 Saimon ai sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Se wambo farɨhefembohündambo Adükarɨmbo dɨdɨbafɨ-ndafoandanɨ anɨmbo, asu rananɨ moatükunɨ se hoafɨmayafɨ ra ŋgɨrɨ tükündɨfeyo,” mehu.
25 Asu Pita weimbo Son ai nɨnɨ-moatükunɨ Adükarɨ ai ramareandɨ ra ai hoafɨyafɨnandürɨ mburɨnambo, asükai Serusaremɨnambo hɨhɨrɨyafɨne mahahüfanɨ. Nafɨnambo hahüfandühɨ, Samaria-yafeihɨ muŋgua ŋgoafɨ adaburo ranaheimbo Adükarɨndɨ hoafɨ ra bokamarɨheneandürɨ.
Firip ai Itiopia-hündambo aboedɨ hoafɨ bokamarɨhendɨ
26 Sünambeahɨndɨ nendɨ mamɨ ai Firipɨmbo Serusaremɨhü hoafɨyuhü yahuya “Botɨyafo, gebü Gasa ŋgoafɨnambo nindou ŋgoafɨ naŋgokoateyo nafɨ gadɨfɨ,” mehu. 27 Ranɨyu asu Firip ai botɨfi yaha hanühɨ ranɨ nafɨhü Itiopiahündɨ mamɨ hoeimarirɨ. Nindou ra Itiopia-yafe adükarɨ bogorɨ nɨmorehɨ Kandas ahandɨ kakɨ hɨfandɨrandeimbɨ bogorɨyu. Nindou ranai tɨmoefɨ karɨwurimb-ani. Ai rotumbo-hündambo Serusaremɨnambo mahafu. 28 Asükai ahandɨ karisambe ŋgoafɨna hɨhɨrɨfi mahu. Karisambe huhü Aisaia Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu randeimbɨ ai bukambe sürü papɨmarandɨ ra nafɨna hübudümara hu. 29 Ranɨyo Yifiafɨ Aboedɨ ai Firipɨmbo hoafɨyohü yahoya, “Akɨmɨ ŋgafɨ karisɨ-kɨmɨ nɨmbafɨ,” meho.
30 Ranɨyu Firip ai pɨpɨyu hu, karisɨ fikɨmɨ-fiyuane, nindou ranai buk Aisaia sürü papɨmarandɨ ra ritimɨmaranda hɨmborɨyu haya düdufihɨ yahuya, “Hoafɨ se ritimɨmarandɨ ra awi fɨfɨrohawambo wamboyafɨ?” mehuamboyu. 31 Asu ai sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Nindou wambo hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ fɨfɨrɨfe hoafɨkoate-ayu ana, ro ŋgɨrɨ aboedɨ fɨfɨrɨndɨheandɨ. Ŋga se mborai sɨhüfɨ, fareafo, ro-dɨbo karisambe nɨmandembo,” mehundo.
32 Nindou buk hoeimareandɨ ranai ndare hoafɨyohü yahoya,
“Ahambo sipsip hɨfokoefembo sowandümo ahomo nahuraiyo sowaründümo mahomo.
Sipsip wei nɨnendɨ tüpurɨ-hehindanɨ, heikoate-ayo nou
nindou nda moai sɨmborɨ yafambe fare hoafɨyu.
33 Ai ahambo amoanɨ-ŋgeimbɨ moatükunɨ rarɨhindühɨ moai dɨdɨboa-dorɨhorɨ papɨ-hoafɨrɨhorɨ.
Hɨfɨ ndanɨhü hɨfokoa-marüwura ai nɨmorɨkoate yɨfɨmayu,
ranɨmboane ahandɨ nɨmorɨ nɨŋgo-koateayei,” meho. Aisaia 53:7-8
34 Kakɨ hɨfandɨra randeimbɨ ranai Firipɨmbo düdufindowohü yahuya, “Hoafɨndafɨndɨrɨ, Godɨndɨ hoafɨ hoafimbɨ ra dabui hoafɨmayu? Ahandɨ fimboyu, asu nindou ŋgorümboyu?” mehuamboyo. 35 Ranɨyo asu Firip ai ahambo Aisaiandɨ buk ranɨhü pɨyu hayambo, Sisasɨndɨ aboedɨ hoafɨ ra yamundɨmarirɨ.
36-37 Ai nafɨsüŋgu hanɨfanɨ, hɨmonɨ tükümefɨneandɨ. Nindou kakɨ hɨfanda randeimbɨ ranai hoafɨyuhü yahuya, “Hoeiro, hoe apuiaro ra, ŋga wambo hundürüyondɨrɨmbo ra moai nɨnɨ-moatükunɨ gureandɨrɨ,” mehu. 38 Nindou ranai karis ŋgɨŋgɨnɨ-mareanda manɨŋgo. Ranɨyafanɨ hanɨfanɨ hɨmonɨ kosɨfoene Firip ai ahambo hundürümarürɨ. 39 Hoe hɨnɨŋgɨrɨne hena hahüfandane, Adükarɨndɨ Yifiafɨ ai Firipɨmbo nɨmai serɨmɨndɨ maho. Nindou kakɨ hɨfanda randeimbɨ ranai Firipɨmbo moai asükai hoeirirɨ, ŋga nindou ranai ahandɨ nafɨsüŋgu hɨhɨf-hɨhɨfɨ-kameihɨ mahu. 40 Firip ai Asdot ŋgoafɨhü tüküfi haya Sisasɨndɨ aboedɨ hoafɨ wataporɨmbora hüfumbo Sisaria ŋgoafɨhü tükümefiyu.