9
Sor ai Sisasɨmbo anɨhondümbo-marirɨ
1-2 Ranɨ-sɨmboanɨ Sor ai Adükarɨmbo süŋgurɨhoreimbɨmbo hɨfokoako-foefendürɨmbo hoafɨ, hoafɨyumarandɨ. Ranɨyu asu Godɨmbo sesɨ sɨhai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ sowahɨ hu, hoafɨyundühɨ yahuya, “Damaskus ŋgoafɨhü Suda-yei rotu worambe fandɨhi arɨhündɨ ranaheimbo pas papɨnda koandɨhawandɨ. Pas ranambe hoafɨndafühɨ anɨmboya, ‘Sor ai nindowenihɨyu nɨmorehɨyo Sisasɨndɨ nafɨ süŋgurɨhindeimbɨ ranaheimbo hoeiareandürɨ ana, watɨŋarɨ hüputüpu-ndɨhendürɨ ndemündündürɨ Serusaremɨna ŋgumbui,’ mbɨsafɨ,” mehu. Ranɨyo asu Sor ai pas ra semündü hu Damaskus ŋgoafɨkɨmɨ tüküfiyuane, nɨmehünou sünambeahɨndɨ wabürüsɨ nahurai ahandɨ fihɨ sümafoareandɨ. Sor ai hɨfɨnɨ pɨyu yaŋgurɨmbo hɨmborɨyuwane, hoafɨ mamɨ hoafɨyondowohü yahoya, “Sor, Sor, nɨmboeafɨ se wambo moaruwaimbo arowandɨrɨ?” mehondo. Ranɨyu asu ai sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Adükarɨ, Se dɨdɨyafa?” mehuamboyu hoafɨ ranai sɨmborɨ hoafɨyondowohü yahoya, “Ro Sisas-anahɨ, se wambo moaruwaimbo arowandɨrɨ. Se botɨyafo, hawa adükarɨ ŋgoafɨnambo ŋgafɨ. Ranɨhü nindou mamɨ ai se nɨnɨ-moatükunɨyo refembo ra hoafɨndünɨnɨmbui,” mehu.
Sor-babɨdɨ nindou mahomo, ranai hoafɨkoate homo manɨŋgomo. Hoafɨ ra hɨmborɨyomo, ŋga asu nindou fi ra moai hoeirüwurɨ. Ranɨyo Sor ai botɨfi hɨmboarɨ bɨrɨhoei hɨmbomayu, ŋga asu moai nɨnɨ-moatükunɨ hoeireandɨ. Ranɨyo asu nindou ai-babɨdɨmbo mahomo ranai Damaskusɨnambo wamburündumo mahomo. Asu ŋgɨmɨ sihɨ ahandɨ hɨmboarɨ ranai rahurai yaŋgɨrɨ manɨŋgo howa moai sesɨ sesü, hoe sümündɨ randɨ.
10 Sisasɨmbo süŋgureandeimbɨ nindou mamɨ Damaskusɨhü manüŋgu ra, ahandɨ ndürɨ Ananaias. Ai ranɨpoanɨ moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai hoeireandane, Adükarɨ ai hoafɨyuhü yahuya, “Ananaias,” mehuamboyu. Ananaias ai yahuya, “Adükarɨ, ro-ana ndanɨmboahɨ nda,” mehu. 11 Adükarɨ yahuya “Botɨyafo hawa, Nafɨ Mbumundɨ aho rasüŋgu ŋgafɨ Sudasɨndɨ worambe se Tarsusɨhündɨ nindou mamɨ hoeindɨworɨmboyafɨ, ahandɨ ndürɨ Sor. Ai dɨdɨbafɨyuhü mbamarü. 12 Sor ai yafogoadɨnambo nahurai ranɨpoanɨmbo moatükunɨ ranambe hoeireandane, nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Ananaias ai ahandɨ hɨmboarɨ bɨrɨmbɨhoayuwambo yahu haya worambe kefuai nindou ranahandɨwamɨ warɨ manandeandɨ,” mehu. 13 Ŋga Ananaias ai sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Adükarɨ, nindou afɨndɨ ai Sorɨmbohünda wambo hoafɨmehündɨrɨ. Sɨhafɨ nindou Serusaremɨhündɨ ranaheimbo moaruwaimbo mareandürɨ, ranahambo. 14 Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ ai ahambo kamafoarüwurɨ, ai nindou afɨndɨ ndanɨhü sɨhafɨ ndürɨmbo hohoanɨmoyeihɨ dɨdɨbafɨ-yahünɨnɨ arɨhündɨ ranaheimbo karabusɨ-fendürɨmbohünda,” mehu. 15 Ŋga Adükarɨ ai Ananaiasɨmbo hoafɨyunduhü yahuya, “Se ŋgafɨ. Nindou ra wandɨ ratüpurɨyu-randeimb-ani. Suda-yafe ndɨfo, nindou adükarɨ bogorɨ, asu Suda, ranaheimbo sowana hombo, ai wandɨ ndürɨ fɨfɨrɨfembohünda kamafoarɨhin-ani. 16 Muŋguambo tɨŋɨrɨfo wambohünda ahambo tükündɨfemboe ra ro ahambo nafuindaha-ndomboyahɨ,” mehu.
17 Ranɨyu asu Ananaias ai hu, worambe kefuai, Sorɨndɨ wamɨ ahandɨ warɨ nande haya hoafɨyundühɨ yahuya, “Wandafɨ Sor, Adükarɨ Sisas nafɨnɨ sɨhambo sowahɨ tükümefiyu ranai wambo koamarɨhendɨra makosahane se asükai wudɨpoapofe hɨmboarɨyo asu Yifiafɨ Aboedɨ sɨhafɨ fiambe tüküfembohünda,” mehu. 18 Ranɨyo asu hɨmboarɨhü kinɨ yapurɨ nahurai foare mapaiaro ranai nɨmai foarɨhoai pɨrɨmayo-wamboyu asu wudɨpoapore hɨmboarɨ-mayu. Ai botɨfi mamaru-wamboyo ahambo hɨmonɨ hundürümarürɨ. 19 Asu süŋgunambo Sor ai sesɨ sesühɨyu, ahandɨ fi ra ŋgɨnɨmarɨmɨndo. Ai Damaskusɨhü yahunümbɨ si Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ-babɨdɨ manüŋgu.
Sor ai aboedɨ hoafɨ Damaskusɨhü hoafɨmayu
20 Ai nɨmehünou Suda-yafe rotu worambe hoahoaŋgu waɨkɨre randühɨ yahuya, “Sisas ra Godɨndɨ nɨmor-ani,” yahu marandɨ. 21 Ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyeihɨ, hepünahi hehi, hoafɨyeihɨ seiya, “Nindou ndanɨmbaiyu Serusaremɨhü nindou afɨndɨ Sisasɨndɨ ndürɨna dɨdɨbafɨyei arɨhündɨ, ranaheimbo moaruwaimbo-rendürɨ marandɨ? Ranɨyo horombo ndanɨhü Sisasɨmbo süŋgurɨhorɨ-rɨhündeimbɨmbo watɨŋarɨ hüputüpuhefe semɨndɨ Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ sowana hombo hohoanɨmo-mayu ranɨmbeyu?” masei. 22 Sorɨndɨ hoafɨ ŋgɨnɨndɨ ho-hombo adükarɨ tükümefeyo. Asu ai Sudahündɨ Damaskus ŋgoafɨhü anɨboadei ranɨ-babɨdɨ wataporɨ-mayua ahei hohoanɨmoambe seiya nɨnɨhoafɨyo anɨhondayo masei. Ranɨyo asu ai anɨhondümbo hamɨndɨ aheimbo nafuiyundürühɨ yahuya, Sisas ra Nindou God ai nindou aboedambo-fendürɨmbo kamafoarir-ani mehu.*
Sudahündɨ Sorɨmbo yɨboaruko-marɨhora mafifoendɨ
23 Afɨndɨ siyo-hayamboyo, Suda ai hoafɨ fɨründümo sɨhou hou hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhɨrɨ Sorɨmbo hɨfokoa-ndɨhurɨmboane,” mehomo. 24 Ŋga asu ranɨ hoafɨ ra Sor ai hɨmborɨmayu. Ranɨyo asu nɨmbɨ-nɨmbɨ si Suda ai ŋgoafɨ adükarɨ nɨmoei ginɨrɨ yipurɨkɨmɨ Sorɨmbo hɨfokoefimbo-hündambo sɨrɨfoaru nɨmarɨmo marundɨ. 25 Ŋga nɨmboambo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai arambe sandüwurü hou ginɨrɨ nafɨtambe nafɨ masafoarüwurɨ hanɨmo.
Sor ai Serusaremɨhü manüŋgu
(Ratüpurɨ 4:26)
26 Sor ai Serusaremɨnambo hu Adükarɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨfembo mehu. Ŋga asu ai ahambo yɨhɨmborurühɨ, ai-ana Sisasɨmbo süŋgurirɨ randeimbɨyupoanɨ mehomo. 27 Ŋga asu Barnabas ai fɨfɨreapurɨ ai Sorɨmbo yɨhɨmbomemonda asu ai Sorɨmbo serümündü haya Godɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ sowana hu ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, Sor ai Damasakusɨna nafɨ huhɨ Adükarɨmbo hoeimarira ai ahambo hoafɨmayundo. Asu Damasɨkusɨhü Sor ai yɨhɨmbokoate Sisasɨndɨ hoafɨ bokarɨmarɨhendɨ, mehu. 28 Ranɨyo asu Sor ai süŋgururü-rundeimbɨ-babɨdɨ nüŋgumbo Serusaremɨhü muŋguambo hoahoaŋgu wakɨreandühɨ yɨhɨmbokoate Sisasɨndɨ hoafɨ bokarɨhendürɨ marandɨ. 29 Suda Grik hoafɨ fɨfɨrundeimbɨ ai Sor-babɨdɨ sɨmborɨ hoafɨ, sɨmborɨ hoafɨyomo marundɨ. Ranɨyo ahambo hɨfokoefimbo-hündambo nɨnɨ-süŋgundɨhurɨ, nɨnɨ-sɨŋgundɨhurɨ-memo. 30 Ranɨyo asu süŋgunambo Sisasɨmbo anɨhondümbo-rundeimbɨ ai ra fɨfɨru mburümbo asu ahambo sowaründümo hanɨmo Sisaria ŋgoafɨhü koamarɨhawura Tarsusɨnambo mahu.
31 Ranɨyo asu muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ Sudia, Gariri, Sameria-yafeambe manɨmboei, ranai aboedɨ manɨboadei. Adükarɨmbo ahɨnɨyei-ane, Yifiafɨ Aboedɨ aheimbo ŋgɨnɨmara-mɨndɨndüra asu nindou afɨndɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindühɨ aboedɨ mamambeyahi manɨboadei.
Pita ai Ainiasɨmbo aboedɨmarirɨ
32 Pita ai muŋgua ŋgoafɨ hoahoaŋguhü ŋgorü-sɨmboanɨ Godɨndɨ nendɨ Ridahü amarei ranaheimbo sowana ndüfosimbo mahu. 33 Ranɨhü ai nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Ainias hoeimarirɨ. Ai yirɨ warɨ nɨmokoyu haya 8 hɨmbanɨyu worambe yaŋgɨrɨ mamaru. 34 Pita ai ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Ainias, hapoana Sisas Krais ai sɨhambo aboedareanɨnɨ. Botɨyafo, sɨhafɨ fondɨ dɨboadɨro,” mehundoa nɨmehünou botɨmefiyu. 35 Ridahündɨ nindou-yei asu Seronɨhündɨ-yei ai hoeirɨhora mayoa ai Adükarɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ.
Pita ai Tabitambo botɨmareandɨ
36 Sopa ŋgoafɨhü süŋgureandeimbɨ mamɨ ra ahandɨ ndürɨ Tabita-ane. Grikɨ-yafe hoafɨnambo ana, Dokas. Nɨmorehɨ ra ahandɨ hohoanɨmo aboedɨyo haya ai nindou napokoate-yeimbɨmbo farɨhendürɨ marandɨ. 37 Ranɨ-sɨmboanɨ ai aŋgünümboyo mbura moaruwaimayo. Ranɨyo ahandɨ yɨfɨnɨmoko ra hundürühɨ mburɨhümbo, nɨmoamo yibadɨwamɨ manandɨhindɨ. 38 Rida ra Sopa ŋgoafɨkɨm-ane. Asu Pita ai Rida ŋgoafɨhü nɨmaruane, Sopahündɨ süŋgurɨhindeimbɨ ai hɨmborɨyei hehi nindou yimbu ahambo sowana koamarɨhehipɨra mahafanɨ. Asu ai ahambo hoafɨyafɨnandowohü safanɨya, “Mborai, nɨmai ro-babɨdɨ ŋgefombo,” masafɨnando-amboyu.
39 Pita ai botɨfi haya, ai-babɨdɨmbo homo tüküyafu hou ahambo nɨmoamo yibadɨnambo sowaründümo mahafomo. Asu ranɨhü nɨmorehɨ kaisahoabedɨ ai hei, Pitandɨkɨmɨ nɨboadeimbo Dokasɨmbo hohoanɨmoyeihɨ aranɨyeihɨ seiya, “Hoandarɨ hoearɨ asu bɨdɨfɨrɨ hoearɨ ro gudarɨhundɨ nda Dokas yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nafɨmarand-ane,” sei hehi ahambo nafuimayei. 40 Asu Pita ai muŋguambo nindou hɨhaimafoa-reandüra weindanɨ maheiya, yirɨ yimbu pusɨre nɨmarümbo, Godɨmbo dɨdɨbafɨfi mbura asu hɨhɨrɨfihɨ yahuya, “Tabita, se botɨyafo,” mehundo. Ranɨyo asu nɨmorehɨ ranai hɨmboarɨ bɨrɨhoai, Pitambo hoeirera mayowa, asu botɨfe mamaro. 41 Ranɨyu asu Pita ai wambuamündɨ nüŋgumbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ asu nɨmorehɨ kaisahoabedɨmbo hoafɨmayua kamefoehinda ai Dokas nafuimendürɨ. 42 Pita ai Dokasɨmbo yɨfɨhündɨ botɨmareandɨ hoafɨ ra Sopa ŋgoafɨ muŋgu ho meŋgorowa, nindou afɨndɨ ranai hɨmborɨyei hehi, Adükarɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ. 43 Ranɨyo Pita ai Sopahü afɨndɨ si manüŋgu. Nindou mamɨ burmakau hoearɨ nafɨra randeimbɨ Saimon ra-dɨbo manüŋgu.
* 9:22 Suda-yafe hoafɨnambo nindou ra ahandɨ ndürɨ Mesaia-ani.