13
Sisas ai Godɨndɨ worɨ bɨreboemboe mehu
Sisas ai Godɨndɨ worɨ hɨnɨŋgɨre tüküfiyuane ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ mamɨ ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou Yamundo-randeimbɨ, worɨ aboedɨ safɨ asu nɨmoei adükarɨ ra hoeiro,” mehundo. Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Se worɨ afɨndɨ ndanahambo hoeiarowandɨ. Ŋgɨrɨ nɨmoei mamɨ amboanɨ ŋgoründɨwamɨ naŋgo, ŋga hɨfɨtɨreboai pɨndɨmboe,” mehu.
Sisas ai tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükündɨfemboe mehu
(Matyu 24:3-14; Ruk 21:7-19)
3-4 Sisas ai Orif hɨfɨ wafuambe nɨmarü hɨmboyuane, Godɨndɨ worɨ ai aŋgunɨ goagu mafondaro. Asu Pita, Sems, Son, Andru ai yaŋgɨrɨ masɨfomo. Ai sɨfomo Sisasɨmbo düdurüwurühɨ yahomoya, “Hoafɨyafɨmunɨ ranɨ-moatükunɨ ra nüŋgusümboanɨ tükümandɨfea? Asu nɨnɨ-moatükunɨ boatei tükündɨfemboe mbɨsefɨ fɨfɨrɨmandɨhua?” mehomondamboyu. Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se hɨbadümbo, ŋga nindou mamɨ sɨhamumbo wosɨhoaforɨ hoafɨndapurümbui. Nindou afɨndɨ ranai ŋgomo wandɨ ndürɨ dükandundühɨya, ‘Ro nindou rananahɨ nda,’ mbɨsɨmo houmbo nindou afɨndɨ wosɨhoaforɨ hoafɨndundürɨmboemo. Asu se yifiarɨndɨmondanɨ hɨmborɨndɨmondühane, asu yifiarɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ aŋgunɨpoedɨ hɨmborɨndɨmondühane ra se yowanɨ afɨndɨ hohoanɨmondɨmboemo. Ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfemboesɨ, ŋga asu ranɨ-moatükunɨ tükefeyo ranahambo awi bɨdɨfɨranambo siane yahopoanɨ. Hɨfɨ-hɨfɨ ranai sɨmborɨ yifiarɨndomboe. Asu adükarɨ bogorɨ nindouyafe nendɨ ranai sɨmborɨ sɨmborɨndɨmboemo. Hɨfɨ bɨdɨfɨrɨ ranɨfihɨ sesɨ ai wanɨndɨmboe asu hɨfɨhe ranai tükündɨfemboe. Muŋguambo moatükunɨ ranana nɨmorehɨ ai nɨmorɨ wakemɨndɨmbo yaho haya asübusɨ boatei asemɨndo nahuraiane tükefeyo. Ranɨsɨmboanɨ anɨmbo se hɨbadümbo. Ai sɨhamumbo mbundüpundümo houmbo kansɨrɨyafe hɨmboarühɨ papɨ hoafɨndüpurɨmboemo. Asu Suda-yei rotu worambe bubundüpurɨmboemo. Wambo süŋguna ahamundɨ adükarɨ bogorɨ asu hɨfandɨrundeimbɨ ahamundɨ hɨmboahü nɨŋgomboemo. Ŋga refeambe anɨmbo Aboedɨ Hoafɨ ahamumbo wataporɨmbondüpurɨ. 10 Ŋga bɨdɨfɨranambo si ranai tüküfekoateyoambe nindou muŋguambo ranai aboedɨ hoafɨ ra hɨmborɨndei hehimbo anɨmbo. 11 Sɨhamumbo mbundüpundümo houmbo kotambe ndowapundümo ŋgomondanɨ se yowanɨ nɨnɨ hoafɨ hoafɨmandefɨ yahoefembo yɨhɨmboyopoanɨ. Moanɨ ranɨ-sɨmboanɨ hamɨndɨ anɨmbo se hoafɨmbo ra God ai horɨndeapurümbui. Asu ŋgɨrɨ se sɨhamundɨhoarɨ wataporɨmbondundɨ, ŋga Yifiafɨ Aboedɨ ai-anɨmbo wataporɨmbondamboe. 12 Nindou ai ahamundɨ amoŋgo mamɨ asu akohoandambo papɨ hoafɨndüpurɨ mbundumbo hɨfokoefepurɨmbo hoafɨndɨmboemo Asu afɨndɨ ai mamɨ yahurai randeambui. Asu nɨmorɨ ai ahandɨ hondɨ afɨndambo moaruwaimbondeapɨrühɨ nindoumbo hoafɨnduanɨ hɨfkoandüpɨrɨmboemo. 13 Wambohünda muŋguambo nindou ai sɨhamumbo moaruwaimbo-ndɨhipurɨmboyei. Ŋga asu dɨdɨyei moanane sei ŋgɨnɨndɨ anɨmboei hei ana, God ai aboedambo-ndearümbui,” mehu.
Moaruwai hamɨndɨ moatükunɨ tükündɨfemboe
(Matyu 24:3-14; Ruk 21:7-19)
14 Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Se hoeindundanɨ moaruwai hamɨndɨ moatükunɨ sürühoeimbɨ fondɨwamɨ nɨŋgomboe. Nindou düdi ndanɨ hoafɨ nda ritimarandɨ ana, ai fɨfɨrɨmbɨreandamboane. Ranɨsɨmboanɨ nindou Sudia hɨfɨhü anɨmboei ai nɨmai fefoehi hehi hɨfɨ wafuanambo mbɨhahüsiamboane. 15 Asu nindou ai worɨwamɨnɨndɨ akusɨfoendɨ ra ai yowanɨ ahandɨ napo fufoemɨndɨmbo worɨnambo keboembui. 16 Asu nindou düdi nümbürambe anüŋgu ranai yowanɨ ahandɨ warɨhoandarɨ hoearɨ semɨndɨmbo ŋgumbui. 17 Ranɨsɨmboanɨ nɨmorehɨ warandühumbanei asu nɨmorɨ kehureimbanei aiana hɨpoanɨmboembouanei. 18 Se Godɨmbo dɨdɨbafɨndafundanɨ anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ranai ŋgɨsɨharɨ afɨndɨ tüküfeyoambe tüküfekoatembeyo-wamboane. 19 Nɨmboe sapo ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo moaruwai hamɨndɨ tɨŋɨrɨfo tükündɨfemboe. God ai weaŋgurühɨ muŋgu-moatükunɨ nafɨrandambe moai yahurai tɨŋɨrɨfo tüküfeyo, asu süŋgunambo amboanɨ ŋgɨrɨ yahurai moatükunɨ tükündɨfeyo. 20 Asu Adükarɨ ai tɨŋɨrɨfo ranahambo bodɨfoahüfe kɨkemɨndɨkoate mbeimbonana muŋguambo nindou ranai ŋgɨrɨ aboedamboyahindɨ. Ŋga nindou ai wandanei yahu dɨbonɨyu hɨnɨŋgɨmareandürɨ aheimbo hohoanɨmondandürühɨ bodɨfoahünde kɨkɨndeambui. 21 Ranɨsɨmboanɨ nindou mamɨ ai sɨheimbo hoafɨndundürühɨya, ‘Hoeirɨhi, Krais ini nda,’ mbɨseianɨyo asu ‘Hoeirɨhi, ini goagu ra,’ mbɨseianɨ se yowanɨ anɨhondümbofepoanɨ. 22 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai ŋgomo tɨkandu houmbo anɨmboya, ‘Ro nda Krais-anahɨ,’ asu ‘Ro Godɨndɨ hoafɨ hoafɨya rɨhandeimb-anahɨ,’ mbɨsɨmo hou hepünɨfeimbɨ moatükunɨ randumboemo. Ai rarumbo-mbembonana God ai nindou dɨbonɨyundüreimbɨ ranaheimbo tɨkai hoafɨyomondürɨ. 23 Ranɨmboane muŋgu-moatükunɨ tükefeyo ra se hɨbadɨhümbo, ŋga muŋguambo moatükunɨ tüküfekoateyoambe ranahambo hoafayahapurɨ,” mehu.
Süŋgunambo Nindou Hondü ai kudümbui
(Matyu 24:29-31; Ruk 21:25-28)
24 Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ranɨ-moatükunɨ ranai tükündɨfe hayambondoanɨ anɨmbo,
hüfɨhamɨndɨ ai nɨmbɨraŋɨ ndamɨndɨmboe
asu amoamo ai ŋgɨrɨ sindu.
25 Mupui ai sünambeahɨndɨ fɨrɨbadeboai pütapɨndowohü
asu muŋguambo sünambeahɨndɨ ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ ranai fɨfɨmɨndɨmboe. Aisaia 13:10, 34:4
26 Ranɨsɨmboanɨ anɨmbo nindou ai hoeindɨhoranɨ Nindou Hondü ai mburɨŋgaiwamɨ naŋgu haya ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ŋgɨnɨndɨ kapeihɨ kudümbui. 27 Ranɨsɨmboanɨ anɨmbo ai sünambeahɨndɨ nendɨ koandɨhepuranɨ ŋgomo nindou God ai dɨbonɨyundüreimbɨ ra hɨfɨ ranahandɨ yimbuyimbu hɨmboranɨpoedɨ gugurɨnduwurümboemo. Ai hɨfɨ ranühɨ fufundündɨmo ŋgomombo sünü hɨfɨ fondeandambe ŋgomo tükündafumboemo,” mehu.
Se süfurɨ nɨmɨndɨ ranahambo fɨfɨrɨndɨhindɨ
(Matyu 24:32-35; Ruk 21:29-33)
28 Sisas ai asükai hoafɨyuhɨ yahuya, “Se süfurɨ nɨmɨndɨ fɨfɨrɨndundɨ. Nɨmɨ ranai emündü fofoayo ana, se fɨfɨrundɨ ra ndeara hoembo akɨmɨ tüküfembo yahomboane. 29 Mamɨ yahuraiane, se hoeindundanɨ muŋguambo moatükunɨ tükefeyo ra se fɨfɨrɨndundɨ, Nindou Hondü ai ŋɨgɨrɨ amɨtata kudu, ŋga ndeara yipurɨ kɨmani anüŋgu. 30 Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ. Bɨdɨfɨrɨ nindou hɨfɨ ndanühɨ anɨboadei ranai yɨfɨkoateyeiambe anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfemboe. 31 Hɨfɨ asu sünü ana awarɨndɨhoemboe, ŋga wandɨ hoafɨ ana ŋgɨrɨ awarɨndɨhoayo, ŋga wanɨ,” mehu.
Nindou mamɨ ai-amboanɨ moai Adükarɨ ai tüküfembo si ra fɨfɨreandɨ
(Matyu 24:36-44)
32 Sisas ai asükai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai-amboanɨ moai ranɨ-moatükunɨ tüküfemboayo si ra fɨfɨreandɨ. Sünambeahɨndɨ nendɨ amboanɨ moai fɨfɨrundɨ asu Nɨmorɨ ai-amboanɨ moai fɨfɨreandɨ, ŋga Afɨndɨ ai-yaŋgɨrani fɨfɨreamboayu. 33 Se hɨbadümbo nɨŋgomo, nɨmboe sapo ranɨ-moatükunɨ tüküfembo ra se moai fɨfɨrundɨ. 34 Ranana nindou mamɨ ai ŋgorügoanɨnɨ hombo yahu haya, ahandɨ ratüpurɨyomo rundeimbɨmbo hɨbadündɨ yahu haya ratüpurɨ yimbureapurɨ mbura nindou yipurɨ hɨfandɨra-randeimbɨmbo yipurɨ wudɨpoapondo hɨbadandɨ ehu nahuraiane. 35 Ranɨmbo-anɨmbo se hɨbadümbo nɨmandümo, nɨnɨ sɨmboanɨ worɨ aharambürü ranai tükümandɨfi, ra se moai fɨfɨrundɨ. Ai nɨmbambe tükümandɨfiyo nɨmbɨ mbusümombomandüyo, siambeahɨmandüyo ra se moai fɨfɨrundɨ. 36 Asu ai nɨmehünou tükündüfi hoeindeapuranɨ asu se apomboemo. 37 Ndanɨ hoafɨ ro sɨhamumbo hoafehapurɨ ra, muŋguambo nindoumbo kapeih-anahɨ, ŋga se hɨbadɨhümbo nɨmandei,” mehu.