12
Nindou moaruwai wain nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ kafoefe hoafɨ
(Matyu 21:23-27; Ruk 20:1-8)
Sisas ai Suda-yei boboagorɨ ranahamumbo kafoefe hoafɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai wain nümbürɨ nümbürɨra mbura ginɨrɨmayu. Wainɨ hɨsɨ ra bubutükɨmbohünda hɨfɨ ambe kɨkɨra mbura nümbürɨ ra hɨfandɨmbo dago hüra hɨnɨŋgɨmareandɨ. Nümbürɨ ra ŋgorü nindou-yomondɨ warühɨ kakɨ semɨndɨ ratüpurɨmbo hɨnɨŋgɨre haya ahandɨhoarɨ aŋgunɨ hɨfɨna mahu. Wainɨ ranai hɨsɨmayowamboyo nümbürɨ aharambürɨ ranai ahandɨ ratüpurɨyu randeimbɨ koamarɨheirü. Ai ŋguwanɨ nümbürɨ ranambeahɨndɨ sesɨ bɨdɨfɨrɨ mbɨsabudowa yahu haya. Ŋga nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ ranai ratüpurɨyu-randeimbɨ ranahambo mburündümo houmbo bubururü mburu nɨnɨ akɨdou warambefendokoate koamarɨhawurɨ. Asu nümbürɨ aharambürɨ-mayu ranai asükai ratüpurɨyu-randeimbɨ ŋgorü koamarɨheirü. Ranɨyo ranahambo amboanɨ mbɨro burüwurɨ mburümbo moaruwai moaruwaimbomarüwurɨ. Asükai ŋgorü ratüpurɨyu-randeimbɨ koamarɨheirü. Ŋga ranahambo hɨfokoamarüwurɨ. Asu asükai süŋgunambo ahandɨ ratüpurɨyomo rundeimbɨ afɨndɨ koamarɨhepurɨ. Nümbürɨ hɨfandɨrundeimbɨ ranai bɨdɨfɨrɨ buburupurɨ koamarɨhoupurɨ asu bɨdɨfɨrɨ hɨfokoamarupurɨ. Nindou nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ sowana koehefembo ra nümbürɨ aharambürü ahandɨ ŋgusüfo parireimbɨ nɨmorɨ yaŋgɨrɨyu manüŋgu. Ŋga bɨdɨfɨranambo ahamumbo sowana koamarɨheirü. Afɨndɨ ai hoafɨyuhɨya wandɨ nɨmorɨndɨ hoafɨ anɨmbo hɨmborɨndɨmboemo yahu haya koarmarɨheirü. Ŋga nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ ranai ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, ‘Ndanana nümbürɨ aharambürɨndɨ nɨmor-ani. Sɨhɨrɨ ahambo hɨfokoandɨhurühɨ anɨmbo nümbürɨ ra sɨhefɨmbeyo-wamboane,’ mehomo. Ranɨyo nɨmorɨ ranahambo kɨkɨhɨründümo mburu hɨfokoarüwurɨ houmbo ahandɨ finɨmoko ra wain nümbürɨ ginɨrɨ hundünɨ pimarüwurɨ,” mehu Asu Sisas ai düdufihɨ yahuya, “Nümbürɨ aharambürɨ ranai nɨnɨ-nüŋgumandea? Ai düdü wain nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ ra hɨfokoandeapurühɨ wain nümbürɨ ra ŋgorü nendambo asükai dagapurümbui. 10 Awi seana Baiborambe hoafɨ mapenɨŋgo ra hoeimbarundɨyopoanɨ. Ai yare hoafɨyowohü yahoya,
Kambohoanɨ worɨmboru-rundeimbɨ ai moaruwaiane yahomo houmbo masɨhoemo
ranane asu hapondanɨ worɨ ŋgɨnemɨndɨmbo bogɨmondɨ kambohoanɨmbofemboayo.
11 Adükarɨ ai ahandɨhoarɨ ramareanda tükümefeyoane,
ranane ro hoeirɨhundanɨ aboedɨhamɨndayo,” Buk Song 118:22-23
mehu. 12 Suda-yei boboagorɨ nindou ranai fɨfɨrundɨ ahamumboyo ranɨ kafoefe hoafɨ ra Sisas ai wataporɨmbomarandɨ. Ranɨmboyo Sisasɨmbo ranühɨ kɨkɨhimɨndɨmbo hohoanɨmomemo. Ŋga nindou afɨndɨ ranaheimbo yɨhɨmboyomondühɨyo, raru hɨnɨŋgɨrüwurɨ houmbo mahomo.
Takis kakɨ sai hohoanɨmo ranahambo Sisasɨmbo düdumarɨhorɨ
(Matyu 21:18-19)
13 Suda-yei boboagorɨ nindou ranai Farisi nindou bɨdɨfɨrɨyomo asu Herotɨndɨ nendɨ bɨdɨfɨrɨyomo ahamumbo Sisasɨmbo sowana koamarɨhoupurɨ. Ai tɨkefe hefemboya Sisas ai moaruwai hoafɨ hoafɨmayu yahombo yahomo houmbo mahafomo. 14 Nindou ranai homo Sisasɨmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou Yamundo-randeimbɨ, ro fɨfɨrɨhumboanefɨ, seana nindoumbo yɨhɨmbokoate anɨhondümbo-anafɨ hoafɨyafɨ arandɨ. Seana nindou ndüreimbɨyei asu ndürɨkoateyei ranaheimbo moai hohoanɨmoyafɨ, ŋga God yifirayu hohoanɨmoane nindou yamundo arandɨ. Asu se nüŋguro hohoanɨmoyafa? Romɨyafe adükarɨ bogorɨ Sisarɨmbo takis kakɨ saimbo ra ahɨnümbɨyo, wanɨyo? Asu sɨhɨrɨ takis kakɨ saimbo ra ahɨnümbɨyo, wanɨyo?” mehomo. 15 Asu Sisas ai ahamundɨ wosɨhoafɨ hoafɨ ra fɨfɨre haya hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨmboe se wambo refe hoeifendɨrɨmbo ehomoa? Kakɨ hoarɨ mamɨ sowaründümo sɨnɨmo anɨmbo ro hoeindɨhea!” mehu. 16 Nindou ranai kakɨ hoarɨ sowaründümo homo masabudowamboyu düdureapurühɨ yahuya, “Ndürɨ asu sɨsamɨ nda dadea?” mehuamboemo. Asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sisarɨndane,” mehomo. 17 Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Sisarɨndɨ moatükunayo ra Sisarɨmbo ndabudo. Asu Godɨndɨ moatükunayo ra Godɨmbo ndabudo,” mehuamboemo Sisasɨndɨ hoafɨ ranahambo mahepünefundɨ.
Nindou yɨfɨhündɨ botɨfe hoafɨ ranɨmbo Sisasɨmbo düdumefundo
(Matyu 22:23-33; Ruk 20:27-38)
18-19 Sadyusi ai hohoanɨmo-yomondühɨya, nindou yɨfɨyeimbɨ ai ŋgɨrɨ asükai yaŋgɨrɨ botɨndahindɨ yahomo-rundeimbɨ ai homo Sisasɨmbo düduyafundühɨ yahomoya, “Nindou yamundo-randeimbɨ, Moses ai sɨhefɨmbo ndanɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo nda sürü papɨmarandɨ. Nindou mamɨ ai nɨmorehɨ semündü haya nɨmorɨ-koate nindowenihɨ ai yɨfayu ana, amoŋgoandɨ kai ra akɨdɨ ai mbɨsemündu-wamboane. Rananɨmbo ahandɨ amoŋgoandɨ fondambe nindou wanɨndɨmboemo-hünda nɨmorɨ kambɨrɨneandamboane. 20 Mamɨmbo apodoho mamɨ 7 manɨŋgomo. Amoŋgo hondü ranai nɨmorehɨ ra semündü haya nɨmorɨ mbuimɨndɨkoate yɨfɨyuhɨyu asu nɨmorehɨ ahandɨ ra ranɨkɨmɨnɨndɨ akɨdɨmayu ranahambo hɨnɨŋgɨmareandɨ. 21 Ranɨyo nɨmorehɨ ra asükai akɨdɨ ŋgorü ai semündü haya nɨmorɨ kefekoate yɨfɨmayu. Ranɨyo asükai akɨdɨ ŋgorü ranɨkɨmɨnɨndɨ ai-amboanɨ mamɨ yahurai ramefiyu. 22 Mamɨ yahurai apodoho mamɨ 7 ranai ramefundɨ. Ranɨyo süŋgunambo nɨmorehɨ ranai amboanɨ yɨfɨmayo. 23 Apodoho mamɨ ranai nɨmorehɨ ra muŋguambo masowandümo. Ŋga süŋgunambo nindou ranai yɨfɨhündɨ botɨfeambe apodoho mamɨ ranai botɨndafundühɨ asu nɨmorehɨ ra dadɨ nɨmorehɨ manda?” mehomo. 24 Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se moai Baiborambe hoafɨ apenɨŋgo ra fɨfɨrundɨ asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ fɨfɨrundɨ. Ranɨmboane se mamɨkarɨ hoafayomo. 25 Nindou yɨfɨyeimbɨ ai asükai yaŋgɨrɨ botehindɨ ana, ŋgɨrɨ anamɨndühɨ-ndahi asu nɨmorehühɨ-ndafu ndühündɨ. Aiana sünambeahɨndɨ nendɨ nahurai nɨboadeimboyei. 26 Ŋga nindou yɨfɨyeimbɨ yɨfɨhündɨ botɨfe ra awi se Mosesɨndɨ buk nɨmɨ akɨdou hai imami tükümefeyo ra se hoeimbaruyo? Hoafɨ sürü mapenɨŋgo ranambe God ai Mosesɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Roana Abrahamɨndɨ God-anahɨ, Aisakɨndɨ God-anahɨ, asu Sekopɨndɨ God-anahɨ,’ mehu. 27 God ana yɨfɨyeimbɨyei Godɨ yupoanɨ. Ŋga yaŋgɨrɨ nɨboadeimbɨyei God-ani. Sɨhei hohoanɨmo ana hɨhɨndɨ hohoanɨmoane,” mehu.
Godɨndɨ weaŋgurühɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo
(Matyu 22:34-40; Ruk 10:25-28)
28 Ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨreandeimbɨ ai süfuane Sadyusi ai Sisas babɨdɨmbo sɨmborɨ hoafɨmemo. Ranɨyu ai hɨmborɨyuane Sisas ai ahamundɨ düdufe hoafɨ ra sɨmborɨ aboedɨ hoafɨmayupurɨ. Ranɨyu Sisasɨmbo düdurirühɨ yahuya, “Ahɨnümbɨ hohoanɨmo nahanɨyo amurɨ ranahambo ŋgasünde haya adükarɨ hamɨndayoa?” mehuamboyu. 29 Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundohü yahuya, “Ŋgasündeandeimbɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ana ndanane: ‘Israer se wudɨpoapondɨhi hɨmborɨndei. Adükarɨ mamɨ yaŋgɨrani sɨhefɨ Godayu. 30 Se sɨhefɨ God Adükarɨ ranahambo ŋgusüfoambe muŋguambo, yifiafɨ muŋguambo, hohoanɨmo muŋguambo, ŋgɨnɨndɨ muŋguambo ranambo ŋgusüfo pandɨhorɨ.’ 31 Ranɨkɨmɨnɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmoane nda: Se sɨhafɨ wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo pandowandürɨ sɨhafɨ fimbo rawarowandɨ nou. Moai ŋgorü ahɨnümbɨ yimbu ndanahafembo ŋgasündeandeimbɨ yaŋgoro,” mehu. 32 Ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨreandeimbɨmayu ranai Sisasɨmbo hoafɨyundohü yahuya, “Nindou Yamundo-randeimbɨ, se hoafayafɨ ra aboedane. Anɨhondane moai ŋgorüpoanɨmbo God nüŋgu, ŋga Adükarɨ God mamɨ yaŋgɨrani anüŋgu. 33 Ranɨmboane Godɨmbo ŋgusüfoambe muŋguambo, fɨfɨrɨfe muŋguambo, ŋgɨnɨndɨ muŋguambo ranambo ŋgusüfo pefembo asu wandafɨ mamɨmbo ŋgusüfo pefembo sɨhefɨ fimbo rawehundɨ nou randɨhumboane. Sɨhɨrɨ yimbu hohoanɨmo ra rawarɨhundɨ ana, Godɨmbo sesɨ muŋgu mandɨfe asu nɨnɨhondɨ hɨfɨkoefe mandɨfe sɨhefe ra ŋgasündeamboane,” mehu. 34 Sisas ai hoeireandane ndore fɨfɨreandeimbɨ hoafɨ sɨmborɨ hoafɨmayuamboyu ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Se God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra akɨmɨsafɨ anɨmbafɨ.” Sisas ai yare hoafɨmayua amurɨ ranai ahambo düdufe hoafɨ hoafɨmbo yɨhɨmbomemo.
Sisas ai düdi Krais-ayu yahu düdumefiyu
(Matyu 22:41-46; Ruk 20:41-44)
35 Sisas ai Godɨndɨ worambe nindou yamundearühɨ düdufihɨ yahuya, “Nɨmboe ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ ai Krais, nindou ra God ai ahandɨ nendambo aboedambofembo kamafoarirɨ, ranahambo Defitɨndɨ nɨmor-ani ehomoa? 36 Yifiafɨ Aboedɨ ai Defitɨmbo hohoanɨmo masagadowa hoafɨyuhɨ yahuya,
‘Se wandɨ warɨhondü waranɨ nɨmandɨfɨ ŋgafɨmbo sɨhafɨ hürütümbɨ ra sɨhafɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨndɨheapurɨ-mboyahɨ,’ Buk Song 110:1
mehu 37 Defit ai Kraisɨmbo Adükarɨ yahundo-marandɨ, asu nüŋgunde ahandɨ nɨmorɨ mandü-a?” mehu.
Sisas ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨmbo ahɨnɨ hoafɨmayupurɨ
(Matyu 23:1-36; Ruk 20:45-47)
Nindou afɨndɨ ranai yaŋgorɨmbo Sisasɨndɨ hoafɨ hɨmborɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei. 38 Ai yamundeandürühɨ yahuya, “Ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨmbo hɨbadɨhümbo. Aiana warɨ hoandarümbɨ hoearɨ yihuruyo hefe maketambe howanɨ nindou ai ahɨnɨyeihɨ hɨhɨfɨ-mbɨrɨhümunɨ yahomomboanemo hohoanɨmoemo. 39 Aiana rotumbo-hünda rotu worambe asu sesesambe ra weaŋgurühɨndɨ fondɨwamɨ wagabe nɨmarɨmboanemo hohoanɨmoemo. 40 Aiana nɨmorehɨ kaisahoabedɨ ranaheimbo wosɨhoaforɨ hoafɨyomondürühɨ ahei worɨ kosɨründümo asu tɨkaruhoumbo hoandarɨ hamɨndɨ dɨdɨbafɨyafu arundɨ. Ranɨmbo-hündambo anɨmbo papɨ hoafɨ yɨbobofeambe ahamumbo ana tɨŋɨrɨfo ra moaruwai hamɨnd-anɨmbo ndɨmboe,” mehu.
Nɨmorehɨ napokoate Godɨmbo kakɨ masɨhendɨ
(Ruk 21:1-4)
41 Sisas ai Godɨndɨ worɨmbo kakɨ hɨpɨrɨ fikɨmɨ nɨmaruane nɨmorehɨ nindowenihɨ ai hɨpɨrɨ ranambe hei kakɨ mafoarɨhindɨ. Nindou kakɨ afɨndeimbɨ ranai afɨndɨsafɨ hɨpɨrɨ ranambe hei mafoarɨhindɨ. 42 Asu nɨmorehɨ napokoate kai ranai hamburɨ kakɨ yimbu toea sepɨrɨmɨndɨ ho hɨpɨrɨ ranambe mafoareapɨrɨ. 43 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo mborai yahupurɨ gugureapurɨ haya hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ. Nɨmorehɨ kai napokoate kakɨ Godɨndɨ worɨ hɨpɨrambe masɨhendɨ ranana napo afɨndeimbɨ masɨhehindɨ ranhambo ŋgasündeamboane. 44 Nindou napo afɨndeimbɨ ranai ana ahei adükarɨ mbegorɨndürɨ, ŋga akɨdou mafoarɨhindɨ. Ŋga nɨmorehɨ kai napokoate ranai ana ahandɨ sesɨ pemɨmboyoweimbɨ-mayo ranɨyo muŋgu masɨhendɨ,” mehu.