11
Sisas ai Serusarem ŋgoafambe adükarɨ bogorɨ nindou nahurai tükümefiyu
(Matyu 21:1-9; Ruk 19:29-38; Son 12:12-15)
Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Serusarem ŋgoafɨkɨmɨ akɨmɨ tɨfɨrundühɨyomo Orif hɨfɨ wafuhɨ Betefage asu Betani ŋgoafɨhü tükümefundɨ. Ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ yimbu koarɨhepɨrühɨ yahuya, “Ŋgoafɨ gogu anaŋgo ranɨnambo ŋgafanɨ. Se ŋgoafambe tükündafɨneandühɨ doŋgi hoarɨfɨ nindou ai horombo semɨndɨ hokoate nɨmɨfihɨ wofɨnambo hɨmondɨndümo hɨnɨŋgɨndundanɨ nɨŋgowa nɨmehünou hoeindɨneamboyafanɨ. Se wofɨ fufurɨndɨhene hena ndowandɨfanɨ dügüfanɨ. Asu nindou mamɨ ai sɨhafanɨmbo düdundüfipɨrühɨya, ‘Nɨmboe doŋgi ra sowandɨfanɨ ahüfana?’ ehu ana, asu se hoafɨndafɨnandowohü anɨmboya, ‘Adükarɨ ai ranambo ratüpurɨndu mbunda ŋgɨrɨ amɨtata koandɨhendɨ,’ mbɨsafanɨ,” mehu. Ai hafanɨ hoeirɨneandane doŋgi ranai nafɨnɨ worɨ nafɨtambe kɨmɨ hɨmondɨrundümo hɨnɨŋgɨrundanɨ manɨŋgo. Ai wofɨ fufurɨheneandane, nindou akɨmɨ manɨŋgomo ranai düdurüpɨrühɨ yahomoya, “Se nɨnɨ-nünüŋgufemboyo doŋgi ra wofɨ fufurarɨheneanda?” mehomondambo-yafanɨ. Asu Sisas ai hoafɨmayupɨrɨ süŋgu sɨmborɨ hoafɨmefɨnapurɨ. Ranɨyo nindou-memo ranai doŋgi ra semɨndɨ hombo ahafanɨmbo yɨnɨ mehomopɨrɨ. Ai doŋgi ra sowandɨfanɨ hüfanɨ Sisasɨmbo-so tüküyafɨne ahafandɨ hoandarɨ hoearɨ ra doŋgiwamɨ manandɨneanda ranɨwamɨ Sisas ai mamaru. Ranɨyei nindou afɨndɨ ranai ahei ŋgɨsɨharɨ hoearɨ yimündɨbadɨhümündi nafɨnɨ korɨhi hei asu bɨdɨdɨfɨrɨ ai mbeyemü nahurai hutühümündi korɨmarɨhi hei. Nindou afɨndɨ ranai puküna hoafɨ karɨhehindühɨ seiya,
“Godɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmboane!
God ai nindou Adükarɨndɨ ndürɨnambo asünu ranahambo aboedɨ aboedɨmbɨriramboane.
10 Sɨhefɨ amoao Defitɨndɨ sɨrambeahɨndɨ adükarɨ bogorɨ hapondanɨ sɨhefɨmbo hɨfandɨyomunɨmboayu ranahambo God ai aboedɨ aboedɨmbɨriramboane.
God nɨmoamo hondü amaru ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmboane!” Buk Song 118:25-26
masei. 11 Sisas ai Serusaremɨhü tüküfi haya hu Godɨndɨ worambe muŋgu-moatükunɨ hübudura wakɨmareandɨ. Ŋga asu ndeara nɨmbɨfembo yaŋgɨrɨmayowamboyo ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ 12 ranɨbabɨdɨmbo Betani ŋgoafɨnambo hɨhɨrɨyafu mahomo.
Sisas ai fik hoandasüfo nɨmɨndɨ nahurai ranahambo yowanɨ hɨsɨyopoanɨ mehu
(Matyu 21:18-19)
12 Ŋgorü sinambo Betani ŋgoafɨhündɨ sɨfomondühɨyo, Sisas ai wembombomayu. 13 Ranɨyu fik nɨmɨndɨ ranai akɨdou aŋgunɨ safɨ emündü afɨndɨ momorɨyo haya manɨŋgowa hoeimareandɨ. Ai fik hɨsɨ kiarɨhɨpo yahu haya akɨmɨ hɨmboambo mahu, ŋga ai moai hɨsɨ mamɨ amboanɨ kiarowa hoeirirɨ. Ai emündü yaŋgɨrɨyo afɨndɨ momorɨmayo, sapo ranana fik hɨsambeyopoanɨ, ŋga ranɨmbo wamboyo. 14 Sisas ai fik nɨmɨndɨ ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Se yowanɨ asükai hɨsɨyowanɨ nindou ai fik sesɨpoanɨ,” mehuamboyo. Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨ hoafɨmayu ra hɨmborɨmemo.
Sisas ai Godɨndɨ worambeahɨndɨ nindou kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨ ratüpurɨmemonda hemoafoareapurɨ
(Matyu 21:12-17; Ruk 19:45-48; Son 2:13-22)
15 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo homo Serusarem ŋgoafɨhü tüküyafu houmbo Godɨndɨ worɨna mahu. Ai hu hɨmboyuwane nindou ai ranambe napo kakɨfihɨ sɨhou sowandümo raraomaründa bukürɨmafoareapurɨ. Ai nindou kakɨ nandu houmbo sɨseru asu nindou nɨmarɨmo ndu kakɨfihɨ sɨhou-marundɨ ahamundɨ nɨmarɨfondɨ ra hɨhɨre amoahɨmareandɨ. 16 Asu ai nindou ranahamumbo Godɨndɨ worɨ ranɨ papambe fufuemɨndɨ horambo yowanɨ mehupurɨ. 17 Ranɨyu nindou ranahamumbo yamundeapurühɨ yahuya, “Godɨndɨ bukambe yare hoafɨyowohü yahoya,
‘Wandɨ worɨ ana muŋguambo hɨfɨhündɨ nindou ai ho wambo dɨdɨbafɨfe worane,’ Aisaia 56:7, Jeremaia 7:11
meho. Ŋga se hümbuhünɨ nindouyei dɨbonapɨfe fondɨ nahurai rawarɨhindɨ,” mehu. 18 Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨyomo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu rundeimbɨyomo ai ranühɨ hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo Sisasɨmbo hɨfokoefimbo nafɨ kokomarundɨ. Ai ramefundɨ ra sapo nindou ranai Sisasɨndɨ yamundɨfe hoafɨ ranɨmbo hepünahi marɨhünda ranɨmbo yɨhɨmborurühɨ. 19 Asu nɨmbambeahɨ Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Serusarem hɨnɨŋgɨru houmbo mahomo.
Nindou düdi ai anɨhondümbofe hondü anɨhondümboreandühɨ dɨdɨbafefiyu ana, ai ndemündümbui
(Matyu 21:20-22)
20 Ŋgorü-sɨmboanɨ siambeahɨ Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo homondühɨyo hoeirundanɨ fik nɨmɨndɨ ranai nɨmbɨmayo. Ai nɨmbɨyowohü emündü asu ahasɨharɨ muŋguambo yapataparɨmayo. 21 Sisas ai fik nɨmɨndɨ ranahambo hoafɨmayundo ra Pita ai fɨfɨre haya hoafɨyundowohü yahuya, “Nindou Yamundo-randeimbɨ hoeiro, fik nɨmɨndɨ se hoafɨmayafɨndo ranana nɨmbɨyo haya anɨŋgo,” mehu. 22 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se Godɨmbo yaŋgɨrɨ anɨhondümbondundɨ. 23 Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ. Nindou mamɨ ai yimbu hohoanɨmokoateyuhü nɨmoei wafu ndanahambo sɨrɨwara-ambe karɨhoefɨ hanɨfɨ ehu ana, ai hoafɨmayu süŋgu randɨfemboe. 24 Ranɨmboane ro sɨhamumbo hoafehapurɨ, se nɨnɨ-moatükunɨ semɨndɨmbo anɨhondümborundühɨ ndahumɨndemboyefɨ yahomo houmbo dɨdɨbafefundɨ ana, ranɨ-süŋgunambo anɨmbo ndowandümboemo. 25-26 Asu se botɨndafu nɨŋgomombo dɨdɨbafɨndafundühɨ nindou ŋgorü ai sɨhambo moaruwai ramareandɨ ra hohoanɨmoayafɨ ana, amboawi mbɨsafɨndo. Rananɨmbo asu God ai sɨmborɨ sɨhafɨ hohoanɨmo moaruwai ra amboawi mbüsümbui,” mehu.
Sisasɨmboya düdi sɨhambo ŋgɨnɨndɨ masaganɨnɨ yahomo houmbo düdumefundɨ
(Matyu 21:33-46; Ruk 20:1-8)
27 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo asükai Serusarem ŋgoafɨhü tükümefundɨ. Sisas ai Godɨndɨ worambe huane Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ, ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ asu bogorɨ nindou ai ahambosowana mahomo. 28 Ai Sisasɨmbo düdururühɨ yahomoya, “Se ndanɨ ŋgɨnɨndɨ ra nahanɨhündambo sowandɨfɨmboyafa? Dɨdandɨ ŋgɨnɨndɨ nda sɨhambo masaganɨnamboyafɨ ndanɨ ratüpurɨ rawarowanda?” mehomondamboyu. 29 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Roamboanɨ sɨhamumbo sɨmborɨ mamɨ düdufe düdundɨheapurɨmboyahɨ. Se wambo sɨmborɨ hoafemondɨndɨrɨ ana, asu ro ndanɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbo ŋgɨnɨndɨ düdi masendɨrɨ ra hoafɨndahapurɨmboyahɨ. 30 Se wambo hoafɨyomondɨndɨrɨ, Son ai nindou hundürüra-marandɨ ŋgɨnɨndɨ ra Godɨndɨ-mayoyo, asu hɨfɨ ndanühɨndambo nindou-yomondɨ-mayoyo?” mehu. 31 Ai ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhɨrɨ Godɨndɨ-mayoane asefɨ ana, ai sɨhefɨmboya asu nɨmboe anɨhondümbofe-koateayomoa? mbüsümbui. 32 Ŋga sɨhɨrɨ hoafɨyefühɨya hɨfɨnɨndɨ nindou-yafemayoane asefɨ ana, asu muŋguambo nindou ai fɨfɨrɨhindɨ Son ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbani,” mehomo. 33 Ranɨmboyo ai hoafɨyomondühɨya, “Moai fɨfɨrɨhundɨ,” mehomondamboyu. Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Roamboanɨ düdi ŋgɨnɨndɨ masendɨrɨ ra ŋgɨrɨ hoafɨndahɨpurɨ,” mehu.