10
Nɨmorehɨ semɨndɨhündɨ hɨnɨŋgɨfe hoafɨ
(Matyu 19:1-12; Ruk 16:18)
Sisas ai ranɨ hɨfɨ ra hɨnɨŋgɨre haya Sudia hɨfɨna Sodan hoe ŋgorü-goesürünɨ barɨhoei mahu. Ranühɨ nindou afɨndɨ ahandɨ süŋgu tümareandamboyu asu yamundɨmareandürɨ ai yaremarandɨ süŋgu. Farisi nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨmbo-so tüküyafu houmbo asu randɨhuranɨ Sisas ai boarɨbadamündɨ ŋgorü hoafɨ hoafɨmbɨyuwambo yahomo houmbo raru hoeimarüwurɨ. Ai Sisasɨmbo düdurüwurühɨ yahomoya, “Nindou mamɨ ahandɨ nɨmorehɨ hɨnɨŋgɨfembo ehu ana, asu sɨhefɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo waŋgeimandɨyo?” mehomo. Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Moses ai nɨne-ahɨnümbɨ hohoanɨmo masagapura?” mehu. Farisi ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Moses ai hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Nindou ai pepa fihɨ sürü pande dagadowohü koandɨhendanɨ ndemɨndɨ haya ŋgomboe,’ mehu,” mehomo. Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Moses ai hoafɨ sɨhamumbo masɨhendɨ ra Godɨndɨ hoafɨ hɨmbosɨhɨmo-rɨhoemondeimbɨ memondamboyu hoafɨ ra masɨhendɨ. Horombo hondü God ai muŋguambo moatükunɨ nafɨrandühɨyu nɨmorehɨ nindowenihɨ nafɨmarapɨrɨ. Ranɨmayo-wamboane asu nindowenihɨ ai ahandɨ hondafɨndɨ hɨnɨŋgɨndeapɨrɨ haya nɨmorehühɨndɨfimbui. Rananɨmbo asu yimbu ai mamɨ fi tükündafɨneamboyafe. Asu nindou ra yimbuyafepoanɨ, ŋga mamanafe. God ai nindou yimbu ra mamambemareapɨrane, ŋga nindou dɨdai ŋgɨrɨ yikürübündeapɨrɨ,” mehu 10 Süŋgunambo Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ worambe nɨmarɨmomboemo nɨmorehɨ semɨndɨhünda hɨnɨŋgɨfembo hoafɨ ranahambo düdumarüwurɨ. 11 Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou düdi ai ahandɨ nɨmorehɨ ra moei yahu haya hɨnɨŋgɨreandühɨ asu nɨmorehɨ ŋgorü asemündu ana, ai ahandɨ weyaŋgɨruhüdɨdɨ ranahambo moaruwaimboreandühɨ nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyuhani. 12 Asu nɨmorehɨ ai nindowenihɨ hɨnɨŋgɨrerɨ haya ŋgorü nindowenihɨ aserɨmɨndo ana, ai-amboanɨ nindowenihɨ bɨrabɨrɨyohane,” mehu.
Sisas ai nɨmoakɨdoumbo God ai aboedɨ aboedɨmbɨreandüramboane mehu
(Matyu 19:13-15; Ruk 18:15-17)
13 Nindou ai Sisas sowana nɨmoakɨdɨbou ra fufurɨhümündi tükümehindɨ ai aheimbo warɨ nandɨfendürɨmbohünda. Ŋga asu süŋgururü-rundeimbɨ ranai nindou ranaheimbo ŋgɨnɨndɨmarundürɨ. 14 Asu Sisas ai ra hoeireanda mayoa, ahamumbo ŋgusüfoambe nɨmbɨmayupurɨ. Asu ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨmoakɨdɨbou ra ndühɨ aheimbo hɨnɨŋgɨrundüra wambo sowana mbɨsɨhüsi. Ŋga ŋgɨrɨ bobohɨndundürɨ. Ŋga God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra nɨmoakɨdɨbou ndahuraiyeiane. 15 Ro anɨhondümbo-anahɨ hoafehandürɨ. Nindou düdi God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra nɨmorɨ nahurai tüküfekoateayu ana, ai ŋgɨrɨ ranambe kebuai ŋgu,” mehu. 16 Asu Sisas ai nɨmoakɨdoumbo warɨhü kɨkɨhɨramündündürɨ mbura aheimbo warɨ nandearühɨ God ai aboedɨ aboedɨmbɨreandüramboane mehu.
Nindou napo afɨndeimbɨ
(Matyu 19:16-30; Ruk 18:18-30)
17 Sisas ai botɨfi hayambo hüfuane asu nindou mamɨ ranai pɨpɨyu hu ahandɨ haŋgɨfoanɨ yimɨndohonambo mamaru. Ranɨyu asu ai düdufihɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ Aboedɨ, ro nɨnüŋgundɨheandühɨ yaŋgɨrɨ koadürü koadürümbo manɨmboahɨ?” mehu. 18 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahundoya, “Nɨmboe se wambo aboedɨ asafɨndɨra? Moai nindou dɨdɨ ai aboedɨyu, ŋga God mamɨ ai yaŋgɨrɨ ani aboedayu. 19 Se ahɨnümbɨ hohoanɨmo nda fɨfɨrowandɨ: Se nindou hɨfokoefepoanɨ, se nɨmorehɨ sɨsɨhɨmopoanɨ, se hümbuhünɨpoanɨ, se nindou ŋgorümbo tɨkefe hefe papɨhoafɨpoanɨ, se nindouyei kakɨ napo semɨndɨmbo tɨkai hoafɨpoanɨ. Asu se sɨhafɨ meapembo ndondondowapɨrɨ,” mehu. 20 Asu nindoumayu ranai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro akɨdouyahambe sɨnɨ haponda muŋguambo ranɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra hɨmborɨya süŋgurɨheambo-anahɨ,” mehundo. 21 Sisas ai nindou ranahambo hübudurirühɨ hɨpoamborirühɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Awi se mamɨ-moatükunɨ mbonɨmborandɨfɨmbo-anafɨ. Se ŋgafɨ muŋgu-moatükunɨ asɨhoefɨ ra kakɨfihɨmbo koandɨhoefühɨ ranɨfihɨndɨ kakɨ ndowandɨfɨ. Asu kakɨ ra napokoatemayei aheimbo dabadürɨ. Rananɨmbo sɨhambo takɨnɨ sünambe yagodonɨnɨmboe. Asu rananɨmbo se wambo süŋgundowandɨrɨ,” mehu. 22 Nindou ranai hoafɨ ra hɨmborɨyu hayambo afɨndɨ hohoanɨmo kapeihɨ ndamefiyu ai napo afɨndeimbɨ-wambo. 23 Ranɨyu asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo hübudureapurɨ haya hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou napo afɨndeimbɨmbo ana tɨŋɨyomboane God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe kefoefembo ana,” mehu. 24 Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨ ranahambo mahepünafundɨ. Ranɨyo asükai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Wandɨ nɨmoakɨdɨbou, God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe kefoefembo ana tɨŋümbɨ safane. 25 Tɨŋümbɨ safane napo afɨndeimbɨ ai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe kefoefembo! Ŋga Kemor ai hoearɨ kakɨmbo nir ambe ranambe karefoendɨ ana, tɨŋümbɨyopoanɨ,” mehu. 26 Asu ranɨyomo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai afɨndɨ hamɨndɨ hepünafundühɨ ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ ndüwurɨmefundɨ. ‘Rawefeyo ana, asu dɨdai yaŋgɨrɨ aboedambomandɨfia?’ 27 Ai ahamumbo hübudureapurühɨ yahupurɨya, “Ndanɨ moatükunɨ ana ŋgɨrɨ nindou aheihoarɨ randɨhindɨ. Ŋga God anɨmbo randeambui. God ai-anɨmbo muŋguambo moatükunɨ randeambui,” mehu. 28 Asu Pita ai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Ro muŋguambo moatükunɨ hɨnɨŋgɨrɨhu hohu sɨhambo süŋguarɨhunɨnɨ,” mehuamboyu. 29-30 Ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ. Muŋguambo nindou dɨdɨyei ai ahei ŋgoafɨ, apodohomamɨ, rehɨmamɨ, hondafɨndɨ, nɨmorɨ asu nümbürɨ wambo süŋgufembo hündambo hɨnɨŋgarɨhindɨ ana, ai 100 ranɨwamɨ nandɨhi ndahümündeimboyei. Asu ai hɨfɨ ndanühɨ nɨboadeiambe ndahümündeimboyei. God ai muŋgu moatükunɨ dagadürümbui horombo ai masɨhehindɨ ra ŋgasündɨhi hehimbo ndahümündeimboyei. Ai worɨ, apodohomamɨ, rehɨmamɨ, nɨmorehɨ, boagɨrɨ nɨmorakɨdɨbou asu nümbürɨ ndahümündeimboyei. Asu aheimbo moaruwaimbo-ndɨhindürɨmboyei, ŋga ai yaŋgɨrɨ koadürümbo ndahümündeimboyei. 31 Nindou afɨndɨ dɨdɨyei ai haponda horomboehindɨ aiana süŋgunɨndeimboyei, ŋga haponda süŋgunayei ai-anɨmbo horombondahimboyei,” mehu.
Sisas ai ahandɨ yɨfɨmbo ŋgɨmɨmbo hoafɨmayu
(Matyu 20:17-19; Ruk 18:31-34)
32 Sisas ai Serusaremɨnambo ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ mahafomo. Ŋga asu Sisas ai horombofi mahafua ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai afɨndɨ hohoanɨmo-memondamboyo asu nɨmorehɨ nindowenihɨ ahamundɨ süŋgu mahahüsi ranai afɨndɨ hohoanɨmomayei. Asükaiyu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ sepurɨmündü haya huhɨ nɨnɨ-moatükunɨ ahambo tüküfemboayo ranahambo wataporɨmbomarapurɨ. 33 Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Hɨmborɨyomo, sɨhɨrɨ ana Serusaremɨnamboanefɨ ahahifɨ, ŋga ranüh-anɨmbo Nindou Hondü ranahambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨyomondɨ warɨhündüfimbui. Rananɨmbo asu ranɨ nindou ranai Nindou Hondü ranahambo yɨfɨmbiyuwamboane mbɨsɨmboemo. Asu ranahambo Suda-yafe ndɨfoyei warɨhündɨhorɨmboyei. 34 Nindou ranai ahambo tɨkɨfɨndahündo asu gurɨ tɨfɨndahindo ndühümboyei. Asu ahambo harɨndɨmondomboemo ndɨfurɨmbɨ moatükunɨnambo hɨfokoandüwurümboemo. Ŋga asu ŋgɨmɨ sindu hayambo-anɨmbo asu yɨfɨhündɨ asükai botɨndɨfimbui,” mehu.
Sems asu Son ai adükarɨ tüküfembo hoafɨmefanɨ
(Matyu 20:20-28)
35 Sems asu Son Sebedindɨ nɨmorɨ yimbu ai Sisasɨmbo-so tükümefɨneandɨ. Ranɨyafanɨ hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Yamundo-randeimbɨ, ro sɨhambo yɨhoehɨmbo mamɨ-moatükunɨ randowandɨ sehoahoa düduarɨhoanɨnɨ,” masafanɨ. 36 Sisas ai düdureapɨrühɨ yahuya, “Se wambo nɨnɨ-moatükunɨmboyafanɨ refepɨrɨmbo yifirayafana?” 37 Ai hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Se sɨhafɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ fondɨ ranɨwamɨ nɨmarɨfɨ hɨfandarandɨ ana, ro yifirayehɨ se ndowandɨfɨmunɨ se amarɨfɨ fondɨ ranambe nɨmandefomboane. Ŋga asu rananɨmbo ŋgorü ai warɨhondünɨndu asu ŋgorü ai kadüdanɨyu mbɨrandamboane,” masafanɨ. 38 Sisas ai hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se ana moai fɨfɨrɨneandɨ nɨne-moatükunɨ se düduefɨneandɨ ranahambo. Se asübusɨ ro semɨndɨmboayahɨ ra mandowandɨfanɨyo? Asu se ro hundürayahɨ yahurai ra hundürümandafanɨyo?” mehu 39 “Ranana randɨhoamboyehɨ,” safanɨ hoafɨmefanɨ. Asu Sisas ai hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se tɨŋɨrɨfo ra ndowandümboemo ro asahamɨndɨhɨ nou. Asu ro hundürayahɨ yahurai se-amboanɨ hundüründɨmboemo. 40 Awi, ro sɨhafanɨmbo ŋgɨrɨ yɨnɨ mbɨsahapɨrɨ wandɨ warɨhondanɨ asu kadüdanɨ nɨmarɨmbo ra. Ŋga bɨdɨfɨrɨ nindou anɨmbo ranɨ fondɨ ranɨwamɨ ana nɨmandeimboyei. Ranɨ fondɨ ranana aheimboyo ndɨndofe hɨnɨŋgɨmefeyo,” mehu. 41 Asu süŋguru-ndeimbɨ 10 ranai ra hɨmborɨyomo mburumbo asu Son, Sems ahafanɨmbo ŋgɨnɨndɨmarupɨrɨ. 42 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo muŋguambo mborai yahupurɨ hürɨhepurɨ hayambo hoafɨyupurühɨ yahupurɨya, “Suda-yafe ndɨfo nindou mamɨ ranahambo dükarɨhorühɨya hɨfandɨrandeimbɨ asei. Se fɨfɨrɨhindɨ hɨfandɨrundeimbɨ ai ahamundɨ ŋgɨnɨndɨ ra muŋguambo nindoumbo nafuimbohünda. Asu ahei adükarɨ hamɨndɨ horomboyafu homondeimbɨ, ai ahamundɨ ŋgɨnɨndɨnambo muŋguambo nindoumbo hɨfandarundürɨ. 43 Ŋga se ranɨ süŋgundumboemo. Ŋga nindou dɨdai adükarɨ tüküfembo ehu ana, ai moanɨ farɨhairandeimbɨ nahurai mbɨnüŋguwamboane. 44 Nindou düdi ai adükarɨ hamɨndɨ tüküfembo hohoanɨmoayu ana, ai muŋguambo nindouyei moanɨ ratüpurɨyu randeimbɨ tükümbɨfiyuwamboane. 45 Mamɨ yahuraiane, Nindou Hondü ai hɨfɨnambo makusu ra nindou ai ahambo farɨhefimboyopoanɨ. Ŋga ai ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra nindou ranaheimbohünda hɨnɨŋgɨfehü aboedambofendürɨmboyu makusu,” mehu.
Sisas ai nindou hɨmboatɨharɨ aboedɨmarirɨ
46 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Seriko ŋgoafɨhü tükümefundɨ. Ai tüküyafu mburu nindou afɨndɨ safɨ ranɨbabɨdɨmbo heiane, Bartimeus Timeusɨndɨ nɨmorɨ hɨmboatɨharɨ kakɨ napombo moako moakoyu randeimbɨ ranai nafɨkɨmɨ mamaru. 47 Ai Sisas Nasaretɨhündɨ akɨmɨ asünu hoafɨ ra hɨmborɨyu haya puküna hoafɨ karɨhoehü yahuya, “Sisas, Defitɨndɨ ahuirɨ, se wambo hɨpoamborowandɨrɨ,” mehuamboyo. 48 Asu Nindou afɨndɨ mahei ranai nindou hɨmboatɨharɨ ranahambo afoai hoafɨ kɨkɨrandɨfɨ masahündo. Ŋga nindou ranai asükai puküna hoafɨ karɨhoehü yahuya, “Sisas, Defitɨndɨ ahuirɨ, se wambo hɨpoamborowandɨrɨ,” mehundo. 49 Sisas ai nüŋgumbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou ranahambo hoafɨyahündoanɨ ndühɨ mbüsünu,” mehuamboyu. Asu nindou afɨndɨ ranai hɨmboatɨharɨ ranahambo mborai masahündo. Ai hoafɨyahündowohü seiya, “Hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ kapeihü botɨyafo! Ŋga Sisas ai sɨhambo mborai mehu,” masahündo. 50 Ranɨyo nindou hɨmboatɨharɨ ranai horɨpɨrohoei piyu haya ahandɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ yare sɨhai haya Sisasɨmbo sowana mahu. 51 Sisas ai düdurirühɨ yahuya, “Ro sɨhambo nɨnɨ-nünüŋgufenɨnɨmboyo se hohoanɨmoayafa?” mehundoamboyu. Asu hɨmboatɨharɨ ranai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou Yamundo-randeimbɨ, ro asükai hɨmboarɨnda samboanahɨ,” mehundo. 52 Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Se anɨhondümboarowandɨ ranɨ süŋgumbo aboedɨyafɨmboanafɨ, ŋga hafɨ,” mehundoamboyu. Asu mamɨharɨ asükaiyu hoeireandühɨ Sisasɨmbo nafɨsüŋgu süŋgumarürɨ hu.