9
Asu Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Ro sɨheimbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehandürɨ, nindou haponda burayei ndanai yɨfɨkoateyei-ambe anɨmbo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra ŋgɨnɨndeimbɨ kodowanɨ hoeindɨhimboyei,” mehu.
Sisasɨndɨ fi ranɨpoanɨmbo tükümefeyo
(Matyu 17:1-3; Ruk 9:28-36)
Asu 6 si hoane Sisas ai Pita, Sems asu Son sepurɨmündü haya hɨfɨ wafu nɨmoamo ranɨwamɨ mahafomo. Ranühɨ ai-yaŋgɨrɨ nɨŋgomombo Sisasɨmbo hoeirüwurane ahandɨ fi ranai ranɨpoanɨmbo tükümefeyo. Ranɨyo asu Sisasɨndɨ hoearɨ ranai kɨfohɨ hamɨndɨmayo. Ŋga hɨfɨ ndanɨhündambo nindou ai ŋgɨrɨ randeandanɨ kɨfohɨ yahurai tükündefeyo. Ranɨyo Eraisa asu Moses ai ranühɨ ahamumbo-so tüküyafɨne Sisas babɨdɨ wataporɨyomondühɨ manɨŋgomo. Pita ai ranɨ moatükunɨ ra hoeire haya hoafɨyuhɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, ndanühɨ anɨmboefɨ ranamboanɨ aboedanesɨ. Ŋga dago ŋgɨmɨ hüründɨhumboane, sɨhambo mamɨ, Mosesɨmbo mamɨ asu Eraisambo mamɨ,” mehu. Asu Pita ai moai nɨnɨ-hoafɨ hoafɨmbo hohoanɨmoyu, sapo ŋgorü yimbu babɨdɨmbo ai yɨhɨmboyomondühɨ-wambo. Ranɨyo asu mburɨŋgai ai kosɨ muŋguambo gabudɨmafoareapurɨ. Asu mburɨŋgai-ambeahɨndɨ hoafɨ mamɨ ranai hoafɨyohü yahoya, “Nɨmorɨ nda wandɨ nɨmor-ani ro ŋgusüfo pararɨhinɨ, ŋga se ahandɨ hoafɨ hɨmborɨndomo,” meho. Ŋga Pita, Sems, Son ai hɨmboapomemoyosɨ, ŋga asu Sisas yaŋgɨrɨ ai-babɨdɨmbo ranühɨ manüŋgu. Asükai hɨfɨ wafuwanɨpoedɨ hɨhɨrɨyafu hanɨmondühɨ Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se yowanɨ nɨnɨ-hoafɨ hoafɨndɨmboemo nɨne-moatükunɨ hoeimarundɨ ranahambo. Ŋga hɨbadu ŋgomombo Nindou Hondü ai yɨfɨhündɨ botɨndɨfiyuanɨ anɨmbo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranaheimbo hoafɨndɨmo,” mehupurɨ. 10 Asu Sisas hoafɨmayu ra hohoanɨmoyomo kɨkɨhɨrundühɨyomo ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ ndüwurɨyafundühɨ yahomoya, “Sisas hoafɨmayu yɨfɨhündɨ botɨfe ra nɨnea?” mehomo. 11 Asu Sisasɨmbo düdurɨwurühɨ yahomoya, “Nɨmboe ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ ai hoafɨyomondühɨya, ‘Eraisa boatei anɨmbo tükündɨfimbui,’ mehomo?” mehomondamboyu. 12 Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Aiana anɨhondümbo anahomo raru hoafeyomo, Eraisa boatei anɨmbo tükündüfi muŋguambo moatükunɨ ra dɨboadondeambui. Ra anɨhondanesɨ, ŋga Godɨndɨ bukambe hoafɨ apenɨŋgo ranai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nindou Hondü ai asübusɨ afɨndɨ ndemünduanɨ nindou afɨndɨ ai ahambo moanɨpo-ani mbɨseimboyei?’ meho. 13 Ro sɨheimbo hoafehandürɨ, Eraisa ana tüküfimboani. Godɨndɨ bukambe hoafɨ yare meŋgoro süŋgu nindou aiana moaruwai hohoanɨmo randɨhimboyei nɨne-moatükunɨ ai refembo hohoanɨmomayei süŋgu,” mehu.
Sisas ai nɨmorɨ moaruwai nendɨ nɨmareimbɨ aboedambomarirɨ
(Matyu 17:14-21; Ruk 9:37-43)
14 Sisas ai, Pita, Sems asu Son babɨdɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ sowanambo mahomo. Ai homo hoeirundane ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ ranai Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ babɨdɨmbo hoafɨnambo sɨmborɨ sɨmborɨ-memondamboyo nindou afɨndɨ ranai ahamumbo wakɨre meŋgoro. 15 Ranɨyei asu nindou afɨndɨ ranai Sisas hoeirɨhorɨ hehimbo hepünehindühɨ ahambo hɨhɨfɨmbo pɨpɨmayei hei. 16 Sisas ai düdufipurühɨ yahuya, “Se nɨnɨmboemo ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ babɨdɨmbo hoafɨnambo sɨmborɨ hoafɨmemoa?” mehupurɨ. 17 Ahei mbusümo nindou mamɨ ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, ro wandɨ nindowenihɨ nɨmorɨ moaruwai nendɨ ai ahandɨ fiambe nɨmarɨmbo hoafɨkoateyu-marandambo sɨhambo sowanambo sahümɨndɨ asɨhühɨ. 18 Asu moaruwai nendɨ ranai farɨfendowohü wakɨfoareranɨ hɨfɨnɨ piyu yaŋgurɨmbo yahamonafɨ ŋgasɨho wutɨpuiarɨyuhü yahafɨ hɨheporɨyu arandɨ. Asu ro sɨhafɨ süŋguru rundeimbɨmbo moaruwai nendɨ ranahambo raguanambofembo düdumeheapurɨ, ŋga ai ŋgɨrɨndɨmo,” mehu. 19 Asu Sisas ai nindou ranaheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se ana moai anɨhondümborɨhindɨ. Ro nüŋgunɨmbɨmboyo sebabɨdɨ manɨmboaha? Asu ro nüŋgunɨmbɨmbo sɨhei tɨŋɨrɨfo ra mandahamɨndɨha? Nɨmorɨ ra ndühɨ sahorɨmɨndei sühüsi,” mehundürɨ. 20 Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai nɨmorɨ ra sowaründümo Sisas sowana mahɨfomondamboyu moaruwai nendɨ ranai Sisas hoeirirühɨ nɨmorɨ ranahambo wakɨmafoarera hɨfɨnɨ piyu hɨhɨre amoahɨrerandühɨ yaŋgurɨmbo yahomonafɨ ŋgasɨho wutɨpuiarɨmayu. 21 Sisas ai afɨndambo düdurirühɨ yahundoya, “Nɨmorɨ nda nüŋgunɨmbɨmboyu ndahurai ramefiyuwa?” Asu afɨndɨ ai yahuya, “Akɨdouyuambe piyu hayamboani raraoyu arandɨ. 22 Muŋguambo si moaruwai nendɨ ranai nɨmorɨ ranahambo haiambe asu hɨmonɨ wakɨfoarerɨ arandɨ. Se nɨnɨ-moatükunɨ refemboayafɨ ana, se hɨpoambondɨwamunühɨ fandɨhawamunɨ,” mehu. 23 Asu Sisas ai afɨndambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Se nɨmboe hoafɨyafühɨya, refemboayafɨ ana, fandɨhawamunɨ masafa? Anɨhondümbo-reandeimbɨ nindoumbo ana muŋguambo moatükunɨ ra tɨŋümbüyopoanɨ,” mehu. 24 Asu nɨmehünou afɨndɨ ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyuhü hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro anɨhondümborɨheambo-anahɨsɨ, ŋga se koe wambo fandɨhawandɨra anɨhondümbo-ndɨheamboane,” mehu. 25 Asu Sisas ai hoeireandane nindou afɨndɨ ranai pɨpɨyei hei wakɨmarɨhoramboyo asu moaruwai nendɨ ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Moaruwai nendɨ, se nindou ndanahambo rarɨworanɨ hɨmbotühɨfoyu asu hoafɨkoateyu arandɨ. Se nindou ndanahandɨ fiambeahɨndɨ kodɨboawandɨ, ŋga asu se asükai yowanɨ farɨfembopoanɨ,” mehundo. 26 Asu moaruwai nendɨ ranai heiyohüyo nɨmorɨ ranahambo yabadɨranɨ hɨfɨnɨ pɨmayuwa yare sɨherɨ hayambo makosɨfoendɨ. Asu nɨmorɨ ranai yɨfɨ nahurai meŋguruwamboyei nindou afɨndɨ ranai yɨfɨyumboani masei. 27 Ŋga asu Sisas ai nɨmorɨ ranahambo warɨhü kifi botɨrirɨ hɨnɨŋgɨmarira manüŋgu. 28 Asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ hafomo worambe nɨmarɨmombo düduyafundühɨ yahomoya, “Nɨmboe ro moaruwai nendɨ ra raguanambofe-koatemayefa?” mehomondamboyu. 29 Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Godɨmbo dɨdɨbafɨfenambo anɨmbo moaruwai nendɨ ndahurai ana raguanambofe-ndürɨmboane,” mehu.
Sisas ai ahandɨ yɨfɨyo hefembo botɨfe ranahambo wataporɨmbomarandɨ
(Matyu 17:22-23; Ruk 9:43-45)
30 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo ranɨ ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨru houmbo Gariri hɨfɨ mbusümo mahomo. Ai ramefundɨ ra nindou fɨfɨrɨndɨhimunɨmboyei yahomo houmbo dɨdɨmoamboemo ranühɨ mahomo. 31 Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahupurɨya, “Nindou Hondümbo ana hɨfokoefimbo-hünda nindouyei warɨhündɨhorɨmboyei. Ŋga aiana ŋgɨmɨ nɨmbɨndu hayambo asükai yɨfɨhündɨ botɨndɨfimbui,” mehupurɨ. 32 Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra moai fɨfɨrundɨ, ŋga ahambo düdufimbo yɨhɨmbomarurɨ.
Düdi adükarɨ hamɨndayua
(Matyu 18:1-5; Ruk 9:46-48)
33 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ homo Kaperneam ŋgoafɨhü tüküyafu houmbo worɨnambo homo mafarɨyafundɨ. Ranɨyu asu ranühɨ nɨmarümbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nɨmboe se nafɨmbo sɨmborɨ hoafɨmemo sɨnɨmoa?” mehupurɨ. 34 Ŋga asu moai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai sɨmborɨ hoafɨyomondo sapo nafɨnɨ sɨmborɨ hoafɨmemo ra nindou düdi adükarayu yahomondühɨ wambo. 35 Sisas ai nɨmarümbo ahandɨ hoafɨ sowandümo homorundeimbɨmbo hoafɨmayupurambo mahomo. Ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou düdi adükarɨ bogorɨ nindou tüküfemboayu ana, ai ndürɨkoatendu haya muŋguambo nindouyei moanɨ ratüpurɨyu randeimbɨ-mbɨyuwamboane,” mehu. 36-37 Sisas ai nɨmorɨ akɨdou serümündü ahamundɨ mbusümo hɨnɨŋgɨrirɨ warɨhü kɨkɨhɨrümündɨ nüŋgumbo yahuya, “Nindou düdi nɨmorɨ akɨdou ndahuraimbo wandɨ süŋguna afarɨheirü ana, ra wamboane afarɨhendɨrɨ. Ai wambo yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga nindou düdi wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ahambo kapeihani,” mehu.
Nindou sɨhefombo moaruwaifemunɨkoateayei ana, sɨhefɨ ŋgunindanei
(Ruk 9:49-50)
38 Son ai hoafɨyundohü yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, ro hoeirɨhundanɨ nindou mamɨ sɨhafɨ ndürɨnambo moaruwai nendɨ hefoaremarandɨ. Ranɨyo asu ahambo yowanɨ masahundo, nɨmboe ai sɨhefɨ sɨrambeahɨndɨyupoanɨ sefahumbo,” mehu 39 Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Se yowanɨyahondopoanɨ. Nindou düdi ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ wandɨ ndürɨnambo rawareandɨ ana, ŋgɨrɨ wambo moaruwai hoafundɨrɨ. 40 Nindou düdi sɨhefɨmbo moaruwaimbo-femunɨkoateayu ana, ai sɨhefɨ ŋgunindani. 41 Ro anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ. Nindou düdi ai hoeireanɨnanɨ se Kraisɨndɨ-yafanɨ sɨhambo hoe fuiyamündɨ asaganɨnɨ nindou ranai ahandɨ takɨnɨ hondü ra süŋgunambo ndemündümbui,” mehu.
Moaruwai hohoanɨmo ai anɨhondümbofe hɨfɨnambore arandɨ
(Matyu 18:6-9; Ruk 17:1-2)
42 Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou nɨmorɨ akɨdou ai wambo anɨhondümboreandɨranɨ asu nindou ŋgorü ai rariranɨ moaruwai hohoanɨmo süŋguareandɨ ana, nindou ranahambo nɨmoei pefi hüputüpuimündɨ mburumbo hoe hohoe afɨndambe safoefiyuwanɨ yɨfɨmbiyuwamboane. 43-44 Sɨhafɨ watɨŋarɨ ai randeanɨnanɨ moaruwai hohoanɨmondafühɨ ana, asu kandɨhawandɨ. Ŋga warɨ ŋgorü karɨhoayowanɨ fi bɨdɨfɨrɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombo ra aboedane. Ŋga fi muŋguambo hai dɨkɨrɨfekoateyorandeimbɨ ranambe pifenɨnanɨ hanɨ ranana moaruwaiane. 45-46 Se sɨhafɨ tɨŋarɨ ai randeanɨnanɨ moaruwai hohoanɨmondafühɨ ana, kandɨhawandɨ. Ŋga tɨŋarɨ ŋgorü karɨhoayowanɨ fi bɨdɨfɨrɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombo ra aboedane. Ŋga fi muŋguambo hai dɨkɨrɨfekoateyo randeimbɨ ranambe pifinɨnanɨ hanɨ ranana moaruwaiane. 47 Sɨhafɨ hɨmboarɨ ai randeanɨnanɨ moaruwai hohoanɨmondafühɨ ana, hündɨhawandɨ. Ŋga hɨmboarɨ mameimbɨ yaŋgɨrɨyo hefe God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe kefoefe ra aboedane. Ŋga hɨmboarɨ yimbuimbüyo hefe hai dɨdɨrɨfekoate koadürümbo horoweimbɨ ranambe pifenɨnanɨ hanɨ ranana moaruwaiane. 48 Asu hai ranambe kɨmoŋgɨmo nindoumbo asahüsihündɨrɨ ranamboanɨ ŋgɨrɨ yɨfɨsafɨndei. Asu hai ahei fi tɨkɨrarandürɨ ranamboanɨ ŋgɨrɨ dɨkɨrɨndɨfeyo. 49 Muŋguambo nindou ranai ahei fi aboedɨfembohünda Godɨmbo sesɨ sɨhefembo namɨ paparɨhindɨ yahurai anɨmbo hainambo tɨŋɨrɨfo ndahümündimboyei. 50 Namɨ ana aboedɨ moatükun-anesɨ, ŋga asu namɨ ranai ahandɨ aparɨ ra hɨnɨŋgɨreandühɨ wanayo ana, budesowanɨ aparɨkoateayo ra ahandɨ aparɨ asükai ŋgɨrɨ koadürü koadüründɨfe hɨnɨŋgɨndɨfeyo. Ŋga se namɨ aparayo nahurai aboedɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ sɨhei wandafɨ mamɨyei mbusümo,” mehu.