8
Sisas ai 4,000 nindoumbo sesɨ masagadürɨ
(Matyu 15:32-39)
Asu ŋgorüsɨmboanɨ nindou afɨndɨ ranai Sisasɨmbo sowahɨ mafandɨhindɨ ranɨyei sesɨkoatemayei. Ranɨyo asu Sisas ai ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo mborai yahupurɨ haya hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro nindou ndanaheimbo hɨpoamboarɨhearü. Ai ro-babɨdɨ ŋgɨmɨ si nɨmareimbo wambo asu ai sesɨkoateanei. Ro ŋgɨrɨ wembopo ŋgoafɨnambo koandɨhehearü, ŋga ai nafɨnɨ hɨmboa wuwurɨndei hehi pɨndeimboyei. Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ana nafɨ aŋgunɨpoedanei,” mehu. Asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhɨrɨ ana ŋgoafɨ aŋgunanefɨ. Ŋga asu dagüdambo bret ra ndahumɨndifɨ hohumbo nindou ndanaheimbo mandahundüra?” mehomo. Ranɨyu asu Sisas ai düdureapurühɨ yahuya, “Se nüŋgunümbɨ bretɨyo sowandümomboemoa?” mehuamboemo. Asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ro 7 bret sɨhehumboanefɨ,” mehomondamboyu. Ranɨyo asu Sisas ai bret 7 ra semündü haya Godɨmbo hɨfɨfɨmarürɨ. Ranɨyo asu hɨfɨtɨre mburambo ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ ra yimbumareapurɨ. Asu ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se bret ra nindou ranaheimbo yimbundundürɨ,” mehupurɨ. Ranɨyo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai rasüŋgu-marundɨ. Asu süŋgururü-rundeimbɨ ai kinɨ yahunümbɨ amboanɨ sowapundümo. Sisas ai kinɨ ranahambo Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mburambo asu ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo hoafɨmayupurambo kinɨ ra nindou ranaheimbo yimbumarundürɨ. Asu muŋguambo nindou ai sesɨ ra sahüsi bodomayei. Ranɨyo asu bɨdɨfɨrɨ-bɨdɨfɨrɨ sesɨmayo ra 7 wambürɨ wambürɨhɨmarundɨ. Asu 4,000 nindouyei sesɨ ra masahüsi ranɨyo asu Sisas ai hoafɨmayundürambo bukürɨmayahindɨ. 10 Asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ botambe farɨyafu houmbo Darmanuta hɨfɨnambo mahomo.
Farisi ai Sisasɨmbo sɨsɨhɨmorurɨ hoeimarüwurɨ
11 Farisi ai Sisasɨmbo sɨsɨhɨmofi hoeifimbohünda tüküyafu düdumarüwurɨ. Ranɨyo asu Sisasɨmbo düdurüwurühɨ yahomoya, “Se Godɨndɨ nɨmorayafɨ ana, se Godɨndɨmayo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ randɨwandɨ,” mehomo. 12 Asu Sisas ai ŋgusüfoambe moaruwairɨrɨhü raguambe yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou nda nɨmboe hepünɨfeimbɨ moatükunɨ hoeifembo düduehindɨ? Ro anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ, ŋgɨrɨ nafuimbo moatükunɨ yahurai hoeindɨhindɨ,” mehu. 13 Ranɨyu asu Sisas ai Farisimbo yare hɨnɨŋgɨreapurɨ hayambo ndamefiyu. Asu botambe farɨfi haya kurɨhoe barɨhoei gogoanɨnɨ mahu.
Farisi asu Herot ahamundɨ yis ranahambo kafoefe hoafɨ
14 Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai bret adükarɨ semɨndɨ hɨfombo mɨtanɨmarundümo. Ŋga asu mamɨ yaŋgɨrɨrurɨ botambe foarüwurɨ houmbo sowarɨndümo mahɨfomo. 15 Asu Sisas ai ahɨnɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se Farisi-yomondɨ asu Herotɨndɨ yis ranahambo hɨbadümbo!” mehu. 16 Ŋga asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ranahambo wataporɨmbomarundɨ. Ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sapo ai hoafɨmayu ra bretkoateayefɨ ranahamboyu hoafɨmayu,” mehomo. 17 Ranɨyu asu Sisas ai fɨfɨreandɨ nɨnɨ-moatükunɨmboemo wataporɨmbomarundɨ ranahambo. Asu Sisas ai düdureapurühɨ yahuya, “Se ra nɨmboe bretkoateayefɨ ranahambo wataporɨmboaru hoaŋgomoa? Awi seana moai hoeirundɨ asu fɨfɨrundɨ? 18 Awi se hɨmboarümbü-anemosɨ, ŋga moai hoeirundɨ asu se hɨmboambembü anemosɨ, ŋga moai hɨmborɨyomo. Sɨhɨrɨ horombo bretkoateyefühɨ horombo ro ramarɨhendɨ ra se fɨfɨrundai? 19 Horombo ro hondahüfeimbɨ bret 5,000 nindoumbo maseheandɨ ranɨ-sɨmboanɨ se nüŋgunɨmbɨ bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ bret wambürɨyo wambürɨhɨmarundɨ?” Ranɨyomo asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “12 wambürɨ,” mehomondo. 20 “Asu se fɨfɨru ro bret 7 4,000 nindoumbo maseheandɨ ra. Asu nüŋgunümbɨ bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ bret wambürɨyo wambürɨhɨmarundɨ?” mehuamboyo. Asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “7 wambürɨ,” mehomondo. 21 Asu ai yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi se moai ra fɨfɨrundɨyo?” mehu
Betsaidahündɨ hɨmboatɨharɨ mamɨ Sisas ai dɨboadomarirɨ
22 Betsaida ŋgoafɨhü Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo hɨfomo tüküyafundane asu ahambo sowana nindou hɨmboatɨharɨ mamɨ sowarɨndümo mahɨfomo. Ranɨyei ai Sisasɨmbo fambɨheira seihehi hoafɨmayahündo. 23 Ranɨyu Sisas ai hɨmboatɨharɨmbo warɨhü kifi hürümündɨ haya ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨrɨne hena hafanɨ ahandɨ hɨmboarambe ŋgurɨ pamarirɨ. Ai kɨkɨhɨrümündühɨ düdufinduhɨ yahuya, “Se ŋgorü-moatükunɨ amboanɨ hoeirɨwandai wanɨyo?” mehundo. 24 Asu nindou ranai hɨmboapoyu wakɨrendühɨ yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro nindou bɨdɨfɨrɨ hoeirɨheambo-anahɨ. Ŋga asu ro hoeirɨheandanɨ nɨmɨ fɨrɨbadɨhoai aho nahuraiane,” mehu. 25 Ŋga Sisas ai asükaiyu ahandɨ hɨmboarühɨ warɨ pamareandɨ. Asu ahandɨ hɨmboarɨ ra bɨrɨmarɨhoayo. Ranɨyu asu hɨmboarɨ ahandɨ ra aboedɨyowohüyo asu muŋguambo moatükunɨ ra aboedɨ hoeimareandɨ. 26 Asu Sisas ai worɨnambo koarɨherühɨ yahuya, “Se yowanɨ ŋgoafɨna ŋgamboyafɨ,” mehu.
Pita ai Sisasɨmboya Krais-ani mehu
(Matyu 16:13-20; Ruk 9:18-21)
27 Ŋga asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ ŋgoafɨ Sisaria Firipai ŋgoafɨkɨmɨ adaburo ranühɨ mahomo. Ranɨyomo asu nafɨnambo homondühɨ ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo düdureapurühɨ yahuya, “Wambo dɨdai-ani mbaseia?” 28 Asu ai hoafɨyomondowohü yahomondoya, “Bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨya, ‘Aiana Son hundürürandürɨ-randeimb-ani.’ Asu bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨ ‘Aiana Eraisa-ani.’ Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨ, ‘Aiana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyurandeimb-ani,’ masei,” mehomo. 29 Asu Sisas ai düdufipurühɨ yahuya, “Asu se wambo nüŋguru hohoanɨmoyomo ro dɨdɨyaha?” Ŋga asu Pita ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahundoya, “Seana Krais-anafɨ, nindou God ai dɨbonɨyunɨnɨ hɨnɨŋgɨmareanɨnɨ nindou aboedambo-fendürɨmbohünda,” mehu. 30 Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se yowanɨ nindou ŋgorümbo hoafɨndɨmboemo ro nindou nüŋgunahuraiyahɨ ranahambo,” mehu.
Sisas ai ahandɨ asübusɨ afɨndɨ semɨndühɨ yɨfɨmbo hoafɨmayu
(Matyu 16:21-28; Ruk 9:22-27)
31 Asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo yamundeapurühɨ yahuya, “Nindou Hondü aiana asübusɨ afɨndɨ ndemündümbui. Asu ahambo ana bogorɨ nindoumemo, Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨmemo, ahɨnümbɨ fɨfɨrundeimbɨmemo ai ahambo yɨboarukondüwurühɨ hɨfokoandüwurɨmboemosɨ, ŋga ŋgɨmɨ sindu haya asükai botɨndɨfimbui.” 32 Asu Sisas ai hoafɨ ra fɨfɨrɨfoare hoafɨmayupurɨ. Ranɨyu asu Pita ai Sisasɨmbo serümündü hɨmboranɨ hu ŋgɨnɨndühɨre hoafɨmarürɨ. 33 Asu ranɨyu Sisas ai hɨhɨrɨfi ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo hoeireapurühɨ asu Pitambo ŋgɨnɨndühɨre hoafɨyundowohü yahuya, “Satan, andai se biyafo. Ŋga seana Godɨndɨ hohoanɨmo-yopoanɨ süŋguarowandɨ, ŋga nindouyafe hohoanɨmo anandɨ süŋguarowandɨ,” mehu. 34 Asu Sisas ai nɨmorehɨ nindowenihɨ aheimbo ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo mborai yahundürɨ haya hümarɨhendürɨ. Ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou düdi ai wambo süŋgufendɨrɨmbo hohoanɨmoayu ana, ai nindou mamɨ ahandɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ semɨndɨ ho yahurai ahandɨ yifirɨ ra hɨnɨŋgɨnde haya asu wambo süŋgumbɨrandɨramboane. 35 Nindou düdi ai ahandɨhoarɨ ahandɨ yaŋgɨrɨ ra kɨkɨharamündu ana, ahandɨ yaŋgɨrɨ ra awarɨndɨhoemboe. Asu nindou düdi ai aboedɨ hoafɨ asu wambohünda ahandɨ yaŋgɨrɨ ra hɨnɨŋgareandɨ ana, ai yaŋgɨrɨ gedühɨ nüŋgumbui. 36 Asu nindou düdi ai muŋgua hɨfɨ ndanɨhünda moatükunɨ ra asemündu ana, asu ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra awarɨndɨhoembui asu muŋguambo moatükunɨ ranai ŋgɨrɨ fandɨherɨ. 37 Ŋga asu nindou ranai nɨnɨ takɨnɨ madagado yaŋgɨrɨ ra sɨmborɨ sɨsefembo-hündamboa? 38 Asu nɨmorehɨ nindowenihɨ hapondanambe burayei ai Godɨmbo hɨnɨŋgɨrɨhorühɨ wosɨhoaforɨ hohoanɨmoyei arɨhündɨ. Ŋga nindou düdɨyei ai wambo asu wandɨ hoafɨ ranahambo amoanɨŋg-arɨhündɨrɨ ana, asu ro wandɨ Apendɨmayo hɨmboamupui-randeimbɨ asu sürühoeimbɨ sünambeahɨndɨ nendɨ babɨdɨ kosefɨ sɨmboanɨ ro aheimbo amboanɨ amoanɨŋgɨ-ndɨhandürɨmboyahɨ,” mehu.