5
Nindou mamɨndɨ fiambeahɨndɨ Sisas ai moaruwai nendɨ hemafoareandɨ
(Matyu 8:28-34; Ruk 8:26-39)
Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Gariri kurɨhoe ra botambe barɨhoemo houmbo Gerasa-yafe hɨfambe mahomo. Sisas ai bot hɨnɨŋgɨre haya kusɨfuendanɨyo, nindou mamɨ ahandɨ fiambe moaruwai nendɨ nɨmareimbɨ ai yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ hoŋguambeahɨndɨ hu ahamboso tükümefiyu. Nindou ranai ana yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ hoŋguambe-ani apu arandɨ. Ranane ŋgɨrɨ ahambo senɨnambo amboanɨ yirɨwarɨ hüputüpu-ndürɨndümo. Nindou ranahambo afɨndɨmbo senɨnambo yirɨwarɨ hüputüpurɨ-horɨmɨndei marɨhündɨ, ŋga sen ra gurɨhaimarandɨ. Ai ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ-wambo nindou ŋgorü ai-amboanɨ moai ahambo kɨkɨhɨrümündu. Nɨmbokoanɨ asu sɨrühɨ nindou ranai yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ nɨmoei-ambe asu hɨfɨ wafu ranambe hoahoaŋgura-marandɨ. Sisas ai hapoadümbo aŋgunɨ huambe nindou-mayu ranai hoeirirɨ haya pɨpɨyu hu ahandɨ wagabe yirɨ yimbu pusɨre mamaru. Nindou ranai puküna hoafɨ karɨhoehü yahuya, “Sisas, se-ana God Nɨmoamo Hondü ahandɨ nɨmorɨ anafɨ, se wambo nɨnɨ nünüŋgu-fendɨrɨmboyafa? Ro sɨhambo düduarɨheanɨnɨ, Se Godɨmbo dabarɨndafoandühɨ ŋgɨrɨ sɨhambo nɨnɨ-moatükunɨ randɨheandɨ mbɨsafɨ,” mehu. Ramehu ra sapo Sisas ai hoafɨyuhɨya, “Moaruwai nendɨ se nindou ranahandɨ fiambeahɨndɨ kosɨfoao,” mehu ranɨmboyo. Asu Sisas ai düdureandühɨ yahuya, “Sɨhafɨ ndürɨ nɨne?” mehuamboyu. Asu moaruwai nendɨ ranai yahoya, “Wandɨ ndürɨ ana amiane. Sapo ro ana afɨndɨ sɨrɨhünd-anefɨ,” meho. 10 Moaruwai nendɨ ranai ranɨ hɨfɨhündɨ yowanɨ yɨhoefɨmbo hefoefemunɨ-poanɨ yaho haya Sisasɨmbo hüti hoafɨmarɨrɨ. 11 Ranɨ fikɨmɨ hɨfɨ wafuambe moatei afɨndɨ ranai sesɨ sahüsihɨ burɨyei wakɨmarɨhindɨ. 12 Ranɨyo moaruwai nendɨ ranai Sisasɨmbo hüti hoafɨyeihɨ seiya, “Se yɨhoefɨmbo koandɨ-hawamuna moatei akɨmɨ nda burayei ahei fiambendahumboane,” masei. 13 Ranɨyo Sisas ai hɨnɨŋgɨ-mareandüra rasüŋgumehindɨ. Moaruwai nendɨ ranai nindoundɨ fiambeahɨndɨ kosɨfoehi hehi moatei akɨmɨ burɨmayei ahei fiambemehindɨ. Ranɨyo 2,000 moatei ranai hɨrɨpɨnɨ pɨyei hehi gügürɨyei hanimbo kurɨhoeambe hoe karɨhüsi hehi yɨfɨsafɨ-mayei. 14 Nindou moatei hɨfandɨmarundɨ ranai fefou houmbo homo adükarɨ ŋgoafɨyo asu akɨdou ŋgoafɨ adaburo ranɨyo ra wataporɨmbomarundɨ. Ranɨyo ranühündambo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai nɨne-moatükunɨyo moateimbo tükümefeyo ra hoeifembo mahei. 15 Ai hei Sisasɨmboso tüküyahi hoeirɨhindane nindou horombo ahandɨ fiambe moaruwai nendɨ afɨndɨ nɨmareimbɨ-mayu ranahambo hoeimarɨhorɨ. Ai asükai aboedɨ hohoanɨmo fɨfɨre hohoanɨmoyuhümbo hoearɨ güde haya mamaruwa hoeirɨhorɨ hehi yɨhɨmbomarɨhorɨ. 16 Nɨne-moatükunɨ Sisas ramareandɨ hoeifembo mahei ranai asükai hɨhɨrɨyahi hei nindou horombo moaruwai nendɨ nɨmareimbɨ-mayu asu moatei ranahambo amboanɨ wataporɨmbo-marɨhündɨ. 17 Ranɨyo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi Sisasɨmbo ranɨ hɨfɨhündɨ ŋgorü-goanɨnɨ hombo hüti hoafɨmarɨhorɨ. 18 Asu Sisas ai botambe mafarɨfiyuwamboyo nindou horombo moaruwai nendɨ nɨmareia hefoareandeimbɨmayu ranai aidɨbo hombo hüti hoafɨmayu. 19 Ŋga asu Sisas ai ahambo moai yɨnɨ yahundo. Ai hoafɨyundowohü yahuya, “Se sɨhafɨ worɨnambo ŋgafɨ fikɨmɨnɨndɨmbo Adükarɨ ai sɨhafɨ fimbo hɨpoambo-reanɨnühɨ ramareanɨnɨ ranahambo wataporɨmbondandɨ,” mehu. 20 Ranɨyo nindou ranai hu Dekaporis hɨfɨhü ahandɨ fimbo wataporɨmbo-maranda nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai mahepünahindɨ.
Sisas ai nɨmorehɨ nɨmorɨ yɨfɨhündɨ botɨre asu nɨmorehɨ aŋgünümbɨ aboedɨmareandɨ
(Matyu 9:18-26; Ruk 8:40-56)
21 Sisas ai Gariri kurɨhoe ra botambe farɨfi haya ŋgorü goanɨnɨ huane nindou afɨndɨ ranai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmbo mafandeandɨ. 22 Ranɨyo Suda-yei rotu worɨ hɨfandɨra randeimbɨ, ahandɨ ndürɨ Sairus, ai mahu. Ai hu Sisasɨmbo hoeirirühɨ ahandɨ yirɨkɨmɨ yirɨ yimbu pusɨre mamaru. 23 Ai Sisasɨmbo hüti hoafɨyundo hoaŋguhü yahuya, “Wandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ ai yɨfɨmbo yaŋgɨrane, ŋga se dɨdɨfɨ warɨ nandowandanɨ anɨmbo aboedɨmbeyo-wamboane,” mehundo-amboyu. 24 Asu Sisas ai aidɨbo mahua nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai ahandɨ süŋgu mahei. Ranɨyo ahandɨ fikɨmɨ gugureandühɨ nɨnendɨ-marɨhorɨ. 25 Asu nindou gugurɨmareandɨ ranambe nɨmorehɨ mamɨ 12 hɨmbanühɨ-feimbɨmbo amoamo watɨkoafɨra-marandɨ. 26 Ranɨyo nɨmorehɨ ranai dokta hoeifepurɨmbo ahambo fehefembo-hünda ahandɨ kakɨ afɨndɨ saimarandɨ. Asu dokta ranai moai ahambo farɨhoemondanɨ aboedɨ tüküfeyo, ŋga wanɨ. 27 Nɨmorehɨ ranai Sisasɨndɨ hoafɨ ra hɨmborɨyo haya ho nindou afɨndɨ ranahei mbusümo manɨŋgo. Ranɨyo ai Sisasɨndɨ daboadanɨ ho ahandɨ hoandarɨ hoearɨ ra sündɨmareandɨ. 28 Ai ahandɨhoarɨ yare hohoanɨmo-yowohü yahoya, “Ro ahandɨ hoearɨ yaŋgɨrɨ amboanɨ sündarɨheandɨ ra aboedɨndamboyahɨ,” meho. 29 Ramare-andamboyo nɨmehünou amoamo watɨkoafɨmarandɨ-mayo ra kɨkɨramɨndühɨ asu ahandɨ fiambe aŋgünɨ ranai aboedɨmayoa fɨfɨrɨmareandɨ. 30 Asu Sisas ai ahandɨ fiambeahɨndɨ ŋgɨnɨndɨ makosɨfoenda fɨfɨre haya hɨhɨrɨfi düdurearühɨ yahuya, “Düdi wandɨ hoearühɨ sündɨmareanda?” mehu. 31 Ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou afɨndɨ eŋgoro ra hoeiarowandane asu düdi sündɨmareandɨ safɨ hawambo düduwefoanda?” mehomo. 32 Ŋga awi Sisas ai düdi ahandɨ hoearɨ fihɨ sündɨmareandɨ ra fɨfɨrɨndɨhea yahu haya kokomara hu. 33 Nɨmorehɨ ranai ahambo ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ra fɨfɨre haya yɨhɨmboyohü hɨhamɨndarɨ-mayo. Ranɨyo ho Sisasɨndɨ yirɨkɨmɨ yimɨndɨhona nɨmarɨmbo muŋguambo moatükunɨ ahambo tükümefeyo ra wataporɨmbomarandɨ. 34 Sisas ai nɨmorehɨ ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Nɨmorɨ akɨdou, se anɨhondümbo-arowandɨ ranɨmbohünda seana asükai aboedanafɨ. Sɨhafɨ aŋgünɨ aboedɨmefeyo ranɨmbohünda se ŋgusüfo afurɨndo kündo hawa ŋgafɨ,” mehu. 35 Sisas ai wataporɨmborandühɨ nüŋguambe nindou bɨdɨfɨrɨ ai Suda-yafe rotu hɨfandɨ randeimbɨndɨ worambeahɨndɨ sɨnɨmo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhafɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ yɨfɨmayo. Ŋga nindou yamunde randeimbɨmbo tɨŋɨrɨfo segodopoanɨ,” mehomo. 36 Asu Sisas ai moai ahamundɨ hoafɨ ranahambo hɨhɨmborɨyu. Ai Suda-yafe rotu hɨfandɨrandeimbɨ ranahambo yahundoya, “Yowanɨ, yɨhɨmbo-yopoanɨ, ŋga se moanɨ Godɨmbo anɨhondümbo-ndowandɨ,” mehu. 37 Sisas ai nindou ranaheimbo ai-babɨdɨmbo hombo yowanɨ yahu hɨnɨŋgɨrerü haya, Pita, Sems, Son, asu ahandɨ akɨdɨ Sems ahamumbo yaŋgɨrɨ süŋgureapurɨ haya mahu. 38 Ai homo Suda-yafe rotu bogorɨndɨ worɨkɨmɨ tüküyafundühɨ Sisas ai hoeireandane aranɨ hoafɨ afɨndɨ afɨndɨ-mayei. 39 Ai worambe farɨfi hafu hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nɨmboe se aranɨ hoafɨ afɨndɨ-afɨndayeia? Nɨmorɨ ndanana yɨfɨyopoanɨ, ŋga moanɨ apomboane,” mehuamboyei. 40 Asu nindou ranai ahambo tɨkɨfɨnambo-marɨhorɨ. Ai aheimbo ranɨ worambeahɨndɨ hɨhaifoarearü mbura, nɨmorɨ ranahandɨ hondafɨndɨyafe asu ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmemo aheimbo yaŋgɨrɨ semündündürɨ haya, nɨmorɨ yɨfɨ meŋgoro ranɨ worɨ safanɨ kamefoehindɨ. 41 Ai hüfu nɨmorɨ ranahandɨ watɨŋarɨhü kɨkɨhɨramündɨ haya hoafɨyundowohü yahuya, “Tarita kumi,” mehu. Hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ana ndahuraiane, “Nɨmorehɨ nɨmorɨ yihoarɨfɨ ro hoafehanɨnɨ, se botɨyafo,” yaho ranane. 42 Asu nɨmehünou nɨmorehɨ nɨmorɨ ranai botɨfe haya mahowa nindou ranai mahepünehindɨ. Nɨmorɨ ranana 12 hɨmbanɨ yoweimbɨyo. 43 Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se yowanɨ nindou mamɨmbo amboanɨ ndanɨ moatükunɨ nda hoafɨyopoanɨ. Nɨmorɨ ranahambo sesɨ sahündo anɨmbo mbɨseso,” mehu.