6
Nasaretɨhündɨ ai Sisasɨmbo yɨboarukomarɨhorɨ
(Matyu 13:53-58; Ruk 4:16-30)
Sisas ai ranühɨ hɨnɨŋgɨre haya ahandɨ ŋgoafɨ hondünambo mahua asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai ai-babɨdɨmbo mahomo. Ranɨyo moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ Suda-yafe rotu worambe kefuai hüfu nɨmorehɨ nindowenihɨmbo yamundɨmareandürɨ. Nindou afɨndɨ ranai hɨmborɨyei hehi hepünahindühɨ seiya, “Ndanɨ ndofe fɨfɨrɨfe nda nahünda semündümboyua? Asu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ refembo ŋgɨnɨndɨ ra nahündambo semündümboyua? Aiana worɨmbora randeimbɨ nindou yaŋgɨr-ani. Asu ai Mariandɨ nɨmorɨ Sems, Sosep, Sudas asu Saimon ahamundɨ amoŋgo-ani. Asu ahandɨ rehɨmamɨ ai nda sɨhɨrɨ babɨdɨ anɨmboei,” sei hehi Sisasɨmbo ŋgusüfoambe yiboaruko-marɨhorɨ. Asu Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ai muŋguambo ŋgoafɨhü ndürɨmb-ani. Ŋga ahandɨ ŋgoafɨ hondühɨ ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ-so worambe ana ndürɨkoate-ani,” mehu. Asu Sisas ai ranühɨ moai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rareandɨ, ŋga yimbumamɨ aŋgünümbɨ nindou yaŋgɨrɨyo warɨ manandeanda aboedɨmehindɨ. Ranɨyo nindou ahambo anɨhondümbofe-koatemayeia hepünɨmefiyu.
Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ nindou 12 ranahamumbo koamarɨhepura mahomo
(Matyu 10:5-15; Ruk 9:1-6)
Ranɨyu Sisas ai ranühɨ ŋgoafɨ adaburo ra hoahoaŋguhü Godɨndɨ hoafɨ yamundɨ-mareandürɨ. Ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ 12 ahamumbo nindouyei fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ hefoefembo ŋgɨnɨndɨ sagapurɨ mbura yimbu-yimbure koamarɨhepurɨ. Sisas ai yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ŋgomondühɨ ra nɨnɨ-moatükunɨ ndowandümboemo, ŋga nɨmɨnɨmɨ yaŋgɨrɨ anɨmbo ndowandümo. Se yowanɨ bret, arü asu kakɨ ranɨ-moatükunɨ sandɨfe semɨndɨ-poanɨ. Se su güdundɨ, ŋga hoearɨ ana güdarundɨ ranɨ yaŋgɨrɨ anɨmbo güdu ndowandümo ŋgomo. 10 Asu se homo ŋgorü ŋgoafɨhü tüküyafu houmbo ŋgorü worambe ahafomo ra ranɨ worambe yaŋgɨrɨ nɨmandɨmo mbundumbo ŋgorü-goanɨnɨ asükai ŋgomo. 11 Ŋgomondanɨ ranɨ ŋgoafɨhündɨ ranai sɨhamumbo worɨnɨfepurɨ-koatendeihɨ sɨhamundɨ hoafɨ hɨmborɨ-koatendeianɨ, se ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨndundɨ. Se hombo mbɨsɨmombo ana, sɨhamundɨ tɨŋarɨhündɨ hasüfɨ ra püpürüfɨboadu houmbo ŋgomo ranaheimbo God ai moaruwaimbo-mbɨreandürɨ yaho nafuiyondürɨmbo-hünda,” mehu. 12 Ranɨyo Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ranai homo nɨmorehɨ nindowenihɨmbo hoafɨ bokarɨhoemondühɨ yahomoya, “Sɨhei ŋgusüfoambe moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndɨhindühɨ sɨmborɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ,” mehomo 13 Asu ai homo nindouyei fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ hefoaru, aŋgünümbɨ nindouyewamɨ werɨ hoe karunda aŋgünümbɨ nindou ai aboedɨ tüküyahi marɨhündɨ.
Herot ai Sisasɨmboya Son hundürüra randeimbɨmbei mehu
(Matyu 14:1-12; Ruk 3:19-20; 9:7-9)
14 Sisas ai muŋgu-moatükunɨ ramareandɨ hoafɨ ra adükarɨ bogorɨ Herot ai hɨmborɨmayu, sapo ahambo muŋguambo nindou fɨfɨrɨhorɨ hehimbo wambo. Ranɨyo bɨdɨfɨrɨ nindou ai seiya, “Son hundüra randeimb-ani yɨfɨhündɨ botɨfi haya. Sapo ranɨmboane hepünɨfeimbɨ moatükunɨ yare arandɨ,” masei. 15 Asu bɨdɨfɨr nindou seiya, “Aiana Eraisa-ani,” masei. Asu bɨdɨfɨrɨ nindou seiya, “Aiana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo rundeimbɨ horombo yɨfɨmemo nahurai-ani,” masei. 16 Herot ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu hayambo yahuya, “Ro Son hundürüra randeimbɨmbo ana horombo mbɨro kɨkɨmarɨhehinɨ. Ŋga asu haponda asükaiyu yɨfɨhündɨ botɨfimboyu?” mehu. 17-18 Horombo Herot ai ahandɨ akɨdɨ Firipɨndɨ nɨmorehɨ Herodias masemündu. Ranɨmbo Son ai Herotɨmboya, “Aboedɨ hohoanɨmoyopoanɨ sɨhafɨ akɨdandɨ nɨmorehɨ masowandɨfɨ,” yahundo-marandɨ. Ranɨmboyo Herot ai nindou bɨdɨfɨrɨ koamarɨhepura Sonɨmbo kɨkɨhɨrundümo mburumbo karabus-ambe hɨnɨŋgɨmarüwurɨ. 19 Herodias ai Sonɨmbo ŋgɨnɨndɨrɨrɨhü hɨfokoefimbo hohoanɨmomayo, ŋga ai ŋgɨrɨndo. 20 Sapo Herot ai Sonɨmbo yɨhɨmborürühɨ-wambo. Ai fɨfɨreandɨ Son ai Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ nindou-mayua ranɨmbo Herot ai ahambo hɨfandürɨ-marandɨ. Ai Sonɨndɨ hoafɨ hɨmborɨyuhü ana, ŋgusüfoambe moaruwairɨrɨhü afɨndɨ hohoanɨmoyuhani. Ŋga asu ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmbo hohoanɨmoyuhani. 21 Herodias ai Sonɨmbo mbɨro kɨkɨfimbo, nafɨ kokorambo hoeimareandɨ. Herot ai ahambo hondɨ ai wakɨmarɨmɨndo ranɨ sihɨ gafmanɨ-yomondɨ bogorɨ, ami-yomondɨ bogorɨ asu Gariri hɨfandu-rundeimbɨ ahamumbo sesɨ sɨndɨmareandɨ. 22 Ai sowasümondühɨ nɨmarɨmondane, Herodiasɨndɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ ai hafo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyo wakɨmareandɨ. Ranɨyo Herot asu bɨdɨfɨrɨ boboagorɨ sesɨ sowasümondühɨ mamarɨmo ai ranahambo afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmemo. Ranɨyo adükarɨ bogorɨ Herot ai nɨmorehɨ nɨmorɨ ranahambo düdureandühɨ yahuya, “Se nɨne-moatükunɨmboyo hohoanɨmo-ayafɨ ra ndahanɨnɨmboyahɨ, ŋga se wambo hoafɨyafɨ,” mehu. 23 Herot ai dabarɨfi hoafɨyundowohü yahuya, “Se nɨne-moatükunɨmboyo hoafayafɨ ana, ndahanɨnɨmboyahɨ. Se hɨfɨ hɨfandarɨhandɨ ranahambo kɨkɨrowandɨrɨ asafɨ ana, ranamboanɨ ro kɨkɨndɨheanɨnɨ-mboyahɨ,” mehu. 24 Nɨmorehɨ nɨmorɨ ranai hondɨ sowana hɨhɨrɨfe ho düdureandühɨ yahoya, “Nɨnɨ-moatükunɨmbo düdumandahea?” mehoamboyo. Hondɨ ai yahoya, “Son hundürüra randeimbɨndɨ mbɨrombo anɨmbo düdundafoandɨ,” mehondoamboyo. 25 Nɨmorehɨ nɨmorɨ ranai hɨhɨrɨfe ho adükarɨ bogorɨmbo anahoya, “Hapondanɨ hamɨndɨ Son hundürüra randeimbɨndɨ mbɨro pretambe foando hawa ndawandɨrɨ,” meho. 26 Ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya ahambo ŋgusüfoambe moaruwai-marɨrɨsɨ, ŋga sapo nindou fandu masowasümo ahamundɨ hɨmboahü nɨne-moatükunɨ se hoafayafɨ ro randɨheamboyahɨ mehu. Ranɨmboyu ai nɨmorehɨ nɨmorɨ ranahandɨ hoafɨ süŋgufembo ambe yahokoatemayu. 27-28 Ranɨyu adükarɨ bogorɨ ranai ami mamɨ koamarɨheira Sonɨndɨ mbɨro semɨndɨmbo mahüfu. Ai hüfu Sonɨmbo karabus worambe mbɨro kɨkɨrirɨ mbura ahandɨ mbɨro ra pretambe foare semündü hu nɨmorehɨ nɨmorɨ ranahambo masagado. Ranɨyo nɨmorɨ ai semɨndɨ ho hondambo masagado. 29 Sonɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai ranɨ hoafɨ hɨmborɨyomo houmbo homo karabus worambeahɨndɨ fi-nɨmoko sowandümo homo hoŋguambe masɨhawurɨ.
Sisas ai 5,000 nindoumbo sesɨ masagadürɨ
(Matyu 14:13-21; Ruk 9:1-17; Son 6:1-13)
30 Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai homo ai-babɨdɨmbo mamühɨyafundühɨ wataporɨmemo. Ai ratüpurɨ rarundühɨ nɨmorehɨ nindowenihɨmbo Godɨndɨ hoafɨ yamundɨmarundürɨ ranahambo. 31 Nindou afɨndɨ ranai fande bukürefoe-marandamboyo Sisas ai ahandɨ hoafɨ sowandümo homorundeimbɨ babɨdɨmbo sesɨ sesɨ-koatememo. Ranɨmboyu hoafɨyupurühɨ yahuya, “Andai sɨhɨrɨpoanɨmbo nindou nɨmarɨ-koateandühɨ ŋgefühɨ anɨmbo akɨdou fi-handɨhu,” mehupurɨ. 32 Ranɨyomo ai yaŋgɨrɨ botambe fareafu houmbo nindou nɨmarɨ-koateandühɨ mahomo. 33 Ŋga nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai hoeirɨhi fɨfɨrɨhipurɨ, ranɨmboyo nindou afɨndɨ ranai Sisas ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo homboyomondanɨ ahei ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨrɨhi hehi Sisasɨmbo sowana pɨpɨna hei ai-boatei tükümehindɨ. 34 Ranɨyo Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo botambe homo tüküyafundane, nindou afɨndɨ ranai hɨfanda meŋgoro. Ranɨyu hoeireanda mayoa sipsip hɨfandɨyo-randeimbɨ nindou hɨfandɨyo-koate nahurai fimayeia hɨpoambo-reandürühɨ afɨndɨ yamundɨmareandürɨ. 35 Asu süŋgunambo nɨmbambe hüfɨhamɨndɨ ai hanuambe hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ndanühɨ ana nindou nɨmarɨ-koatereandühane ndeara hüfɨhamɨndɨ ahanu. 36 Ranɨmbo-hündambo anɨmbo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranaheimbo koarɨhawandüra hei ŋgoafɨ akɨmɨ adaburo ranühɨ aheihoarɨ sesɨ pemɨyei mbɨsahüsi,” mehomo. 37 Ŋga asu Ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se sesɨ dabudürɨ,” mehuamboemo. Ai sɨmborɨ ahambo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Awi se hohoanɨmoyafanɨ ro afɨndɨ handret kinanambo aheimbo bret pemɨyo saimboyo?” mehomo. 38 Sisas ai düdureapurühɨ yahuya, “Nüŋgunümbɨ bretɨyo se sɨhoemomboemoa? Homo hoeiru,” mehuamboemo. Homo hoeirunda mayoambo yahomoya, “Hondahüfeimbɨ bret asu yimbu kinɨ ranane eŋgoro,” mehomondamboyu. 39 Sisas ai ahamumbo hoafɨmayua nindou ranaheimbo hoafɨmayomonda yɨbobo-yɨboboyahi hehi mamarei. 40 Mamarei ra bɨdɨfɨrɨ 100, asu bɨdɨfɨrɨ 50, ranɨyei yɨbobo-yɨboboyahi mamarei. 41 Sisas ai bret hondahüfeimbɨ asu kinɨ yimbu ra semündü haya sünambe hɨmboyu hafuhü Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mbura, hɨfɨtɨre haya ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo masagapurɨ nindou ranaheimbo yimbufembo. Asükaiyu kinɨ akɨdou yimbu ranamboanɨ hɨfɨtɨre haya yimbumareandɨ. 42 Muŋguambo nindou ranai sesɨ ra sahüsimbo sɨmoŋgorɨ-marɨhümündi. 43 Ranɨyo Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai bret asu kinɨ bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ kurɨmayo ra 12 wambürambe wambürɨhɨru hafombo tükümefeyo. 44 Nindou sesɨ masahüsi ranana 5,000-yei.
Sisas ai kurɨhoe haŋgɨfowamɨ pütapɨmayu
(Matyu 14:22-33; Son 6:16-21)
45 Sisas ai nɨmehünou ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo botambe farɨfe hefe Gariri kurɨhoe behefe hefe ai-boatei Betsaida ŋgoafɨnambo hombo hoafɨmayupurɨ. Ŋga aiana awi nɨmarɨ mburɨmbo nindou ra koarɨhefendürɨmboyu. 46 Nɨmorehɨ nindowenihɨ ra koarɨheirɨ mbura asu ai Godɨmbo dɨdɨbafɨfembo hɨfɨ wafuanambo mahafu.
47 Ranɨ nɨmbambe ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai botambe Gariri kurɨhoe haŋgɨfowamɨyomo, ŋga asu aiana ŋgɨndanɨyu. 48 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ hoeireapurane werambe bot ra ahamumbo kameihü nɨnendɨ-mareapura asu bot ra semɨndɨ hombo purɨna watɨharɨmarundɨ. Ranɨyo Sisas ai si hoafɨmbo safɨ ahamumbo sowana bot ra ŋgasünde haya hoe haŋgɨfowamɨ pütapɨmayu hu. 49 Ŋga asu ai hoeirüwuranɨ hoe haŋgɨfowamɨ pütapɨmayua yifiaf-ani yahomo houmbo hasɨheimemo. 50 Ai muŋguambo hoeirüwura mayoa yɨhɨmbo-mayomondamboyu, ai ahamumbo nɨmehünou hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se yɨhɨmbo-ndɨmboemo, ŋga ŋgɨnɨndɨ nɨmandümo. Ndanana ro-anahɨ,” mehu. 51 Asu ai botambe farɨfi hafu ai-babɨdɨmbo mamaruwa hoewerɨ ranai afurɨmareanda mahepünafundɨ. 52 Ŋga Sisas ai hondahüfeimbɨ bret hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareandɨ ra moai wudɨpoaporu fɨfɨrundɨ sapo ahamundɨ hohoanɨmo ranai tapɨhamɨyohü wambo.
Genesaretɨhü Sisas ai aŋgünümbɨ nindou afɨndɨ aboedɨmareandɨ
(Matyu 14:34-36)
53 Ranɨyomo ai botambe kurɨhoe ra barɨhoemo gudianɨ Genesaret ŋgoafɨkɨmɨ bot ra hɨmondɨndümo hɨnɨŋgɨmarundɨ. 54 Ai botambeahɨndɨ makusɨfoendambo nindou ranai nɨmehünou fɨfɨrɨmarɨhorɨ. 55 Ŋgoafɨ ranɨ ŋgoafɨkɨmɨ adaburo ranühɨ hahabodeihü hoafɨmayeiya, aŋgünümbɨ nindou afɨndɨ safɨsendambe-rɨhindürɨ Sisas nüŋguhɨ sahümündindürɨ hei marɨhündɨ. 56 Ranɨyo muŋguambo ŋgoafɨ adaburo ranühɨ, nahi Sisas ai huanɨ aŋgünümbɨ nindou ra fufurɨhü-mündindürɨ hei fandɨhi-rühündühɨ sɨhehindürɨ marɨhündɨ. Ranɨyei ahandɨ warɨ hoandarɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ ra aŋgünümbɨ nendɨ ai sündɨmbɨrɨhindɨ sei hehi hüti hoafɨmayei. Asu ahandɨ hoearɨ sündɨmarɨhindɨ ranai asükai aboedɨ tükümehindɨ.