2
Chumngechi ñi wiñometuael ta Ñidol
Feymew pu peñi ka lamngen, taiñ Ñidol Jesucristo ñi wiñometuael ka iñchiñ taiñ trawüluwael ta kisu iñchiñ, welulkawlayaymün tamün rakiduam mew ka pellkelayaymün rume nütramelngelmün ñi dew wiñomewiyetun taiñ Ñidol. Iney rume feypile Ngünechen ñi Püllü ñi kimeletew tüfachi dungu, kam Pablo ñi kiñe karta mew tripay ti feypin pingellelmün rume, feyentukefilmün. Eluwkilmün tamün ngünenkangeael chem mew no rume. Fey petu ñi wiñometunon ta Cristo, wünelu mew müleay epuduamngechi dungu: epe kom che kayñetunieafilu ta Ngünechen, fey wüla pewfaluway tati rume wesapiwkengechi wentru, tüfey ta kondenaley ñi apümkangeael. Tüfa lle tati kayñe, fey ta witrapürakelu ñi kayñetuafiel itrokom dungu ñi nieel ta Ngünechen tati püramyengekelu ngillatun mew, ka doyelchi may ayükey ñi pewfaluwpuael Ngünechen ñi ngillatuwe ruka mew kütu, fey Ngünechen reke ñi felepuael.
Tukulpamün, iñche nga feypiwiyiñ tüfachi dungu, feychi petu mülelu iñche eymün iñchiñ. Fey eymün dew kimnieymün Ngünechen ñi pepiluwün tañi famentunieetew, femngechi tañi pewfaluwnoael, petu ñi akunon ti antü. Fey am ti wesa dungu dew amulelu, welu Ngünechen ñi kayñe pepi pewfaluwlay, Ngünechen ñi pepiluwün am petu elunoetew ñi pewfaluwael. Fey femkünungele pewfaluway wüla ta tüyechi ngünenkachefe, welu feychi wiñometule wüla taiñ Ñidol Jesus, tüfey ta wewngeay Jesus ñi pielchi dungu mew, ka femngechi apümngeay Ñidol ñi fütra pepiluwün mew.
Tüfeychi wesa ngünenkachefe wentru, küpayay ta weküfü ñi werküetew mew, fey akuay ta rume fentren pepiluwün mew, afmatufal dungu mew ka koyla ngüneluwün mew. 10 Fey pengelay ka kimeltuay itrofill wesake dungu femngechi tañi ngünenkayafiel tati feyentulenochi pu che, pinolu engün am ñi llowafiel tati rüfngechi dungu ka tati montuluwün dungu. 11 Feymew llemay Ngünechen neykümkünueyew tati welulkan dungu ñi ngünenkayaetew femngechi tañi feyentuafiel tati koyla dungu. 12 Fey tüfa famngechi ñi kondenangeael tüfey tati pinolu ñi feyentuael ti rüfngechi dungu mew, welu may ayükefingün tati wesake dungu.
Tati dullingelu ñi montulngeael
13 Welu iñchiñ müley taiñ rumel mañumtunieafiel ta Ngünechen eymün mew, pu peñi ka lamngen, Ñidol piwkeyenieeymünmew, petu ñi dewmangenon chem no rume Ngünechen am dullietew mew ta eymün tamün montuluwael ti Lif Küme Püllü ñi kellun mew, ka tamün feyentuel mew tati rüfngechi dungu. 14 Fey taiñ wewpikeelchi werken montuluwün dungu mew, dullieymünmew ta Ngünechen, femngechi tamün koneltuleael taiñ Ñidol Jesucristo ñi fütra küme mülewe mew. 15 Famngechi tati pu peñi ka lamngen yafüluwkülen amulemün ka ngüyükilmün ti kimeltun tamün eluwfiel iñchiñ mülepulu eymün mew ka tati karta mew.
16 Fey iñchiñ taiñ Ñidol Jesucristo ka müten ka Ngünechen, iñchiñ taiñ Chaw, kisu ñi küme piwkeyechen mew piwkeyeeiñmew ka elueiñmew ti rumel yafüluwün ka kiñe küme maneluwün. 17 Yafültukulelaeymünmew tamün piwke ka newen elunieaeymünmew femngechi ta itrokom kümeay tamün femel ka tamün piel.