5
Adamde bapunämbam
Wamu aläknga Adamde bapunä yiwitäkapgindäne temginunin. Anätutä ämin pahakengu, inä bimä pahakut. U pahakulu wäwi, mängälä yang pahake, bänip kwikwik yämikut. Tikenga umanä “ämin” yang yänikut.
Tiwän Adamu krismasnä 130 yiwikengä, wawakngä inä hikngä bimä towikut. Towikengä umanä Set yang inikut. Tikengä krismasu 800 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. Unekänu krismasnä 930 yiwike kumgut.
Tiwän Selu krismasnä 105 yiwikengä, Enosde nanä däkngakut. Tikengä krismasu 807 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. Unekänu krismasnä 912 yiwike kumgut.
Tiwän Enosu Krismasnä 90 yiwikengä, Kenande nanä däkngakut. 10 Tikengä krismasu 815 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. 11 Unekänu krismasnä 905 yiwike kumgut.
12 Tiwän Kenanu krismasnä 70 yiwikengä, Mahalalelde nanä däkngakut. 13 Tikengä krismasu 840 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. 14 Unekänu krismasnä 910 yiwike kumgut.
15 Tiwän Mahalalelu krismasnä 65 yiwikengä, Jaretde nanä däkngakut. 16 Tikengä krismasu 830 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. 17 Unekänu krismasnä 895 yiwike kumgut.
18 Tiwän Jarelu krismasnä 162 yiwikengä, Enokge nanä däkngakut. 19 Tikengä krismasu 800 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. 20 Unekänu krismasnä 962 yiwike kumgut.
21 Tiwän Enoxu krismansnä 65 yiwikengä, Metuselale nanä däkngakut. 22 Tikengä Anätuxät gatäke yiwikumäläxu, krismasu 300 yiwikut. Yiwixäwixu, wawak yäpanä une towikut. 23 Unekänu krismasnä 365 yiwikut. 24 Tiwänä Anätuxät gatäke yiwike, Anätutä täkut. Tiwän doxakin.
25 Tiwän Metusela krismasnä 187 yiwikengä, Lamekge nanä däkngakut. 26 Tikengä krismasu 782 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. 27 Unekänu krismasnä 969 yiwike kumgut.
28 Tiwän Lamexu krismasnä 182 yiwikengä, wawakngä towikut. 29 Dungikengä, using yakut. “Yawetä tokngä wam yake, kep tahawän malikutde, puyä kitokngä pahake, meyä päkamäng. Tiwändeyä mahande engangu aläpätä yiwitäkaxu äpme nimik,” yang yake umanä Noa* yang inikut. 30 Tikengä krismasu 595 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut. 31 Unekänu krismasnä 777 yiwike kumgut.
32 Tiwän Noa krismasnä 500 yiwikengä, Sem, Ham, Jafet yangge nanä däkngakut.
* 5:29 Hibru wamune ‘Noa’ äwä ‘yiwitäkak’ yangu guläkngä usäkän bimä.