6
Mangꞌe na nndaꞌ, cüaaꞌ yantyichen nnꞌön ntyja ꞌnaanꞌ na condui Cristo tyee na taquintyja na tꞌman ntyja njanhan, chito xiaꞌntyi na ntjo ja yo joo jñꞌoon na conduihanꞌ xꞌee jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja tsꞌon tsꞌan. Ee tyiꞌquichuhanꞌ na ninnquiiꞌchen ntsiꞌman tsꞌan ndëëhoꞌ juu xꞌee jñꞌoon na quintcüeꞌ nndaꞌ nꞌonhoꞌ yo joo ꞌnan na vayꞌoonhanꞌ tsꞌan na ngitsu ñuaanꞌ juu. Min tyiꞌquichuhanꞌ na ninnquiiꞌchen quitsiꞌman ja ndëëhoꞌ na icanhanꞌ na cantyja nꞌonhoꞌ Tyoꞌtsꞌon. Min yo na ntsiꞌman tsꞌan ndëëhoꞌ juu xꞌee jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ na contꞌë nnꞌan yo xueeꞌ Jesucristo. Min tyiꞌquichuhanꞌ na quindye nndaꞌhoꞌ juu xꞌee jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ na cotyio nnꞌan na vantyja nꞌon ndueehan nacjo ntyjehan na cotanhin na cüijntꞌue Tyoꞌtsꞌon nanꞌñeen quiiꞌ tsꞌian ꞌnaanꞌ jon. Min tyiꞌquichuhanꞌ na quitsiꞌman nndaꞌ tsꞌan ndëëhoꞌ juu xꞌee jñꞌoon na ntaꞌndoꞌ xco nnꞌan na jndë tjë, min tyiꞌquichuhanꞌ na ntsiꞌman tsꞌan ndëëhoꞌ na joo nnꞌan na jndë tcoꞌxen Tyoꞌtsꞌon jnanhin, na tyiꞌquintycüii na ncꞌoon ñuaanhin naviꞌ. Ndoꞌ nanein, xe na aa ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon, njntꞌuë nin ncüii nnon ꞌnan na ntejndeihanꞌ na ngaquehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo.
Mꞌan nnꞌan na jndë jndyehan jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ joꞌ coyꞌonhan cüenta na tyiꞌquintycüii na cotaꞌndoꞌ ñuaanhan, ndoꞌ na mꞌaan Espíritu Santo quityquiiꞌ nꞌonhan. Mangiohan na juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ya jndyi tsixuanhanꞌ. Ndoꞌ jndë tjihan cüenta ntyja ꞌnaan joo najndë ntsixuan juu tsonnangue na ya na ndëcya na nguentyja na nguaahanꞌ, Ndoꞌ vi na jndë totsamꞌanhan quiiꞌ jñꞌoonminꞌ, xe na aa ntji ntcüeꞌhan ntyja ꞌnaanꞌ Cristo ndoꞌ na ꞌndyehan jñꞌoonꞌ jon, yajoꞌ tajeꞌquindëë ntcüeꞌ nndaꞌ nꞌonhan, ngꞌe vi na jndë jntꞌahinhanꞌ, cüajon contꞌahan chaꞌna jntꞌa nnꞌan na tꞌionhan Jesús tsonjnꞌaan, ee itscüejnaanꞌhanꞌhin tondëë nnꞌan na nndaꞌ contꞌa nanꞌñeen. Itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌhan chaꞌvijon tyuaa. Ncüii ncüii jon na covaꞌ, coꞌuhanꞌ tyuaa, yajoꞌ ntjon na conon nnꞌan, coꞌonhanꞌ. Ndoꞌ ya na ityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan ntjonꞌñeen, coveꞌhanꞌ. Majoꞌ xe na aa coꞌndyë na conanꞌvë jñꞌoonꞌ jon, itsijonhanꞌ ntyja njanhan chaꞌvijon ncüii tyuaa na tayuu jntꞌuehanꞌ na veꞌ neon yo tscojndëë na coꞌon nnonhanꞌ. Juu tyuaa na nndaꞌ vaa na tsixuanhanꞌ, taꞌnan ngüantjon tsꞌan na ꞌnaanꞌhanꞌ, ndoꞌ na matsꞌia njñoon tsanꞌñeen chonhanꞌ.
Jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na contyja nnꞌön, itejndeihanꞌ na contjotyen jaa na tonnon jon
ꞌOꞌ ntyjë na viꞌntyji jndyihoꞌ, min na jndë tsjö jñꞌoonminꞌ ndëëhoꞌ, ntyjiiꞌ ya tsꞌön na conduihoꞌ chaꞌvijon tyuaa ya yo jndye nnon ntyja ꞌnaanhoꞌ na conanꞌmanhanꞌ na jndë sinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaanhoꞌ. 10 Ee nquii Tyoꞌtsꞌon, ngꞌe na tyiꞌitsꞌaa jon ꞌnan na tyiꞌquichuhanꞌ, joꞌ na tyiꞌjeꞌquitsuuꞌ tsꞌon jon na cotyeꞌntjonhoꞌ nnon jon na totejndeihoꞌ mañoon ntyjehoꞌ na vantyja nꞌonhan jon, ndoꞌ ninvaa na cotejndeihoꞌ nanꞌñeen ngꞌe na vengiohoꞌ jon. 11 Ntꞌue nꞌö́n na ncüii ro ncüiihoꞌ cjooꞌ ya ya nꞌonhoꞌ na quintꞌahoꞌ chaꞌxjen na caveeꞌ tsꞌon jon ata xjen na nndyo nndaꞌ Cristo, chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na xoncüeeꞌ nꞌonhoꞌ na contyja nꞌonhoꞌ jon. 12 Ee tyiꞌquintꞌue nꞌö́n na nanꞌntyquenhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon. Cꞌonhoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ jon chaꞌna tontꞌa nnꞌan na tomꞌan tivio. Ee joohan min chito maninñoonꞌ tyꞌonhan cüenta joo ꞌnan na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon ndëëhan na ntsꞌaa jon nayahin, majoꞌ tasacüentyjeeꞌhan na tovendooꞌhin na nndui chaꞌxjen na tso jon ndëëhan. Ninvito tovantyja nꞌonhan jon.
Joo jñꞌoon na icoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon tsoñꞌenhanꞌ itsiquindë jonhanꞌ
13 Ee xjen na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon nnon Abraham, ngꞌe na taꞌnan ncüiichen nin juu na tꞌman conduihin chaꞌxjen nquii jon, ngꞌe joꞌ tijntꞌue nquiihin xueeꞌ jon chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na ntsiquindë jon jñꞌoonꞌñeen. 14 Itso jon nnon juu: “Jñꞌoon na mayuuꞌ na tꞌman ndyiö jnꞌaan ꞌuꞌ, ndoꞌ joo ntsindaꞌ na ncꞌon na tonnonchen, ntsꞌa na nninjndyehin.” 15 Abrahamꞌñeen yo na tꞌman tsꞌon juu, tovendooꞌ juu na ngueꞌntyja na nndui chaꞌxjen jñꞌoon na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon nnon juu, ndoꞌ juu jñꞌoonꞌñeen tyꞌoon jon cüentahanꞌ. 16 Nque nnꞌan jeꞌ, xjen na conanꞌneinhan jñꞌoon nquiiꞌ, coninjntꞌuehin xueeꞌ ncüiichen na tꞌmanntyichen conduihin, chichen nquehan. Ndoꞌ ya na conanꞌjndaꞌhan jñꞌoon yo ntyjehan, contycüii jñꞌoon na conanꞌneinhan vi na jndë jnduehan na nquii jon na taquintyja na tꞌman conduihin, ndyiaaꞌ jon na nnanꞌquindëhan jñꞌoon na jnanꞌjndaꞌhan. 17 Chaꞌxjen na nndaꞌ vaa na contꞌa nnꞌan, mantyi nquii Tyoꞌtsꞌon manndaꞌ itsꞌaa jon. Ngꞌe ndëë nnꞌan na nndahan juu na tcoꞌ jon ꞌndyo jon, ntꞌue tsꞌon jon na quitsiꞌmanhanꞌ na tyiꞌxeꞌquitscüejndyo jon nchu vaa na itsijndaꞌ jon, joꞌ sinin jon jñꞌoon nquiiꞌ. 18 Yajoꞌ mꞌaan ve nnon na tyiꞌjeꞌquitsiviꞌnnꞌan Tyoꞌtsꞌon jaa na tyiꞌjeꞌquitscüejndyo jonhanꞌ. Juu jñꞌoon na jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon ndoꞌ yo ninꞌjuu na tijntꞌue nquiiꞌ jonhin xueeꞌ jon na tsiꞌmanhanꞌ na ntsiquindë jonhanꞌ. Toxenꞌchen tovaa na ninꞌquitꞌuiihanꞌ jaa na ngitsu ñuan njanhan. Majoꞌ nein ntyja ꞌnaan ve joo jñꞌoonꞌñeen, mꞌan na qui nnꞌön na ncyꞌoon jon cüenta jaa quiñoonꞌndue. 19 Juu na qui nnꞌön jon, ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ na contjotyen ñuan njanhan. Ntyja ꞌnaanꞌ juuhanꞌ, tyiꞌjeꞌquiꞌndyiihanꞌ jaa na ngitsu ñuan njanhan. Juu na qui nnꞌönhin jndë tëqueeꞌhanꞌ naijon mꞌaan nquii jon. 20 Nquii Jesús, joꞌ vijon na jndë taqueeꞌ jon na itsiꞌman jon nato na vachuhanꞌ jaa. Nanein tyiꞌquintycüii na conduihin tyee na taquintyja tꞌman ntyja njanhan chaꞌxjen juu tsꞌian na totsixuan juu Melquisedec.