7
Jesús cüejon conduihin tyee, chaꞌxjen na totsixuan Melquisedec
Juu Melquisedecꞌñeen tonduihin tsanmꞌaantsꞌian tꞌman tsjoon Salem ndoꞌ mantyi tonduihin tyee ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na taquintyja tꞌman najndei na conduihin. Xjen na jndyo ntcüeꞌ Abraham vi na jndë tantjon jon joo rey na jntꞌahan tyiaꞌ yo nnꞌan tsjoon Sodoma, juu tyee Melquisedecꞌñeen, taquitjonhin jon. Ndoꞌ tcan Melquisedec na quityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan tsanꞌñeen. Ndoꞌ juu Abraham, tsoñꞌen ꞌnan na tjiꞌ jon nduee joo reyꞌñeen, ꞌnan na itsiquindëhanꞌ nquihanꞌ, joꞌ tyincyaa jon ncüii ncüii nnonhanꞌ nnon juu tyee Melquisedecꞌñeen. Juu xueeꞌ Melquisedec itsiquindyihanꞌ na icoꞌxen jon nnꞌan chaꞌxjen na chuhanꞌ. Ndoꞌ xueeꞌ tsjoon naijon na tocoꞌxen jon itsiquindyihanꞌ na joo nnꞌan tsjoonꞌñeen ya tomꞌanhan, tatyiaꞌ quichohan ngꞌe ya tocoꞌxen jon. Juu Melquisedecꞌñeen, tyiꞌjndaꞌ nchu jndyu tsotye jon min tsondyee jon, ndoꞌ min tyiꞌjndaꞌ nin nnꞌan tsjan na tuihin, min yuu xjen na tuihin ndoꞌ nonꞌcüan na tueꞌ jon. Yajoꞌ juu tsanꞌñeen manchaꞌxjen conduihin tyee chaꞌxjen nquii jnda Tyoꞌtsꞌon.
Quitquenhoꞌ cüenta ntyja ꞌnaanꞌ na tꞌman jndyi totsixuan juu Melquisedecꞌñeen. Ngꞌe nquii tachiihi Abraham, vi na jndë tantjon jon yo joo nnꞌan na sꞌaa jon tyiaꞌ, tjiꞌ jon ꞌnan nduee nanꞌñeen. Ndoꞌ ꞌnan na condë nqui na tjiꞌ jon nduee nanꞌñeen, ꞌnan na yantyichen tyincyaa jon ncüii ncüii nnonhanꞌ nnon juu Melquisedecꞌñeen. Jñꞌoon na mayuuꞌ nque nnꞌan tsjan Leví na jndyocahanꞌ, tacüjaꞌhanꞌ na tonduihin ntyee ndëë ntyjehin nnꞌan Israel. Juu jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, coꞌxenhanꞌ na nque ntyjehan nnꞌan Israel, ncüii cüii nnon na condë nqui ꞌnaanhin na min, ncyahinhanꞌ ndëë ntyeeꞌñeen. Nndaꞌ vaa na tcoꞌxen juu jñꞌoonꞌñeen min na nque ntyeeꞌñeen conduihan tsjan ꞌnaanꞌ Abraham na jndyocahanꞌ. Majoꞌ nquii Melquisedec, chito tuihin tsjan Leví. Ndoꞌ min na nndaꞌ, joo ꞌnan na condë nqui ꞌnan na tjiꞌ Abraham nduee joo reyꞌñeen, tyꞌoon tsanꞌñeen cüenta ncüii ncüii nnonhanꞌ. Ndoꞌ juu Abraham conduihin nquii tsan na tcoꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌndyo jon nnon juu na nndijndye ntsinda juu, majoꞌ min na nndaꞌ conduihin, Melquisedec tcan jon na quityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan nquii Abrahamꞌñeen. Ndoꞌ mangiö na nquii tsꞌan na ican na quityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan ncüiichen ntyje juu, tꞌmanntyichen conduihin, chichen juu tsanꞌñeen na ican jon ntyja ꞌnaanꞌ juu. Ntyja ꞌnaan nque ntyeeꞌñeen na tuihan tsjan Leví, coyꞌonhan cüenta ncüii ncüii nnon na condë nqui ꞌnan na coninncya nnꞌan Israel, ndoꞌ nque ntyeeꞌñeen conduihan nnꞌan na covje. Majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Melquisedecꞌñeen, vaa jñꞌoon na icüjiꞌ jndyoyuhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jon na ninvaa vandoꞌ jon. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, ndëë ncüaaꞌ nnꞌön na tsoñꞌen nnꞌan tsjan Leví na jndyocahanꞌ na conduihan ntyee ndëë nnꞌan Israel, itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanhin na chaꞌvijon nquehan na tyionhan diezmo nnon Melquisedecꞌñeen. 10 Mantyi juu Levíꞌñeen, min na tyíꞌconduihin juu xjenꞌñeen, majoꞌ chaꞌvijon nquii jon tyion jonhanꞌ.
Nquii Jesús itsijonhanꞌhin chaꞌvijon nquii Melquisedec
11 Nque ntyee ntyja ꞌnaan tmaanꞌ nnꞌan Israel na conduihan tsjan Leví, juu jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ na tquen Moisés tyꞌonhan cüentahanꞌ. Nque ntyeeꞌñeen, tsꞌian na tonanꞌxuanhan, cüejonhanꞌ chaꞌxjen juu tsꞌian na totsixuan Aarón. Majoꞌ xe na aa ndëë ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaan nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌian na tontꞌa ntyeeꞌñeen, tyiꞌxeꞌcanhanꞌ na ninjndaꞌ ncüiichen tyee na ntsixuan juu tsꞌian chaꞌna na totsixuan juu Melquisedecꞌñeen. 12 Ngꞌe xjen na covejndyo tsꞌian na nanꞌxuan ntyee, mantyi juu ntji na icoꞌxenhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu tsꞌian na nanꞌxuan nanꞌñeen, chuhanꞌ na cüejndyohanꞌ. 13 Ndoꞌ juu tyee na taquintyja na tꞌman conduihin ntyja njanhan, nquii Jesús, tuihin tsjan na jndyocahanꞌ tmaanꞌ Judá, ndoꞌ minꞌncüii jon tatso Moisés na ncüii tsꞌan tsjan Judá quitsixuan juu tsꞌian tyee cüenta nnꞌan Israel. 14 Ee siꞌman nquiiꞌhanꞌ na nquii jon na ityeꞌntjon jon jaa, tuihin tsjan tmaanꞌ Judá. Ndoꞌ juu jñꞌoon na tquen Moisés, taꞌnan siquindyihanꞌ na ncüii tsꞌan tsjan tmaanꞌñeen na caqueeꞌ juu tsꞌian tyee.
15 Ndoꞌ itsiꞌman nquiiꞌchenhanꞌ na nndaꞌ vaa ngꞌe na jndë tityincyooꞌ ncüiichen tyee na tsixuan jon tsꞌian chaꞌna juu tsꞌian na totsixuan Melquisedecꞌñeen. 16 Ee chito mꞌaan Jesús tsꞌian tyee ngꞌe ncüii jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ chaꞌxjen juu jñꞌoon na tquen Moisés na sijndaꞌhanꞌ. Juu jñꞌoonꞌñeen tocoꞌxenhanꞌ na joo nnꞌan tsjan Leví ncꞌonhan tsꞌian tyee. Majoꞌ nquii Jesús, mꞌaan jon tsꞌian tyee ngꞌe na vaa najndei na conduihin na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ jon. 17 Ngꞌe ndö vaa na tsiꞌman jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon nnon Jesús. Itsohanꞌ:
ꞌUꞌ condui tyee na tyiꞌjon quintycüii na vandoꞌ. Itsijonhanꞌ ntyja ꞌnanꞌ chaꞌna nquii tyee Melquisedec.
Nndaꞌ jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon nnon Jesús. 18 Nque ntyee na tuihan tsjan Leví na jndyocahanꞌ, covityincyooꞌ jndyoyu na jndë jntyꞌiihanꞌhin yo tsꞌian na tonanꞌxuanhin. Nndaꞌ tui ngꞌe juu ntji na conanꞌyꞌonhan, tanajndei tsixuanhanꞌ na ntquenhanꞌ nnꞌan Israel na tajnan nanꞌxuanhan ntyja ꞌnaanꞌ juu tsꞌian na tontꞌa nque ntyeeꞌñeen. 19 Ngꞌe juu jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, ndiquenhanꞌ nnꞌan na tajnan nanꞌxuanhan. Mangꞌe joꞌ sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon ncüiichen jñꞌoon na incyaahanꞌ na tꞌmanntyichen na contyja nꞌon nnꞌan. Ndoꞌ naneinhin ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen condëë conanꞌndyooꞌ jaa na mꞌaan jon.
20 Majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na tijntꞌue nquii Tyoꞌtsꞌon xueeꞌ jon, siꞌman jndyoyu jon na mayuuꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. Majoꞌ joo nnꞌan tsjan Leví, ya na tyequeꞌhan juu tsꞌian ntyee, taꞌnan tijntꞌue nquiihin xueeꞌ jon chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na juu jñꞌoonꞌñeen ntjotyenhanꞌ. 21 Majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesús, tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon jon na quinduihin tyee na taquintyja na tꞌman ntyja njanhan, ndoꞌ tijntꞌue nquii Tyoꞌtsꞌon xueeꞌ jon ntyja ꞌnaanꞌ Jesús. Ee itso jon nnon juu:
Ja ta Tyoꞌtsꞌon, covijntꞌue nquii ja xuë chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na tyiꞌxeꞌquitscüejndyö jñꞌoon na matsjö.
“ꞌUꞌ tyiꞌjon quintycüii na matsixuanꞌ tsꞌian tyee chaꞌna juu tsꞌian na totsixuan Melquisedec.”
Ndöꞌ jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon nnon jnda jon. 22 Mangꞌe joꞌ, naneinhin yantyichen jñꞌoon na vaa ntyja ꞌnaanꞌ Jesús, chichen juu jñꞌoon na tovaa jndyee ntyja ꞌnaan ntyee na tyequeꞌhan tsꞌianꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoon na tquen Moisés. 23 Joo ntyee na tomꞌanhin ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen, ncüii ro ncüiihan totsaqueꞌhan juu tsꞌianꞌñeen, tovjehan, ndoꞌ mañoon ntyjehan toꞌoqueꞌ. Mangꞌe joꞌ jndyechenhan toꞌonanꞌxuanhan juu tsꞌianꞌñeen. 24 Majoꞌ nquii Jesús, manchaꞌxjen vandoꞌ jon, ndoꞌ ngꞌe joꞌ tyiꞌicanhanꞌ ncüiichen tsꞌan na nninnon ntyja ꞌnaanꞌ jon. 25 Mangꞌe joꞌ, minꞌcya ro tsꞌan na ninꞌquitsindyooꞌhin na mꞌaan Tyoꞌtsꞌon, ndëë ntsinꞌman Jesús ñuaanꞌ tsanꞌñeen. Ndëë ntsꞌaa jon na nndaꞌ ngꞌe ninnquiiꞌchen vandoꞌ jon. Joꞌ tyiꞌcacüentyjeeꞌ na ican jon na quitejndei Tyoꞌtsꞌon jaa.
26 Mangꞌe na nndaꞌ vaa, nquii Jesús, ya jndyi tacüjiꞌhanꞌ na conduihin tyee na taquintyja tꞌman chaꞌxjen nquii tyee na icanhanꞌ ntyja njanhan. Condui jon ñuan nquiiꞌ, minꞌjon tyiꞌquitsitjahin, min nnon tsꞌan, min nnon nquii Tyoꞌtsꞌon, vandyaꞌ conduihin yo joo ꞌnan tyia na nanꞌxuan nnꞌan. Ndoꞌ jndë tayꞌoon Tyoꞌtsꞌonhin quiñoonꞌndue naijon na ntsitꞌmaanꞌ jonhin. 27 Nque ntyee na taquintyja na tꞌman conduihin ntyja ꞌnaan nnꞌan Israel, joohin ꞌio ꞌio tocanhanꞌ na tonanꞌcueeꞌhan quiooꞌ na toninncyahan joo choꞌñeen nnon Tyoꞌtsꞌon. Tontꞌa jndyeehan na nndaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jnan nquehan, ndoꞌ jndë joꞌ mantyi ntyja ꞌnaanꞌ jnan nnꞌan. Majoꞌ nquii Jesús, ñoncya vaa ntyja ꞌnaanꞌ jon. Tyíꞌquitsꞌaa jon chaꞌxjen tontꞌa joo ntyeeꞌñeen. Ee jon ninjon tyincyaahin na tueꞌ jon ntyja ꞌnaan jnan tsoñꞌen jaa xjen na taquiñoon jon nnon tsonjnꞌaan, tyiꞌicanhanꞌ na ngueꞌ nndaꞌ jon. 28 Ee jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ na tquen Moisés, sijndaꞌhanꞌ na veꞌ nnꞌan na tonanꞌtjahin nnon Tyoꞌtsꞌon, na tyequeꞌhan juu tsꞌianꞌñeen na taquintyja na tꞌman tonduihan. Majoꞌ vi na jndë na tquen Moisés juu jñꞌoonꞌñeen, tëca jndye ndyu ndoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon tijntꞌue nquiihin xueeꞌ jon xjen na tꞌua jon tsꞌian nnon jnda jon na quinduihin tyee. Ntyja ꞌnaanꞌ na tijntꞌue nquii Tyoꞌtsꞌon xueeꞌ jon, joꞌ tquenhanꞌ jnda jon na conduihin tyee na quindë tsꞌian na tsixuan jon.